Заказать реферат

Курсовая: Поняття конституційного та державного права (ID:50651)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Поняття конституційного та державного права (Код работы:50651)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 288 грн.
Код работы (ID): 50651
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 633
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 5
1.1. Поняття та сутність конституційного права 5
1.2. Предмет та методи конституційного права 6
1.3. Система конституційного права 13
РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВА 17
2.1. Поняття державного права та його місце в системі права 17
2.2. Об'єкт регулювання та суб’єкти державного права 19
2.3. Інститути державного права 21
РОЗДІЛ ІІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА ДЕРЖАВНЕ ПРАВО: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 22
3.1. Співвідношення понять державного та конституційного права 22
3.2. Джерела конституційного та державного права, їх види та юридична сила 23
3.3. Суб'єкти та об'єкти конституційно-правових відносин 26
ВИСНОВОК 28
СПИСОК ВИОКРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
2.1. Поняття державного права та його місце в системі права

Конституційне (державне) право можна визначити як сис¬тему правових норм, що регулюють відносини, які складають¬ся в процесі взаємодії індивіда, суспільства і держави, пов'я¬зані зі здійсненням публічної влади і покликані забезпечити легітимність цієї влади, якщо вона існує і діє в інтересах людини, у рамках і на основі права.
У певних країнах, особливо з авторитарними політичними режимами, предмет регулювання може бути вужчим, не вклю¬чати основ суспільного ладу і політики.
Норми державного права найчастіше є абстрактними і, щоб бути реалізованими, потребують конкретизації поточним за¬конодавством, актами виконавчої влади. Серед норм цієї галу¬зі права поширені норми-принципи та норми-цілі.
У кожній країні діє власне державне пра¬во, з певними особливостями, притаманними кожній окремо взятій державі.
Велику роль у регулюванні суспільних відносин відіграє державно-правовий звичай, що або забезпечує конкретний спосіб реалізації державно-правових норм, або заповнює про¬галини в правовому регулюванні, або конкретизує і розвиває його, а часом суперечить йому. Вивчаючи джерела цієї галузі права, варто також звернути увагу на їх специфічні види — судові прецеденти.[13]
Слід докладно вивчити питання про місце та роль державного права. Необхідно усвідомити, чому державне право є провідною галуззю права будь-якої держави.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Ок 624
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття конституційного права України як провідної галузі системи права України 5 Розділ 2. Предмет конституційного права України як галузі права 8 Розділ 3. Методи конституційно-правового регулювання. Способи впливу норм конституційного права України на суспільні відносини 14 Розділ 4. Загальна характеристика конституційно-правових відносин та їх види 17 Розділ 5. Джерела галузі конституційного права України 25 ВИСНОВКИ 30 Список використаної літератури 32
 • Розвиток конституційного права

  Вступ 3 1. Розвиток науки конституційного права у світі 5 1.1. Розвиток конституційних ідей до ХХ століття 5 1.2. Розвиток науки конституційного права в наш час 11 2. Розвиток конституційного права в Україні 17 3. Глобалізація, як вирішальний чинник конституційного права на сучасному етапі 27 Висновки 30 Перелік використаної літератури 33
 • Предмет, джерела і функції науки конституційного процесуального права в Україні

  Вступ 2 І. Конституційне процесуальне право, як галузь конституційного права України 5 1.1 Конституційне право України, конституційно-правові норми та їх процесуальний характер 5 1.2 Наука конституційного процесуального права як окрема галузь конституційного права 10 1.3 Джерела конституційного процесуального права 14 ІІ. Побудова дисципліни конституційного процесуального права України 16 2.1 Конституційне процесуальне право як учбова дисципліна 16 2.2 Структура побудови предмету конституційного процесуального права України 19 Висновок 25 Список використаних джерел 27
 • ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  ВСТУП 3 1. Поняття, предмет і метод галузі конституційного права 4 2. Джерела галузі конституційного права 8 ВИСНОВОК 12 використаної літератури 14
 • Рішення Конституційного Суду України важливе джерело права

  Вступ 3 1. Джерела права, поняття та класифікація 4 2. Поняття про джерела конституційного права. 8 3. Рішення Конституційного суду України, як джерело конституційного права 9 Висновок. 13 Перелік літератури 14
 • Нокми конституційного права

  Вступ Розділ 1. Поняття норми конституційного права Розділ 2. Класифікація норм конституційного права Розділ 3. Структура конституційно-правової норми Висновки Список використаної літератури
 • Закон в системі джерел конституційного права України

  Зміст 2 Вступ 3 1. Поняття закону як джерела Конституційного права 6 1.1 Поняття джерела Конституційного права 6 1.2 Поняття закону як джерела Конституційного права України 31 1.3 Класифікація законів як джерела Конституційного права України 41 2. Порядок підготовки та прийняття законів 49 2.1 Законотворчий процес та його основні етапи 49 2.2 Введення в дію 54 2.3 Набрання законами України чинності 61 Висновки та пропозиції 71 Список використаної літератури 75 Додатки 79Зміст 2 Вступ 3 1. Поняття закону як джерела Конституційного права 6 1.1 Поняття джерела Конституційного права 6 1.2 Поняття закону як джерела Конституційного права України 31 1.3 Класифікація законів як джерела Конституційного права України 41 2. Порядок підготовки та прийняття законів 49 2.1 Законотворчий процес та його основні етапи 49 2.2 Введення в дію 54 2.3 Набрання законами України чинності 61 Висновки та пропозиції 71 Список використаної літератури 75 Додатки 79
 • Норми Конституційного права України

  Вступ 2 І. Загальна характеристика конституційно-правових норм 5 1.1 Поняття норми конституційного права України 5 1.2 Співвідношення конституційно-правових норм з іншими правовими нормами 11 1.3 Норми конституційного права України та інші соціальні норми 13 1.4 Функції норм конституційного права України 15 ІІ. Система й структура конституційно-правових норм 17 2.1 Класифікація норм конституційного права України 17 2.2 Структура конституційно-правових норм 19 ІІІ. Особливості реалізації норм Конституції України 21 ІV. Розвиток і вдосконалення конституційно-правових норм на сучасному етапі 26 Висновки 28 Список використаних джерел 33
 • Поняття конституційного права та його співвідношення з державним правом

  Вступ 3 Загальна характеристика конституційного права 4 Висновки 15 Список використаної літератури: 18
 • Поняття закону в конституційному праві

  Вступ 2 Розділ І. Поняття закону як джерела Конституційного права 5 1.1 Поняття джерела Конституційного права 5 1.2 Поняття закону як джерела Конституційного права України 14 1.3 Класифікація законів як джерела Конституційного права України 18 Розділ ІІ. Порядок підготовки та прийняття законів 23 2.1 Законотворчий процес та його основні етапи 23 2.1 Введення в дію 25 2.2 Набрання законами України чинності 28 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 35Вступ 2 Розділ І. Поняття закону як джерела Конституційного права 5 1.1 Поняття джерела Конституційного права 5 1.2 Поняття закону як джерела Конституційного права України 14 1.3 Класифікація законів як джерела Конституційного права України 18 Розділ ІІ. Порядок підготовки та прийняття законів 23 2.1 Законотворчий процес та його основні етапи 23 2.1 Введення в дію 25 2.2 Набрання законами України чинності 28 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 35

©: 2011-2022 infoworks.ru