Заказать реферат

Контрольная: Інтерактивний маркетинг в підвищенні роботи підприємства (ID:50679)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Інтерактивний маркетинг в підвищенні роботи підприємства (Код работы:50679)

Информация о работе Раздел: Маркетинг
Вид работы: Контрольная
Объем: 10 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50679
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 924
СодержаниеВступ 3
1. Практики використання інтерактивних маркетингових комунікацій в ефективності роботи підприємств 4
2. Вдосконалення інтерактивних маркетингових комунікацій 7
Висновок 9
Список використаної літератури 10
2. Вдосконалення інтерактивних маркетингових комунікацій

Система інтерактивних маркетингових комунікацій складається з трьох систем: система інформаційного забезпечення управління комунікаціями (СІЗУК); система моніторингу інтерактивних маркетингових комунікацій (СМІМК); система управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями (СУІМК).
СІЗУК охоплює наступні підсистеми: підсистему інформаційних зв’язків з факторами макросередовища; підсистему інформаційних зв’язків з факторами зовнішнього мікросередовища; підсистему інформаційних зв’язків з факторами внутрішнього мікро середовища. СМІМК складається з наступних підсистем: маркетингових досліджень, рекламних засобів, телемаркетингу, Internet-маркетингу, ефективності інтерактивних маркетингових комунікацій. СУІМК охоплює наступні підсистеми: організації, програмування (планування), реалізації, контролю і координації інтерактивних маркетингових комунікацій.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Га 250
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Дослідження комплексу „маркетинг - мікс” підприємства

  РЕФЕРАТ……………………………………………………………………….....3 ВСТУП…………………………………………………………………………….4 РОЗДІЛ 1 Роль системи «маркетинг-мікс» в підвищенні ефективності діяльності підприємства 1.1.Комплекс маркетингу на підприємстві…………………………...…………6 1.2. «Маркетинг-мікс» в системі маркетингу підприємства………………….10 РОЗДІЛ 2. Аналіз комплексу «маркетинг-мікс» на прикладі ТОВ "Інпак" 2.1. Загальна характеристика ТОВ "Інпак"……………………………….…...15 2.2. Аналіз комплексу «маркетинг-мікс» на підприємстві……………………27 РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності елементів комплексу «маркетинг-мікс» на ТОВ "Інпак" 3.1. Удосконалення просування торгівельної марки ТОВ "Інпак"………….35 3.2. Проведення планування рекламної компанії ТОВ "Інпак", як засобу покращення системи «маркетинг-мікс» на підприємстві…………………….48 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..57 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….61 ДОДАТКИ
 • Дизайн нового товару

  1. Технічна естетика та ергономіка, їх роль у підвищенні конкурентоспроможності товару 3 2. Дизайн, його об’єкти та програми. Умови забезпечення естетичності виробу. Художня виразність. Раціональність форми. Цілісність композиції. Досконалість виробничого виконання. Умови раціонального художнього конструювання. Ергономічні вимоги до товару. 5 Список використаної літератури 121. Технічна естетика та ергономіка, їх роль у підвищенні конкурентоспроможності товару 3 2. Дизайн, його об’єкти та програми. Умови забезпечення естетичності виробу. Художня виразність. Раціональність форми. Цілісність композиції. Досконалість виробничого виконання. Умови раціонального художнього конструювання. Ергономічні вимоги до товару. 5 Список використаної літератури 12
 • Маркетинг - Основний напрямок господарської діяльності підприємства

  ВСТУП 3 1 МАРКЕТИНГ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 5 1.1 Маркетинг: сутність, цілі, принципи та функції 5 1.2 Історичні етапи і концепції розвитку маркетингу 9 1.3 Проблеми реалізації підприємствами маркетингової діяльності 13 2 ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 16 2.1 Побудова організації структури маркетингу на підприємстві 16 2.2 Розробка комплексу маркетингу та його вплив на господарську діяльність підприємства 24 2.3 Оцінка ефективності маркетингових програм 26 3 ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 33 3.1 Зарубіжний досвід використання маркетингу в господарській діяльності підприємства 33 3.2 Шляхи вдосконалення використання маркетингу в діяльності підприємств 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 45
 • Особливості методичної роботи в школі

