Заказать реферат

Разное: Французская революция 1789 г (ID:50665)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Французская революция 1789 г (Код работы:50665)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Разное
Объем: 8 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50665
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 521
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Х118
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Первая русская революция

  Введение 3 1. Причины и возникновение Первой русской революции 5 2. Ход революции, ее значение и итоги 11 Заключение 16 Список литературы 17
 • шпаргалка

  Передумови англійської буржуазної революції 2 Розстановка сил в таборі англійської революції (пресвітеріани, індепенденти, левелери). Їх політична платформа 2 Підстави винесення смертного вироку Карлу І 3 Республіка в Англії в 1649-1653 рр. 3 Протекторат Кромвеля 1653-1659 р. 4 Реставрація монархії в Англії. Оцінка умов Бредської деклерації 1660 р. 4 10. Причини незавершеного характеру англійської буржуазної революції, її 6 головні підсумки 6 22. Провідні сили Великої Французької революції (фейяни, жирондисти, 12 якобінці): політична платформа та тактика боротьби. 12 23. Основні ідеї Декларації прав людини і громадянина 1789 рПередумови англійської буржуазної революції 2 Розстановка сил в таборі англійської революції (пресвітеріани, індепенденти, левелери). Їх політична платформа 2 Підстави винесення смертного вироку Карлу І 3 Республіка в Англії в 1649-1653 рр. 3 Протекторат Кромвеля 1653-1659 р. 4 Реставрація монархії в Англії. Оцінка умов Бредської деклерації 1660 р. 4 10. Причини незавершеного характеру англійської буржуазної революції, її 6 головні підсумки 6 22. Провідні сили Великої Французької революції (фейяни, жирондисти, 12 якобінці): політична платформа та тактика боротьби. 12 23. Основні ідеї Декларації прав людини і громадянина 1789 р
 • Революция и культура

  Содержание Введение 3 1. Развитие искусства начала ХХ века 4 2. История искусства после революции 1917 года 8 3. Основные течения в культуре постреволюционного периода 12 Заключение 18 Список литературы 19
 • КЕЙНСИАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В МАКРОЭКОНОМИКЕ. ФАКТОРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ,ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ЧИСТОГО ЭКСПОРТА.

  Содержание Введение 3 1. Сущность и основные положения кейнсианской теории 5 1.1. Исторические предпосылки возникновения кейнсианства 5 1.2. Разработка новой методологии экономического анализа 10 2. Характеристика основных положений "Общей теории занятости, процента и денег" 17 2.1. Концепция эффективного спроса в кейнсианстве 17 2.2. Теория инвестиций в учениях Дж. М. Кейнса 21 2.3. Теория процента, денег и деловых циклов 24 Заключение 29 Список литературы 32
 • Податкові системи США та Канади

  1. Податкова система США 3 1.1 Загальна характеристика податкової системи 3 1.2 Федеральні податки 3 1.3 Основні податки, стягнуті на рівні штатів 5 1.4 Основні місцеві податки 6 2. Податкова система Канади 7 2.1 Структура податкової системи 7 2.2 Види, розміри і способи сплати основних видів податків 7 Література 11 1. Романова В.Б. Американский опыт формирования налоговой системы на разных уровнях власти. К:НСИ, 2001г. 2. Налоговая революция в стране демократии. М:Медиатекст, 2001г. 3. Дейкин А. И. Механизм федерального бюджета США. М.: Наука. 1989. 4. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира. И.: Фонд “Правовая культура", 1995. 5. Налоги в развитых странах /Под ред. И. Г. Русаковой. М.: Финансы и статистика, 2001. 6. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. М., 1995.
 • Грузія (політичний, економічний розвиток, 2002-2003)

  Література 1. Борисов В. Военно-полевой театр работает без антрактов.//Российская Газета от 09.09.2002 2. Выбор грузинского президента.// Лента.Ру от 09.12.2002 3. Грузія намагається визначитися із датою парламентських виборів. ICTV, повідомлення від 27.11.2003 13:22 4. Дзись-Войнаровский Н. Седой лис ушел.// Лента.Ру от 23.11.2003 5. Іскоростенська О. ШЕВАРДНАДЗЕ — СПОЛУЧНА ЛАНКА ГУУАМ?//Дзеркало тижня № 44 (368) Субота, 10 - 16 Листопада 2001 року 6. Катамадзе Г. Грузія на шляху до Європи.// Дзеркало тижня № 20 (344) Субота, 26 Травня - 1 Червня 2001 року 7. Любарская Е. Грузинское наследство.// Лента.Ру от 24.11.2003 8. Любарская Е. Октябрьская революция в Грузии.// Лента.Ру от 06.11.2003 9. Минобороны: Ситуация в Грузии не касается дислоцированных там российских военных.// Лента.Ру от 16.12.2003 10. Міжнародний щоденник Радіо „Свобода”. Огляд західної преси: Грузія. Ірак. - http://www.radiosvoboda.org/programs/others_text/uk/2003/11/F7E6D702-884D-4E4F-A83F-2EF227ABC125.ASP
 • Франция и бывшие колонии: отношения центра и периферии или партнеров

