Заказать реферат

Курсовая: Регулювання взаєморозрахунків між державним і місцевим бюджетами (ID:50431)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Регулювання взаєморозрахунків між державним і місцевим бюджетами (Код работы:50431)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 45 стр.
Цена: 135 грн.
Код работы (ID): 50431
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 883
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 7
1.1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави 7
1.2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство 9
1.3. Бюджетна система України: принципи побудови 12
1.4. Склад доходів та видатків бюджетів 15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ МІЖ ДЕРЖАВНИМ И МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМИ 20
2.1. Аналіз дохідної частини місцевого бюджету 20
2.2. Аналіз виконання державного бюджету України в 2008-2009 році 23
2.3. Взаємні розрахунки між бюджетами: причини виникнення та порядок проведення 27
Розділ 3. Бюджетний процес в Україні 30
3.1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу 30
3.2. Порядок складання проекту бюджету. Розгляд та прийняття Державного бюджету України 32
3.3. Виконання Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування 35
ВИСНОВОК 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком. Інтер, 1999. – 96с.
2. Бюджетний Кодекс від 21.06.2001 р. №2542–III, із змінами і доповненнями від 23 грудня 2004 року N 2285-IV
3. Закон України „Про систему оподаткування” від 26.01.93., №2939. // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - №68.
4. Закон України „Про державну податкову службу в Україні”. – К.: Бібліотека журналу „Вісник податкової служби України”, 1998. – с. 52.
5. Законом України «Про бюджетну систему» від 29.06.95 р. № 253/95-ВР, із змінами і доповненнями від 18 травня 2000 року N 1746-III
6. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97р. №280/97 – ВР, із змінами і доповненнями від 21 грудня 2000 року N 2182-III
7. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.99 р. №586 – XIV, із змінами і доповненнями від 4 березня 2004 року N 1577-IV
8. Закон України „Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” від 26 березня 1992 року N 2234-XII
9. Закон України „Про внесення змін до Декрету КМУ „Про місцеві податки і збори” від 20.03.2003 р. №641-IV.
10. Декрету КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 року
11. Указ Президента України „Про концепцію державної регіональної політики” від 25.25.2001 №341/200. – с. 7.
12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” від 05.09.01 №1195.
13. Невідкладні завдання бюджетної політики: Вступне слово Президента України Л.Д. Кучми на міжнародній науково-практичній конференції 25 травня 2001 р. // Урядовий кур'єр. - № 93. - 29 травня 2001 р. - С 4.
14. Алєксєєнко Л. Реалії трансформації податкових відносин із метою легалізації фінансових капіталів /Алєксєєнко Л. // Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2002. - №4(18). с.71 – 73.
15. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки: Пер. із нім. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.
16. Василик О.Д. Теорія фінансів: - К.: НІОС, 2000. - 416 с
17. Вишневський В.П., Рибак В.В. Місцеві податки і збори у ринковій економіці / Вишневський В.П. // Фінанси України. – 2001. - №1. – с. 11 – 20.
18. Герчаківський С.Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення/ Герчаківський С.Д. // Фінанси України. – 2003. - №2. – с. 44 – 49.
19. Горбулін В., Михалевич М., Сергієнко И. Про деякі проблеми і результати фінансового і бюджетного прогнозування в умовах перехідної економіки/ Горбулін В. // Економіка України. — 1997. — №2. – с.31 - 39.
20. Григораш Т.В. Фінансові чинники формування місцевих бюджетів/ Григораш Т.В. // Фінанси України. – 2001. - №5. – с. 61 – 64.
21. Гушта О.В. Шляхи зміцнення бюджетів органів місцевого самоврядування/ Гушта О.В. // Фінанси України. – 2000. - №2. – с. 71.
22. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система України та шляхи її реформування. – К.: Парламентське видавництво, 2001.
23. Дарпінянц В. Палата для Мінфіну. Державні аудитори ставлять діагноз бюджету/ Дарпінянц В. // Галицькі контракти. – 2004.- № 7.- с. 18 – 19.
24. Демчук Н.Н. Налоги: функции, структура, пути совершенствования/ Демчук Н.Н. // Налоговый вестник. - 1999. - № 4. - С. 7-9.
25. Деркач М. Формування фінансової бази регіонів/ Деркач М. // Економіка України. – 1995. - №1. – с. 12 – 20.
26. Дмитренко О. Бюджетні мати /Дмитренко О.// Галицькі контракти. – 2004.- № 15.- с. 17.
27. Єфіменко Т. Пільги у системі оподаткування в Україні/ Єфіменко Т. // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2001. - № 2. - С 255-560.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Контрольна робота з фінансів

