Заказать реферат

Диплом: Монополістична конкуренція як вид недосконалої конкуренції Монополістична конкуренція як вид недосконалої конкуренції (ID:50500)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Монополістична конкуренція як вид недосконалої конкуренції Монополістична конкуренція як вид недосконалої конкуренції (Код работы:50500)

Информация о работе Раздел: Политэкономия
Вид работы: Диплом
Объем: 55 стр.
Цена: 220 грн.
Код работы (ID): 50500
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 968
СодержаниеВступ.

Розділ 1. Основні теорії та поняття ринку в цілому.
1.1 Виникнення, суть та функції ринку.
1.2 Види ринків та їх спеціалізація.
1.3 Інфраструктура ринку.

Розділ 2. основні теорії та поняття монополістичної конкуренції.
2.1. Ознаки монополістичної конкуренції.
2.2. Теоретичні концепції монополістичної конкуренції.

Розділ 3. Недоліки економічної ефективності монополістичної конкуренції.
3.1. Недосконалість монополістичної конкуренції відображена в кривій попиту.
3.2. Проблеми надлишкової потужності.
3.3. Недосконалість економічної ефективності монополістичної та нецінвої конкуренції.

Висновок.

Використана література.
ЛитератураВикористана література.
1. Андрощук Г. “Несумлінна конкуренція: попередження і відповідальність”, “Українські ділові новини”, 1994 р., №41
2. Бізнес №28 (391), 10 липня 2000 року. /Промислово-торгівельний огляд/ Відповідальний за випуск В.Анікеенко. -. вид. ЗАТ “видавництво “Бліц-Информ” С.28-32.
3. Бізнес №29 (392), 17 липня 2000 року. (Промислово-торгівельний огляд/ “Лимонадные Джо’2000” І.Серєєв, М.Моргунський, Відповідальний за випуск В.Анікеенко). -. вид. ЗАТ “Видавництво “Бліц-Информ”.С.26-30.
4. Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. Курс основ для стедентов экономических ВУЗОВ. –М. Вита-пресс, 1998. С. 240-247
5. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії.-К.: Основи, 1994,-336с.
6. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроекономика: Учебник. 2-издание-М.: МГУ им.М.В.Ломоносова. издательство “Дело и Сервис”, 1999.-320 с.
7. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики: Учеб.пособие.-К.:Вища шк. - Знання, 1998.-478с.: ил.
8. Курс экономической теории: Учебное пособие /Под ред. проф. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А.-Киров: Изд-во «Вятка», 1994, с.624
9. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса Санкт-Петербург. Объединение «Печатный двор», 1992.-382 с.
10. Макконнелл Кэмпбелл Р., Бою Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т. 2.-М.: Республика, 1992.-400с.: табл., граф.
11. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка/ Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільський-К.: Основи, 1996-646с.
12. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки.-Київ: Лібра, 1998.-256с.
13. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. 3-е издание. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 320 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Основні форми і методи конкуренції

  ЗМІСТ Реферат Перелік умовних позначень Зміст Вступ 5 Розділ 1 Форми конкуренції 1.1 Найдавніші форми конкуренції 6 1.2 Досконала конкуренція 8 1.3 Монополістична конкуренція 11 1.4 Олігополістична конкуренція 17 1.5 Монополія — найбільш яскравий прояв недосконалої конкуренції 24 Розділ 2 Методи конкурентної боротьби 2.1 Проблеми конкурентної боротьби 27 2.2 Цінова конкуренція - головний метод бо¬ротьби проти конкурентів 29 2.3 Нецінова конкуренція – сучасна форма конкурентної боротьби 31 2.4 Сумлінна та несумлінна конкуренція як засоби в конкурентній боротьбі 34 2.5 Особливості методів конкурентної боротьби в Україні 42 Висновки 50 Перелік використаних джерел 52
 • Недосконала конкуренція: сутність, моделі

  Вступ. 3 1 Недосконала конкуренція її сутність і значення. 5 1.1 Поняття недосконалої конкуренції, її роль в економіці. 5 1.2 Види ринкових структур в умовах недосконалої конкуренції. 8 2. Ринкові моделі при яких спостерігається недосконала конкуренція. 11 2.1 Монопольний ринок і недосконала конкуренція. 11 2.2 Недосконала конкуренція в умовах олігополії і її характерні особливості. 16 3. Антимонопольна політика держави. 21 Висновок. 26 Список використаних літературних джерел. 28
 • 1. Поняття та розповсюдження монополістичної конкуренції 3 2. Еластичність попиту та монополістична конкуренція 7 3. Нецінова конкуренція 12 Список використаної літератури 161. Поняття та розповсюдження монополістичної конкуренції 3 2. Еластичність попиту та монополістична конкуренція 7 3. Нецінова конкуренція 12 Список використаної літератури 16
 • Конкуренція та шляхи подолання монополізму

