Заказать реферат

Контрольная: Типи зовнішньоторговельних політик держав та практика їх втілення державами міжнародної торговельної системи (ID:50621)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Типи зовнішньоторговельних політик держав та практика їх втілення державами міжнародної торговельної системи (Код работы:50621)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 10 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50621
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 657
СодержаниеВСТУП 3
1. Сутність та особливості політики протекціонізму 4
2. Сутність та особливості вільної торгівлі 7
ВИСНОВКИ 9
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 10
2. Сутність та особливості вільної торгівлі

Традиційно вважалося, що найбільшою мірою інтересам країни відповідає політика вільної торгівлі, яка, ґрунтуючись на принципі порівняльних переваг, сприяє економічному розвитку і світовій економіці в цілому, стимулює конкуренцію і обмежує монополію, розширює коло товарів і послуг, що пропонуються споживачам.
Проте в економічній дійсності абсолютно вільної торгівлі не існувало ніколи. Уряди всіх країн тією чи іншою мірою використовують певні обмеження на шляху руху міжнародних потоків товарів і послуг. Конкретні форми протекціонізму різноманітні, вони реалізуються на національному рівні, шляхом дво- та багатосторонніх угод, охоплюють режим експорту й імпорту та ін. Позиції протекціонізму більш сильні в країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною економікою і менш помітні у діях урядів промислово розвинутих країн.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Дд 032
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Типологія і типи держав

  Вступ Розділ 1. Необхідність визначення різноманітних типів держав Розділ 2. Критерії типології держав. Поняття типу держави Розділ 3. Історичні типи держав Висновки Список використаної літератури
 • Історичні типи держав

  Вступ.........................................................................................................3 1. Критерії типології держав. Поняття типу держави..........................4 2. Історичні типи держав.........................................................................8 Висновок.................................................................................................16 Використана література.........................................................................17
 • Типологія і типи держав

  Вступ Розділ 1. Необхідність визначення різноманітних типів держав Розділ 2. Критерії типології держав. Поняття типу держави Розділ 3. Історичні типи держав Розділ 4. Форми держави Висновки Список використаної літератури
 • Типологія та основні типи держав.

  ВСТУП 3 Розділ 1. Необхідність визначення різноманітних типів держав 5 1.1. Еволюційна характеристика типів держав 5 1.2. Зміст і призначення типології держав 9 Розділ 2. Критерії типології держав. Поняття типу держави 11 2.1. Критерії типології держав 11 2.2. Підходи до типології держав 16 Розділ 3. Історичні типи держав 23 3.1. Загальна характеристика історичних типів держав 23 3.2. Соціально-економічна основа і сутність рабовласницької держави. 25 3.3. Соціально-економічна основа і сутність феодальної держави. 30 3.4. Соціально-економічна основа і сутність капіталістичної держави 33 3.5. Соціалістична держава і право. 34 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
 • ТИПОЛОГІЯ ТА ОСНОВНІ ТИПИ ДЕРЖАВ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Необхідність визначення різноманітних типів держав 5 1.1. Еволюційна характеристика типів держав 5 1.2. Зміст і призначення типології держав 9 Розділ 2. Критерії типології держав. Поняття типу держави 11 2.1. Критерії типології держав 11 2.2. Підходи до типології держав 16 Розділ 3. Історичні типи держав 23 3.1. Загальна характеристика історичних типів держав 23 3.2. Соціально-економічна основа і сутність рабовласницької держави. 25 3.3. Соціально-економічна основа і сутність феодальної держави. 30 3.4. Соціально-економічна основа і сутність капіталістичної держави 33 3.5. Соціалістична держава і право. 34 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
 • Сутність та типи держав

  Вступ.........................................................................................................3 Розділ 1. Сутність держави.....................................................................4 Розділ 2. Критерії типології держав та поняття типу держави..........15 Розділ 3. Історичні типи держав............................................................27 Висновки..................................................................................................35 Список використаної літератури............................................................37
 • ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ "МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО" шпори