  Вступ 1. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя 2. Завдання, зміст і форми методичної роботи в школі 3. Управлінський аспект організації внутрішкільної методичної роботи Висновки Список використаної літератури Додаток
 • Маркетинг комунікацій

  1. Лоббізм та групи тиску у PR 3 2. Особливості взаємовідносин служби РR з мас-медіа 4 3. Р.П.М., маркетинг, комунікації: сутність та завдання. 5 4. Особливості використання рекламно-оформлюваних матеріалів у Р.П.М. 6 5.Визначення реакції споживача на прямий маркетинг 7 6. Засоби прямого маркетингу 8 7. Поняття сітьового маркетингу 9 8. Оцінка результатів роботи торгового агента 10 Список використаної літератури 12
 • МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

  ВСТУП 3 І. Маркетинг – концепція управління в ринкових умовах 4 1.1. Визначення поняття “Маркетинг”, його функції. 4 1.2. Функцірнальна організація маркетингу. 6 ІІ. Суть маркетингової діяльності підприємства 8 2.1. Управління маркетингом 8 2.2.Основні етапи (напрямки) маркетингової діяльності 9 2.3. Планування маркетингу. 14 ВИСНОВКИ. 18 Список використаної літератури 19
 • Маркетинг в туризмі

  1. Дурович А. Г. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – 2-е изд; перераб. и доп. – М.: Новое знание, 2001. – стр.235 – 243 2. Квартальнов В. А. Туризм: Учебник – М.: Финансы и статистика, 2000. – стр.215 – 223 3. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов/Пер. с англ. Под ред. Р.Б. Ноздревой. – М.: ЮНИТИ. 1998, - стр.254 – 281 4. Папирян Г.А. Маркетинг в туризме: Учебник - М.: Финансы и статистика, 2001, стр.34-127 5. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: Учебно-практическое пособие. – М.: Юристъ, 2001. – стр.38 – 45
 • Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності турфірми

  ВСТУП 3 І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Значення інформації для маркетингової діяльності туристичного підприємства 6 1.2. Маркетингові дослідження як ефективний засіб інформаційного забезпечення маркетингової діяльності туристичного підприємства 8 ІІ. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ВЕНЕЯ” 12 2.1. Загальна характеристика тур фірми „Венея” 12 2.2. Аналіз інформаційного забезпечення маркетингової діяльності тур фірми «Венея» 16 ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 27 ВИСНОВКИ 32 Список використаної літератури 34 Об’єкт даної роботи - тур оператор, що здійснює свою господарську діяльність в м. Києві. Мета роботи – дослідити та проаналізувати сутність та значення інформаційного забезпечення маркетингової діяльності туристичного підприємства на практиці та запропонувати можливі заходи вдосконалення системи інформаційного забезпечення маркетингу для ефективної діяльності та конкурентноздатності підприємства. Під час роботи було опрацьовано велика кількість джерел, що містить інформацію щодо значення інформації для маркетингової діяльності туристичного підприємства, методики її збору та аналізу, їх сутність, організаційні моменти та етапи проведення. Так, вичерпну інформацію містять праці Ю.Б. Забалдіної у „Маркетинг туристичного підприємства”, Голубкова Е.П. „Маркетинговые исследования: теория, методология и практика”, Броннікової Т.С., Чернявського А.Г. «Маркетинг», Мотишиної М. С. „Методы и модели маркетинговых исследований”
 • Форма організації методичної роботи в школі

  Вступ 4 1. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя 4 2. Основні форми методичної роботи в школі 5 2.1 Індивідуальна форма 5 2.2.Колективні форми 6 Висновок 13 Список використаної літератури 13 Додаток 14
 • Забруднення довкіля

  1. Допустимий вміст пилу в повітрі, що викидається в атмосферу промисловими підприємствами 3 2. Знаки безпеки і сигнальні кольори. Їх роль у підвищенні рівня охорони праці на підприємствах5 Задачі8 Список використаної літератури101. Допустимий вміст пилу в повітрі, що викидається в атмосферу промисловими підприємствами 3 2. Знаки безпеки і сигнальні кольори. Їх роль у підвищенні рівня охорони праці на підприємствах5 Задачі8 Список використаної літератури10

©: 2011-2022 infoworks.ru