Заказать реферат

Реферат: Q - методологія рекламних досліджень (ID:50717)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Q - методологія рекламних досліджень (Код работы:50717)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Реферат
Объем: 9 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50717
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 630
СодержаниеВступ 3
1.Сутність та процес рекламного дослідження 4
2. Q-методологія рекламних досліджень 5
Висновок 8
Список літератури 9
2. Q-методологія рекламних досліджень

Q-методологія - це один з простих, однак дуже ефективних засобів для отримання інформації про пріоритети і думки споживачів про самих себе, як про користувачів тієї чи іншої торгової марки або певного товару, а так само товарних категоріях, рекламодавців і різної рекламі.
У самому простому з випадків Q-методології випробуваному пропонується певний набір тверджень, званий Q-вибіркою, які він самостійно повинен відсортувати уздовж певної осі, іменованої Q-сортуванням, при цьому враховуючи відповідність певним зазначеним критеріям. Так, наприклад, «розташуйте, будь ласка, надані затвердження відповідно до того, якою мірою кожна з цих тверджень збігається з вашою думкою, або відрізняється від нього». Порядок відповідей піддослідних надалі піддається аналізу для визначення подоб і різниці в тому, яким чином кожен з учасників співвідносить ці твердження з певною позицією на осі вимірювання. Різноманітні схеми співвіднесення тверджень відкривають різницю в глибинному складі пріоритетів і думок споживачів.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Гв 248
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Сутність та зміст рекламних досліджень

  ВСТУП 3 1 ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКЛАМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Процес розробки рекламної кампанії 5 1.2 Підходи підприємств до організації рекламних досліджень 8 1.3 Методи збору інформації в рекламних дослідженнях 10 1.4 Аналіз світового та вітчизняного досвіду організації та проведення рекламних досліджень 16 2 ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 19 2.1 Дослідження рекламної ефективності засобів масової інформації 19 2.2 Дослідження ефективності рекламної кампанії 21 2.3 Випробування реклами, що планується до випуску 27 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВАТ «Назва» 30 ВИСНОВКИ 40 ЛІТЕРАТУРА 43 ДОДАТОК А –АНКЕТА СПОЖИВАЧА ПРОДУКЦІЇ 45
 • Прикладні (емпірічні) методичні прийоми дослідження

  1. Формулювання теми, мети і задач наукового дослідження 3 2. Методологія теоретичних досліджень 5 3. Методологія експериментальних досліджень 19 Список використаної літератури 25
 • Методологія та організація наукових досліджень

  1. Методологія наукових досліджень 3 2. Організація і планування наукового дослідження 5 3. Види навчально-дослідницьких робіт та їх організація 9 ЗАДАЧА 22 1. Обгрунтунтуйте предмет і сутність науки як сфери людської діяльності 2. Охарактеризуйте аналітичну роботу дослідника над дисертацією СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 25
 • Класифікація соціологічних досліджень

  Вступ 3 1. Сутність соціального дослідження 4 2. Методологія та техніка соціологічного дослідження 5 3. Класифікація соціологічних досліджень 7 4. Етапи організації соціологічних досліджень 12 Висновок 16 Список використаної літератури 17
 • Система обліку, опису і архівації палеоантропологічних даних

  Зміст 1. Методологія археологічних досліджень 4 2. Вдосконалення методів досліджень палеоантропології 8 3. Останні досягнення палеоантропології як наслідок розвитку методології 11 Висновки 12 Література 14
 • Аналіз формалізованих відносин у соціальних організаціях

  Вступ 2 І. Методологія соціального дослідження формалізованих відносин у соціальних організаціях 3 1.1. Методологія соціологічного дослідження: поняття і специфіка 3 1.2. Методологія соціальних досліджень формалізованих відносин у соціальних організаціях 8 ІІ. Відмінність формальних та неформальних відносин у соціальних організаціях 17 Висновки 29 Список використаних джерел 30
 • Рекламне звернення

  1. Зміст рекламного звернення 3 2. Класифікація рекламних мотивів 4 3. Джерела ідей для рекламних тем 6 Список використаної літератури 91. Зміст рекламного звернення 3 2. Класифікація рекламних мотивів 4 3. Джерела ідей для рекламних тем 6 Список використаної літератури 9
 • Маркетингові дослідження автотранспортного підприємства

  Вступ 3 1 Суть, організація, напрямки і структура процесу маркетингових досліджень 5 1.1 Призначення, суть та особливості організації маркетингових досліджень 5 1.2 Основні напрямки проведення маркетингових досліджень 8 2 Аналіз особливостей проведення маркетингових досліджень для "НАЗВА" 15 2.1 Загальна характеристика підприємства 15 2.2 Аналіз факторів впливу зовнішнього середовища на функціонування підприємства 18 2.3 Проведення SWOT – аналізу підприємства 21 3 Розробка перспективного плану проведення маркетингових досліджень на "НАЗВА" 24 3.1 Визначення цілей та формування пошукових питань маркетингового дослідження 24 3.2 Методологія збору первинної та вторинної інформації при проведенні маркетингових досліджень 26 3.3 Технологія обробки результатів дослідження 28 Висновки 33 Використана література 35 Додатки
 • Маркетинговий аналіз ринку нерухомості в м. Івано-Франківську

  РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика агентства нерухомості “...”. 6 1.1 Коротка історія розвитку та діяльності АН“...” 6 1.2 Організаційна структура підприємства 7 1.3 Коротка характеристика послуг та умов діяльності підприємства 9 1.4 Аналіз економічних показників діяльності підприємства 11 РОЗДІЛ 2. Теоретико-методологічні засади маркетингового дослідження ринку нерухомості 14 2.1 Поняття та сутність ринку нерухомості 14 2.2 Суб’єкти та об’єкти ринку нерухомості 27 2.3 Особливості проведення маркетингових досліджень ринку нерухомості 36 РОЗДІЛ 3.Організація та проведення маркетингових досліджень ринку нерухомості Івано-Франківська (на прикладі агентства нерухомості “...”) 45 3.1 Організація та проведення маркетингових досліджень в АН “...” 45 3.2 Аналіз результатів дослідження ринку нерухомості Івано-Франківська 48 2.3. Прогнозування розвитку ринку нерухомості міста та його вплив на формування маркетингової стратегії АН „...” 53 РОЗДІЛ 4. Вдосконалення проведення маркетингових досліджень 62 4.1 Перспективні напрямки вдосконалення методики проведення маркетингових досліджень ринку нерухомості в Агентстві нерухомості “...” 62 4.2 Автоматизація збирання та обробки маркетингової інформації 64 4.3 Використання можливостей мережі Інтернет в маркетинговій діяльності підприємства 66 РОЗДІЛ 5. Охорона праці 85 ВИСНОВКИ 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93 ДОДАТОК 1. Каталог елітних рекламних площадок України 99
 • Концептуальні основи та методологія мікроекономіки

  Вступ 3 1. Основні поняття та припущення мікроекономіки 3 2. Методи мікроекономічних досліджень 5 3. Мікроекономічний підхід до ціноутворення 8 Висновки 13 Література 15

©: 2011-2022 infoworks.ru