Заказать реферат

Доклад: Функціональна структура управління (ID:50703)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Функціональна структура управління (Код работы:50703)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Доклад
Объем: 3 стр.
Цена: 16 грн.
Код работы (ID): 50703
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 659
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Гв 234
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Особливість електронного документу

  1. Функціональна організаційна структура управління організацією. 3 2. Типи і категорії документів, що опрацьовуються в організації 4 3. Загальна характеристика та основні можливості системи електронного документообігу 10 1С:Архів 10 Список використаної літератури 121. Функціональна організаційна структура управління організацією. 3 2. Типи і категорії документів, що опрацьовуються в організації 4 3. Загальна характеристика та основні можливості системи електронного документообігу 10 1С:Архів 10 Список використаної літератури 12
 • Категорії документів

  1. Функціональна (багатолінійна) організаційна структура управління організацією. 3 2. Типи і категорії документів, що опрацьовуються в організації 2 3. Загальна характеристика та основні можливості системи електронного документообігу 6 DocsVision 6 Список використаної літератури 71. Функціональна (багатолінійна) організаційна структура управління організацією. 3 2. Типи і категорії документів, що опрацьовуються в організації 2 3. Загальна характеристика та основні можливості системи електронного документообігу 6 DocsVision 6 Список використаної літератури 7
 • Механізм та структура управління трудовими ресурсами

  ПЛАН ВСТУП…..……………………………………………………………………..с. 3 1. Поняття, предмет, методи та задачі управління трудовими ресурсами…………………………………………………………………..с. 6 1.1. Предмет і задачі управління трудовими ресурсами…...............................................………………..с. 6 1.2. Принципи, аспекти і методи управління трудовими ресурсами………………………………………………………………..с. 8 2. Механізм управління трудовими ресурсами………………………….......................................с. 11 2.1. Сутність кадрової політики в Україні……………..........с. 11 2.2. Організаційно-функціональна структура управління трудовими ресурсами………………………………..................с. 14 2.3. Закон України “Про зайнятість населення” – базис державної політики у сфері зайнятості……………............с. 18 3. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів в системі управління трудовими ресурсами………………………………………...........................с. 26 4. Навчальні заклади, які забезпечують підприємства, установи та організації робочою силою. Роль МАУП у забезпеченні юридичних осіб кваліфікованою робочою силою……………………………………….................................с. 28 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..с. 32 ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………..…с. 34
 • Організаційна діяльність як загальна функції менеджменту

  1. Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності. Командний ланцюжок. Владні повноваження, обов'язки, відповідальність. Норма керованості. Централізація та децентралізація. Процес делегування повноважень та відповідальності. 2 2. Департаменталізація: функціональна; продуктова; географічна; за процесами; за клієнтами. Команди з перехресними функціями. Взаємодія та взаємовплив структур організації. 8 3. Сутність організаційної структури управління та її роль в досягненні мети. Елементи структури. Характеристика основних видів організаційних структур управління. Лінійні і функціональні організаційні структури управління. Комбіновані структури управління: лінійно-функціональна; лінійно-штабна; дивізіональна; матрична. Функціональний підхід до формування організаційних структур менеджменту. Цільовий підхід до формування організаційних структур. 12 Список використаної літератури: 18
 • Ранні школи менеджменту. Управлінське рішення, як функція та технолого-функціональна фаза процесу управління

  Зміст 1. Ранні школи менеджменту ………………………………………… 3 2. Управлінське рішення, як функція та технолого-функціональна фаза процесу управління ……………………... 10 Літератури ..................................................................18
 • К/Р Міжнародна економіка

  1. Функціональна структура світового господарства 3 2. Світовий ринок праці 9 Література 16
 • Міжнародні економічні відносини

  1. Функціональна структура світового господарства. 3 2. Світовий ринок праці 7 Використана література: 16
 • 1. Стабільність та мобільність організаційної структури. Роль менеджера в забезпеченні стабільності та мобільності 2 2. Функціональна матриця бізнес-проекту. Чотири головних функції управління бізнес-проектом: планування, організація, оперативне управління, контроль 6 Література 101. Стабільність та мобільність організаційної структури. Роль менеджера в забезпеченні стабільності та мобільності 2 2. Функціональна матриця бізнес-проекту. Чотири головних функції управління бізнес-проектом: планування, організація, оперативне управління, контроль 6 Література 10
 • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи поняття організаційної структури управління підприємством 8 1.1. Класифікація, статика і динаміка організації 8 1.2. Зміст та створення оптимальної структури підприємства 13 1.2.1. Основні положення оптимальної структури підприємства 13 1.2.2. Створення оптимальної структури підприємства 16 1.3. Проектування організаційної структури підприємств різних типів 23 1.3.1. Основні характеристики організаційної структури 23 1.3.2. Лінійна організаційна структура управління 27 1.3.3. Функціональна організаційна структура управління 28 1.3.4. Комбіновані організаційні структура управління 29 РОЗДІЛ 2. Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ „Хлібодар” 38 2.1. Історична довідка та організаційно-правова форма 38 2.2. Потужність та асортимент продукції 40 2.3. Основні показники діяльності 42 2.4. Сировинна база та збут продукції 44 2.5. Схема управління підприємством 47 2.6. Інфраструктура підприємства 48 2.7. Виробнича структура підприємства 51 2.8. Організація основного процесу виробництва та технологія 52 РОЗДІЛ 3. Аналіз основних аналітико-економічних показників діяльності ВАТ „Хлібодар” та системи організаційного управління на підприємстві 62 3.1. Аналіз основних показників роботи підприємства 62 3.2. Аналіз фінансового стану підприємства 65 3.2.1. Аналіз фінансової стійкості 65 3.2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності 67 3.2.3. Аналіз рентабельності 71 3.3. Комплексне дослідження та аналіз системи організаційного управління на підприємстві 73 РОЗДІЛ 4. Удосконалення системи організаційного управління на підприємстві 82 4.1. Основні проблеми, пов’язані з ефективністю системи управління на підприємстві 82 4.2. Пропозиції щодо вдосконалення організаційного управління на підприємстві 85 4.3. Вплив запропонованих пропозицій на результати діяльності підприємства 90 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 97 ДОДАТКИ
 • 1. Функціональна структура автоматизованої інформаційної системи 3 2. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації 6 3. Структура і склад автоматизованої інформаційної системи “Податки” 12 4. Основні алгоритми, які використовуються при вирішенні комплексу задач нарахування сум відшкодування по договорах страхування та розрахунків з клієнтами в автоматизованій системі страхової компанії 15 5. Характеристика бюджетної системи України з позиції обробки інформації 17 6. Інформаційне забезпечення типових задач підсистем управління фінансовими ресурсами автоматизованої інформаційної системи підприємства і комерційних структур 19 7. Склад і структура функціональних підсистем автоматизованої інформаційної банківської системи 23 Список використаної літератури 261. Функціональна структура автоматизованої інформаційної системи 3 2. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації 6 3. Структура і склад автоматизованої інформаційної системи “Податки” 12 4. Основні алгоритми, які використовуються при вирішенні комплексу задач нарахування сум відшкодування по договорах страхування та розрахунків з клієнтами в автоматизованій системі страхової компанії 15 5. Характеристика бюджетної системи України з позиції обробки інформації 17 6. Інформаційне забезпечення типових задач підсистем управління фінансовими ресурсами автоматизованої інформаційної системи підприємства і комерційних структур 19 7. Склад і структура функціональних підсистем автоматизованої інформаційної банківської системи 23 Список використаної літератури 26

©: 2011-2022 infoworks.ru