Заказать реферат

Разное: Роль міжнародних тендерів у розвитку міжнародної торгівлі (ID:50745)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Роль міжнародних тендерів у розвитку міжнародної торгівлі (Код работы:50745)

Информация о работе Раздел: Международные отношения
Вид работы: Разное
Объем: 3 стр.
Цена: 16 грн.
Код работы (ID): 50745
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 680
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Т 129
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Електронна торгівля як сучасна форма прояву МЕВ

  "Вступ 3 Розділ І 6 Теоретико-методологічні аспекти розвитку електронної торгівлі 6 1.1. Процес інформатизації як основа електронної торгівлі 6 1.2. Сутність та структура електронної торгівлі 13 1.3. Показники ефективності системи електронної торгівлі 18 Розділ ІІ 23 Вплив електронної торгівлі на розвиток міжнародних економічних відносин 23 2.1. Економічна оцінка впливу електронної торгівлі на сучасні МЕВ 23 2.2. Соціально-економічний аспект електронної торгівлі 26 2.3. Етапи впливу електронної торгівлі на формування сучасних форм міжнародної торгівлі 29 2.4. Методичні підходи до формування стратегії розвитку електронної торгівлі в системі сучасних форм міжнародної торгівлі 35 2.5. Міжнародний досвід регулювання електронної торгівлі 37 Розділ ІІІ 44 Стан та перспективи впливу електронної торгівлі на особливості формування сучасних форм міжнародної торгівлі 44 3.1. Структура державного регулювання міжнародної торгівлі 44 3.2. Митні тарифи як засіб регулювання МЕВ 47 3.3. Міжнародні торгові організації і їх місце в системі міжнародних відносин 51 Висновки 57 Список використаних джерел 59 Додатки 63"
 • СОТ та її місце в сучасній системі регулювання міжнародних торгівельних потоків

  Вступ 3 1. Роль та значення міжнародних економічних організацій в регулювання міжнародних економічних відносин 6 2. ГАТТ/СОТ як інститут лібералізації міжнародної торгівлі 14 3. Особливості механізму діяльності СОТ в умовах глобалізації 25 4. Вплив СОТ на динаміку та ефективність міжнародної торгівлі 32 Висновки 40 Список використаних джерел 43
 • Структура і динаміка світової торгівлі

  Вступ 2 1. Міжнародна торгівля як одна з визначальних форм міжнародних економічних відносин 3 2. Структура міжнародної торгівлі 5 3. Аграрна політика у сфері міжнародної торгівлі. Особливості міжнародної торгівлі послугами 8 4. Типи комерційних угод у системі ГАТТ/СОТ 12 Висновки. Участь України у міжнародній торгівлі на прикладі торгівлі послугами 16 Література 20
 • Міжнародна торігвля як фактор економічного зростання

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 4 1.1. Сутність міжнародної торгівлі та її концепції 4 1.2. Теорії вільної торгівлі 10 1.3.Етапи розвитку міжнародної торгівлі 14 2. МІСЦЕ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 21 2.1.Система показників економічного зростання країни 21 2.2. Основні напрями впливу міжнародної торгівлі на економічний розвиток країни 24 2.3. Система показників розвитку міжнародної торгівлі 26 3. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 32 3.1. Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України 32 3.2.Проблема залучення України до МПП і напрямки її вирішення 35 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
 • Контрольна робота з міжнародної економіки

  ЗМІСТ 1. Сутність і структура міжнародної торгівлі 3 Вступ 3 1.1. Сутність міжнародної торгівлі 3 1.2. Динаміка міжнародної торгівлі 5 1.3. Товарна структура міжнародної торгівлі 7 1.4. Географічна структура міжнародної торгівлі 10 Висновки 14 2. Міжнародна міграція робочої сили та економічне значення цього явища 16 Вступ 16 2.1. Сутність та причини міжнародної міграції робочої сили. 16 2.2. Основні етапи міжнародної міграції 20 2.3. Сучасні центри притягання робочої сили 22 2.4. Наслідки переміщення трудових ресурсів 25 2.5. Регулювання міжнародних міграційних процесів. 28 Висновок 30 Список використаних джерел 31
 • Вплив валютних відносин на розвиток міжнародної торгівлі

