Заказать реферат

Реферат: Порівняльна характеристика законів Ману і 12 таблиць (ID:50467)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Порівняльна характеристика законів Ману і 12 таблиць (Код работы:50467)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Реферат
Объем: 19 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50467
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 976
СодержаниеЗміст
Вступ 4
Загальне порівняння законів Ману і 12 таблиць 5
Висновки 17
Список використаних джерел 19
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Бостан Л. М. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2007. -671 с.
2. Історія держави і права зарубіжних країн, конспект лекцій, Мудрак, 2004.-520 с.
3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Харків, 1999.-368 с.
4. Макарчук В. С.: Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп.- К.: Атіка, 2008. -296 с.
5. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: У 2 т. /За ред. чл.-кор. АПН України В.Д.Гончаренка. К., 1998.-697 с.
6. Хома Н.В. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2003. – 408 с.
7. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. К., 1995.-530 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Закони XII таблиць

  Вступ 2 1. Закони XII таблиць – перша кодифікація римського права 3 2. Зміст Законів XII таблиць (правовий статус, населення, право приватної власності, договір позики, закони і покарання) 5 3. Значення Законів XII таблиць в історії римського права 9 Висновки 10 Список літератури 11
 • Право рабовласницької Індії

  Вступ 3 1. Правове становище населення за Законами Ману 4 2. Характерні риси права за Законами Ману 12 а) право власності 13 б) зобов’язальне право 14 в) шлюбно-сімейне право 15 Висновок 19 Література 20
 • ПРАВО РАБОВЛАСНИЦЬКОЇ ІНДІЇ

  ВСТУП 3 1. Правове становище населення за законами Ману 4 2. Характерні риси права за законами Ману: право власності; зобов'язальне право, шлюбно-сімейне право 8 ВИСНОВОК 13 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15
 • Система економічних законів: особливості дії та механізм використання

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади економічних законів 5 1.1. Сутність економічних законів 5 1.2. Систематизація економічних законів 9 Розділ 2. Поняття системи економічних законів 13 2.1. Загальна класифікація економічних законів 13 2.2. Об єктивні економічні закони їх пізнання та використання 16 Розділ 3. Механізм використання економічних законів 19 3.1. Взаємодія економічних законів та економічної діяльності людей 19 3.2. Механізм дії економічних законів стосовно економічної діяльності людей 20 3.3. Визначення механізму використання економічних законів 23 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Економічні закони: сутність класифікація і роль в розвитку суспільства

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади економічних законів 5 1.1. Сутність економічних законів 5 1.2. Систематизація економічних законів 10 1.3. Пізнання економічних законів 14 Розділ 2. Поняття системи економічних законів 17 2.1. Класифікація економічних законів 17 2.2. Об єктивні економічні закони їх пізнання та використання 20 Розділ 3. Механізм використання економічних законів 23 3.1. Взаємодія економічних законів та економічної діяльності людей 23 3.2. Механізм дії економічних законів стосовно економічної діяльності людей 25 3.3. Визначення механізму використання економічних законів 28 Висновки 32 Список використаної літератури 34
 • Методика пошуку інформації із застосуванням класифікаційних таблиць

  1. Характеристика таблиць бібліотечно-бібліотечних класифікацій 2 (для масових бібліотек) 2 1.1. Логіка розміщення основного ряду 2 1.2. Наповнення рядів у таблицях ББК різних видів 4 1.3. Функції основних таблиць, таблиць типових ділень (загальних, територіальних), АПП 6 2. Загальні аспекти бібліотечно-бібліографічної класифікації 8 2.1. Основні принципи і засади методики класифікації 8 2.2. Загальна методика класифікації та її значення 10 3. Класифікація бібліографічних описів із застосуванням таблиць ББК 12 Література 14 Додаток А 17
 • Методика пошуку інформації із застосуванням таблиць УДК

  Вступ 2 1. Деякі загальні принципи в організації й методиці класифікації Дьюї та УДК 3 2. Характеристика функцій: основних таблиць допоміжних таблиць алфавітно-предметного покажчика 6 3. Виконати бiблiографiчний опис 10-ти документів з тематики фахової підготовки та визначити їх класифiкацiйнi індекси за таблицями УДК 11 Висновки 13 Література 14
 • Методика пошуку інформації із застосуванням класифікаційних таблиць УДК 1

  Вступ 2 1. Деякі загальні принципи в організації й методиці класифікації Дьюї та УДК 3 2. Характеристика функцій: основних таблиць допоміжних таблиць алфавітно-предметного покажчика 6 3. Виконати бiблiографiчний опис 10-ти документів з тематики фахової підготовки та визначити їх класифiкацiйнi індекси за таблицями УДК 11 Висновки 13 Література 14
 • Система економічних законів

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність категорій “закон” 4 2. Поняття “економічного закону” 7 3. Класифікація економічних законів. 13 4. Механізми дії і використання економічних законів 16 5. Економічні категорії 20 6. Загальна характеристика деяких економічних законів 23 6.1. Закон адекватності 23 6.2. Закони попиту і пропозиції та їх рівноваги 27 Висновок 30 Список використаної літератури 31 Актуальність теми. Оскільки метою предмета економічної теорії є ви¬вчення законів, які управляють виробництвом, обміном, розподілом і спожи¬ванням матеріальних благ і послуг, то надзвичайно важливим у з'ясуванні їх змісту є наукове обґрунтування сутності категорії «закон» як методологічної основи пізнання природи економічних законів. Для формування філософ¬ського мислення (основи економічного мислення) викладачів і студентів щодо цієї проблеми необхідно коротко розглянути одну з фундаментальних катего¬рій діалектики — закон.
 • Характеристика Кодексу законів про працю

  Вступ................................................................................................................3 Розділ 1. Місце Кодексу законів про працю в системі джерел трудового права..................................................................5 Розділ 2. Завдання Кодексу законів про працю..........................................15 Розділ 3. Проект Трудового кодексу України.............................................21 Висновки..........................................................................................................29 Список використаної літератури...................................................................30

©: 2011-2022 infoworks.ru