  РОБОТА №3. 1. Обмеження ПЧК. 2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища. 3. Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів. 4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів. 5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК. 6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії. 7-8. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску. 9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів. 10. Характеристика публічно-політичних персон. 11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії. 12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії. 13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії. 14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів. 15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ. 16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості. 17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів. 18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ. 19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків. РОБОТА №8 1. Збір і обробка інформації. 2. Аналіз зовнішньополітичної інформації. 3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація. 4. Формування цілей суб'єктів. 5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу. 6. Розробка переліку альтернатив (Х). 7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2. 8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2). 9. Формування критерію вибору альтернатив (Y). 10. Визначення преференцій Z. 11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V).РОБОТА №5 1. Обмеження ПЧК. Временные рамки ПЧК датируются – 1546-1962 гг.. Географический охват – Сирия, Ливан, французское население Индии, Гуанчжоу (часть КНР), Индокитай (часть Вьетнама), Земли Северной и Южной Америки, Африка – Алжир, Тунис, Марокко, Мавритания, Гвинея, Нигер, Того, Габон, Конго, Чад, Новая Колидония, Французская Полинезия и пр. В 1936 году площадь колониальной империи Франции составляла более 69 млн. кВ. км., а численность населения – свыше 5% всего населения планеты.....
 • 1. Сущность политики и ее особенности 2. Структура политики: субъекты, объекты, ресурсы 3. Война как политический конфликт 4. Функции и виды политики 5.Политология как наука 6. Сравнительная политология. 7.Политический процесс 8. Предмет политологии 9. Соотношение экономики политики и права 10. Методология и методы политологии 11.Функции политологии как науки 12. Парпдигми политологии 13. Політична дія: поняття та класифікація 14. Теория власти и властных отношений 15. Сущность и особенности политической власти 16.Политический режим: понятия и признаки 17. Политическая система общества: сущность и структура 18. Функции политических систем 19. Типология политических систем 20. Место и роль государства в политической системе 21. Возникновение государства 22. Понятие демократического государства 23. Государственная политика 24. Сущность государства 25. Функции государства 27. Форма государства 28.Формы государственного правления 29. Формы государственного строя 30. Гражданское общество: понятие, структура, признаки 31. Правовое государство: понятие и особенности 32. Понятие, структура и функции политических партий 33. Политические партии и их системы 34. Движущие силы политики 35. Суспільно – політичні рухи 36. Сущность и структура политического процесса 37. Революция и реформа как виды политических преобразований 38. Политическая модернизация: сущность и содержание 39. Политический конфликт и политический кризис 40. Политическое лидерство: понятие и типология 41. Теорії політичної еліти 42. Роль идеологии в политике 43. Політична свідомість: поняття, структура і функції 44. Политическая культура: понятие и структура 45.Политические отношения 46. Цели и средства в политике 47. Политическое взаимодействие. 4. 48. Демократия: понятие и сущность 56. Политическая идеология 57.Политические ценности как компонент политической культуры 58. Политические лидеры Украины, их характеристика. 59. Политический иммидж 62. Основные идейно – политические направления современности 75. Политика как процесс социально – политического управления 85. Безпосередня демократія 86. Политическая демократия 87. Понятие и сущность демократии 88. Основные особенности политической власти 89. Основные свойства политики 90. Розвиток політичної думки в Україні 91. Политические учения Древней Греции 92. Політичні ідеї в Росії другої половини 19 ст. : О.Герцен, П.Огарьов, В. Белінський, М.Бакунін, Б. Чичерін 93. Социально – политические утопии: Т.Мор, Т. Кампанелла, А. Сен –Симон, Ш. Фурье 95. Платон об идеальном государстве 97. Политическая мысль Средневековья 1. Сущность политики и ее особенности 2. Структура политики: субъекты, объекты, ресурсы 3. Война как политический конфликт 4. Функции и виды политики 5.Политология как наука 6. Сравнительная политология. 7.Политический процесс 8. Предмет политологии 9. Соотношение экономики политики и права 10. Методология и методы политологии 11.Функции политологии как науки 12. Парпдигми политологии 13. Політична дія: поняття та класифікація 14. Теория власти и властных отношений 15. Сущность и особенности политической власти 16.Политический режим: понятия и признаки 17. Политическая система общества: сущность и структура 18. Функции политических систем 19. Типология политических систем 20. Место и роль государства в политической системе 21. Возникновение государства 22. Понятие демократического государства 23. Государственная политика 24. Сущность государства 25. Функции государства 27. Форма государства 28.Формы государственного правления 29. Формы государственного строя 30. Гражданское общество: понятие, структура, признаки 31. Правовое государство: понятие и особенности 32. Понятие, структура и функции политических партий 33. Политические партии и их системы 34. Движущие силы политики 35. Суспільно – політичні рухи 36. Сущность и структура политического процесса 37. Революция и реформа как виды политических преобразований 38. Политическая модернизация: сущность и содержание 39. Политический конфликт и политический кризис 40. Политическое лидерство: понятие и типология 41. Теорії політичної еліти 42. Роль идеологии в политике 43. Політична свідомість: поняття, структура і функції 44. Политическая культура: понятие и структура 45.Политические отношения 46. Цели и средства в политике 47. Политическое взаимодействие. 4. 48. Демократия: понятие и сущность 56. Политическая идеология 57.Политические ценности как компонент политической культуры 58. Политические лидеры Украины, их характеристика. 59. Политический иммидж 62. Основные идейно – политические направления современности 75. Политика как процесс социально – политического управления 85. Безпосередня демократія 86. Политическая демократия 87. Понятие и сущность демократии 88. Основные особенности политической власти 89. Основные свойства политики 90. Розвиток політичної думки в Україні 91. Политические учения Древней Греции 92. Політичні ідеї в Росії другої половини 19 ст. : О.Герцен, П.Огарьов, В. Белінський, М.Бакунін, Б. Чичерін 93. Социально – политические утопии: Т.Мор, Т. Кампанелла, А. Сен –Симон, Ш. Фурье 95. Платон об идеальном государстве 97. Политическая мысль Средневековья
 • Інформаційно-аналітичні підрозділи комерційних структур

