Заказать реферат

Контрольная: Міжнародний хеджевий коефіцієнт (ID:50573)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Міжнародний хеджевий коефіцієнт (Код работы:50573)

Информация о работе Раздел: Иностранные языки
Вид работы: Контрольная
Объем: 6 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50573
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 722
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: К 836
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Контрольна робота фінансовий аналіз

  1. Показники та фактори у фінансовому аналізі, їх класифікація 3 Список використаної літератури 8 Задача 9 Розрахувати і проаналізувати рівень наступних показників: 1. Фондовіддача основних засобів. 2. Величина власних оборотних коштів (функціонуючий капітал). 3. Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття). 4. Коефіцієнт автономії. 5. Коефіцієнт оборотності активів. 6. Тривалість (період)обороту запасів. 7. Коефіцієнт окупності виробничих затрат. 8. Рентабельність власного капіталу. 9. Коефіцієнт фінансового лівериджу (плече фінансового важеля). 10.Тривалість операційного циклу. Додатки 12-14
 • Контрольна робота з фінансового аналізу

  1. Еволюція підходів до аналізу звітності 2 Список використаної літератури 6 Задача 7 Розрахувати проаналізувати рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт зносу основних засобів. 2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами. 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 4. Коефіцієнт автономії. 5. Коефіцієнт-оборотності-запасів. 6. Тривалість(період) обороту дебіторської заборгованості. 7. Рентабельність власного капіталу. 8. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 22%. 9. Тривалість фінансового циклу. 10. Коефіцієнт оборотності запасів.
 • Контрольна робота фінансовий аналіз

  1. Еволюція підходів до аналізу звітності 3 Список використаної літератури 6 Задача 7 Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт зносу основних засобів. 2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами. 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 4. Коефіцієнт автономії. 5. Коефіцієнт оборотності запасів. 6. Тривалість(період) обороту дебіторської заборгованості. 7. Рентабельність власного капіталу. 8. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 22%. 9. Тривалість фінансового циклу. 10. Коефіцієнт оборотності запасів. Баланс Розрахунок
 • Контрольна робота фінансовий аналіз

  Практична робота: Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 3 1. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства. 2. Термін (період) покриття запасів. 3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. 4. Час обороту кредиторської заборгованості (період обороту кредиторської заборгованості). 5. Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття). 6. Тривалість фінансового циклу. 7. Чиста рентабельність продаж 8. Коефіцієнт придатності основних засобів 9. Коефіцієнт структури залученого капіталу Література. 10 Додаток 1. Баланс 11 Додаток 2. Звіт про ФР 13
 • Методи діагностування ринкової влади

  Вступ. 3 1.Визначення поняття ринкової влади. 4 2. Джерела монопольної влади. 9 3.Методи діагностування ринкової влади. 13 3.1. Коефіцієнт Бейна. 15 3.2.Коефіцієнт Лернера 16 3.3. Коефіцієнт Тобіна 19 3.4. Коефіцієнт Папандреу 20 4. Державний контроль за монопольними утвореннями 23 Висновок. 25 Література. 28
 • Контрольна робота з фінансового аналізу

  1. Аналіз поточних активів 3 2. Аналіз короткострокової заборгованості 9 3. Аналіз активів та пасивів підприємства 11 Задачі 19 7. Зробіть висновки про стан ліквідності підприємства: Показники на початок року на кінець року 1 .Коефіцієнт загальної ліквідності 1,11 1,17 2.Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,39 0,22 3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,04 8. Зробити факторний аналіз прибутку. Робота будівничо-монтажної організації впродовж ряду років прибутковою і характеризуються наступними даними:.. 9. Визначити маневреність власних оборотних коштів, загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт критичної оцінки та коефіцієнт автономії (незалежності), зробити висновки. Дані в тис. грн… Література 25
 • Курсова робота з предмету “Фінанси підприємства”

  Вступ. 3 1. Опис діючого підприємства “Альфа-К”. 7 2. Побудова Балансу на підставі бухгалтерських даних станом на 01 січня 2003 року. 7 3. Звіт про прибутки, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал. 10 3.1 Звіт про прибутки (Звіт про фінансові результати). 10 3.2 Звіт про рух грошових коштів 17 3.3 Звіт про власний капітал 24 4. Показники ефективності використання активів. Рентабельність власного капіталу. 29 4.1 Показники ефективності використання активів. 29 4.2 Рентабельність капіталу 30 5. Коефіцієнт ліквідності. Коефіцієнт ділової активності. Коефіцієнт платоспроможності. 30 5.1 Коефіцієнт ліквідності. 30 5.2 Коефіцієнт ділової активності. 31 5.3 Коефіцієнт платоспроможності 32 Висновок 34 ЛІТЕРАТУРА 36
 • Коефіцієнт парної кореляції та його зв’язок з іншими коефіцієнтами, коефіцієнт рангової кореляції Кенделла (Кендела)

  1. Коефіцієнт парної кореляції та його зв’язок з іншими коефіцієнтами 3 2. Коефіцієнт рангової кореляції Кендалла 11 Перелік використаної літератури 13
 • Економетрія. Коефіцієнт детермінації

  Вступ 2 Коефіцієнт детермінації 4 Висновки 10 Список использованной литературы 12
 • Аналіз категоріальних даних

  1. Коефіцієнт парної кореляції та його зв’язок з іншими коефіцієнтами 3 2. Коефіцієнт рангової кореляції Кендела 10 Список використаної літератури 13

©: 2011-2022 infoworks.ru