Заказать реферат

Курсовая: Управлінський облік історичні аспекти розвитку, сучасна сфокусованість (ID:50426)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Управлінський облік історичні аспекти розвитку, сучасна сфокусованість (Код работы:50426)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 105 грн.
Код работы (ID): 50426
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 1587
СодержаниеЗМІСТ

ВСТУП 3
1. СУТНІСТЬ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 4
1.1. Поняття та особливості управлінського обліку 4
1.2. Еволюція виникнення та становлення управлінського обліку в різних країнах 5
1.3.Впровадження управлінського обліку та його розвиток в Україні 16
2. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО РОЗВИТОК 21
2.1. Концепції управлінського обліку 21
2.2. Сучасна сфокусованість управлінського обліку 24
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Власова О. Є. Організація управлінського обліку (на прикладі підприємств олійно-жирової галузі). - Х., 2003. - 17с.
2. Гарасим П. М., Давидович І. Є., Хомин П. Я. Управлінський облік на підприємстві (методика ведення). - Т. : Економічна думка, 2001. - 270с.
3. Гнилицька Л. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах України // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - №9. с.39-42
4. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. - К.: Лібра, 2003. - 704 с.
5. Добровський В. М., Гнилицька Л. В., Коршикова Р. С. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т / Василь Миколайович Добровський (ред.) - К. : КНЕУ, 2003. - 235с.
6. Друри К. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение / Игорь Аверчев. - М.: Вершина, 2006. -512 с.
7. Калайтан Т. В. Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування. - Л., 2004. - 20с.
8. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для студентов вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ; ЮНИТИ - Дана, 2004. - 351 с.
9. Лень В.С. Управлінський облік: Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2003. - 287с.
10. Малюга Н. М., Белоусова І. А., Герасимчук Н. В., Давидюк Т. В. Управлінський облік: Збірник задач і вправ:Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів за спец. "Облік і аудит" / Житомирський інженерно- технологічний ін-т / Ф.Ф. Бутинець (ред.). - 2. вид., перероб. і доп. - Житомир : Рута, 2001. - 256с.
11. Нападовська Л. Проблеми становлення та розвитку управлінського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - №9. с.33-38
12. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник для студентів вищ. навч. закл. -К.: Книга, 2004. - 544 с.
13. Нормативно – правове забезпечення формування і функціонування управлінського обліку // Придніпровський науковий вісник. – 1998. - №75 (142). – С.35 – 42.
14. Озеран А. В. Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України. - К., 2001. - 20с.
15. Погребняк Н. М. Організація і методи управлінського обліку в рослинництві. - К., 2002. - 225 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 175-188.
16. Полянська О. Сучасна сфокусованість управлінського обліку // Економічний аналіз. 2010 рік. Випуск 6. - с.301-302
17. Управлінський облік в контексті системного підходу до пізнання явищ та процесів господарської діяльності // Придніпровський науковий вісник. – 1998. - №57 (124). – С.14 – 19.
18. Чумаченко Н.Г. Развитие управленческого учёта в Украине // Світ бухгалтерського обліку. – 2008. - №10. – с.2-9
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Управлінський облік: його суть значення та мета. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу

  Вступ 3 1. Управлінський облік: його суть значення та мета 5 2. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу 12 Висновки 15 Список використаної літератури 16
 • Управлінський облік

  Вступ / Розділ 1. Співвідношення бухгалтерського і управлінського обліку / Розділ 2. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація / Розділ 3. Проблеми становлення та розвитку управлінського обліку в Україні / Висновки / Список використаної літератури
 • Управлінський облік

  Вступ / Розділ 1. Теоретичні аспекти управлінського обліку в Україні: 1.1. Поняття управлінського обліку як основи для прийняття ділових рішень, 1.2. Міжнародна практика виділення управлінського обліку із загальної системи бухгалтерського обліку, 1.3. Організація системи управлінського обліку / Розділ 2. Управлінський облік в прийнятті ділових рішень, 2.1. Формування інформації управлінського обліку для прийняття ділових рішень, 2.2. Класифікація витрат для здійсненя обліку контролю, аналізу, регулювання планування та управління, 2.3. Складання кошторису підприємства, 2.4. Використання даних управлінського обліку для прийняття рішень і контролю / Розділ 3. Управлінський облік на сучасному етапі реформування: 3.1. Реформування управлінського обліку як процесу на основі застосування ПЕОМ, 3.2. Шляхи вдосконалення системи управлінського обліку / Висновки / Список використаних літературних джерел
 • Управлінський облік та контролінг в банку

  ЗМІСТ ВСТУП 2 1. Сутність контролінгу як економічної категорії. 3 1.1. Функції контролінгу. 5 1.2. Стратегічний та оперативний контролінг. 7 2. Організація контролінгу та управлінського обліку. 9 2.1.Контролінг, як нове явище в управлінні банками. 9 2.2.Управлінський облік, його значення. 11 ВИСНОВОК 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕЛЕЛ 16
 • Управлінський облік

  Зміст Характеристика витрат на збут та їх облік 3 Література 6
 • Контрольна робота з фінансового та управлінського обліку

  1. Концептуальні основи обліку зарубіжних країн 4 2. Управлінський облік – виробничий внутрішній облік 8 3. Фінансовий облік як галузь економічної науки 15 Список використаних джерел 20
 • НЕОБХІДНІСТЬ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА*

  Ключові слова: облікове забезпечення, інформаційне забезпечення, управління, дебіторська заборгованість, фінансовий облік, управлінський облік.здійснено розмежування облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю на два рівні: фінансовий і управлінський. Також розглянуто їх регламентованість.
 • Управлінський облік

  1. Функції управлінського обліку 2 2. Облік браку у виробництві 5 3. Нормативний метод обліку 7 Література 10
 • Управлінський облік

  1. Функції управлінського обліку. 3 2. Облік браку в виробництві. 5 3. Нормативний метод обліку витрат. 7 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 12
 • Облік фінансових результатів підприємства на прикладі ТОВ «Стако-полімер»

  ВСТУП 3 1. Фінансовий результат 4 2. Огляд нормативної та спеціальної літератури 9 3 Характеристика об’єкта дослідження 13 4 Фінансовий облік результатів діяльності 19 5. Податковий облік фінансових результатів 24 6 Управлінський облік фінансових результатів 29 7 Автоматизація обліку 39 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ 46

©: 2011-2022 infoworks.ru