Заказать реферат

Курсовая: Туристичний потенціал столиць Південної Америки (ID:50432)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Туристичний потенціал столиць Південної Америки (Код работы:50432)

Информация о работе Раздел: Туризм
Вид работы: Курсовая
Объем: 32 стр.
Цена: 95 грн.
Код работы (ID): 50432
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 1691
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Теоретичні засади туристичного потенціалу столиць Південної Америки 6
1.1.Роль і функції столиці ( у різних аспектах) 6
1.2. Поняття про туристичний потенціал, ресурси, їх класифікація 8
1.3. Методика дослідження потенціалу 11
2. Оцінка туристичного потенціалу столиці Південної Америки 17
2.1. Оцінка туристично-географічного положення 17
2.2. Оцінка історико-культурного потенціалу столиць Південної Америки 20
2.3.Оцінка інфраструктури (готелі, транспорт) 24
2.4. Оцінка місця столиць Південної Америки в міжнародному туризмі (туристичні потоки, географічна структури, видова структура) 26
2.5. Рейтинг столиць за туристичною привабливістю 27
Висновки 29
Список літератури 30
Додатки 32
ЛитератураСписок літератури
1. Аметов Р.: «Социально-экономический механизм развития рекреационной отрасли в регионе» // Підприємництво, господарство і право - №9, 2008
2. Бережна О.О.: «Стан і проблеми розвитку рекреаційно-оздоровчого комплексу України в період переходу до ринкових відносин» // Економіка України - №4, 2008
3. Бобираєва О.В.: «Рекреація в системі розширеного суспільного відтворення» // Вісник Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка – Випуск 55, 2009
4. Бобираєва О.В.: «Становлення і розвиток сфери рекреаційних послуг як напрям інтеграції до світового господарства» // Вісник Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка – Випуск 57, 2009
5. Бобкова А.: «О государственно-правовом регулировании рекреационной деятельности» // Предпринимательство, хозяйство и право - №1, 2000
6. Виноградская А.: «Индустрия гостеприимства» // Бізнес-информ - №7-8, 2009
7. Ґудзь П.: «Економічна ефективність використання природних рекреаційних ресурсів» // Регіональна економіка - №4, 2000
8. Живицький О., Тараканов М.: «Проблеми і перспективи створення курортно-рекреаційних ВЕЗ в українському Причорномор’ї» // Економіка України - №1, 2007
9. Жученко В.: «Охрана лесов и рекреационное лесоиспользование» // Бизнес-информ - №21-22, 2008
10. Жученко В.: «Перспективи формування в Україні вільних економічних зон туристсько-рекреаційного типу» // Регіональна економіка - №4, 2001
11. Жученко В.: «Розвиток туристсько-рекреаційної діяльності на Україні: передумови та перспективи» // Регіональні перспективи - №1 (14), 2001
12. Іванух Р., Жученко В.: «Стратегічні проблеми розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України» // Економіка України - №1, 2007
13. Краснова М., Позняк Е.: «Про поняття природних рекреаційних ресурсів» // Право України - №5, 2000
14. Мацола В.І.: «Рекреаційно-туристичний комплекс України» – Львів, 2009
15. Хомік Ю.О.: «Конкурентоспроможність українських туристичних послуг на світовому ринку» // Вісник Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка – Випуск 56, 2009
16. Цопа Н.В.: «Способи вдосконалення менеджменту міжнародного туризму» // Вісник Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка – Випуск 57, 2009
17. Шаптала О.: «Курортно-рекреаційна система України: шляхи формування, проблеми й перспективи розвитку» // Вісник Української Академії державного управління - №6, 2009
18. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. - К.: Знання України, 2002.
19. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1999.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Туристично-екскурсійні ресурси Південної Кореї

