Заказать реферат

Реферат: Становлення грошово-кредитного ринку України (ID:50479)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Становлення грошово-кредитного ринку України (Код работы:50479)

Информация о работе Раздел: Банковское дело
Вид работы: Реферат
Объем: 11 стр.
Цена: 15 грн.
Код работы (ID): 50479
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 1113
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Основні передумови та особливості розвитку грошового ринку в Україні 4
2. Механізми регулювання грошового ринку 5
3. Методологічні підходи для оцінки ефективності 5
Висновок 9
Список використаної літератури 11
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Лелик А.В. Макроекономічні та фінансові аспекти дослідження грошового ринку// Вісник НУ "Львівська політехніка": Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи станов¬лення і проблеми розвитку. - Львів: НУ "ЛП". - 2003, № 494. - С. 295-300.
2. Лелик А.В., Вербова О.С., Вовчак О.Д., Башнянин Г.І., Михайлівський В.І. Гро¬шовий ринок у структурі національного ринку та основні засади його регулювання// Еконо¬мічна теорія: комплексні завдання. - Львів: ЛКА, 2005. - С. 54-58.
3. Лелик А.В., Щедра О.В., Башнянин Г.І., Рехлецький Є.А. Грошовий ринок в Укра¬їні// Економічна теорія: комплексні завдання. - Львів: ЛКА, 2005. - С. 58-60.
4. Курс переходной ^кономики/ Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1994. - 640 с.
5. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. - К.: Атіка, 1997. - 238 с.
6. Національний банк і грошово-кредитна політика/ За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пухов- кіної. - К., 1999. - 368 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  ВСТУП РОЗДІЛ І. ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ 1.1. Суть та функції грошово-кредитного ринку 1.2. Структура грошово-кредитного ринку 1.3. Формування попиту і пропозиції грошей та рівновага на грошово- кредитному ринку РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ 2.1. Аналіз сучасного стану грошово-кредитного ринку України 2.2. Cпецифіка функціонування кредитної системи України 2.3.Регулювання грошово-кредитного ринку в Україні РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 3.1 Проблеми функціонування грошово-кредитного ринку в Україні 3.2. Перспективи розвитку грошово-кредитного ринку в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Кредитний ринок України

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ 4 1.1. Сутність та структура кредитного ринку. Види кредитних установ 4 1.2. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками 13 1.3. Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу 17 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ 23 2.1. Банківський сектор як основний елемент грошово-кредитної системи 23 2.2. Становлення і розвиток небанківських інститутів грошово-кредитної системи 32 3. НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 37 ВИСНОВКИ 44 ЛІТЕРАТУРА 46 ДОДАТКИ 48-51 Метою роботи є вивчення механізму формування і функціонування кредитного ринку України.
 • Кейсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитного регулювання

  ПЛАН Вступ 3 1. Об´єктивна необхідність, суть та види грошово-кредитного регулювання 5 2. Аналіз основних підходів до грошово-кредитного регулювання 12 2.1. Кейсіанський підхід 12 2.2. Монетаристський підхід 20 3. Сучасний стан та переспективи розвитку грошово-кредитної політики в Україні 27 Висновки 35 Список використаних джерел 37 Об'єктом роботи є процес грошово-кредитного регулювання в України. Предметом роботи є основні підходи до грошово-кредитного регулювання, такі як кейнсіанство та монетаризм.
 • Кредитний ринок України

  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО РИНКУ 4 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ 9 3. НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 18 ВИСНОВКИ 23 ЛІТЕРАТУРА 24
 • Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України

  Вступ 3 Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України 5 Висновки 11 Список літератури 13
 • Проблеми становлення та розвитку грошово-кредитної системи в Україні

  Вступ 3 1. Сутність, призначення та структура грошової системи 7 2. Поняття та структура кредитної системи 15 3. Становлення і розвиток грошової системи України 18 4. Розвиток кредитних відносин в Україні 28 5. Напрямки вдосконалення грошово-кредитної системи України 38 Висновки 49 Література 52 Додаток 1. Деякі показники розвитку банківської системи на 01.01.2004 57 Додаток 2. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2004 року 60 Додаток 3. Показники, що характеризують Основні засади грошово-кредитної політики на 2005 рік 61
 • Прямі інструменти грошово-кредитної політики

  Вступ 4 Розділ 1. Теоретичне обгрунтування застосування прямих інструментів грошово-кредитної політики 6 1.1 Сутність та необхідність регулювання грошово-кредитної сфери економіки 6 1.2 Основні цілі та інструментарій грошово-кредитної політики 11 1.3 Прямі інструменти в системі грошово-кредитної політики НБУ 25 Розділ 2. Аналіз використання інструментів прямого впливу грошово-кредитної політики України 29 2.1 Сучасний стан грошово-кредитного ринку України та оцінка монетарної політики 29 2.2 Практика та наслідки застосування прямих інструментів грошово-кредитної політики 67 2.3 Розвиток грошово-кредитної політики в умовах фінансової нестабільності 74 Розділ 3. Підвищення ефективності грошово-кредитної політики в Україні 86 Висновки 102 Література 109 Додатки 115
 • Валютна політика НБУ в системі грошово-кредитного регулювання

  Вступ 3 1. Валютна політика Національного Банку України: сутність та інструменти 5 1.1. Валютна політика в забезпеченні відтворення пропорцій в економіці 5 1.2. Сутність та цілі валютної політики в системі регулювання грошово-кредитного ринку 16 1.3 Інструменти валютної політики 31 2. Аналіз валютної політики Національного Банку України 57 2.1. Формування правових та інституційних засад валютної політики в Україні 57 2.2. Основні напрямки регуляторного впливу НБУ на валютний ринок 68 2.3. Валютно-курсова політика у контексті фінансової стабілізації грошово-кредитного сектору України 80 3. Проблеми валютної політики національного банку та напрями їх вирішення 90 Висновки 107 Список використаної літератури 113 Додатки 119
 • Кредитний ринок

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ 8 1.1. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 8 1.2. Сутність та структура кредитного ринку 16 1.3. Основи функціонування кредитного механізму 22 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ ТА МЕХАНІЗМУ ЙОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 36 2.1. Державне регулювання кредитного ринку України 36 2.2. Кредитна політика комерційних банків в організації процесу кредитування 40 2.3. Аналіз показників розвитку вітчизняного кредитного ринку 52 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 70 3.1. Основні засади формування кредитної політики на 2008 рік 70 3.2. Напрямки глобалізації кредитної системи України 77 3.3. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку взаємовідносин підприємств з банками в кредитному процесі 89 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101 ДОДАТКИ 105
 • Грошово-кредитна політика

  Вступ 1. Суть і основні цілі грошово-кредитної політики 2. Механізми грошово-кредитної політики 3. Становлення і розвиток грошово-кредитної системи України Висновки Використана література

©: 2011-2022 infoworks.ru