Заказать реферат

Курсовая: „Грошовий ринок та грошовий мультиплікатор в Україні” (ID:50542)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

„Грошовий ринок та грошовий мультиплікатор в Україні” (Код работы:50542)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 46 стр.
Цена: 140 грн.
Код работы (ID): 50542
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 1121
СодержаниеЗміст

Вступ 3
1. Грошовий ринок та його структура. 5
2. Теоретичні основи державного регулювання грошового ринку та грошового мультиплікатору. 14
3. Механізм державного регулювання грошового ринку та грошового мультиплікатору в Україні. 36
Висновки 46
Список використаної літератури
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит./ Ред. Г.Г.Кірейцев. – 2-е видання, перероблене і доповнене, - К.: Центр навчальної літератури, 2002. – С.335.
2. Алексєєв І.В., Колісник М.К., Вівчар О.Й. Гроші і кредит. – Л.: Національний університет „Львівська політехніка”, 2004 – С.168.
3. Гальчинський А.С. Теорія грошей. – 2-ге видання, - К.: Основи, 1998. – С.413.
4. Глен Габбард Р. Гроші, фінансова система та економіка./ Ред. і пер. М.І.Савлук. – К.: КНЕУ, 2004. – С.889.
5. Графічне відображення деяких економічних та монетарних показників//Бюлетень НБУ. – 2000 - №12. – С. 178.
6. Грищенко О.Гроші та грошово кредитна політика. – К.: Основи, 1996. – С.180.
7. Грошово-кредитна та банківська статистика//Бюлетень НБУ. – 2006 - №3. – С.176.
8. Івасів Б.С. Гроші та кредит. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – С.510.
9. Колодієв О.М., Яременко О. Р. Гроші та кредит. - Х.: Інжек,2004 – С.156.
10. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика. - К.:НІОС, 2001. – С.224.
11. Стельмах В.С. Енциклопедія банківської справи в Україні. – К.: Ін Юре, 2001. – С.680.
12. Тенденції української економіки. – Tacis. – 2002. березень. – С.104.
13. Ющенко В.А., Лисицький В.І. Гроші: розвиток попиту і пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 1998. – С.288.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Грошовий ринок

  ЗМІСТ 1. Грошова система, її суть та структура. Закони грошового обігу. Грошова база. 3 2. Механізм функціонування грошового ринку; попит на гроші та грошова пропозиція. Модель рівноваги грошового ринку. Концепція загальної рівноваги ринків. 6 3. Банківська система та її структура. Функції національного банку країни. Грошовий мультиплікатор. 9 4. Грошово-кредитна політика держави. Логіка кейнсіанського та монетаристського підходів до регулювання грошової сфери. 12 Список використаної літератури 18
 • Контрольна гроші та кредит

  1. Сукупний грошовий оборот і оборот грошей у межах індивідуального капіталу 3 1.1. Грошовий обіг. Закон грошового обігу 3 1.2. Участь грошей у економічному кругообігу 6 1.3. Готівковий і безготівковий грошовий оборот 9 Список використаної літератури 16 2. Ринок цінних паперів як особлива складова грошового ринку 17 2.1. Функції та принципи функціонування ринку ціних паперів 17 2.2. Бiржовий та позабiржовий ринок цiнних паперiв. 20 Список використаної літератури 28 3. Економічний зміст банківського продукту та його класифікація 28 3.1. Поняття, принципи діяльності і функції комерційних банків 28 3.2. Пасивні й активні операції комерційних банків 34 Список використаної літератури 43
 • 1. Грошовий ринок України і перспективи його розвитку 3 2. Забезпечення стійкості банківської системи 7 Література 131. Грошовий ринок України і перспективи його розвитку 3 2. Забезпечення стійкості банківської системи 7 Література 13
 • 1. Грошовий ринок України і перспективи його розвитку 3 2. Забезпечення стійкості банківської системи 7 Література 131. Грошовий ринок України і перспективи його розвитку 3 2. Забезпечення стійкості банківської системи 7 Література 13
 • Контрольна робота: з грошей і кредиту

