Заказать реферат

Курсовая: Регіональні аспекти розвитку і розміщення курортного комплексу України (ID:50415)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Регіональні аспекти розвитку і розміщення курортного комплексу України (Код работы:50415)

Информация о работе Раздел: Туризм
Вид работы: Курсовая
Объем: 34 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50415
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 988
СодержаниеЗМІСТ
Вступ 3
1. Сутність, значення і місце курортного комплексу в господарстві України 5
2. Передумови розвитку і розміщення курортного комплексу України: природні, демографічні, соціально-економічні, історичні, політичні. 8
3. Сучасний рівень розвитку і структура курортного комплексу України 17
4. Регіональні аспекти розвитку і розміщення курортного комплексу України 24
5. Проблеми та напрями подальшого розвитку курортного комплексу 27
Висновки 29
Список використаної літератури 31
Додатки 34
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Конституция Украины. - Симферополь : Таврия, 2005. - 48 с.
2. Про курорти : закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2026–ІІІ // Відом. Верховної Ради України. 2000.- № 50. - 15 грудня. Ст. 435.
3. Концепція розвитку санаторно-курортної галузі на 2005-2015 роки: Розпорядження Кабінет Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 231-р.
4. Бабов К.Д.. Современное состояние и перспективы использования минеральных вод Украины // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
5. Ветитнев А.М. Курортное дело / А.М. Ветитнев, Л.Б. Журавлева. – Сочи, 2006. – С. 11 – 15.
6. Гнатів О.К. Проблеми розвитку вітчизняного туризму // Економіка України, №5, 2005, с.23-25.
7. Гонгало П.Ф. Проблеми відтворення ресурсного комплексу України. // Економіка і Екологія, 2004, №15
8. Горобець Н.П. Нові технології в галузі туризму // Економіка і інформатизація, №7, 2004, с. 27-28.
9. Дурович А. П. Маркетинг в туризме., Минск., Новое знание, 2003г.- 458с.
10. Іщенко О.П.. Мінеральні води поділля: особливості формування і ресурси // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
11. Качанівський В.С. Концепція розвитку туризму в Україні. – Л.: Брама, 2005. – 317с.
12. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика., Москва., Финансы и статистика, 2004; 157с.
13. Колодій В.В., Спринський М.І.. Мінеральні води карпатської провінції // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
14. Курорти України : Минуле і сучасне. Санаторно-курортні заклади ДП ЗАТ „Укрпрофоздоровниця”. – К.: ТАМЕД, 2002. – 304 с.
15. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг ( геопросторові аспекти). 2-е вид., перероб. та д оп . - К: Альтерпрес , 2003. - 436 с.
16. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч . посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.
17. Москаленко В.Ф., Омецинський Б.Ф., Омельянець С.М., Бабаєв К.Д. Курортна галузь та перспективи її розвитку. // Укр.бальнеол.журнал. – 2001.-№4. – С.5-14.
18. Нацик В.Г.. Прогнозування показників оцінки якості мінеральних вод типу "Нафтуся" // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
19. Омецинский Б.Ф. Курортная отрасль Украины и перспективы её развития.// Укр.бальнеол.журнал.-2002.-№4. – С. 7-11.
20. Основи курортології: посібник для студентів та лікарів / за ред. М.В. Лободи, Е.О. Колесника. – К.: Видавництво ФОП Купріянова О.О., 2003. – 512 с.
21. Санаторій. Маркетинг. Медична діяльність / за ред. І. Рачко, Л.І. Фісенко. – К.: Видавництво ФОП Купріянова О.О., 2008. – 496 с.
22. Саприкін Ю.П.. Мінеральні води в Україні – корисні копалини і напої // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
23. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : моногр. / Т.І. Ткаченко - 2-га ред., доп. та випр. – К.: КНТЕУ, 2009. – 436 с.
24. Харічков С.К. Реформування економічних та організаційних зв’язків у рекреаційно-туристичному комплексі регіону. // Проблеми розвитку курортної справи і туризму в Одеському регіоні: - матер. наук.конф. 29-30 березня 2000 р. – Одеса, 2000.-С.17-19.
25. Шестопалов В.М., Негода Г.М., Набока М.В., Овчиннікова Н.Б.. Проблемі класифікації мінеральніх вод України і перспективи виявлення їх різноманітності // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Розвиток і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Індії

  Вступ 3 1. Сутність, значення і місце рекреаційно-туристичного комплекту в господарстві 5 2. Передумови розвитку і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Індії: природні, демографічні, соціально-економічні, історичні 11 3. Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно-туристичного комплексу Індії 17 4. Розміщення і регіональні відмінності розвитку рекреаційно-туристичного комплексу 21 5. Проблеми та напрями подальшого розвитку рекреаційно-туристичного комплексу 26 Висновки 29 Список використаних джерел 31 Додатки 33-34 Основною метою курсової роботи є дослідження рекреаційно-туристичного комплексу Індії та особливостей його розміщення і розвитку.
 • Регіональні особливості розвитку та розміщення машинобудівного комплексу України

  Вступ Розділ І. Значення машинобудівного комплексу в економічному житті України 1.1. Роль машинобудування в економічному розвитку країни 1.2. Види спеціалізації в машинобудуванні Розділ ІІ. Аналіз функціонування машинобудівного комплексу в сучасних економічних умовах 2.1. Історичні, природні, соціально-економічні передумови розміщення машинобудівного комплексу в Україні 2.2. Галузева і територіальна структура машинобудівного комплексу в Україні 2.3. Сучасний стан галузі Розділ ІІІ. Проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу України Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки
 • Розвиток і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Криму

