Заказать реферат

Реферат: Класифікація форм експертного опитування (ID:50719)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Класифікація форм експертного опитування (Код работы:50719)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Реферат
Объем: 12 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50719
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 737
СодержаниеВступ 3
1.Методологія експертного опитування 4
2. Класифікація форм експертного опитування 6
Висновки 12
1.Методологія експертного опитування

Експертне опитування - різновид соціологічного опитування, у ході якого респондентами виступає особливий тип людей - експерти. Це компетентні особи, що мають глибокі знання про предмет або об'єкт дослідження.
Експерт (лат. ехрег1ю - досвідчений) - фахівець, що робить висновок при розгляді якого-небудь питання.
Представник будь-якої сфери діяльності, крім нашої власної, може виступати для нас як експерт. Відмінна риса цього методу полягає в тому, що він припускає компетентну участь експертів в аналізі й рішенні проблем дослідження. Приміром, для оцінки очікуваного попиту на ті або інші види продукції експертами можуть виступати продавці або товарознавці магазинів, керівники малих підприємств, дилери або брокери. В армійському підрозділі експертами можуть бути командири, офіцери виховних структур (вони, як правило, інформовані по широкому колу питань служби й побуту).
У зв'язку із цим серйозно міняється рольова функція експерта, що у повному розумінні слова виступає активним учасником соціологічного дослідження. І спроба сховати від нього ціль дослідження, перетворивши, таким чином, у пасивне джерело інформації, чревата втратою його довіри до організаторів дослідження.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Гв 250
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Методи збирання первинної соціологічної інформації

  1. Формалізоване інтерв’ю 3 2. Телефонне опитування 4 3. Роздавальне анкетування 6 4. Групове анкетне опитування 7 5. Поштове опитування 8 Список використаної літератури 10
 • Роль і значення методу опитування у соціологічних дослідженнях його особливості та види

  ВСТУП 3 1. Проведення опитування 4 2. Види опитування 8 ВИСНОВКИ 16 Список використаної літератури 17
 • Методичні прийоми експертного дослідження процесу реалізації продукції (робіт, послуг)

  Зміст 1. Характеристика процедур судово-бухгалтерської експертизи. 3 2. Методичні прийоми експертного дослідження процесу реалізації продукції (робіт, послуг). 4 Список використаної літератури. 8
 • Структура і порядок складання експертного висновку

  1.Структура експертного висновку. 3 2.Порядок складання експертного висновку. 11 Список використаної літератури. 25 Список використаної літератури. 1. “Про судову експертизу”. Закон України від 25 лютого 1994 року №4038 - ХІІ. 2. “Кримінально – процесуальний кодекс України”. Затверджено Закон від 18.12.60 ВВР,1961. 3. “Інструкція про призначення та проведення судових експертиз”. Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5. 4. “Науково методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз”. Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5.. 5. Камлик М. І. Судова бухгалтерія. Підручник. – К.: Атіка, 2001. – 376с.
 • Анкетне опитування – центральний метод прикладної соціології

  Вступ 3 І. Організаційне забезпечення анкетного опитування 4 1.1. Складання і конкретизація проекту дослідження 4 1.2. Організація збору даних 11 ІІ. Методичні принципи конструювання анкети 15 2.1. Загальні принципи формулювання анкетних запитань 15 2.2. Визначення послідовності анкетних запитань 19 2.3. Структурування та оформлення анкети 21 ІІІ. Обробка даних анкетного опитування. Формування звітних документів 25 3.1. Обробка заповнених анкет за допомогою комп’ютерної техніки 25 3.2. Статистичний аналіз емпіричних даних 28 3.3. Подання даних анкетного опитування у звітних документах 31 Висновки 35 Література 37 Додатки 39
 • Програма і методи соціального дослідження

  1. Опитування у соціологічному дослідженні 2 2. Метод анкетування 5 3. Метод інтерв ю 9 4. Метод соціометричного опитування 12 Список використаної літератури 14
 • Контрольна з соціології

  План. Теорія. Питання 1. З чого починаються соціальні відносини? Опишіть формування та розвиток соціального зв'язку від „контакту" до „соціального 3 інституту" 3 Питання 2. Опитування та його різновиди, особливості анкетування та інтерв'ю 3 Різновиди опитування 4 Інтерв'ю 4 Анкетні опитування 5 Практична робота. Соціальний портрет наркомана та соціальні наслідки наркоманії 8 Розробка програми дослідження 8 Вибір та застосування методів збору інформації 10 Аналіз, висновки, рекомендації 10 Використана література 12 Додаток № 1. 13
 • Контрольна робота маркетинг. Опитування як метод збору первинної інформації

  Опитування як метод збору первинної інформації 3 Практичне завдання 11 1. Загальні відомості про підприємство 11 2. Зовнішнє маркетингове середовище підприємства 13 3. Характеристику маркетингового комплексу підприємства 15 4. Особливості управління маркетингом на підприємстві 17 5. Напрями вдосконалення маркетингової діяльності 19 Список літератури 21
 • Форми державного правління

  1. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ВИДИ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 2 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ 7 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 11
 • Методи спостереження та інтро інспекції (самоспостереження). Експеримент. Методи опитування (анкетування та інтерв’ю)

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Методи спостереження та інтроінспекції (самоспостереження) 5 2. Експеримент 9 3. Методи опитування (анкетування та інтерв’ю) 13 Висновок 17 Список використаної літератури 19

©: 2011-2022 infoworks.ru