  1. СУКУПНИЙ ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ОБОРОТ ГРОШЕЙ У МЕЖАХ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 3 1. Грошовий оборот і його складові потоки 3 2. Готівковий та безготівковий грошовий обіг 8 3. Методика розрахунку грошового обігу 11 Література 15 2. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ОСОБЛИВА СКЛАДОВА ГРОШОВОГО РИНКУ 16 1. Місце ринку ЦП в системі національного ринку 16 2. Класифікація цінних паперів 17 3. Учасники ринку цінних паперів 22 Література 25 3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ 26 1. Економічний зміст банківського продукту 26 2. Класифікація банківських операцій 26 3. Функції комерційних банків 30 Література 36
 • ГРОШОВИЙ ОБІГ У РОСІЇ ЧАСІВ МИКОЛИ ІІ

  Вступ Розділ І ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ГРОШОВОГО ОБІГУ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 1.1. Грошовий обіг в Росії на початку правління Миколи ІІ. Грошова реформа С.Ю.Вітте (1894-1897 рр.) 1.2. Грошовий обіг протягом 1898-1913 рр. 1.3. Грошовий обіг у роки І Світової війни (1914 — початок 1917 р.) Розділ ІІ ГРОШОВІ ЗНАКИ ТА БОНИ ЧАСІВ МИКОЛИ ІІ 2.1. Характеристика грошових знаків 1894-1917 рр. випуску 2.2. Бони в роки правління Миколи ІІ Розділ ІІІ НУМІЗМАТИЧНИЙ ОГЛЯД МОНЕТ ДОБИ МИКОЛИ ІІ 3.1. Золоті монети 3.2. Срібні обігові та ювілейні монети 3.3. Мідні монети Висновки Список використаних джерел і літератури
 • Грошово-кредитна політика держави

  ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Кон'юнктура грошового ринку 1.1 Грошові агрегати 1.2 Пропозиція грошей та грошовий мультиплікатор 1.3 Грошовий попит 1.4 Рівновага на грошовому ринку Розділ 2. Центральний банк. Знаряддя та механізми грошово-кредитної політики 2.1 Поняття та сутність грошово-кредитної політики 2.2 Центральний банк 2.3 Види грошово-кредитної політики 2.4 Інструменти та механізм грошово-кредитної політики Розділ 3. Завдання, особливості та ефективність грошово-кредитної політики 3.1 Цілі та завдання грошово-кредитної політики 3.2 Особливості проведення монетарної політики 3.3 Передатний механізм та ефективність Висновки Використана література
 • Регулювання грового обігу в Україні

  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Грошовий обіг та його структура: теоретичний аспект 4 1.1. Зміст поняття грошовий обіг та модель сукупного грошового обігу 4 1.2. Характеристика сучасних засобів платежу, що обслуговують грошовий обіг 6 1.3. Швидкість обігу грошей 8 1.4. Закон грошового обігу 11 РОЗДІЛ 2. Методи регулювання грошового обігу в Україні 13 2.1. Напрямки регулювання грошового обігу 13 2.2. Регулювання грошового обігу Національним банком України 16 РОЗДІЛ 3. Стабілізація грошового обігу в Україні, як основний чинник дефляційних процесів: досвід 2001-2002 років 19 Висновки 31 Список використаної літератури 32 Додаток А 33Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Грошовий обіг та його структура: теоретичний аспект 4 1.1. Зміст поняття грошовий обіг та модель сукупного грошового обігу 4 1.2. Характеристика сучасних засобів платежу, що обслуговують грошовий обіг 6 1.3. Швидкість обігу грошей 8 1.4. Закон грошового обігу 11 РОЗДІЛ 2. Методи регулювання грошового обігу в Україні 13 2.1. Напрямки регулювання грошового обігу 13 2.2. Регулювання грошового обігу Національним банком України 16 РОЗДІЛ 3. Стабілізація грошового обігу в Україні, як основний чинник дефляційних процесів: досвід 2001-2002 років 19 Висновки 31 Список використаної літератури 32 Додаток А 33
 • Попит і пропозиція грошей

  Вступ 1. Сутність грошового ринку 2. Попит на гроші 3. Пропозиція грошей. Грошовий мультиплікатор 4. Рівновага на грошовому ринку Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Контрольна гроші та кредит

  Вступ 3 1. Необхідність і суть грошей 4 2. Грошовий ринок України та перспектива його розвитку 15 Висновок 20 Список використаної літератури 21

©: 2011-2022 infoworks.ru