  План 1. Зміст і завдання фінансової політики. Основні напрями фінансової політики 3 1.1. Зміст, мета і завдання фінансової політики 3 1.2. Головні етапи становлення та напрями фінансової політики України 6 Список використаної літератури 12 2. Трансферти, що надаються з державного бюджету України місцевим бюджетам. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами 13 2.1. Організація міжбюджетних відносин 13 2.2. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами 17 Список використаної літератури 23 3. Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності та вплив діяльності 24 3.1. Фінансові відносини: зміст та особливості 24 3.2. Особливості фінансових відносин на підприємствах 26 Список використаної літератури 32
 • Податкові доходи бюджету України

  Вступ 3 1. Склад податкових доходів 4 2. Розмежування податків державним місцевим бюджетом 5 3. Аналіз структури податкових доходів бюджету 6 4. Проблеми застосування податкового методу формування бюджетного доходу в Україні 17 Висновок 20 Список використаної літератури 22
 • Податкові доходи бюджету України

  Вступ 3 1. Склад податкових доходів. Розмежування податків між Державним і місцевими бюджетами 4 2. Аналіз структури податкових доходів бюджету 6 3. Проблеми застосування податкового методу формування бюджетних доходів в Україні 15 Висновок 18 Список використаної літератури 19
 • Управління державним майном

  Вступ Розділ 1. Поняття державної власності Розділ 2. Законодавче регулювання управління державним майном Висновки Список використаної літератури
 • Управління державним кредитом та запозиченням

  Вступ 3 1.Сутність і функції державного кредиту 4 2. Класифікація державних запозичень 9 3. Управління державним кредитом 14 4. Україна як позивач і кредитор 17 Висновки 20 Список використаної літератури 22Вступ 3 1.Сутність і функції державного кредиту 4 2. Класифікація державних запозичень 9 3. Управління державним кредитом 14 4. Україна як позивач і кредитор 17 Висновки 20 Список використаної літератури 22
 • Податкові доходи бюджету України

  Зміст 1. Склад податкових доходів. Розмежування податків між Державним і місцевими бюджетами 3 2. Структура податкових доходів бюджету (питома вага прямих і непрямих податків, платежів за ресурси, місцевих податків у бюджетних доходах, її динаміка) 9 3. Задача 15 ПОТРІБНО: визначити середньорічну кількість ліжок і загальну кількість ліжко-днів по кожному із вказаних лікувально-профілактичних закладах. 1. У центральній районній лікарні на 1 січня планового року є 225 ліжок. Наприкінці жовтня планового року вводиться в експлуатацію новий лікувальний корпус на 75 ліжок. Число днів функціонування одного ліжка на рік - 320. Список використаної літератури 19
 • Досвід країн з обліку державного боргу

  Вступ 3 1. Загальна характеристика системи управління державним боргом 4 2. Загальна характеристика закордонного досвіду процесу обліку та управління державним боргом 13 3. Досвід Мексики та Аргентини в управлінні державним боргом 16 4. Облік державного боргу у Китаї 18 5. Казначейська система США та її місце в обліку державного боргу 20 Висновки 24 Список використаної літератури 26 Вступ 3 1. Загальна характеристика системи управління державним боргом 4 2. Загальна характеристика закордонного досвіду процесу обліку та управління державним боргом 13 3. Досвід Мексики та Аргентини в управлінні державним боргом 16 4. Облік державного боргу у Китаї 18 5. Казначейська система США та її місце в обліку державного боргу 20 Висновки 24 Список використаної літератури 26
 • Проблеми забезпечення боргової безпеки України та можливі шляхи їх вирішення

  ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………..3 Розділ 1. Теоретичні засади управління державним кредитом……………5 1.1 Економічна сутність та класифікація форм управління державним кредитом………………………………………………………………….5 1.2 Зміст, завдання та особливості управління державним кредитом…..9 1.3 Нормативно-правове забезпечення управління державним кредитом...............................................................................................11 Розділ 2. Аналітичні аспекти боргової політики України у 2008-2010 рр…14 2.1 Аналіз діючої практи державки державних запозичень……………..14 2.2 Динаміка державного боргу України………………………………….25 Розділ 3. Проблеми забезпечення боргової безпеки України та можливі шляхи їх вирішення………………………………………………………………29 Висновки Список використаних джерел
 • ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

  Вступ 3 1. Етапи формування державного боргу та боргової політики України 4 2. Аналіз сучасного стану та структури державного боргу України 6 3. Способи управління державним боргом 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14
 • Державний борг та його регулювання

  Вступ 2 1. Теоретичні аспекти проблеми державного боргу 4 2. Динаміка державного боргу України 9 3. Механізм управління державним боргом України 17 Висновки 25 Список використаної літератури 30Вступ 2 1. Теоретичні аспекти проблеми державного боргу 4 2. Динаміка державного боргу України 9 3. Механізм управління державним боргом України 17 Висновки 25 Список використаної літератури 30

©: 2011-2022 infoworks.ru