  1. Поняття, предмет, зміст та особливості МЕП. 2. Доктрини (концепції) МЕП. 3. Система МЕП: структура та характеристика елементів. ( 4. Підгалузі МЕП. 5. Місце МЕП в системі міжнародного права. 6. Джерела МЕП: система, загальна характеристика та особливості. 7. Міжнародний економічний договір, як джерело МЕП. 8. Класифікація міжнародних економічних договорів. 9. Звичай як джерело МЕП: поняття, види, особливості. 10. Рішення міжнародних організацій: поняття, значення та їх особливості як джерел МЕП. 11. Арбітражна та судова практика і правова доктрина, як допоміжні джерела МЕП. 12. Принципи МЕП. 13. Поняття, підстави надання та сфери застосування режиму найбільшого сприяння. 14. Виключення з положень режиму найбільшого сприяння. 15. Загальна характеристика та види суб'єктів МЕП. 16. Роль держави у міжнародній економці та торгівлі. Держава як суб'єкт МЕП. 17. Права та обов'язки держав в міжнародних економічних відносинах. 18. Міжнародно-правовий статус держав як суб'єктів МЕП. 19. Хартія економічних прав та обов'язків держав 1974 року. 20. Правосуб'єктність держав в МЕП. 21. Види імунітетів держав в МЕП: поняття та характеристика. 22. Доктрини державних імунітетів в МЕП. 23. Правове закріплення поділу держав в міжнародних економічних відносинах: ознаки та характеристика. 24. Загальна характеристика міжнародних організацій в МЕП. 25. Класифікація міжнародних організацій, як суб'єктів МЕП. 26. Правосуб'єкгність міжнародних економічних організацій в МЕП. 27. Діяльність ООН в регулюванні міжнародних економічних відносин. 28. Договірний та інституційний механізмами регулювання міжнародних економічних відносин. 29. Юридична природа та особливості діяльності міжнародних фінансових організацій. 30. Регіональні міжнародні організації економічної інтеграції. 31. Діяльність міжнародних організацій щодо міжнародно-правової уніфікації МЕП. 32. Світова організація торгівлі: загальна характеристика та організаційна структура. 33. Діяльність Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) у сфері МЕП. 34. Діяльність Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) у сфері МЕП. 35. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) про методи регулювання міжнародної торгівлі. 36. ГАТТ про основні принципи здійснення міжнародної торгівлі. 37. Базові торговельні режими: види, характеристика. 38. Тарифне регулювання та його міжнародно-праве забезпечення. 39. Нетарифне регулювання та його міжнародно-правове оформлення. 40. Правовий статус Міжнародної торговельної палати та основні напрямки її діяльності. 41. Види та загальна характеристика міжнародних товарних угод. 42. Місце та роль ТИК в МЕП. Нормативно-правове регулювання діяльності ТНК. 43. Офшорні зони та компанії. 44. Шляхи та способи вирішення міжнародних торговельних суперечок. 45. Поняття міжнародного комерційного арбітраж}', як способу розв'язання спорів. 46. Види комерційних третейських судів. 47. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу. 48. Правова природа, види, форми, ознаки й умови арбітражних угод. 49. Поняття, риси та місце МТП в системі права. 50. Принципи МТП. 51. Поняття та види об'єктів міжнародної торгівлі. 52. Поняття, види та зміст міжнародних торговельних договорів. 53. Поняття, форма, зміст, процедура укладання та значення міжнародної торговельної угоди (контракту) в МТП. 54. Підстави та види відповідальності за міжнародними торговельними угодами. 55. Звільнення від відповідальності за міжнародними торговельними угодами. 56. Віденська конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. 57. Поняття, зміст, особливості та принципи Міжнародного інвестиційного права. 58. Міжнародно-празове регулювання інвестиційної діяльності. 59. Особливості діяльності держави як суб'єкта інвестиційної діяльності. 60. Вашингтонська конвенція про порядок врегулювання інвестиційних суперечок між державами, фізичними т юридичними особами з інших держав, 1965 р. 61. Сеульська конвенція про створення Багатосторонньої агенції гарантування інвестицій 1985 р. 62. Поняття, система та характеристика Міжнародного митного права. 63. Етаїїи міжнародного митного співробітництва: інституційна та джерельна складові.
 • Міжнародна торгівля і місце України в світових торгівельних стосунках

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ 1.1 Сутність міжнародної торгівлі, її форми та закономірності розвитку 9 1.2. Функції та фактори зростання зовнішньої торгівлі 12 1.3. Основні види зовнішньоторговельних операцій 13 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ УКРАЇНИ В СВІТОВИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ СТОСУНКАХ 2.1. Місце України в світових торгівельних стосунках 15 2.2. Зовнішньоторговельна політика держав. Методи регулювання міжнародної торгівлі 18 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 21 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
 • Нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі

  Вступ 3 1.Особливості регулювання міжнародної торгівлі 4 2. Нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі 5 Висновки 9 Використана література 102. Нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі У наш час нетарифне регулювання застосовується лише з такими цілями: - захист національної економіки; - дотримання міжнародної безпеки; - охорона життя та здоров'я людей; - виконання міжнародних зобов'язань; - підтримка стабільності міжнародної торговельної системи тощо [7, с.69]. Основним механізмом скорочення використання нетарифних інструментів та жорстокої регламентації правил і процедур їх використання в інтересах розвитку міжнародної торгівлі є багатосторонні міжнародні форуми та організації, серед яких — ВТО, ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво, ЮНКТАД та Європейська економічна комісія ООН.
 • Право міжнародної безпеки як галузь права

  Вступ 3 1. Загальна характеристика права міжнародної безпеки 4 1.1. Джерела права міжнародної безпеки. 4 1.2. Принципи права міжнародної безпеки 6 1.3. Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки 11 2. Система колективної безпеки як найсуттєвіший засіб забезпечення міжнародної безпеки 14 2.1. Загальна система колективної безпеки 14 2.2. Регіональні системи колективної безпеки 17 2.2.1. Система колективної безпеки в рамках СНД 18 2.2.2. Організація американських держав 19 2.2.3. Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО) 20 2.2.4. Договір про оборону Південно-Східної Азії 21 Висновки 22 Перелік використаної літератури 23

©: 2011-2022 infoworks.ru