Заказать реферат

Реферат: Право в системе соц_реформ (ID:50480)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Право в системе соц_реформ (Код работы:50480)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Реферат
Объем: 12 стр.
Цена: 20 грн.
Код работы (ID): 50480
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 701
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1.Поняття, сутність та значення соціальних реформ 4
1.1. Сутність та проблематика соціальних реформ в Україні. 4
1.2. Напрямки соціального реформування в Україні відповідно до нинішніх умов 5
2. Право в соціальній системі суспільства 8
2.1 Соціальна цінність права 8
2.2 Співвідношення норм права і соціальних норм 9
Висновки 11
Список використаних джерел 12
ЛитератураСписок використаних джерел


1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - С. 141.
2. Андрусяк Т.Г. Теорія держави та права. - Львів: Фонд Право для України, 1997.
3. Венгеров Н.Б. Теория государства и права. - М.: Зерцало, 1998.
4. Волинка К.Г. Теорія держави і права. - К.: МАУП, 2007.
5. Джужа О.М., Кириченко І.Г., Ковальский В.С. Соціологія права. - К.: Юрінком Інтер, 2006.
6. Копєйчиков В.В. Загальна теорія держави і права. - К.: Юрінком Інтер, 2006.
7. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер, 2009.
8. Лазарев В.В. Теория государства и права. - М.: Юрист, 2007.
9. Теорія держави і права: Підручник. / За ред. С.Л. Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2007.
10. Литовченко Н.В. Социология права. - М.: Новое слово, 2001.
11. Пеструхин Н.Г. Правовое развитее общества. - М.: Логос, 2002.
12. Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави та права. - К.: Наукова думка, 2000.
13. Рыбаков К.В. Социология права. - СПб.: Север, 2006.
14. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. / Пер. з рос. - Х.: Консул, 2001.
15. Соціологія права: Підручник / За ред. Осипової Н.П. - К.: ІнЮре, 2003.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Социальное развитие в период проведения российских реформ 90-х годов ХХ века

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. СУТЬ РЕФОРМ 90-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 6 1.1. Предпосылки проведения реформ 90-х годов ХХ века 6 1.2. Ход и сущность реформ 90-х годов ХХ века 8 1.3. Формирование новой Российской государственности 19 ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКИХ РЕФОРМ 90-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 29 2.1. Влияние реформ на состояние общества 29 2.2. Система образования 31 2.3. Социально-экономические последствия реформ 32 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 39 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 42
 • Стратегія ринкових реформ в Україні, мета і досвід реалізації

  Вступ 3 1. Досягнення та невдачі проведених в Україна ринкових реформ 4 2. Соціально-економічний розвиток країни у 2006 та 2007 роках як наслідок проведених реформ 12 3. Цілі та пріоритети економічного та соціального розвитку України на 2008 рік 19 Висновки 24 Література 26
 • Кризисы в системе государственного управления и их последствия для предприятий

  Содержание Введение 3 1. Теоретическая часть 4 1.1. Механизм государственной власти и кризисы системы управления 4 1.2. Причины, последствия и преодоление кризисов государственного управления 8 1.3. Реформы как средство антикризисного управления, их последствия на микро-уровне 11 2. Практическая часть 15 2.1. Сформулировать и перечислить цепь основных кризисов в системе государственного управления России в период реформ с 1991 г. 15 2. 2. Каковы причины этих кризисов и каковы последствия на микро- уровне (для хозяйствующих субъектов) ? 17 Заключение 23 Список литературы 24
 • Грошові реформи: історія та сучасність

  Вступ 3 Розділ 1. Грошові реформи, їх суть, спрямування і процес проведення 6 1.1. Історія грошових реформ 6 1.2. Типи грошових реформ 8 1.3. Методи проведення грошових реформ 12 Розділ 2. Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу 15 2.1. Характеристика типів грошових реформ 15 2.2. Основні види грошових реформ у світовій практиці 22 3. Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні 24 3.1. Макроекономічна ситуація в Україні напередодні реформи. 24 3.2. Головні завдання реформи 26 3.3. Підготовка до грошової реформи 27 3.4. Механізм проведення реформи 31 3.5. Підсумки грошової реформи 34 Висновки 37 Список використаної літератури 38
 • Гражданское право как отраслевая юридическая наука

