Заказать реферат

Курсовая: Класифікація готелів світу (ID:50441)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Класифікація готелів світу (Код работы:50441)

Информация о работе Раздел: Туризм
Вид работы: Курсовая
Объем: 45 стр.
Цена: 135 грн.
Код работы (ID): 50441
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 1144
СодержаниеЗміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Сучасні системи класифікації підприємств готельного господарства 6
1.1.Національні системи класифікації закордонних готелів 6
1.2 Класифікація підприємств готелів за вітчизняними стандартами 20
1.3 Порядок сертифікації готельних послуг 24
РОЗДІЛ 2. Технологія надання послуг в готелі на прикладі готелю «Золото Карпат» (Львівська область м. Стрий) 27
2.1 Загальна характеристика технології надання послуг в готелі Золото Карпат 27
2.2 Загальна структура служби покоївок в готелі «Золото Карпат» 29
2.3 Технологія роботи покоївок по прибиранню жилих номерів 32
Висновки 38
Список використаних джерел 42
Додатки 45
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. - К.: ВИРА-Р, «Альтерпрес», 2001. - 208 с.
2. Бойко М.Г. Сучасний стан та особливості розвитку підприємництва в готельному господарстві України // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України.-2001.- № 4.- С. 59-66.
3. Бойко М.Г. Еволюція та моделі розвитку підприємництва у готельному господарстві України // Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. праць. - К.:КНТЕУ, 2002. - С.159 - 166.
4. Бойко М.Г. Франчайзинг в системі розвитку підприємництва в Україні // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. "Стратегія розвитку Yesичної індустрії та громадського харчування". - К: КДТЕУ. - 2000. - С.33-39.
5. Ткаченко Т.И., Бойко М.Г. Применение системного подхода в деятельности гостиничных предприятий // Материалы междунар.науч.-практ. конф. "Туризм: практика, проблемы, перспективы".- М: БГЭУ.-2001.-С.117-118.
6. Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. - К.: Эльга, 2003. - 483 с.
7. Браимер Р. Основы управления в индустрии гостеприимства. -- М.: Аспект Пресс, 1995. - 382 с.
8. Букович У., Ушлъямс Р. Управление знаниями: руководство кдействию: Пер. с англ. - М. ИНФРА-М, 2002. - 503 с.
9. Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни/ Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2002. - 84с.
10. Веснин В.Р. Менеджмент персонала: Учеб, пособие для уч-ся сред -спец. учеб, заведений/ 3 изд., испр., доп. - М. Элит, 2000-2003-300 с.
11. Волков Ю. Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов. - М.: Феникс, 2003. - 352 с.
12. Волков Ю. Ф. Технология гостиничного обслуживания. М.: Феникс, 2003. - 386с.
13. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. - М.: Феникс, 2003.-384 с.
14. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: Учеб. пособие для студ. вузов. -М.: ИНФРА-М, 2000. - 284 с.
15. Ефимова О.П., Ефимова Н. А. Экономика гостиниц и ресторанов. -- М.: Новое знание, 2004. -- 391 с.
16. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник для студ. спец. «Экономика и управление социально-культурной сферой вузов. -- 3 изд., испр. - Минск: ООО «Новое знание», 2002. -- 409с.
17. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов. Учебное пособие. Серия: Экономическое образование. - Минск: Новое знание, 2000 г. - 216 с.
18. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник для студ. спец. «Экономика и управлениє социально-культурной сферой» вузов. -- 4 изд., стер. - Минск: Новое знание, 2003 -- 368 с.
19. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник. - Минск: Новое знание, 2002. - 368 с.
20. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент организации» , «Управление персоналом» / Государственный ун-т управления.-М.: ИНФРА-М, 2003. - 304 с.
21. Лесник А.Л., Смирнова М.Н. Стратегии конкуренции в гостиничном бизнесе. - М.: Талер, 2001. - 544 с.
22. Лук 'янова Л.Г., Дорошенко Т Т., Мініч І.М. Уніфіковані технологи готельних послуг: Навч. посіб./Заред. проф. В.К. Фе-дорченка. -- К.: Вища шк., 2001 - 237 с.
23. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания / Учебник для начального профессионального образования. -- М.:, Академия, 2002. - 208 с.
24. Мунін Г.Б. Ефективність управління товарно-матеріальними запасами в готельному комплексі // Збірник наукових праць "Продуктивні сили і регіональна економіка". - К.: РВПС України НАН України, 2002р.
25. Худолій Л.М. , Мунін Г.Б. Управління якістю як один із головних важелів конкурентоздатності готелю // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - 2002. -17.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Умови організації благоустрою територій готельного комплексу

