Заказать реферат

Реферат: Аналіз ефективності каналів розподілу (ID:50682)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Аналіз ефективності каналів розподілу (Код работы:50682)

Информация о работе Раздел: Маркетинг
Вид работы: Реферат
Объем: 10 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50682
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 1132
СодержаниеВступ 3
1. Сутність маркетингової політики розподілу 4
2.Ефективність каналів розподілу 6
Висновок 9
Література 10

2.Ефективність каналів розподілу

Канали розподілу — це маршрути, за якими продукція переміщується від місць виробництва чи видобутку до місць споживання чи використання, зупиняючись у певних пунктах, переходячи від одного власника до іншого, це сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе обов’язок чи допомагають передати комусь іншому право власності на товари (послуги) на їхньому шляху від виробника до споживача [7, с. 99].
Функції каналів розподілу можна об’єднати в такі групи:
а) функції, пов’язані з угодами:
— закупівля чи отримання продукції для відповідного, перепродажу або передання її споживачам;
— продаж продукції, тобто контактування з потенційними покупцями, просування продукції, отримання і виконання замовлень;
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Га 253
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Оцінювання ефективності каналів розподілу та критерії їх вибору

  Вступ 3 1. Характеристики каналів розподілу 4 2. Управління каналами розподілу 8 3. Ефективність каналів розподілу та стратегії охоплення ринку 13 Висновки 16 Список використаної літератури 18
 • Вибір каналів розподілу товарів

  Визначення маркетингу 3 Функції маркетингу 3 Визначення термінів 5 Вступ 6 1. Природа каналів розподілу 7 1.1. Функції каналу розподілу 8 1.2. Число рівнів каналу 9 2. Рішення проблем, критерії вибору оптимальних каналів збуту 11 3. Вибір каналів розподілу товарів на прикладі ТОВ “Укрбуд” 15 Висновки 21 Список використаної літератури 22
 • Міжнародні канали розподілення. Вибір та оптимізація каналів збуту продукції (на прикладі Асоціації підприємств „Асоціація консалтингових фірм”)

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ РОЗПОДІЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Збут в системі маркетингу 6 1.2. Елементи системи розподілу продукції 14 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ АСОЦІАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ "АСОЦІАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ" 22 2.1. Загальна характеристика підприємства та організація маркетингової діяльності на підприємстві 22 2.2. Аналіз діяльності каналів розподілу послуг підприємства 33 3. ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА 35 3.1. Характеристика міжнародного ринку маркетингових послуг 35 3.2. Шляхи оптимізації міжнародних каналів розподілу 44 ВИСНОВОК 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55-60 Метою даного дослідження є удосконалення міжнародних каналів розподілу продукції (послуг) підприємства. Для досягнення такої мети потрібно вирішити наступні завдання: - дослідження теоретичних аспектів управління системою розподілу на підприємстві; - аналіз різних видів каналів розподілу; - аналіз діяльності, пов’язаної з розподілом продукції на прикладі підприємства; - розробка шляхів удосконалення діяльності підприємства щодо міжнародних каналів розподілу. Предметом є відносини, які склалися між підприємством та іншими учасниками ринку з приводу збуту послуг підприємства. Об’єктом дослідження є діяльність підприємства „Асоціація консалтингових фірм”, спрямована на розповсюдження та збут сласної продукції. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. Перший розділ присвячених теоретичному дослідженню обраної проблеми. В другому розділі проведено аналіз діяльності підприємства та аналіз ефективності каналів розподілу послуг підприємства. В третьому розділі надано рекомендації щодо удосконалення міжнародних каналів розподілу послуг підприємства. Під час написання було використано наукові роботи таких вчених як Гаркавенко С.С., Зозульок О.В., Наумов М.В., Старостіна А.О. та інші, а також статистичний матеріал підприємства
 • Контрольна з маркетингу

  Завдання: Для обраної групи товарів розробити структуру маркетингових каналів і обгрунтувати свій вибір. Для виробника або для споживача на вибір. І. Вибрати з запропонованих і сформувати власні цінності, утворювані визначеними каналами розподілу для обговореної групи товарів. Оцінка ефективності МК припускає аналіз відповідності система розподілу окреміш вимогам, запропонованим клієнтами до елементам обслуговування. 2. Оцінку каналів розподілу по шкалі від І до 9 балів, де 1 означає "зовсім не відповідає ", а 9 "цілком відповідає ". ФУНКЦІЇ КАНАЛУ РОЗПОДІЛУ 3 Критерії для вибору каналу збуту 4 Етапи розробки каналу збуту. 4 Література 10
 • Контрольна з маркетингу

  Визначення маркетингу 3 Функції маркетингу 3 Визначення термінів 4 Вступ 5 1. Природа каналів розподілу товарів 6 1.1. Функції каналу розподілу 7 1.2. Число рівнів каналу 8 2. Проблеми вибору оптимальних каналів збуту 9 3. Вибір каналів розподілу товарів на прикладі ТОВ “Укртекс” 13 Висновки 19 Список використаної літератури 20
 • Аналіз формування і розподілу прибутку

  Вступ / Розділ 1. Значення, завдання та інформація для проведення аналізу формування і розподілу прибутку: 1.1. Необхідність аналізу показників прибутковості, 1.2. Задачі аналізу прибутку підприємства / Розділ 2. Аналіз формування прибутку ТОВ „Вінпро”: 2.1. Аналіз балансового прибутку, 2.2. Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції та інших фінансових результатів, 2.3. Аналіз рентабельності / Розділ 3. Аналіз розподілу прибутку ТОВ „Вінпро : 3.1. Принципи розподілу прибутку, 3.2 Підвищення ефективності розподілу прибутку / Висновки / Список використаної літератури
 • Вибір каналів розподілу товарів