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА КАК ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ 6 1.1 Предмет и понятийный аппарат цивилистической науки 6 1.2 Наука гражданского права как система юридических норм 8 1.3 Наука гражданского права в системе зарубежного гражданского права 12 ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ НАУК 14 2.1 Формирование и развитие науки гражданского права как отраслевой юридической науки 14 2.2 Место гражданского права в системе отраслевых наук 17 ГЛАВА 3. НАУКА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА КАК СООТНОШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ НОРМЫ 21 3.1 Понятие гражданского законодательства и его восполнение в системе гражданской отраслевой науки 21 3.2 Наука гражданского права как отраслевая юридическая наука: соотношение со смежными отраслями права 26 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 32
 • Грошова реформа, її сутність та особливості її проведення в Україні

  ВСТУП 3 Розділ I. Сутність та види грошових реформ 4 1.1. Сутність грошової реформи 4 1.2 Види грошових реформ 6 Розділ II. Грошові реформи у постсоціалістичних країнах 10 2.1. Зміст грошових реформ 10 2.2. Наслідки грошових реформ 18 Розділ III. Особливості проведення грошової реформи в Україні 23 3.1. Історія гривні 23 3.2. Грошова реформа в Україні 27 ВИСНОВКИ 32 Список використаних джерел 33
 • Гражданское право в системе российского права тенденции развития в условиях перехода к рыночной экономике

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 6 1.1. Гражданское право в системе дореволюционного права России 6 1.2. Гражданское право в системе советского права 12 1.3. Общая характеристика состояния системы российского права на рубеже ХХ–ХХI веков 19 ГЛАВА 2 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 31 2.1. Научное обеспечение решения проблемы сущности основных начал гражданско-правового регулирования в их взаимосвязи с особенностями обустройства рыночной экономики в России 31 2.2. Соотношение тенденций развития гражданского права и тенденций развития других отраслей права в современных условиях 36 ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 43 3.1. Создание системообразующего законодательства Российской Федерации в условиях перехода к рыночной экономике 43 3.2. Развитие гражданского законодательства в условиях всеобъемлющего перехода к комплексному законодательству в правовом регулировании имущественных и личных неимущественных отношений в России 51 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 65
 • Военные руформы Гая Мария

  ЗМІСТ: Вступ РОЗДІЛ І. РИМСЬКА РАБОВЛАСНИЦЬКА РЕСПУБЛІКА І ЇЇ АРМІЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ІІ СТОЛІТТЯ ДО Н.Е. РОЗДІЛ ІІ. ГАЙ МАРІЙ. ХІД КАР’ЄРИ У РИМІ 2.1. Початок кар’єри римського консула 2.2. Легат Метелла 2.3. Консульські вибори РОЗДІЛ ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ВОЄННИХ РЕФОРМ ГАЯ МАРІЄМ ТА ЇХ ПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 3.1. Римська армія до реформ 3.2. Реформи Марія 3.3. Результати реформ 3.4. Римська армія після реформи Гаю Марія Висновок Список використаної літератури Посилання
 • Контрольная по менеджменту

  Содержание Введение 3 1. Сущность и содержание взаимодействия в системе управления организации, его организация 5 2. Сущность и содержание делегирования в системе управления организации 7 3. Анализ содержания взаимодействия и делегирования в системе управления конкретной организации 9 Заключение 17 Список литературы 18
 • Сущность, цели, функции, структура связей с общественностью в системе государственной власти и управления

  Содержание Введение 3 1. Цели и задачи связей с общественностью в системе государственной власти и управления 4 2. Особенности связей с общественностью в системе государственной власти и управления 9 Заключение 19 Список литературы 20

©: 2011-2022 infoworks.ru