  Вступ............................................................................................................3 1. Сутність інформаційно-аналітичної діяльності............................4 2. Правові засади діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів та служб...........................................................................7 3. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів та служб........11 4. Аналіз діяльності інформаційно-аналітичної служби ТОВ “Фірма “Адапт””................................................................................19 Висновки...................................................................................................32 Список використаних джерел............................................................... 1. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 31, ст.286. 2. Закон України “Про інформацію”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 48, ст.650. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 3. Закон України “Про Національну програму інформатизації”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181. 4. Закон України "Про державну таємницю".// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 16, ст.93 (В редакції Закону N 1079-XIV ( 1079-14 ) від 21.09.99, ВВР, 1999, N 49, ст.428) 5. Закон України “Про інформаційні агентства”.// Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 13, ст. 83 6. Закон України “Про Концепцію Національної програми інформатизації”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 27-28, ст.182 7. Закон України “Про науково-технічну інформацію”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 33, ст.345 8. Cляднева Н.А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и перспективы. “Информационно-аналитический журнал” №6/2001. 9. http://www.nns.ru/tsentr/adapt.html - Информационно-аналитический центр “ЦИРКОН” 10. Агаянц В. Сфера научно-исследовательской деятельности. Информационно-аналитическая деятельность. “НСН”, М.,1998г. 11. Антифеев Дм.Д. Современные средства построения корпоративных систем поддержки принятия управленческих решений "Терн", М., 2001 12. Голобуцкий А. Информационное общество и Украина. “Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001 13. Голобуцкий А. Общество информации: свет без теней. “Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001 14. Голобуцкий. А. Будущее информационной деятельности. “Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001 15. Делягин. М Информационная революция, глобализация и кризис мировой экономики. .“Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001 16. Задорожный В. Анализ, прогноз, управление. Управление информацией для принятия решений. "Банковские технологии",№6/1998 17. Интервью: Spylog - монополист, а отказаться от сервиса трудно, когда идти некуда. «Агенство Компьюлента», К.,2001 18. Информация и безопасность. (Бизнес n27 7.07.93) 19. Келли К. Новые правила для новой экономики.Двенадцать принципов преуспевания в бурно меняющемся мире.“Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2002 20. Колосов А.В. Оценка риска в информационно-аналитической деятельности . Российская инженерная Академия 2001г. 21. Лайон. Д. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії. Інформація, ідеологія та утопія. “Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001 22. Мартыненко А. Новые технологии в СМИ, PR и политике.“Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001 23. Сергеев М. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса и личности. “Информационно-аналитический журнал”,№3/2001. 24. Соглашение о сотрудничестве в области информации. "Содружество", Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, выпуск седьмой, 1992 г. 25. Шевчук О. Національна безпека у галузі телекомунікацій та інформаційних технологій. Український погляд.“Українська мережа інформаційного суспільства”, К.,2001
 • Шпора

