Заказать реферат

Реферат: Зміна позову в теорії та судовій практиці. (ID:50469)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Зміна позову в теорії та судовій практиці. (Код работы:50469)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Реферат
Объем: 18 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50469
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 867
СодержаниеЗміст


Вступ 3
Розділ 1. Право змінювати елементи позову: теорія та практика застосування 5
Розділ 2. Уточнення позовних вимог 9
Розділ 3. Зміна предмету та підстави позову 11
Розділ 4. Доповнення позову 14
Висновки 16
Список використаних джерел 18
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 30. – ст. 141.
2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 6. – ст. 56.
3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – N 40–41. – 42, ст. 492.
4. Закон України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України» від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 39. – ст. 190.
5. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 30. – ст. 379.
6. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 53. – ст. 793.
7. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – N 13. – ст. 113.
8. Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Істина, 2008. – 944 с.
9. Тертишніков В.І. Цивільний процес України (лекції): Навч. – практ. посіб. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. – 272 с.
10. ПащукА. Й. Позов в українському процесуальному праві — Львів, 2006 11. Штефан М. Й. Захист прав громадян в суді Вип 1 / Процесуальні засоби порушення цивільного судочинства — К, 2007
12. Щеглов В. Н. Иск о судебной защите гражданского права — Томск, 1987 13. Зайцев И. М. функции иска в судопроизводстве // Государство и право — 2007— № 7, Гражданский процесс — К , 2004
14. Цивільне процесуальне право України — Харків, 2007
15. Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права (вопросы теории). – М.: Изд-во МГУ, 1989.
16. Штефан М. Цивільний процес. – К.: Ін Юре, 2006.
17. Штефан М., Дріжчана О.Г. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К.: Либідь, 2008.
18. Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ПОНЯТТЯ ПОЗОВУ — ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  В С Т У П РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика позову 1.1. Визначення позову — позовного провадження 1.2. Елементи позову 1.3. Види позову РОЗДІЛ 2. Позов у цивільному судочинстві 2.1. Право на пред’явлення позову 2.2. Порядок пред’явлення позову 2.3. Забезпечення позову у цивільному судочинстві В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ Д О Д А Т К И
 • СПАДКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ У НОТАРІАЛЬНІЙ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

  ВСТУП 3 1. Поняття та види спадкування, їх характеристика 4 2. Спадкові правовідносини у нотаріальній практиці 9 3. Практика розгляду судами України справ про спадкування 17 ВИСНОВКИ 21 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 23
 • Забезпечення позову: умови, види і порядок застосування

  Вступ. 2 1. Поняття забезпечення позову. 2 2. Порядок застосування заходів забезпечення позову. 3 3. Види забезпечення позову. 6 4. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову. 11 5. Забезпечення позову як „засіб забезпечення прав заявників до Європейського суду з прав людини 12 Висновки. 14 Список використаних джерел. 15
 • Забезпечення позову у цивільному процесі

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 4 1.1. Поняття забезпечення позову 4 1.2. Правова регламентація інституту забезпечення позову 5 2. ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ 9 2.1. Види, прямо передбачені в ЦПК України 9 2.2. Види, прямо передбачені іншими законами 10 2.3. Інші види забезпечення позову 13 3. ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПОЗОВУ 15 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
 • Забезпечення позову в цивільному процесі

  Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Поняття, підстави та значення забезпечення позову.....................5 Розділ 2. Види та способи забезпечення позову...........................................15 Розділ 3. Контрзаходи відповідача при забезпеченні позову......................19 Висновки...........................................................................................................24 Список використаної літератури....................................................................26
 • Поняття позову і позовного провадження в цивільному процесі України

  П Л А Н В С Т У П 2 1.Поняття позову та його елементи. 4 2. Види позовів 9 3. Право на пред'явлення позову 12 4. Об'єднання і роз'єднання позовів 15 5. Зміни у позові 17 6. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін 21 7. Забезпечення позову 25 В И С Н О В К И: 33 Список використаної літератури: 35
 • Зустрічний позов як процесуальний засіб захисту інтересів вiдповiдача

  Вступ 3 1. Поняття позову, його елементи та види позовів 4 1.1. Поняття позову 4 1.2 Складові позову 7 1.3 Види позовів 12 2. Право на зустрічний позов 14 2.1. Поняття права на позов 14 2.2. Умови реалізації права на пред'явлення позову 18 3. Порядок пред'явлення позову та наслідки пред’явлення позову 23 3.1. Процесуальний порядок пред'явлення позову 23 3.2. Наслідки пред’явлення зустрічного позову 25 Висновки 27 Література 29
 • ПОНЯТТЯ ПОЗОВУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та значення цивільного позову. Види позовів 5 Розділ 2. Елементи цивільного позову 9 Розділ 3. Право на пред'явлення позову і процесуальний порядок його реалізації 15 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВикористанОЇ літературИ 33
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ - ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ ТА ВИДИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та підстави забезпечення позову 5 Розділ 2. Види забезпечення позову 14 Розділ 3. Заходи відповідача при забезпеченні позову 18 ВИСНОВКИ 23 Список використаної літератури 25
 • Правила доказового міркування

  1 Правила щодо тези й антитези та їх значення для юридичного доказування 3 2 Правила щодо аргументів та демонстрації, їх роль у судовій практиці 7 Задачі 12 Список використаної літератури 15

©: 2011-2022 infoworks.ru