  Вступ 3-4 1. Загальна характеристика Південної Кореї 5 1.1. Фізично-географічна характеристика країни 5-6 1.2. Короткий нарис історії Південної Кореї 6-7 1.3. Державно-адміністративний устрій 7-9 1.4. Соціально-економічний розвиток 9-11 2. Природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси країни 12 2.1. Природний потенціал Південної Кореї 12-18 2.2. Історико-культурні пам'ятки країни 18-26 3. Характеристика туристичної галузі Південної Кореї: сучасний стан і перспективи розвитку 27 3.1. Основні етапи розвитку туризму в Південній Кореї 27-29 3.2. Туристичне районування країни 29-32 3.3. Аналіз туристичного ринку Південної Кореї 31-36 Висновки 36-38 Список використаної літератури та джерел 38-40 Додатки 40-42 Туристические ресурсы Южной Кореи Туристичні ресурси Південної Кореї
 • Право країн Південної Америки

  Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика південно-американської групи правових систем 5 2. Основні риси правових систем країн Південної Америки 9 3. Джерела (форми) права країн Південної Америки. Система права 12 4. Реалізація права через судові органи у країнах Південної Америки 15 5. Розгляд правової системи країн Південної Америки на прикладі Перу 23 Висновок 26 Список використаної літератури 28 Метою написання курсової роботи є: розкрити зміст таких юридичних понять, як держава і право; з'ясувати ряд питань, зокрема, підстави та закономірності виникнення і розвитку права, теорії його виникнення на прикладі будівництва правової системи країнами Південної Америки. Тобто об’єктом вивчення у даній курсовій роботі є виникнення та закономірності розвитку правової системи країн Латинської Америки, що утворилась як змішана внаслідок поєднання декількох правових сімей. Розгляд правової системи буде проводитися з моменту, який передував колоніальному заселенню і до сьогодення. Якісно проведена робота дасть мені змогу успішно володіти та оперувати правовими термінами, практично застосовувати правові знання у повсякденному житті, знати, захищати та користуватися своїми правами. Саме у такому світлі я вибрав дану тему цієї роботи, де спробую максимально висвітлити основні питання виникнення і розвитку права в країнах Південної Америки, користуючись працями таких вчених в галузі теорії та історії держави та права, як В.В. Копєйчиков, О.С. Федоров. О.О. Шевченко. О.Ф. Скакун. На наведених прикладах розкрию особливості даних понять і специфіку теорій їх виникнення. Після кожного прикладу подаю відсилання на літературу, що дозволяє, в разі потреби, ознайомитися більш ширше з даним питанням безпосередньо за її допомогою
 • Туристичні ресурси південної Кореї