  Формирование и развитие человеческого общества на территории Украины. Трипольская культура 2 Этнокультурные процессы на территории Украины в период разложения первобытнообщинного строя 5 Греческая цивилизация в Северных причерноморских городах-государствах 7 Древние славяне. Антское государство 11 Генезис украинского народа 14 Киевская Русь. Первые киевские князья 15 Киевская Русь во времена Владимира Великого и Ярослава Мудрого 20 Культура Киевской Руси 22 Киевская Русь в период феодальной раздробленности 23 Монголо-татарское государство 25 Галицко-волынское государство в конце 13-ого века и в первой середине 14-ого века, его роль в Украинском государстве 27 Великое Княжество Литовское. Кревская уния 31 Украина под властью Речи Посполитой в XVI-XVII веках 36 Украинская культура XVI-XVII веков 38 Возникновение казачества. Запорожская Сечь 45 Освободительная борьба украинского народа против польской шляхты. Переяславская Рада и мартовские статьи 1654 года 46 Гетманство И. Выговского и Ю. Хмельницкого 49 Борьба за власть: П. Тетеря и И. Брюховецкий 50 Гетман П. Дорошенко: Поражение революции на Украине 52 Гетманы И. С. Мазепа и И. И. Скоропадский во времена Петра Первого 53 Дальнейшее вовлечение гетманства в Российскую империю. Гетманство в 1722-1764 гг. 58 Окончательная ликвидация суверенитета Украины 61 Правобережная и Западная Украина со второй половины XVII века до XVIII века 62 Культура Украины со второй половины XVII века до XVIII века 66 Украинские земли в составе Российской империи XIX- в начале XX века 69 Начало национального пробуждения. Кирилло-Мефодиевское братство 72 Т. Г. Шевченко и его роль в национально-духовном пробуждении 77 Украинские политические партии и общественные организации на территории Российский империи 78 Общественно-политические перемены в Западной Украины в XIX- в начале XX века 80 Первая мировая война и украинский вопрос 83 Февральская революция в России и созыв Украинской Центральной Рады 86 Украинское государство гетмана П. П. Скоропадского 90 Установление советской власти на Украине. Формирование СССР 93 Национальная политика большевиков на Украине 94 Индустриализация и коллективизация на Украине. Голодомор 96 Махнойчество на Украине 99 Польская политика в Голичине и Волине 104 Положение украинцев в Буковине и на Карпатах 106 Украинская ССР в 1920-1939гг. 108 Начало Второй мировой войны и Украина 109 Украина в годы фашистской оккупации 110 Движение сопротивления. Партизаны, подполье. УПА 112 Освобождение Украины. Результаты войны 114 Трудности послевоенного восстановления на Украине 115 Социально-экономическое развитие Украинской ССР в 1946-1991гг. 116 Общественно-политическая жизнь в 1946-1991 гг. 118 Культура Украинской ССР 120 Национальное пробуждение в Украинской ССР в 1980-1991гг. 121 Декларация независимости на Украине 125 Социально-политические реформы на Украине в конце XX века и в начале XXI века 127 Внешняя политика Украины в конце XX века и в начале XXI века 129 Формирование и развитие человеческого общества на территории Украины. Трипольская культура Заселение южных земель Украины не имело постоянного характера, а менялось в зависимости от внешних обстоятельств: если степи были свободные от кочевых орд, колонизация увеличивалась, когда же напор степовиков становился более дерзким, население отступало на север. Пока колонизация не дошла до моря, до тех пор, как считают ученые, территория Украины оставалась незаконченной, имела континентальный характер: только овладение морским побережьем открывало Украине свободный путь к мировым коммуникациям. Степная полоса Украины, к северу от Черного моря, была с древних времен основной землей переселения разных племен, из которых более известными являются киммерийцы. С VII ст. до н.э. в украинских степях жилы иранские племена: сначала скиты, позже сарматы, аланы, роксоланы др. Это были племена с разной культурой, жившие за счет охоты и скотоводства. Киммерийцы (конец 2 — начало 1 тыс. к н. е.) первые племена на территории Украины, название которых сохранилось в древнегреческих (Гомер в “Одиссеи”) и ассирийских источниках. Скифы — воинственные ираноязычные племена кочевников-скотников, которые в 7 в. до н.э. вытеснили киммерийцев с юга Украины. В 513-515 гг. до н.э. скифы отбили наступление огромного войска персидского царя Дария I, который пытался их завоевать. Сарматы — племена восточных кочевников, во ІІ ст. до н.э. завоевали большую часть Скифии, вытеснив скифов к Крыму, за Дунай и Днестр. Господство сарматов продолжалось до 3 ст. н. е., когда на земли Украины напали готы.

©: 2011-2022 infoworks.ru