  "Вступ 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 6 1.1. Передумови формування сучасної міжнародної валютної системи та розвиток міжнародних валютних ринків 6 1.2. Особливості функціонування Європейської валютної системи 18 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ 26 2.1. Роль Міжнародного валютного фонду в світовій торгівлі.................26 2.2. Роль Світового банку в світовій торгівлі 32 2.3. Європейський банк реконструкції та розвитку та його вплив на розвиток світової торгівлі 38 РОЗДІЛ ІІІ. ВПЛИВ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 48 3.1. Взаємовідносини України з міжнародними валютно-фінансовими організаціями 48 3.2. Особливості валютної політики України 59 Висновки 71 Список використаної літератури 74 Додатки ........78 "
 • Міжнародні торговельні ліцензії

  " Вступ 3 Розділ. 1 . Теоретичні відомості про міжнародну торгівлю ліцензіями 5 1.1 Поняття та види міжнародних ліцензій 5 1.2 Міжнародні ліцензійні операції 8 1.3 Різниця між міжнародними ліцензійними операціями і операціями – купівлі продажу товарів 11 Розділ 2. Ретроспективний аналіз розвитку ліцензійної торгівлі 13 2.1 Порівняльна характеристика основних форм розрахунків за ліцензій 13 2.2 Особливості міжнародної торгівлі патентами 15 2.3 Динаміка розвитку ліцензійної торгівлі, класифікаційні підходи до ринку ліцензійних послуг 18 Розділ 3. Міжнародна торгівля ліцензії та „ ноу – хау„ сучасному етапі 21 3.1 Ринок наукових досліджень і ліцензійної торгівлі 21 3.2 Роль патентів, ліцензій і „ноу – хау” в розвитку міжнародної торгівлі 25 3.3 Сучасна практика міжнародної торгівлі „ноу – хау” 29 Розділ 4. Торгівля ліцензіями та «ноу – хау» в Україні, майбутні перспективи 32 Висновок 37 Список використаної літератури 38 "
 • Нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі

  Вступ 3 1.Особливості регулювання міжнародної торгівлі 4 2. Нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі 5 Висновки 9 Використана література 102. Нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі У наш час нетарифне регулювання застосовується лише з такими цілями: - захист національної економіки; - дотримання міжнародної безпеки; - охорона життя та здоров'я людей; - виконання міжнародних зобов'язань; - підтримка стабільності міжнародної торговельної системи тощо [7, с.69]. Основним механізмом скорочення використання нетарифних інструментів та жорстокої регламентації правил і процедур їх використання в інтересах розвитку міжнародної торгівлі є багатосторонні міжнародні форуми та організації, серед яких — ВТО, ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво, ЮНКТАД та Європейська економічна комісія ООН.
 • Міжнародна торгівля

  ВСТУП 3 1. Теоретичні основи здійснення міжнародної торговлі 4 1.1. Сутність, види та показники світової торгівлі 4 1.2. Зовнішньоторговий мультіплікатор, принцип порівняльної переваги і причини, що впливають на обсяги імпорту в країну 7 1.3. Державне регулювання міжнародної торгівлі 10 2. Україна як суб٬єкт міжнародної торгівлі 16 2.1. Основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі 16 2.2. Проблема підвищення конкурентоздатності української продукції 23 2.3. Програма стимулювання експорту продукції 24 3. Розвиток світової міжнародної торгівлі 26 3.1. Динаміка світової зовнішньої торгівлі 26 3.2. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі 27 Висновки 28 Список використаної літератури 29
 • Міжнародна торгівля в сучасних умовах

  ВСТУП 3 1. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ – ОСНОВНА РИСА СУЧАСНГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 5 2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРІГВЛІ НА СУЧАНОМУ ЕТАПІ 7 2.1. Динаміка міжнародної торгівлі 7 2.2. Товарна структура міжнародної торгівлі 8 2.3. Географічна структура міжнародної торгівлі 11 3. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ 17 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23 ДОДАТОК 25

©: 2011-2022 infoworks.ru