  1. Управління каналами збуту товарів 3 1.1 Характер відносин із каналами збуту 3 1.2 Планування і організація каналів збуту 3 1.3 Чинники, що впливають на вибір каналів збуту 4 1.4 Чинники, що враховуються постачальником товарів при підборі збутового агента 5 1.5 Престиж постачальника і його товару 6 1.6 Типи збутової допомоги 7 2. Управління індивідуальним продажем 8 2.1 Підбір робітників збутових органів 9 2.2 Підготовка представника служби збуту 11 2.3 Предмети, що вивчаються в ході підготовки 12 2.4 Підвищення кваліфікації досвідченого збутового персоналу 13 2.5 Оснащення продавця товарів промислового призначення 13 Практична частина 15 Список літератури 17
 • Зняття інформації з каналів звязку

  З М І С Т В С Т У П 2 1. Історичний розвиток зняття інформації з каналів зв'язку. 4 2.Порівняльний аналіз зняття інформації з каналів зв’язку в слідчій та оперативно–розшуковій діяльності. 9 3. Використання інформації з каналів зв'язку під час досудового розслідування. 17 ВИСНОВКИ: 28 Список використаної літератури: 30
 • Вибір оптимальних каналів розподілу при збуті продукції матеріально

  Вступ / Розділ 1. Суть процесу розповсюдження товарів. Канали розподілу товарів / Розділ 2. Вибір оптимального каналу збуту ТОВ „Стимул” / Розділ 3. Покращення товароруху на ТОВ „Стимул” / Висновки / Список використаної літератури
 • Проект розвитку каналів розповсюдження видавництва "Либідь"

  Вступ 2 - 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження каналів розповсюдження та рекламно-інформаційної діяльності: 1. 1. Канали розповсюдження та їх значення 4 - 11 1. 2. Рекламно-інформаційна діяльність видавництв 12 - 17 1. 3. Методи дослідження розвитку каналів розповсюдження та стану рекламно-інформаційної діяльності видавництва 18 - 25 Розділ 2. Аналіз фінансово-економічної діяльності видавництва „Либідь”: 2. 1. Загальна характеристика видавництва „Либідь” 26 - 29 2. 2. Асортиментна характеристика видань видавництва „Либідь” 30 - 33 2. 3. Аналіз обсягів виробництва і реалізації продукції 34 - 36 2. 4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 37 - 40 2. 5. Аналіз використання основних виробничих фондів 41 - 42 2. 6. Аналіз витрат на виробництво продукції 43 - 45 2. 7. Аналіз фінансових результатів діяльності 46 - 47 2. 8. Аналіз фінансового стану 48 - 52 Розділ 3. Дослідження каналів розповсюдження та рекламно-інформаційної діяльності: 3. 1. Дослідження каналів розповсюдження у видавництві «Либідь» 53 - 61 3. 2. Оцінка стану рекламно-інформаційної діяльності видавництва «Либідь» 62 - 72 3. 3. Основні напрями підвищення розвитку каналів розповсюдження та стану рекламно-інформаційної діяльності 73 - 74 Розділ 4. Проект розвитку каналів розповсюдження видавництва «Либідь»: 4. 1. Заходи, щодо вдосконалення каналів розповсюдження ДСВ „Либідь” 75 – 81 4. 2. Економічне обгрунтування запропонованих заходів 82 - 85 Висновки 86 - 89 Список використаної літератури 90 - 93Вступ 2 - 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження каналів розповсюдження та рекламно-інформаційної діяльності: 1. 1. Канали розповсюдження та їх значення 4 - 11 1. 2. Рекламно-інформаційна діяльність видавництв 12 - 17 1. 3. Методи дослідження розвитку каналів розповсюдження та стану рекламно-інформаційної діяльності видавництва 18 - 25 Розділ 2. Аналіз фінансово-економічної діяльності видавництва „Либідь”: 2. 1. Загальна характеристика видавництва „Либідь” 26 - 29 2. 2. Асортиментна характеристика видань видавництва „Либідь” 30 - 33 2. 3. Аналіз обсягів виробництва і реалізації продукції 34 - 36 2. 4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 37 - 40 2. 5. Аналіз використання основних виробничих фондів 41 - 42 2. 6. Аналіз витрат на виробництво продукції 43 - 45 2. 7. Аналіз фінансових результатів діяльності 46 - 47 2. 8. Аналіз фінансового стану 48 - 52 Розділ 3. Дослідження каналів розповсюдження та рекламно-інформаційної діяльності: 3. 1. Дослідження каналів розповсюдження у видавництві «Либідь» 53 - 61 3. 2. Оцінка стану рекламно-інформаційної діяльності видавництва «Либідь» 62 - 72 3. 3. Основні напрями підвищення розвитку каналів розповсюдження та стану рекламно-інформаційної діяльності 73 - 74 Розділ 4. Проект розвитку каналів розповсюдження видавництва «Либідь»: 4. 1. Заходи, щодо вдосконалення каналів розповсюдження ДСВ „Либідь” 75 – 81 4. 2. Економічне обгрунтування запропонованих заходів 82 - 85 Висновки 86 - 89 Список використаної літератури 90 - 93

©: 2011-2022 infoworks.ru