Заказать реферат

Реферат: Воздействие начальника на подчиненного (ID:50454)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Воздействие начальника на подчиненного (Код работы:50454)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Реферат
Объем: 11 стр.
Цена: 10 грн.
Код работы (ID): 50454
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 633
СодержаниеСодержание
Введение 3
1. Воздействие на фоновое состояние 4
2. Воздействие на субъективный образ работы 6
3. Воздействие на источник активности человека. Формирование новых источников воздействия на процессы смысл образов, изменение побудительных функций и мотивов 7
4. Воздействия на регуляторы активности посредством разрушения стереотипа оценок 9
Заключение 10
Список использованной литературы 11
ЛитератураСписок использованной литературы

1. Абалкин Л.И. Менеджмент: Учебник. М.: Финстатинформ, 2005. – 548 с.
2. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Основы менеджмента. М., 2004. – 613 с.
3. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Менеджмент: Учебник. М., 2003. – 481 с.
4. Бункина М.К. Теория управления: Учебное пособие. М.: ДИС, 2001. – 529 с.
5. Бурганова Л.А. Теория управления: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 139 с. 6. Большаков А.С., Михайлов В.И. Теория управления. СПб: Питер, 2002. – 572с.
7. Веснин В.Р. Менеджмент для всех. - М.: Знание, 2001. – 475 с.
8. Герчикова И.И. Менеджмент: Учебник. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. – 659 с. 9. Гличев А.В. Теория управления. М., 2004. – 543 с.
10. Жуков Е.Ф. Общая теория управления. М.: Инфра – М, 2002. – 634 с.
11. Камаев В.Д. Учебник по основам управления. М.: Владос, 2001. – 582 с.
12. Менеджмент: Учебное пособие. / Под ред. Бункиной М.К., Семенова В.А. М., 2004. – 604 с.
13. Менеджмент: Учебник. / Под ред. Жукова Е.Ф. М.: ЮНИТИ, 2002. – 387 с.
14. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1999. – 458 с.
15. Основы менеджмента. / Под ред. доцента А.С. Булатова. М., 2002. 569 с.
16. Теория управления. Учебник. / Под ред. Головина А.В. М., 2001. – 472 с.
17. Теория управления: Учебник для вузов. / Под ред. проф. Дробозиной Л.А. М.: ЮНИТИ, 2005. – 517 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Эмоциональная сфера личности подростка

  Введение 3 1. Эмоции как психическое явление 4 1.1. Сущность и классификация эмоций 4 1.2. Развитие эмоций их функции 7 1.3. Теории эмоций 10 2. Особенности развития личности подростка 16 2.1. Основные этапы формирования личности подростка 16 2.2. Акселерация и половое созревание 20 3. Исследование типа эмоциональной реакции подростков на воздействие стимулов окружающей среды 24 3.1. Методика исследования 24 3.2. Результаты исследования 26 Выводы 31 Список литературы 33 Приложение. Текст опросника диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды В.В. Бойко 36
 • Контрольна робота з цивільного процесу

  1. Санкції цивільного процесуального права 3 2. Територіальна підсудність та її види 6 Задача 11 Неповнолітній Фоменко (17 років) був звільнений з роботи без згоди Комісії у справах неповнолітніх в зв'язку із скороченням штату. Вважаючи своє звільнення незаконним, Фоменко пред'явив позов до заводу "Металіст" про поновлення на роботі і просив викликати в суд свідками начальника цеху, який зробив подання про звільнення, і начальника відділу кадрів, який підготував наказ про звільнення. Вкажіть підвідомчість цивільних справ. Визначить сторони та цивільну процесуальну правосуб 'єктність учасників процесу. Література: 13
 • Хімічна зброя

  Вступление 3 1. Определение химического оружия 4 2. Физиологическое воздействие химического оружие 5 3. Правила поведения и действия населения в очаге химического поражения 7 Вывод 10 Список используемой литературы 11Вступление 3 1. Определение химического оружия 4 2. Физиологическое воздействие химического оружие 5 3. Правила поведения и действия населения в очаге химического поражения 7 Вывод 10 Список используемой литературы 11
 • Л.С. Выготский и его теория амбивалентности воздействия произведения искусства на человека

