Заказать реферат

Реферат: Правова культура (ID:50481)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правова культура (Код работы:50481)

Информация о работе Раздел: Культура
Вид работы: Реферат
Объем: 13 стр.
Цена: 20 грн.
Код работы (ID): 50481
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 856
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Правова культура, її сутність, зміст та основні функції 4
1.1. Поняття та зміст правової культури 4
1.2 Структура та функції правової культури 5
2. Поняття форми і методи правового виховання 9
2.1. Поняття та сутність правового виховання 9
2.2. Форми і методи правового виховання 10
Висновки 12
Список використаних джерел 13
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - С. 141.
2. Андрусяк Т.Г. Теорія держави та права. - Львів: Фонд Право для України, 1997.
3. Венгеров Н.Б. Теория государства и права. - М.: Зерцало, 1998.
4. Волинка К.Г. Теорія держави і права. - К.: МАУП, 2007.
5. Копєйчиков В.В. Загальна теорія держави і права. - К.: Юрінком Інтер, 2006.
6. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер, 2009.
7. Лазарев В.В. Теория государства и права. - М.: Юрист, 2007.
8. Теорія держави і права: Підручник. / За ред. С.Л. Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2007.
9. Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави та права. - К.: Наукова думка, 2000.
10. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. / Пер. з рос. - Х.: Консул, 2004.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Право і культура

  Вступ 3 1. Зв'язок культури з правом 6 1.1 Поняття культури 6 1.2 Культура особистості 8 1.3 Правова культура та її види 11 2. Структура правової культури 13 2.1 Правова культура суспільства 13 2.2 Правова культура особи 16 2.3 Професійна правова культура 18 2.4 Професійна правосвідомість і правова культура співробітників органів внутрішніх справ 20 3. Правове виховання, як інструмент правової культури 25 3.1 Поняття, ознаки і функції правового виховання 25 3.2 Система і механізм правового виховання. Правова вихованість. 27 Висновок 31 Список літератури 33
 • Правова культура особи: поняття структура

  Вступ 2 І. Концепція правової культури в контексті сучасної філософії права 4 ІІ. Правова культура особи: поняття зміт види і структура 7 2.1. Правова культура та її види 7 2.2. Правова культура суспільства та її функції 9 2.3. Зміст правової культури особи 11 2.4. Професійна правова культура 14 2.5. Структура правової культури 16 ІІІ. Основні напрями впливу правової культури на розбудову Української правової держави 19 Висновки 24 Список використаних джерел 27
 • Правосвідомість

  1. Правосвідомість: поняття, структура, класифікація форм. Функції правосвідомості 3 2. Правова культура: поняття та види. Правова культура суспільства, особи. Професійна правова культура 7 Література 121. Правосвідомість: поняття, структура, класифікація форм. Функції правосвідомості 3 2. Правова культура: поняття та види. Правова культура суспільства, особи. Професійна правова культура 7 Література 12
 • Професійна культура судді

  1. Особисті якості 3 2. Правова культура 5 3. Політична культура 8 4. Етична культура 10 Література 14
 • Контрольна з культури

  1. Культура, визначення, походження 3 2. Матеріальна духовна культура співвідношення між ними. 4 3. Національна культура 5 4. Цивілізація та її риси 5 5. Трипільська культура 7 6. Антична культура Греції 8 7. Антична культура Риму 9 8. Візантійська культура 10 9. Романська культура 11 10. Готична культура 12 11. Ренесанс 13 12. Бароко в культурі 15 13. Просвітництво 16 14. Авангардна культура 18 15. Модерн в культурі в Європі та Україні 19 Перелік використаної літератури 23
 • Основні культурні надбання культурно-історичних епох

  Культура Стародавнього Сходу Культура античного світу Культура Середньовічної Європи Культура епохи Відродження Культура епохи Просвітництва Культура ХХ століття
 • Правосвідомість і правова культура - поняття, стан, проблеми

  Вступ.................................................................................................................3 Розділ 1. Правосвідомість: поняття, джерела, механізм, суб єкти та об єкти..........................................................................6 Розділ 2. Правова культура: поняття та структура.....................................15 Розділ 3. Стан та проблеми правосвідомості і правової культури в Україні.........................................................................26 Висновки..........................................................................................................31 Список використаної літератури...................................................................34
 • Правова поведінка

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………..…с. 3 1. Поняття правової поведінки, її ознаки та види………………………….…с. 5 2. Склад правової поведінки та характеристика його елементів…………..с. 10 3. Правова культура і правова поведінка працівників ОВС, причини її деформації……………………………………………………………………..с. 18 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 28 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 29
 • Правосвідомість. Правова культура. Правове виховання.

  Вступ 2 Розділ І. Правосвідомість 5 1.1. Поняття правосвідомості, її структура, види і рівні 5 1.2. Правова ідеологія і соціально-правова психологія - структурні елементи правосвідомості 10 1.3. Співвідношення права і правосвідомості. Роль правосвідомості в правовому регулюванні 15 Розділ ІІ. Правова культура 19 2.1. Поняття і загальна характеристика правової культури 19 2.2. Структура і функції правової культури суспільства 27 2.3. Співвідношення правосвідомості і правової культури 29 Розділ ІІІ. Правове виховання 31 3.1. Поняття правового виховання 31 3.2. Виховання правової свідомості, правової культури - невід'ємний процес правової освіти 35 Висновки 39 Список використаної літератури 41
 • Вплив християнства на формування культури Середньовіччя

  ВСТУП 3 1. Поняття “середні віки” і “середньовічна культура” 5 2. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві 6 3. Рицарська культура 11 4. Народна селянська культура. Міська культура 15 5. Художні стилі 18 6. Візантійська культура 21 ВИСНОВОК 26 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 27
 • Конспект з культурології

  Тема 1. Предмет і завдання культурології. Основні концепції культурології. 3 Тема 2. Культура первісного суспільства 5 Тема 3. Культура Стародавнього світу. Витоки української культури. 6 Тема 4. Культура античного світу 10 Тема 5. Середньовічна культура Візантії, Західної Європи та України-Руси 12 Тема 6. Культура епохи Відродження і Реформації 16 Тема 7. Західноєвропейська культура XVII – XVIII ст. Культура Козацько-гетьманської держави 17 Тема 8. Західноєвропейська та українська культура ХІХ століття 22 Тема 9. Західноєвропейська та українська культура ХХ століття 26 Список використаної літератури 29

©: 2011-2022 infoworks.ru