Заказать реферат

Курсовая: Стратегія соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах (ID:50440)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Стратегія соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах (Код работы:50440)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 43 стр.
Цена: 130 грн.
Код работы (ID): 50440
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 1111
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
Розділ 1. Основи формування стратегії соціально-економічного розвитку 6
1.1. Поняття та суть стратегії соціально-економічного розвитку 6
1.2. Державне управління економікою як основа реалізації стратегії соціально економічного розвитку 9
Розділ 2. Оцінка ефективності розробленої стратегії соціально-економічного розвитку України 14
2.1. Особливості побудови стратегії соціально-економічного розвитку України 14
2.2. Оцінка реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України 17
Розділ 3. Оцінки можливостей реалізацій стратегії соціально - економічного розвитку 23
3.1. Основні чинники фінансово-економічної кризи в Україні 23
3.2. Шляхи та інструменти мобілізації суспільства на здійснення якісного модернізаційного прориву 30
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. - Київ: Четверта хвиля, 2007, - 244 с.
2. Башнянін Г.І, Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - Київ: Ніка-Центр Ельга, 2000 - 526 с.
3. Белоконь Ю.Н. Региональное планирование (теория и практика) / Под ред. И.А. Фомина. – К.: Логос, 2003. – 259 с.
4. Буян І.В., Гуменюк П.Д., Березюк Р.М. Економічна політика. - Тернопіль: ТАНГ, 2007 - 160 с.
5. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. - Київ: ЦУЛ, 2003 - 608 с.
6. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. - Київ: "Знання-Прес", 2010 - 209 с.
7. Завіновська В.Т. Економіка праці. - Київ: КНЕУ, 2000 - 200 с.
8. Запоточний І.В., Захарченко В.І. Державне регулювання регіональної економіки. - Харків, Львів, Одеса: ТОВ "Одіссей", 2008 - 592 с.
9. Захарченко В.І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України. – Вінниця: Гіпаніс, 2004. – 547 с.
10. Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. Політична економія . - Київ: КНЕУ, 2001 - 508 с.
11. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії. - Київ: Атіка, 2010 - 344 с.
12. Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільно-географічне районування України: Навч. посібник. –К.: ВПЦ „Київський університет”, 2000. – 228 с.
13. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. - Київ: Атіка, Ельга-Н, 2010, - 529 с.
14. Никифоров А.Є. . Промислова політика. - Київ: КНЕУ, 2008 - 306 с.
15. Носаченко І.М. Зовнішньоекономічні аспекти ринкової економіки. - Львів: Світ, 2010 - 112 с.
16. Орищак Я. Основи курсу "Макроекономіка". - Тернопіль: Підручники та посібники, 2010 - 120 с.
17. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. - Київ: Техніка, 2009 - 336 с.
18. Пашута М.Т., Калина А.В. Прогнозування та макроекономічне планування. - Київ: МАУП, 2008 - 192 с.
19. Петюх В.М. Ринок праці. - Київ: КНЕУ, 2009 - 288 с.
20. Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д. Економічна теорія. - Київ: Кондор, 2003 - 492 с.
21. Радіонова І.Ф. Загальна економіка. - Київ: А.П.Н., 2010 - 392 с.
22. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Г.Балабанова, В.Нагірної, О.Нижник. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Фірма, стратегія фірми (стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції, в умовах монополії, у умовах сучасної економіки України)

  Вступ 3 Розділ 1. Стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції 5 1.1. Характерні ознаки ринку досконалої конкуренції 5 1.2. Поведінка фірми на ринку досконалої конкуренції 8 Розділ 2. Стратегія фірми в умовах монополії 15 2.1. Монополія – як форма недосконалої конкуренції 15 2.2. Максимізація прибутку. Коротко – та довгострокова рівновага монополії 18 Розділ 3. Стратегія фірми в умовах сучасної економіки України 24 3.1. Стратегія діяльності підприємства в сучасних економічних умовах господарювання 24 Висновок 35 Список використаної літератури 37-38 Об’єкт дослідження. Ринок досконалої конкуренції, монополістичний ринок, та сучасні умови господарювання. Мета дослідження. Охарактеризувати стратегію підприємства яке діє на ринку досконалої конкуренції. Розкрити принципи роботи підприємства-монополіста, його стратегію, а також представити засади діяльності підприємства, що функціонує в сучасних умовах господарювання.
 • Розвиток міжнародних інтеграційних процесів (регіональний аналіз)