  Содержание Введение 3 1. Выготский Л.С. и его школа 4 2."Психология искусства" как источник философского понимания роли искусства 6 3.Воздействие произведения искусства на человека в теории Л.С. Выготского 8 Заключение 16 Список литературы 17
 • Трудове право

  1. Поняття та порядок укладення трудового договору. 3 2. Переведення на іншу роботу. 7 3. Підстави припинення трудового договору. 9 Задача 1 13 Приймаючи Щербакову на посаду бухгалтера, власник запропонував їй подати такі документи: 1) трудову книжку; 2) документ про освіту; 3) паспорт; 4) зобов’язання про те, що вона протягом 2-х років не претендуватиме на отримання житла; 5) характеристику з попереднього місця роботи. Чи правомірні вимоги власника? Задача 2 14 Наказом директора заводу майстер цеху Моховенко був переведений у травні на 20 днів на посаду заступника начальника цеху, який був відсутній у зв’язку з захворюванням. У вересні Моховенко знов був переведений на один місяць на цю ж посаду для заміщення заступника начальника цеху, що перебував у відпустці. Через 10 днів такого заміщення Моховенко звернувся до власника з проханням повернути його на попереднє місце роботи. Чи повинен власник задовольнити прохання Моховенка? Задача 3 15 Тесленко вирішила звільнитись з роботи за власним бажанням, про що попередила власника у розмові з ним 5 вересня. Через два тижні вона не вийшла на роботу, хоча власник не видав наказ про її звільнення. Чи правомірні дії сторін? Список використаної літератури 17
 • Менеджмент контрольна робота

  Зміст 1. Місце управління у виробничій системі 3 2. Планування як функція управління. 6 3. Система показників ефективності управління. 10 4. Задача 13 Умова Ви займаєте посаду начальника матеріально-технічного забезпечення заводу, структура якого додається. Розрахуйте кількість задач управління підпорядкованого Вам процесу. Список використаних джерел 14
 • Воздействие цвета на психику.Использование цвета в имиджировании

  Содержание Введение 3 Психология цвета 4 Цвет в деловой одежде 8 Значение цвета волос для имиджа 13 Заключение 15 Список литературы 16
 • Використання методів при розвитку микальних здібностей

  Введение Глава I. Музыкальные способности: сущность, структура. 1.1 Способности как психолого-педагогическая категория 8 1.2 Музыкальные способности и их классификация14 1.3 Музыкальная память и ритм как составляющие музыкальных способностей23 Глава II. Декламационный метод обучения и его воздействие на развитие музыкальных способностей начинающего пианиста. 2.1 Декламация как фактор саморазвития музыкальных способностей38 2.2 Декламационные материалы: их разбор и обоснование к применению55 2.3 Изучение и проверка эффективности использования данных материалов в работе с начинающим пианистом60 Заключение72 Список литературы 74 Приложение76Введение Глава I. Музыкальные способности: сущность, структура. 1.1 Способности как психолого-педагогическая категория 8 1.2 Музыкальные способности и их классификация14 1.3 Музыкальная память и ритм как составляющие музыкальных способностей23 Глава II. Декламационный метод обучения и его воздействие на развитие музыкальных способностей начинающего пианиста. 2.1 Декламация как фактор саморазвития музыкальных способностей38 2.2 Декламационные материалы: их разбор и обоснование к применению55 2.3 Изучение и проверка эффективности использования данных материалов в работе с начинающим пианистом60 Заключение72 Список литературы 74 Приложение76
 • Контрольна робота економіка

  1. Ризик та управління економікою України з 1991 по 2001 р.р. 3 2. Аналіз існуючих методів оцінки ризику 5 3. Аналіз існуючих методів зниження рівня ризику 9 Задача 14 Ви працюєте в райдержадміністрації, де займаєте посаду начальника відділу забезпечення робочими місцями клієнтів. Вам необхідно виконати розрахункове завдання та знайти розв’язок в запропонованій ситуації. Навести формули розрахунку. .. Література 16
 • Ответственность руководителя за принятое решение

  Содержание Введение 3 1. Понятие управленческого решения и его процесс 4 2. Воздействие личности руководителя на процесс разработки управленческих решений. Ответственность при принятии управленческих решений 9 3. Управленческие ошибки руководителей 11 Заключение 15 Список использованной литературы 17

©: 2011-2022 infoworks.ru