Заказать реферат

Контрольная: Інноваційні стратегії в маркетингу (ID:50646)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Інноваційні стратегії в маркетингу (Код работы:50646)

Информация о работе Раздел: Инновации и инновационный менеджмент
Вид работы: Контрольная
Объем: 11 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50646
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 850
СодержаниеВступ 3
1.Теоретичні засади розвитку інноваційної стратегії 4
2.Інноваційні стратегії в маркетингу 5
Висновок 10
Література 11
1.Теоретичні засади розвитку інноваційної стратегії

Найважливішою характеристикою нової економіки є прискорення інноваційних процесів, перетворення їх у фактор економічного зростання. Так, у розвинутих країнах 90 % зростання ВВП визначається технологічними інноваціями. Для вітчизняних виробничих підприємств актуальним на сьогодні залишається завдання розбудови системи стратегічного інноваційного менеджменту, сутність якого полягає у визначенні та реалізації на довгострокову перспективу чіткої стратегії інноваційного розвитку, що ґрунтується на оцінці та передбаченні (прогнозуванні) змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі компанії, визначені ймовірних викликів глобалізаційних процесів.
У більшості випадків визначення інноваційної стратегії характеризується як система довгострокових концептуальних установок, що розраховані на перспективу з формуванням інноваційних переваг, тобто, інноваційна стратегія – один із засобів досягнення цілей організації, що відрізняється від інших засобів своєю новизною. Як і загальні стратегії, спрямовані на розвиток та використання потенціалу організації, вона розглядаються як реакція на зміну зовнішнього та внутрішнього середовища.
Так, основними напрямами інноваційної стратегії можуть бути: ........
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Вб 036
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Контрольна робота з курсу Антикризове управління

  1. Роль інноваційного процесу в антикризовому управлінні. Основні інноваційні стратегії – адаптивна та конкурентна. Інноваційні проекти та критерії їх відбору 3 1.1. Роль інноваційного процесу в антикризовому управлінні 3 1.2. Основні інноваційні стратегії 9 1.3. Інноваційні проекти та критерії їх відбору 21 Завдання 1. Оцінити вірогідність банкрутства об’єктів за запропонованими методиками та проаналізувати отримані результати розрахунків. Сформулювати пропозиції по подоланню (попередженню) кризового стану об’єкту 28 Вихідні дані для визначення ймовірності банкрутства (Варіант 8) 28 Методика 1. Двофакторна модель оцінки імовірності банкрутства підприємства. 28 Методика 2. Оцінка імовірності банкрутства підприємства на основі Z-рахунку Альтмана 29 Література 31
 • Інноваційні стратегії розвитку підприємств

  1. Поняття та особливість інноваційної стратегії. 2. Типи інноваційних стратегій. 3. Розроблення і обґрунтування інноваційної стратегії. 4. Стратегічне планування як елемент стратегічного управління та метод реалізації інноваційної стратегії.
 • Стратегічний маркетинг інноваційних продуктів на підприємстві

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ 5 1.1 Поняття та класифікація інновацій 5 1.2 Система стратегічного управління інноваціями, її роль в забезпеченні конкурентоспроможності продуктів 9 1.2.1 Характеристика системи управління інноваціями, інноваційні стратегії 9 1.2.1 Реалізація маркетингової інноваційної стратегії як спосіб забезпечення конкурентоспроможністі продуктів 18 1.3 Методичне забезпечення оцінки ефективності маркетингової інноваційної стратегії 21 Висновки до першого розділу 30 РОЗДІЛ 2 – АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ 32 2.1 Аналіз діяльності ЗАТ «СП «Назва» 32 2.2 Аналіз системи стратегічного управління інноваціями ЗАТ «СП «Назва» в ринкових умовах 39 Висновки до другого розділу 43 РОЗДІЛ 3 – ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 45 3.1 Механізм формування ефективної системи управління інноваціями 45 3.2 Напрямки розвитку системи управління інноваціями шляхом реалізації маркетингової інноваційної стратегії 48 Висновки до третього розділу 50 ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56
 • Емоційний маркетинг (маркетинг вражень)

