Заказать реферат

Реферат: Ринок кондитерської продукції. (ID:50424)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Ринок кондитерської продукції. (Код работы:50424)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Реферат
Объем: 19 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50424
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 688
СодержаниеЗміст

1.Опишіть чинники макросередовища, що визначають ситуацію на ринку кондитерської продукції 3
2.Складіть детальний план дослідження з метою визначення рівня короткострокового попиту на ринку кондитерської продукції 11
3.Підготуйте анкету для проведення опитування для досягнення мети попереднього завдання 11
4.Просегментуйте за 2-3 ознаками споживачів на ринку кондитерської продукції 14
5.Визначить потенційну місткість ринку кондитерської продукції 17
Список використаної літератури 19
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Галаев М.Д., Баширов И.Х. Организация маркетинговой деятельности: теория и практика: Учебное пособие: Навчальне видання.- Донецк: , 2007.- 333 c.
2. Герасименко В.В. Маркетинг для студентов вузов. – М.: Финстатинформ, 2007.- 456 с.
3. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учебное пособие: нем: .- М.: Высшая школа; Инфра-М, 2007.- 255 c.
4. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 285 с.
5. Котлер Ф.,Андерсен Алан Р., Стратегический маркетинг некоммерческих организаций. – Ростов Н/Д: Феникс, 2007. – 453 с.
6. Ландреви, Ж., Леви, Ж., Линдон, Д. Меркатор.Теория и практика маркетинга. – М.: МЦСЭР, 2006. – 664 с.
7. Маркетинг : Учебник: .- М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2007.- 560 c.
8. Основы маркетинга: Учебный практикум.- Сумы: Слобожанщина, 2005.- 344 с.
9. Федько В.П. Маркетинг для студентов вузов / В. П. Федько. — Изд. 5-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 251 с.
10. Шевченко Л.С. Введение в маркетинг: Учебно-практическое пособие: Навчальне видання.- Х.: Консум, 2006.- 672 c.
11. Энджел Д. Поведение потребителей. — СПб.: Питер ком, 2009. — 768 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Аналіз стану розвитку конкуренції на сучасних ринках України (на прикладі кондитерської про-мисловості)

  Вступ 3 1. Розвиток ринку кондитерських виробів в Україні за період 1990-2002 років. 5 2. Стан і особливості функціонування кондитерської галузі. 8 3. Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів. 11 4. Характеристика основних виробників кондитерських вирбів в Україні. 16 5. Оцінка діяльності фірми "Світоч" на кондитерському ринку. 25 6. Перспективи розвитку кондитерської галузі України. 28 Висновки. 32 Список літератури. 36 Додаток. 38
 • Особливості функціонування піприємницьких структур

  ВСТУП 5 1. ПІДПРИЄМСТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 6 1.1. Підприємство як економічний суб'єкт господарювання 6 1.2. Функції та мета підприємства 9 1.3. Особливості створення підприємства підприємницького типу 13 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР (на прикладі корпорації ROSHEN) 18 2.1. Історія розвитку кондитерської корпорації ROSHEN 18 2.2. Аналіз розвитку ЗАТ "Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса" як складової корпорації ROSHEN 23 3. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 28 3.1. Загальні показники розвитку підприємств кондитерської галузі 28 3.2. Прогнози та перспективи виробництва і реалізації української кондитерської промисловості 35 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 39
 • 1. Просегментувати ринок телевізорів України 3 1.1. Характеристика вітчизняного ринку телевізорів 3 1.2 Парк телевізорів в Україні 4 1.3 Конкурентне середовище 5 2. Визначити конкурентоспроможність Київської кондитерської фабрики „Roshen” 9 3. Складіть та систематизуйте перелік періодичних видань України, які можуть бути джерелами маркетингової інформації 11 Список використаної літератури 131. Просегментувати ринок телевізорів України 3 1.1. Характеристика вітчизняного ринку телевізорів 3 1.2 Парк телевізорів в Україні 4 1.3 Конкурентне середовище 5 2. Визначити конкурентоспроможність Київської кондитерської фабрики „Roshen” 9 3. Складіть та систематизуйте перелік періодичних видань України, які можуть бути джерелами маркетингової інформації 11 Список використаної літератури 13
 • Аналіз стратегічного планування ЗАТ « ІДС» щодо виходу експортної продукції на ринок Росії

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти стратегічного планування виходу експортної продукції. 6 1.1. Суть та засоби стратегічного планування суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 6 1.2.Форми організації стратегічного планування. 17 1.3. Оцінка ефективності стратегічного планування експортної діяльності 34 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз стратегічного планування ЗАТ « ІДС» щодо виходу експортної продукції на ринок Росії. 43 2.1. Загальна характеристика організаційно-економічної діяльності ЗАТ « ІДС». 43 2.2. Маркетингові дослідження ЗАТ „ІДС”. 58 2.3.Концепція виходу експортної продукції ЗАТ « ІДС» на ринок Росії. 84 РОЗДІЛ ІІІ. Основні напрями вдосконалення стратегічного планування експортної діяльності ЗАТ « ІДС». 92 3.1. Організація стратегічного планування виходу експортної продукції ЗАТ « ІДС» на ринок Росії . 92 3.2. Проблемні питання та резерви вдосконалення експортної продукції ЗАТ « ІДС» до Росії. 101 3.4. Пропозиції щодо підвищення ефективності стратегічного планування на зарубіжні ринки. 116 ВИСНОВОК 129 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 132 "
 • Аналіз корпоративного управління Київської кондитерської фабрики ім. К.Маркса 3 Практичне завдання 13 Список використаної літератури 17Аналіз корпоративного управління Київської кондитерської фабрики ім. К.Маркса 3 Практичне завдання 13 Список використаної літератури 17
 • Аналіз стратегічного планування ЗАТ « ІДС» щодо виходу експортної продукції на ринок Росії