  ВСТУП 3 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЕЇ 6 1.1.Фізико – географічна характеристика країни 6 1.2.Короткий нарис історії Кореї 7 1.3. Державно – адміністративний устрій Кореї 9 1.4.Соціально – економічний розвиток. 11 2. ПРИРОДНО – РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ІСТОРИКО – КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ 13 2.1. Природний потенціал Південної Кореї. 13 2.2. Істрико – культурні пам’ятки Кореї 16 2.3. Театри та Музей Кореї 24 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ КОРЕЇ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ 28 3.1 Основні етапи розвитку Корейського туризму 28 3.2. Туристичне районування Кореї 32 3.3. Аналіз туристичного ринку Кореї 41 ВИСНОВОК 47 Список використанної літератури 49 Додатки
 • 1. Предмет, об'єкт та завдання вивчення дисципліни "Рекреаційна географія" 2 2. Поняття і склад рекреаційних ресурсів 2 3. Класифікація рекреаційних ресурсів 3 4. Типи рекреаційних ресурсів 3 5. Рекреаційні ресурси світу. Основні показники оцінки світових рекреаційних ресурсів 3 6. Поняття рекреаційного навантаження 4 7. Види ландшафтів та їх використання в рекреації 4 8. Ландшафт як рекреаційний ресурс 4 9. Спелеологічні ресурси. Географія розміщення 5 10. Використання біокліматичних рекреаційних ресурсів 5 11. Характеристика унікальних природних об'єктів світу 5 12. Види та використання фіторесурсів 5 13. Узбережжя морів і моря як рекреаційні ресурси 6 14. Використання національних парків у рекреації 6 15. Гідромінеральні ресурси. Структура і розміщення 6 16. Оцінка рекреаційних ресурсів, критерії та показники 7 17. Оцінка морських ресурсів та їх використання 7 18. Оцінка гірських ресурсів та їх використання 7 19. Оцінка лісових, степових ресурсів та їх використання 8 20. Оцінка акваторій річок і озер та їх використання 8 21. Антропогенні рекреаційні ресурси, їх типологія 8 22. Поняття і види таксономічних одиниць в рекреалогії 9 23. Бальнеологічні курорти світу 9 24. Рекреаційне використання парків і заповідників 9 25. Поняття і склад територіально-рекреаційної системи 10 26. Поняття "біоклімат", його складові, характеристика 10 27. Бальнеологічні ресурси Європи 10 28. Охорона природних рекреаційних комплексів. Поняття дигресії, рекреаційного навантаження 10 29. Курорти світового значення і їх розміщення 11 30. Рекреаційний потенціал Білорусі 11 31. Рекреаційний потенціал країн Балтії 12 32. Рекреаційний потенціал Молдови 12 33. Рекреаційний потенціал країн Середньої Азії 12 34. Рекреаційний потенціал країн Закавказзя 12 35. Рекреаційний потенціал країн Чорноморського басейну 13 36. Рекреаційний потенціал Росії 13 37. Рекреаційний потенціал Сибіру 13 38. Рекреаційний потенціал Далекого Сходу 14 39. Рекреаційний потенціал Південно-Західної Європи 17 40. Рекреаційний потенціал Південної Азії 17 41. Рекреаційний потенціал Південно-Східної Азії 17 42. Загальна характеристика рекреаційного потенціалу Африки 18 43. Рекреаційні ресурси острівних країн Індійського океану 18 44. Рекреаційні ресурси Північної Африки 18 45. Рекреаційні ресурси Південної Африки 19 46. Загальна характеристика рекреаційних ресурсів Америки 19 47. Рекреаційні ресурси Північної Америки 19 48. Рекреаційні ресурси Південної Америки 19 49. Рекреаційні ресурси острівних країн Латинської Америки 19 50. Рекреаційне природокористування і охорона навколишнього середовища 201. Предмет, об'єкт та завдання вивчення дисципліни "Рекреаційна географія" 2 2. Поняття і склад рекреаційних ресурсів 2 3. Класифікація рекреаційних ресурсів 3 4. Типи рекреаційних ресурсів 3 5. Рекреаційні ресурси світу. Основні показники оцінки світових рекреаційних ресурсів 3 6. Поняття рекреаційного навантаження 4 7. Види ландшафтів та їх використання в рекреації 4 8. Ландшафт як рекреаційний ресурс 4 9. Спелеологічні ресурси. Географія розміщення 5 10. Використання біокліматичних рекреаційних ресурсів 5 11. Характеристика унікальних природних об'єктів світу 5 12. Види та використання фіторесурсів 5 13. Узбережжя морів і моря як рекреаційні ресурси 6 14. Використання національних парків у рекреації 6 15. Гідромінеральні ресурси. Структура і розміщення 6 16. Оцінка рекреаційних ресурсів, критерії та показники 7 17. Оцінка морських ресурсів та їх використання 7 18. Оцінка гірських ресурсів та їх використання 7 19. Оцінка лісових, степових ресурсів та їх використання 8 20. Оцінка акваторій річок і озер та їх використання 8 21. Антропогенні рекреаційні ресурси, їх типологія 8 22. Поняття і види таксономічних одиниць в рекреалогії 9 23. Бальнеологічні курорти світу 9 24. Рекреаційне використання парків і заповідників 9 25. Поняття і склад територіально-рекреаційної системи 10 26. Поняття "біоклімат", його складові, характеристика 10 27. Бальнеологічні ресурси Європи 10 28. Охорона природних рекреаційних комплексів. Поняття дигресії, рекреаційного навантаження 10 29. Курорти світового значення і їх розміщення 11 30. Рекреаційний потенціал Білорусі 11 31. Рекреаційний потенціал країн Балтії 12 32. Рекреаційний потенціал Молдови 12 33. Рекреаційний потенціал країн Середньої Азії 12 34. Рекреаційний потенціал країн Закавказзя 12 35. Рекреаційний потенціал країн Чорноморського басейну 13 36. Рекреаційний потенціал Росії 13 37. Рекреаційний потенціал Сибіру 13 38. Рекреаційний потенціал Далекого Сходу 14 39. Рекреаційний потенціал Південно-Західної Європи 17 40. Рекреаційний потенціал Південної Азії 17 41. Рекреаційний потенціал Південно-Східної Азії 17 42. Загальна характеристика рекреаційного потенціалу Африки 18 43. Рекреаційні ресурси острівних країн Індійського океану 18 44. Рекреаційні ресурси Північної Африки 18 45. Рекреаційні ресурси Південної Африки 19 46. Загальна характеристика рекреаційних ресурсів Америки 19 47. Рекреаційні ресурси Північної Америки 19 48. Рекреаційні ресурси Південної Америки 19 49. Рекреаційні ресурси острівних країн Латинської Америки 19 50. Рекреаційне природокористування і охорона навколишнього середовища 20
 • Рекреаційні ресурси та туристична інфраструктура Приморського регіону