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕР ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 6 1.1. Інтернаціоналізація економічного життя - основа розвитку інтеграційних процесів 6 1.2. Передумова виникнення та форми існування регіональних інтеграційних об’єднань. 14 1.3. Модифікація інтеграційних моделей в умовах глобалізації 30 РОЗДІЛ ІІ. ПРІРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 42 2.1. Сучасний стан та роль ЄС у світогосподарських процесах 42 2.2. Трансформаційні процеси в ЄС. 49 2.3. Вплив ЄС на формування спільного Європейського економічного простору. 55 РОЗДІЛ ІІІ. ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ І УКРАЇНА 61 3.1. Взаємодія України з Європейським союзом в економічній сфері 61 3.2. Нова стратегія ЄС щодо країн сусідів 72 3.3. Ключові напрямки співробітництва України з ЄС в нових геоекономічних умовах. 88 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103 ДОДАТКИ 109
 • Програмування соціально-економічного розвитку м.Києва

  Вступ 2 І. Теоритичні і номативно-правові засади програмування соціально-економічного розвитку великого міста 5 1.1 Велике місто як соціально-економічна система 5 1.2 Наукові засади програмування соціально-економічного розвитку великого міста 13 1.3 Нормативно-правова база програм соціально - економічного розвитку міста Києва 26 Розділ ІІ. Аналіз соціально-економічного розвитку м. Києва у 2001 – 2005 р. 33 2.1 Характер соціально-економічного комплексу м. Києва 33 2.2 Аналіз стану економіки 47 2.3 Аналіз розвитку соціальної сфери та охорони навколишнього середовища 58 Висновки 71 Список використаних джерел 73
 • Місце Україна на світовому ринку товарів та послуг

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 5 1.1. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобалізації. 5 1.2. Місце ринку послуг в сучасних міжнародно-економічних відносин. 13 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 19 2.1. Структура товарного експорту України. 19 2.2. Особливості експорту послуг України. 24 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 27 3.1. Вплив СОТ на товарний експорт України. 27 3.2. Стратегія розвитку експорту послуги України 30 ВИСНОВКИ 32 АННОТАЦІЯ 35 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
 • Особливості функціонування фондового ринку в Україні в сучасних умовах (3 частина дипломної роботи)

  Розділ 3. Напрямки розвитку фондового ринку України в умовах інтернаціоналізації 3 3.1. Державна стратегія розвитку фондового ринку України в умовах інтернаціоналізації 3 3.2. Позитивні та негативні наслідки інтернаціоналізації для фондового ринку України 21 Література 33
 • Соціально-культурна система управління України: стан і зміни, кризові явища і тенденції розвитку

  ВСТУП 3 1. Державне регулювання соціальних процесів 5 1.1. Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи 5 1.2. Сутність і основні напрями соціально-культурної політики 10 2. Прогнозування соціально-економічного розвитку 13 2.1. Сутність і головні принципи економічного та соціально-культурного прогнозування 13 2.2. Система прогнозів економічного та соціально-культурного розвитку 17 3. Програми економічного та соціально-культурного розвитку в Україні 19 3.1. Державна програма 19 3.2. Стан і зміни соціально-культурної системи та реформи заради добробуту 20 3.3. Якість життя людини, соціально-культурна справедливість, кризові явища і тенденції розвитку 25 ВИСНОВКИ 27 ЛІТЕРАТУРА 28
 • СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ РОЛЬ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ

  Ключові слова. Стратегія, спільне підприємство, сталий економічний розвиток, інвестиціївизначено підсистеми сталого економічного розвитку. Обґрунтовано місце спільних підприємств у Стратегії соціально-економічного розвитку. Розроблено завдання, які повинна включати Програма ефективного розвитку спільних підприємств.
 • ОЦІНКА РІВНІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОПИ — ЧЛЕНІВ ЄС

  Вступ Розділ І Критерії до визначення рівня соціально-економічного розвитку країн ЄС Розділ ІІ Порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку країн ЄС Розділ ІІІ Проблеми і перспективи розвитку країн ЄС Висновки Список використаної літератури
 • Характеристика економічного потенціалу (на прикладі України)

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти економічного потенціалу 6 1.1. Поняття економічного потенціалу 6 1.2. Проблеми визначення сутності економічного потенціалу 10 1.3. Eкономічний потенціал продуктивних сил у структурі економічного потенціалу країни 16 Розділ 2. Аналіз сучасного стану української економіки 20 2.1. Передумови формування економічного потенціалу України на початку незалежності 20 2.2. Соціально-економічний розвиток країни у 2006 та 2007 роках 28 Розділ 3. Пріоритети розвитку економічного потенціалу України 36 3.1. Цілі та пріоритети економічного та соціального розвитку України 36 3.2. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки 40 Висновки 45 Список використаної літератури 46
 • Проблеми економічного зростання в сучасних економічних системах

  ВСТУП. 3 1. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РІЗНИХ ГРУПАХ КРАЇН. 5 1.1. Економічне зростання в розвинутих країнах та політика зростання. 5 1.2. Економічне зростання у країнах, що розвиваються. 7 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. 14 2. 1. Особливості економічного розвитку України. 14 2.2. Перехід до економічного зростання. 18 ВИСНОВОК. 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 23

©: 2011-2022 infoworks.ru