  Вступ..............................................................................................................3 Розділ 1. Конкуренція як основна складова ринкової економіки та її основні види..........................................................................5 1.1. Функціонування ринкових відносин...........................................5 1.2. Умови виникнення конкуренції...................................................6 1.3. Роль конкуренції в ринковій економіці.......................................7 1.4. Способи конкурентної боротьби..................................................8 Розділ 2. Досконала і недосконала конкуренція......................................14 2.1. Досконала конкуренція................................................................14 2.2. Недосконала конкуренція............................................................14 2.3. Основні методи сумлінної і несумлінної конкуренції..............16 Розділ 3. Поняття монополії. Монополія – як крайня форма недосконалої конкуренції...........................................................19 Розділ 4. Основні напрямки вдосконалення антимонопольної політики в Україні........................................................................30 Висновки.......................................................................................................33 Список використаної літератури.................................................................36
 • Конкуренція

  Вступ 3 Розділ І. Ринкова конкуренція: значення та види 5 1.1. Класичне трактування досконалої конкуренції 5 1.2. Теорія недосконалої конкуренції 6 1.3. Олігополістична конкуренція 7 1.4. Теорія монополістичної конкуренції 8 Розділ ІІ. Стан ринкової конкуренції в Україні 11 2.1. Зміст та умови розвитку конкурентного середовища 11 2.2. Сприяння ринкової конкуренції в Україні 13 А) створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу 23 Б) розвиток фінансового ринку 27 Розділ ІІІ. Антимонопольне законодавство України 33 Висновок 38 Література 40 Додатки 42
 • Економічна теорія „недосконалої конкуренції” Дж. Робінсон

  Вступ 3 1. Основні концепції теоріі „недосконалої конкуренції” Дж. Робінсон 4 2. Теорія недосконалої конкуренції Дж. Робінсон. 9 Висновки 14 Список використаної літератури 15
 • Теорія монополізму і недосконалої конкуренції. Праця Д.Робінсон „Економіка недосконалої конкуренції”

  Вступ 3 1. Сутність та розвиток теорії монополізму 4 2. Значення роботи Д.Робінсон „Економіка недосконалої конкуренції” 10 Висновки 16 Список використаних джерел 18
 • Особливості формування цін та доходів підприємства в умовах конкуренції

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР 5 1.1. Досконала конкуренція 5 1.2 Монополія 7 1.3 Олігополія 10 1.4 Монополістична конкуренція 12 РОЗДІЛ 2. КОНКУРЕНТНА СИСТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН ТА ДОХОДІВ 15 2.1 Поняття та принципи функціонування конкурентної ринкової системи 15 2.2 Особливості формування цін та доходів підприємств 18 РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 23 Висновок 26 Список використаної літератури 28
 • Конкуренція, її види та роль у ринковій економіці

  Вступ 3 1. Сутність поняття конкуренції та її основні функції 5 1.1. Характеристика наукових поглядів на сутність поняття конкуренції 5 1.2. Закон конкуренції. Роль конкуренції в ринковій економіці. 8 1.3. Функції конкуренції 14 2. Основні види і типи конкуренції 16 2.1. Досконала та недосконала конкуренція 16 2.2. Внутрігалузеві та міжгалузева конкуренція 20 2.3. Класифікація конкуренція за методами боротьби 22 3. Засади економічної конкуренції в Україні 25 Висновок 30 Список використаної літератури 33
 • Конкуренція ринкової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ КОНКУРЕНЦІЇ В СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1. Конкуренція як економічна категорія 9 1.2. Економічний закон конкуренції та форми його прояву 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 2.1. Сутність та функції ринків недосконалої та досконалої конкуренції 15 2.2. Сучасні тенденції проведення ринкових реформ покращення конкурентності національної економіки 21 РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 29 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ Додаток А. Структурні передумови конкуренції в Україні (за даними 2007 р.) Порівняльні позиції конкурентоспроможності різних країн світу

©: 2011-2022 infoworks.ru