  Вступ 3 Розділ І. Соціально-економічна функція рекреації і туризму в сучасних умовах 6 Розділ ІІ. Курортно-рекреаційний і туристичний комплекс Криму 9 2.1. Рекреаційний та туристичний потенціал 9 2.2. Основні тенденції розвитку курортно-туристичної галузі Криму у 2007 р. 14 Розділ ІІІ. Рекреаційний потенціал Приазов’я та його використання 20 Розділ ІV. Рекреаційні можливості Одеської області 27 4.1. Туристичний потенціал Одещини 27 4.2. Перспективи розвитку курортно-рекреаційного комплексу Одеської області 35 Висновки і пропозиції 38 Література 41 Додаток. Картосхема України і Криму 44
 • Туристичний потенціал Полтавської області

  Вступ 2 Туристичний потенціал Полтавської області 2 Література 12
 • Контрольна робота рекреація

  План: 1.Парки розваг як тип ТРК (діснейленди, євроленди, леголенди та інш.). 3 2.Об`єкти Всесвітнього надбання Європейського макрорайону 5 3.РК провідник рекреаційно-туриських островів Північної та Південної Америки. 7 Література 14
 • Туристичний потенціал Рівненської області

  Вступ 2 1. Природний та рекреаційний потенціал Рівненської області 3 2. Туристський потенціал Рівненської області Висновки 10 Список літератури 11
 • Економіка Південної та Південно-Східних країн Азії

  Вступ......................................................................................................................3 Розділ 1. Загальна характеристика економіки країн Південної та Південно-Східної Азії......................................................................5 1.1. Природно-ресурсний потенціал..........................................................5 1.2. Господарська спеціалізація.................................................................7 1.3. Зростання внутрішньої регіональної торгівлі в Східній Азії...........................................................................................8 Розділ 2. Розвиток міжнародної економічної інтеграції держав Південно-Східної Азії.........................................................................15 2.1. Структура АСЕАН..............................................................................15 2.2. Діяльність та фінкції АСЕАН............................................................17 Розділ 3. Тенденції розвитку економік країн Південної та Південно-Східної Азії.........................................................................22 3.1. Характеристика переміщення економічного зростання зі Сходу на Південь Азії....................................................................22 3.2. Сучасні тенденції розвитку економі Південно та Південно-Східної Азії........................................................................24 Висновки..............................................................................................................29 Список використаної літератури........................................................................31 Додатки..................................................................................................................33
 • Контрольна з географії туризму

  1. Характеристика розвитку туризму в країнах Південної Америки 3 2. Особливості розвитку релігійного туризму в регіоні Близький Схід 9 Список використаних джерел 12

©: 2011-2022 infoworks.ru