  Вступ 3 Розділ І. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 5 1.1 Сутність маркетингу 5 1.2 Еволюція концепцій маркетингу 7 Розділ ІІ. Особливості маркетингу вражень 10 2.1 Концепція маркетингу вражень 10 2.2 Основні стильові характеристики емоційного маркетингу 13 2.3 Основні завдання маркетингу вражань 15 Розділ ІІІ. Найуспішніші приклади маркетингової стратегії вражень 18 3.1 Реальні шоу та їх можливості 18 3.2 Нетрадиційні засоби реклами 20 3.2 Маркетинг вражень в рекламному бізнесі 22 Висновки 26 Список використаних джерел 28
 • Стратегія та тактика маркетингової діяльності підприємства

  Вступ 1. Зміст та завдання маркетингу в процесі управління діяльністю підприємством 1.1. Суть та принципи маркетингу на промисловому підприємстві 1.2. Завдання та функції маркетингу в процесі управління підприємством 2. Формування та реалізація маркетингової стратегії на ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” 2.1. Суть маркетингової стратегії на ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” 2.2. Аналіз конкурентного середовища діяльності на фабриці 2.3. Вплив маркетингової стратегії на діяльність швейної фабрики 3. Недоліки та напрямки формування ефективної маркетингової стратегії на ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” Висновки Перелік посилань Додатки
 • Інноваційний менеджмент

  1 Інноваційні процеси в світовому та українському туризмі 3 2 Інноваційні зміни та проблеми туристичної сфери Київської області 8 Використана література 12
 • Інноваційна стратегія комерційних банків України

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 6 1.1. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції 6 1.2. Особливості функціонування сучасних банківських систем 13 1.3. Становлення та розвиток банківської системи України 21 РОЗДІЛ 2. ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 28 2.1 Нові реалії інформаційно-економічного розвитку комерційних банків 28 2.2. Поширення карткових продуктів комерційних банків 39 2.3 Ефективність використання інноваційної стратегії Українським Професійним Банком 51 РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 63 3.1 Діяльність міжнародних платіжних систем в Україні 63 3.2 Роль іноземних банків у формуванні інноваційних національних банківських систем 76 3.3. Інноваційні підходи в стратегії оптимізації послуг комерційних банків на фінансових ринках 83 ВИСНОВКИ 98 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 103
 • Форми інвестування інноваційних процесів

  Вступ 3 І. Теоретико-методологічні основи інвестиційного механізму інноваційного розвитку 5 1.1. Загальна характеристика інвестицій в інноваційні процеси 5 1.2. Фінансово-інвестиційні механізми державної підтримки інноваційної сфери 9 ІІ. Інвестиційні інструменти розвитку інноваційного підприємництва 15 2.1. Механізм інвестування інновацій через амортизаційні відрахування 15 2.2. Спеціальні економічні зони як шлях залучення інвестицій в інноваційні проекти 21 ІІІ. Фінансово-інвестиційна стратегія формування інноваційної економіки в Україні 24 3.1. Основні напрямки державної стратегії залучення інвестицій до інноваційної сфери 24 3.2. Реформування державної власності та залучення іноземних інвесторів в інноваційні процеси 28 Висновки 36 Література 38 Додатки 41 Додаток 1. 41 Додаток 2. 42
 • Контрольна робота інноваційний менеджмент

  1. Інноваційні процеси в світовому та українському діловому туризмі 3 2. Інноваційні зміни та проблеми туристичної сфери Львівської області 9 Література 16
 • Міжнародний маркетинг

  Вступ Розділ 1. Інтернаціоналізація світового господарства та нові пріоритети маркетингу 1.1. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобалізації 1.2. Суть та основні риси транс націоналізації Розділ 2. Поняття та особливість міжнародного маркетингу 2.1. Поняття і сутність міжнародного маркетингу 2.2. Загальні риси і відмінності внутрішнього і міжнародного маркетингу 2.3. Організаційні форми міжнародного маркетингу в Україні 2.4. Управління міжнародним маркетингом 2.5. Стратегії проникнення на зовнішній ринок Висновки Список використаних джерел

©: 2011-2022 infoworks.ru