  1. Типи готелів 3 2. Умови організації територій готельного комплексу для всіх категорій готелів: 7 2.1. Для готелів категорій одна і дві зірки (*,**): 8 2.2. Для готелів категорії три зірки (***): 9 2.3. Для готелів категорії чотири і п'ять зірок (****, *****): 10 Використана література: 13
 • Класифікація засобів розміщення туристів

  ВСТУП 3 1. Класифікація засобів розміщення в туристичній індустрії 4 2. Класифікація готелів 7 ВИСНОВОК 12 використана література 13
 • Розвиток готелів Європи

  ЗМІСТ 2 Вступ 3 1. Типізація та класифікація готелів Європи 5 2. Специфіка організації дозвілля в готелях різних типів 9 3. Відомості про основні готельні центри в Європі 13 4. Тенденції модернізації готельних послуг в Європі 20 Висновки 25 Список використаної літератури та інформаційних джерел 27ЗМІСТ 2 Вступ 3 1. Типізація та класифікація готелів Європи 5 2. Специфіка організації дозвілля в готелях різних типів 9 3. Відомості про основні готельні центри в Європі 13 4. Тенденції модернізації готельних послуг в Європі 20 Висновки 25 Список використаної літератури та інформаційних джерел 27
 • Організація обслуговування в ПГ та ТК 2

  1. Класифікація готелів за рівнем комфорту 3 2. Правила користування готелем та надання послуг 9 Література 14
 • Інженерно-технічна служба готелів

  Зміст 1. Інженерно-технічна служба готелів 2. Диверсифікація діяльності готельно-туристичного бізнесу 3. Залучення інвестицій у вітчизняний туризм 4. Тести Використана література
 • Організація і планування діяльності служби економічної безпеки підприємства

  Вступ 3 1. Загрози для готелів 7 2. Створення безпеки 10 3. Вимоги щодо створення безпеки 13 4. Служба безпеки готелів 18 Висновок 25 Список використаної літератури 28
 • Організація обслуговування в ПГ та ТК

  1. Класифікація готелів України за рівнем комфорту 3 2. Правила користування готелем та надання готельних послуг 7 Список використаної літератури 14
 • Контрольна з готельного господарства

  1. Класифікація готелів України за рівнем комфорту 3 2. Правила користування готелем та надання готельних послуг 8 Список використаних джерел 12
 • Міжнародне право та порівняльне правознавство

  Зміст Вступ 4 1. Теоретичні основи порівняльного правознавства 6 1.1. Поняття та предмет порівняльного правознавства 6 1.2. Види порівняльного правознавства: загальне й спеціальне 8 2. Типологія правових систем світу 9 2.1. Поняття типу (сім'ї) правової системи 9 2.2. Класифікація правових систем світу 10 2.3. Основні типи і підтипи (групи) правових систем світу 12 3. Місце правової системи України на правовій карті світу 14 Висновок 16 Список використаної літератури 17
 • Дослідження маркетингового комплексу готелів (підприємства готель «Україна»)

  Вступ 4 1. Загальна характеристика підприємства готель «Україна» 5 2. Аналіз зовнішнього макросередовища 5 3. Дослідження маркетингового комплексу готелів 7 4. Управління маркетингом 10 Висновок 16 Література 16

©: 2011-2022 infoworks.ru