Заказать реферат

Контрольная: Навести приклади визнання «де-факто» в новітній історії української держави (ID:50649)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Навести приклади визнання «де-факто» в новітній історії української держави (Код работы:50649)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Контрольная
Объем: 4 стр.
Цена: 16 грн.
Код работы (ID): 50649
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 804
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Т 1031
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Контрольна робота з курсу “Державний контроль”

  Зміст 1. Профілактика порушень за даними ревізій. Навести приклади. 3 2. Основні положення по перевірці наявності і збереження ТМЦ 4 3. Навести приклади можливих зловживань і порушень при обліку реалізації продукції. Указати способи їх виявлення 7 Список використаної літератури 9
 • Контрольна з мовознавства

  1. Виписати з речення словосполучення дати їм характеристику. 2 речення, кожне з них не більше 10 слів. 2 2. Ці самі речення проаналізувати за членами речення дати характеристику, виконати повний синтаксичний аналіз. Виконати загальну характеристику речення за схемою: 2 3. Навести приклади на усі типи односкладних речень (з худ. літ) 3 - номінативне (4 приклади) 3 4. Навести 20 прикладів складнопідрядних речень з різними підрядними: 4 5. Навести приклади (10 прикладів) безсполучникових речень. 6 6. Виконати повний синтаксичний аналіз 2-х багатокомпонентних речень. Намалювати схеми до речень. 6
 • Історичне значення Галицько-Волинської держави для української нації та її державності

  Вступ 3 1. Утворення та роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності 4 2. Суспільно-державний устрій Галицько-Волинської держави 11 Висновок 16 Список використаної літератури 17
 • Формування української національної держави в ході визвольної війни під приводом Богдана Хмельницького

  1.Причини та основні риси визвольної війни 1648-1654 рр. 3 2. Найважливіші події в ході визвольної війни 4 3. Зародження української державності в ході визвольної війни 8 Література 10 1. А.С.Чайковський. П.М.Чернега. Посібник з історії, К:КДПУ,1995 2. М.Котляр, С.Кульчицький. Шляхами віків: довідник з історії України, К: Видавництво ”Україна” – 1993 р., С.69 3. А.Й.Рогожин. Історія держави і права України. К: ”Ін Юре” – 1996 р., Ч.1 4. Н.Полонська-Василенко. Історія України, К:Либідь – 1992, Т.2 5. К.Бузько. Історія держави і права України. Хрестоматія. Львів:ЛДУ – 2001 р.
 • КНЯЖА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

  ВСТУП 3 1. Соціально-економічні та політичні передумови формування Київської Русі 4 2. Запровадження християнства та його наслідки для України-Русі. Розквіт давньоруської держави 9 3. Феодальна роздрібненість Русі. Місце і роль Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії українського народу 16 ВИСНОВКИ 29 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 31
 • Загальна і спеціальна методика бібліографічного опису

  1. Охарактеризувати основні елементи бібліографічного опису та визначити логіку їх розміщення. Розкрити доцільність використання розділових знаків у бібліографічному описі 2 2. Скласти бази даних за правилами бібліографічного опису до означених дисциплін з метою професійного спрямування 6 2.1. В кожному бібліографічному описі виділити базовий дескриптор 9 3. Навести і охарактеризувати правила зведеного бібліографічного опису. Подати приклади 10 4. Навести і охарактеризувати правила аналітичного бібліографічного опису. Подати приклади 12 5. Навести і охарактеризувати правила бiблiографiчного опису рiзних видiв документiв – газет журналiв видань що продовжуються картографiчних нотних кiнофотофонодокументiв стандартів електронних ресурсiв. Подати приклади бiблiографiчного опису даних документiв 15 Список літератури 23
 • Контрольна з історії України