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти стратегічного планування виходу експортної продукції. 6 1.1. Суть та засоби стратегічного планування суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 6 1.2.Форми організації стратегічного планування. 17 1.3. Оцінка ефективності стратегічного планування експортної діяльності 34 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз стратегічного планування ЗАТ « ІДС» щодо виходу експортної продукції на ринок Росії. 43 2.1. Загальна характеристика організаційно-економічної діяльності ЗАТ « ІДС». 43 2.2. Маркетингові дослідження ЗАТ „ІДС”. 58 2.3.Концепція виходу експортної продукції ЗАТ « ІДС» на ринок Росії. 84 РОЗДІЛ ІІІ. Основні напрями вдосконалення стратегічного планування експортної діяльності ЗАТ « ІДС». 92 3.1. Організація стратегічного планування виходу експортної продукції ЗАТ « ІДС» на ринок Росії . 92 3.2. Проблемні питання та резерви вдосконалення експортної продукції ЗАТ « ІДС» до Росії. 101 3.4. Пропозиції щодо підвищення ефективності стратегічного планування на зарубіжні ринки. 116 ВИСНОВОК 129 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 132 ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти стратегічного планування виходу експортної продукції. 6 1.1. Суть та засоби стратегічного планування суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 6 1.2.Форми організації стратегічного планування. 17 1.3. Оцінка ефективності стратегічного планування експортної діяльності 34 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз стратегічного планування ЗАТ « ІДС» щодо виходу експортної продукції на ринок Росії. 43 2.1. Загальна характеристика організаційно-економічної діяльності ЗАТ « ІДС». 43 2.2. Маркетингові дослідження ЗАТ „ІДС”. 58 2.3.Концепція виходу експортної продукції ЗАТ « ІДС» на ринок Росії. 84 РОЗДІЛ ІІІ. Основні напрями вдосконалення стратегічного планування експортної діяльності ЗАТ « ІДС». 92 3.1. Організація стратегічного планування виходу експортної продукції ЗАТ « ІДС» на ринок Росії . 92 3.2. Проблемні питання та резерви вдосконалення експортної продукції ЗАТ « ІДС» до Росії. 101 3.4. Пропозиції щодо підвищення ефективності стратегічного планування на зарубіжні ринки. 116 ВИСНОВОК 129 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 132
 • Шляхи мінімізації витрат та максимізації обсягів випуску продукції

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Підприємство як система "витрати-випуск" 6 1.1. Підприємство як ринково-виробнича система 6 1.2. Виробнича функція як технологічна модель системи «витрати—випуск» 9 1.3. Витрати і результати виробництва 12 Розділ 2. Шляхи мінімізації витрат та максимізації обсягів випуску продукції 16 Розділ 3. Мінімізація витрат та максимізації обсягів випуску продукції в різних умовах ринку 19 3.1. Ринок досконалої конкуренції 19 3.2. Ринок монополії 21 3.3. Ринок монополістичної конкуренції 27 Висновок та пропозиції 32 Список використаної літератури 35
 • Алгоритм планування нової продукції

  Вступ 3 1. Сутність нової продукції та необхідність її введення 4 2. Процес планування нового товару та його етапи 6 3. Вибір каналів збуту для нової продукції 12 4. Можливість виникнення ризиків при введенні нового товару на ринок 14 Висновки 18 Список використаної літератури 19Вступ 3 1. Сутність нової продукції та необхідність її введення 4 2. Процес планування нового товару та його етапи 6 3. Вибір каналів збуту для нової продукції 12 4. Можливість виникнення ризиків при введенні нового товару на ринок 14 Висновки 18 Список використаної літератури 19
 • Аналіз конкурентних сил за Портером

  Вступ 3 1. Основи міжнародної конкуренції за Портером 4 2. Аналіз ринку кондитерських виробів України 6 3. Аналіз конкурентних сил кондитерської промисловості за Портером 7 Висновок 13 Література 15 Вступ 3 1. Основи міжнародної конкуренції за Портером 4 2. Аналіз ринку кондитерських виробів України 6 3. Аналіз конкурентних сил кондитерської промисловості за Портером 7 Висновок 13 Література 15
 • акціонування підприємства кондитерської промисловості із залученням закордонного інвестора і забезпечення його конкурентоздатності в умовах трансформації економіки україни


©: 2011-2022 infoworks.ru