Заказать реферат

Реферат: Загальнонаукові методи пізнання економічної теорії (ID:50603)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Загальнонаукові методи пізнання економічної теорії (Код работы:50603)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Реферат
Объем: 22 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50603
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 801
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Сутність методології економічної науки 5
Розділ 2. Загальнонауковi методи пізнання економічної теорії 10
Розділ 3. Спецiальнi методи пізнання економічної теорії 14
Висновки 19
Список використаної літератури 21

Розділ 1. Сутність методології економічної науки

Кожна наука спирається на сукупнiсть методiв дослiдження, тобто має свою методологiю. Для того щоб одержати новi знання, треба свiдомо застосовувати науково обгрунтованi методи. Це важлива умова розвитку всiх наук, у тому числi економiчної теорiї [5, с. 12].
Не так давно всезагальним методом наукового пiзнання для всiх наук - природничих i суспiльних - був метод матерiалiстичної дiалектики, сутнiсть якого полягає в пiзнаннi економiчних явищ i процесiв у їхньому загальному зв'язку i взаємозалежностi, в станi безперервного розвитку, коли накопичення кiлькiсних змiн призводить до змiни якiсного стану. Джерелом розвитку є єднiсть i боротьба протилежностей. Необхiднiсть використання методу матерiалiстичної дiалектики не втрачає сили i сьогоднi. Проте слiд ураховувати, що метод матерiалiстичної дiалектики не вичерпує змiсту методологiї економiчної теорiї. Виникає необхiднiсть використання загальнонаукових методiв дослiдження, якi будуть розглянутi у подальшому викладi.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Ят 18
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Контрольна з економічної теорії

  1. Предмет економічної теорії та її функції в сучасних умовах 3 2. Об’єктивні економічні закони, їх пізнання та використання 7 3. Основні методи дослідження економічних процесів і явищ 9 Список використаних джерел 13
 • Предмет та методологія теорії держави та права

  Вступ 3 1. Загальна характеристика предмета теорії держави і права 5 1.2. Передумови виникнення теорії держави і права 5 1.2. Визначення предмета теорії держави і права 8 2. Методологія теорії держави і права: основні характеристики 11 2.1. Визначення метода теорії держави і права 11 2.2. Класифікація методів теорії держави і права та їх детальний аналіз 14 2.2.1. Загальнонаукові методи пізнання теорії держави і права 14 2.2.2. Визначення спеціальних методів теорії держави і права 17 2.3. Значення наукових визначень для методології держави і права 21 3. Практичне застосування методології для визначення передумов класифікації правової системи України 23 Висновки 31 Список використаної літератури 34
 • Основні методи пізнання економічної теорії

  1. Сутність методології 3 2. Загальнонауковi методи 9 3. Спеціальні методи 13 Використана література 18
 • Роль економічної теорії для сучасних соціально-економічних перетворень в Україні

  Зміст Вступ 3 Розділ І. Сутність економічної теорії та її значення 5 1.1. Економіка – основа життя людського суспільства 5 1.2. Предмет економічної теорії та її значення 8 1.3. Методи пізнання економічних явищ та процесів 12 1.4. Функції економічної теорії 13 Розділ ІІ. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі та вплив економічної теорії 16 2.1.Загальні основи соціально-економічного розвитку 16 2.2. Проблема вибору національної економічної політики України 19 2.3. Економічна політика української держави 21 Розділ ІІІ. Особливості та перспективи соціально-економічних перетворень в Україні 24 Висновки 35 Список використаної літератури 36
 • Місце і роль економічної теорії в системі економічних наук

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА 5 1.1. Предмет та функції економічної теорії 5 1.2. Методи економічної теорії 17 1.3. Економічні закони та категорії економічної теорії 19 РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЯК НАУКИ ЗАКОРДОНОМ 25 2.1. Розвиток економічної теорії в країнах Європи 25 2.2. Концепція розвитку політичної економії Маркса 30 2.3. Становлення економічної теорії як науки 35 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА НА УКРАЇНІ 42 3.1. Розвиток економічної думки України 42 3.2. Туган-Барановський – найвизначніший український економіст 46 ВИСНОВКИ 51 Список літератури 55
 • Основні етапи становлення економічної соціології

  Вступ 3 1. Характеристика економічної соціології як галузі наукового пізнання 5 1.1. Предмет і об’єкт економічної соціології 5 1.2. Категоріальний апарат економічної соціології охоплює загальнонаукові, загальносоціальні й специфічні категорії. 9 2. Передумови виникнення та історичні етапи розвитку економічної соціології 21 3. Становлення та розвиток вітчизняної економічної соціології 29 3.1. Етапи становлення вітчизняної економічної соціології 29 3.2. Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології 33 Висновок 38 Список літератури 41
 • Економічна теорія як наука

  Вступ 3 1. Становлення і еволюція економічної теорії 6 1.1. Становлення економічної теорії як самостійної науки 6 1.2. Сучасні напрями економічної науки 13 2. Характеристика економічної теорії як науки 17 2.1. Предмет економічної теорії 17 2.2. Структура економічної теорії 23 2.3. Цілі та функції економічної теорії 25 2.4. Метод економічної теорії та його складові елементи 30 Висновок 36 Список використаної літератури 38
 • Проблеми пізнання у філософії

  Вступ 3 1. Пізнання як відображення 4 2. Об’єкт і суб’єкт пізнання 7 3. Філософські методи пізнання 8 Висновок 16 Література 17
 • Місце і роль економічної теорії в системі економічних наук

  Вступ 3 1. Співвідношення і взаємодія економіки і економічної теорії 5 2. Становлення і розвиток економічної теорії як науки 8 3. Економічні закони і категорії 13 4. Предмет, структура і функції економічної теорії 18 5. Місце і роль економічної теорії в системі економічних наук 27 6. Роль економічної теорії у здійсненні суспільно-економічних перетворень в Україні 31 Висновки 36 Література 38
 • Функції економічної теорії

  Зміст Вступ 2 1. Зародження економічної теорії та її розвиток 2 2. Предмет економічної теорії 10 2. Функції економічної теорії і місце в системі економічних наук 12 а) Теоретико-пізнавальна функція 12 б) Практична 14 в) Методологічна та виховна функція 15 Висновок 16 Список використаної літератури 17

©: 2011-2022 infoworks.ru