Заказать реферат

Разное: Конституційне право (ID:50652)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Конституційне право (Код работы:50652)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Разное
Объем: 11 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50652
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 726
СодержаниеНазвати (приклади) політичні документи з постановкою задач (програм) по конституційній розбудові в Україні 1
Назвіть (приклади) законодавчі акти, що регламентують конституційні відносини. 2
Визначити пріоритет (субординацію по практичній дії) на території України: ст. 29 и п. 13 Перехідних положень Конституції України і ст. 9 Загальної декларації прав людини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року): «Никто не может подвергаться безосновательнойу ( аресту задержанию- или изгнанию». 4
Використовуючи норми Конституції України, визначити пробіл в Законі України від 5 лютого 1993 року «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (Відомості Верховної Ради України. — 1993.- №16,- ст. 167) і сформувати з врахуванням Рекомендацій парламентських слухань «Про становище молоді в Україні» (від 22грудня 1995 р. — Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №2. - ст. 7) пропозицію законодавцю (правотворчому органу – в залежності від виду нормативно-правового акта) про експериментальний правотворчий акт. 5
2. ВАРІАНТ (3-М) 8
1. Визначити суб’єкта законодавства: 8
1.1. Верховна Рада України. 8


Назвіть (приклади) законодавчі акти, що регламентують конституційні відносини.
В законодавстві відсутнє єдине визначення терміну «законодавчий акт». Якщо розглядати законодавчі акти як акти виключно Верховної Ради України як органу законодавчої влади, то їх прикладами можуть бути закони України. Проте, якщо під законодавчими актами розуміти увесь масив законодавства, сюди слід віднести окрім законів і міжнародні договори України, інші нормативні акти Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, рішення Конституційного Суду України тощо. Вважаю, що друга точка зору є більш доцільною.
Варто зауважити, законодавчі акти, що регулюють конституційні відносини – це лише ті закони, що містять конституційно-правові норми, наприклад, закони України «Про біженців», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про об'єднання громадян», «Про Автономну Республіку Крим», «Про статус народного депутата України», «Про Конституційний Суд України», «Про прокуратуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», «Про Центральну виборчу комісію», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Ок 625
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Предмет, джерела і функції науки конституційного процесуального права в Україні

  Вступ 2 І. Конституційне процесуальне право, як галузь конституційного права України 5 1.1 Конституційне право України, конституційно-правові норми та їх процесуальний характер 5 1.2 Наука конституційного процесуального права як окрема галузь конституційного права 10 1.3 Джерела конституційного процесуального права 14 ІІ. Побудова дисципліни конституційного процесуального права України 16 2.1 Конституційне процесуальне право як учбова дисципліна 16 2.2 Структура побудови предмету конституційного процесуального права України 19 Висновок 25 Список використаних джерел 27
 • Конституційне право — провідна галузь національного права України

  Вступ 3 1.Конституційне право — провідна галузь національного права України 4 2. Інститути конституційного права як головний підрозділ галузі 7 Висновок 9 Список використаної літератури 10Вступ 3 1.Конституційне право — провідна галузь національного права України 4 2. Інститути конституційного права як головний підрозділ галузі 7 Висновок 9 Список використаної літератури 10
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмету: Конституційне право

  1. Назвіть основні політичні права і свободи громадян україни 3 2. Розкрийте право "вето" в українському законодавстві 9 Використана література 13
 • Конституційне право громадянина на житло

  1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА ЖИТЛО ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ПОНЯТТЯ 2 2. ТЕРМІН “ЖИТЛО” У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ТА ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 4 3. ПОНЯТТЯ “ЖИТЛО” ЗГІДНО ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 7 4. СПЕЦИФІКА ПОНЯТТЯ “ЖИТЛА” В КРИМІНАЛЬНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13
 • Державний устрій україни

  Вступ 3 1. Поняття і засади територіального устрою держави 4 2. Конституційне закріплення форми державного устрою України 14 3. Територіальна і культурна національна автономія в Україні 17 Висновки 23Список використаної літератури 24 Вступ 3 1. Поняття і засади територіального устрою держави 4 2. Конституційне закріплення форми державного устрою України 14 3. Територіальна і культурна національна автономія в Україні 17 Висновки 23Список використаної літератури 24
 • Конституційне право України

  1. Місце та роль Конституційного Суду в системі органів державної влади в Україні 3 2. Проблеми становлення та розвитку інституту місцевого самоврядування 8 Список використаної літератури 14
 • Конституційне право зарубіжних країн

  1. Загальна характеристика Конституції США 3 2. Основні інститути та джерела конституційного права зарубіжних країн 11 Література 29
 • Конституційне право зарубіжних країн

  1. Загальна характеристика Конституції США 3 2. Основні інститути та джерела конституційного права зарубіжних країн 11 Література 29
 • Конституційне право України

  Контрольна робота №2 2 1. Поняття і основні принципи місцевого самоврядування 2 2. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні 6 Задача 13 Список використаних джерел 14
 • Конституційне утвердження прав та свобод людини та громадянина

  Вступ 3 Розділ І. Конституційне утвердження прав та свобод людини та громадянина 4 1.1 Загальна оцінка конституційного утвердження прав і свобод 4 Розділ 2. Конституція України як основний гарант прав та свобод особи 8 2.1 Конституція України і права людини 8 2.2 Економічні, соціальні, культурні права і свободи людини і громадянина 11 Висновок 17 Список використаної літератури 18Вступ 3 Розділ І. Конституційне утвердження прав та свобод людини та громадянина 4 1.1 Загальна оцінка конституційного утвердження прав і свобод 4 Розділ 2. Конституція України як основний гарант прав та свобод особи 8 2.1 Конституція України і права людини 8 2.2 Економічні, соціальні, культурні права і свободи людини і громадянина 11 Висновок 17 Список використаної літератури 18
 • Державне (конституційне) право зарубіжних країн

  1. Поняття предмету Державного права зарубіжних країн 3 2. Порівняльний аналіз основних положень конституцій країн СНД: України, Росії, Білорусії та Казахстану 6 Список використаної літератури 26

©: 2011-2022 infoworks.ru