  Вступ 3 1. Сутність, значення і місце рекреаційно-туристичного комплекту в господарстві 6 2. Передумови розвитку і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Криму: природні, демографічні, соціально-економічні, історичні 12 3. Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно-туристичного комплексу Криму 19 4. Розміщення і регіональні відмінності розвитку рекреаційно-туристичного комплексу 23 5. Проблеми та напрями подальшого розвитку рекреаційно-туристичного комплексу 26 Висновки 28 Список використаних джерел 30 Додатки 32 Туркарти Метою курсової роботи є всебічне дослідження розміщення рекреаційно-туристичного комплексу півострова Крим.
 • Особливості розвитку і розміщення туристичного комплексу Португалії

  Вступ………………………………………………………………………………3 1.Сутність, значення і місце рекреаційно-туристичного комплексу в господарстві………………………………………………………………………6 2.Передумови розвитку і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Португалії 2.1. Природні………………………………………………………………….......8 2.2.Демографічні……………………………………………………………......10 2.3. Соціально-економічні…………………………………………………......12 2.4. Історичні………………………………………………………………….....14 3.Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно-туристичного комплексу Португалії…………………………………………………………17 4. Розміщення і регіональні відмінності рекреаційно-туристичного комплексу Португалії …………………………………………………………21 5. Проблеми та напрями подальшого розвитку туристичного комплексу Португалії 5.1.Аналіз освоєння туристичними фірмами України туристичного ринку Португалії……………………………………………………………….26 5.2.Пріоритетні напрямки розвитку туристичного співробітництва з Португалією та шляхи їх вдосконалення……………………………….......29 Висновки………………………………………………………………………...31 Список використаної літератури…………………………………………….34
 • Особливості розвитку і розміщення туристичного комплексу Греції.doc

  Вступ……………………………………………………………………………3 1.Сутність, значення і місце рекреаційно-туристичного комплексу в господарстві……………………………………………………………………5 2.Передумови розвитку і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Греції 2.1. Природні…………………………………………………………………...7 2.2. Демографічні……………………………………………………………...12 2.3. Соціально-економічні…………………………………………………....14 2.4. Історичні…………………………………………………………………...16 3.Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно-туристичного комплексу Греції……………………………………………………………….19 4. Розміщення і регіональні відмінності рекреаційно-туристичного комплексу Греції……………………………………………………………….22 5. Проблеми та напрями подальшого розвитку туристичного комплексу Греції…………………………………………………………………………….25 Висновки………………………………………………………………………..27 Список використаної літератури……………………………………………29 Додатки
 • Особливості розвитку і розміщення туристичного комплексу Єгипту

  Зміст Вступ 3 1. Сутність, значення і місце рекреаційно-туристичного комплексу в господарстві 4 2. Передумови розвитку і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Єгипту 2.1. Природні 6 2.2. Демографічні 11 2.3. Соціально-економічні 14 2.4. Історичні 15 3. Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно-туристичного комплексу Єгипту 19 4. Розміщення і регіональні відмінності рекреаційно-туристичного комплексу Єгипту 28 5. Проблеми та напрями подальшого розвитку туристичного комплексу Єгипту 34 Висновки 36 Список використаної літератури 38
 • Особливості розвитку і розміщення туристичного комплексу Франції

  Вступ…………………………………………………………………………...3 1.Сутність, значення і місце рекреаційно-туристичного комплексу в господарстві…………………………………………………………………...5 2.Передумови розвитку і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Франції 2.1. Природні………………………………………………………………….7 2.2. Демографічні……………………………………………………………10 2.3. Соціально-економічні………………………………………………….12 2.4. Історичні…………………………………………………………………15 3.Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно-туристичного комплексу Франції………………………………………………………….17 4. Розміщення і регіональні відмінності рекреаційно-туристичного комплексу Франції………………………………………………………….20 5. Проблеми та напрями подальшого розвитку туристичного комплексу Франції……………………………………………………………………….25 Висновки..........................................................................................................29 Список використаної літератури................................................................31 Додатки
 • Особливості розвитку _ розміщення туристичного комплексу Туреччин

  Зміст Вступ 3 1. Сутність, значення і місце рекреаційно-туристичного комплексу в господарстві 5 2. Передумови розвитку і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Туреччини 2.1. Природні 8 2.2. Демографічні 10 2.3. Соціально-економічні 13 2.4. Історичні 15 3. Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно-туристичного комплексу Туреччини 18 4. Розміщення і регіональні відмінності рекреаційно-туристичного комплексу Туреччини 23 5. Проблеми та напрями подальшого розвитку туристичного комплексу Туреччини 32 Висновки 34 Список використаної літератури 35 Додатки
 • Світова продовольча проблема та шляхи її вирішення

  Вступ 1. Характеристика продовольчої ситуації у світі 2. Галузева структура і розміщення виробництва продовольчих товарів та сільськогосподарської сировини 3. Регіональні аспекти світової торгівлі продовольчими товарами 4. Характеристика продовольчого комплексу України 5. Основні проблеми і перспективи розвитку і розміщення продовольчого комплексу Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Розвиток і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Китаю

  Вступ 3 1. Сутність, значення і місце рекреаційно-туристичного комплекту в господарстві 5 2. Передумови розвитку і розміщення рекреаційно-туристичного комплексу Китаю: природні, демографічні, соціально-економічні, історичні 11 3. Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно-туристичного комплексу Катаю 15 4. Розміщення і регіональні відмінності розвитку рекреаційно-туристичного комплексу 20 5. Проблеми та напрями подальшого розвитку рекреаційно-туристичного комплексу 26 Висновки 28 Список використаних джерел 30 Додатки 32 Туркарти

©: 2011-2022 infoworks.ru