  1. Вступ. Феномен української історії 3 2. Доісторична доба української історії 4 3. Україна-Русь (IX - перша половина XIV ст.) 7 4. Литовсько-польська доба української історії (друга половина XIV - XVII ст.) 9 5. Козацтво в історії України (друга половина XVII - XVIII ст.) 12 6. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець XVIII -XIX ст.). 16 7. Боротьба за відродження державності України (1917-1920 pp.) 17 8. Україна в умовах становлення комуністичного тоталітаризму 18 9. Україна у Другій світовій війні та першому повоєнному десятиріччі 21 10. Україна у 60-80-х pp. XX ст. 24 11. Розвиток незалежної України 26 Список використаної літератури 30
 • Вимоги до оратора

  1. Вимоги до оратора. Найважливіші якості публічного ораторського мовлення 3 2. Навести 20 риторичних фігур. Пояснити їх значення, навести приклади 14 3. Написати текст промови 16 Література 18 1. Вимоги до оратора. Найважливіші якості публічного ораторського мовлення 3 2. Навести 20 риторичних фігур. Пояснити їх значення, навести приклади 14 3. Написати текст промови 16 Література 18
 • Предмет та методи дослідження історії держави та права заруб країн

  І. Історія держави і права зарубіжних країн 2 1.1 Предмет історії держави і його методологія 2 1.2 Місце історії держави і права в системі суспільних наук 5 ІІ. Становлення науки про істрію держави і права 8 1.2 Розвиток науки про історію держави і права зарубіжних країн 8 2.2 Історична періодизація предмету 9 Список використаної літератури 17
 • Контрольна робота з історії Української держави і права

  Задание 1. Скласти хронологічну таблицю основних державних утворень і правових актів на території України. Типа №п/п 1 2 3 4 5 Основне державне утворення: Скіфська держава Античні міста держави Босфорське царство Руська земля Київська Русь Джерела права: Рецепція норм права Візантії, Риму, звичаєві Період коли вони існували 5 ст. до н.е. – 3 ст.н.е. Задание 2. Стисло законспектувати основні положення: • Руської правди “становий характер норм”, персоналізм. Приклади норм цивільного, кримінального і спадкового права. Які санкції застосовувались до різних верств населення. • Концепції, основні положення литовських статутів, становий характер норм, навести приклади прав-привилеїв • Ознайомитись з основними положеннями березневих статей Б.Хмельницького 1654р. (Переяславська Рада). Проаналізуватитекст памятки “права за яким судиться малоросійський народ” зокрема навести приклади цивільно – правового врегулювання (систему договорів) і зобов’язальні норми. • Судова реформа 1864р. – судові статути. Система судів їх компетенція. • Проаналізувати тектс консмтитуції УНР 1918р – зясувати систему органів влади. • Знайти основні документи радянського періоду Конституції 1917р, 1929р, 1937р, 1978р. перші розділи, і ін. • Конституція України 1996р. система органів влади за конституцією України, історичне значення. ЗМІСТ Завдання 1 3 1. Джерела права Київської русі 3 2. Рецепція норм права Візантії, Риму, звичаєві Період коли вони існували 5 ст. до н.е. – 3 ст.н.е 6 Завдання 2 8 1. Руської правди “становий характер норм”, персоналізм. Приклади норм цивільного, кримінального і спадкового права. Які санкції застосовувались до різних верств населення. 8 2. Концепції, основні положення литовських статутів, становий характер норм, навести приклади прав-привилеїв 14 3. Березневі статті(Ознайомитись з основними положеннями березневих статей Б.Хмельницького 1654р) 16 4. Судова реформа 1864р. – судові статути. Система судів їх компетенція 18 5. Проаналізувати тектс консмтитуції УНР 1918р – зясувати систему органів влади 24 6. Знайти основні документи радянського періоду Конституції 1917р, 1929р, 1937р, 1978р. перші розділи, і ін. 25 7. Конституція України 1996р. система органів влади за конституцією України, історичне значення 26 Список використаної літератури 36

©: 2011-2022 infoworks.ru