Заказать реферат

Разное: Здійснити порівняльно-правовий аналіз повноважень відповідно до Закону «Про міліцію» та СБУ (ID:50775)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Здійснити порівняльно-правовий аналіз повноважень відповідно до Закону «Про міліцію» та СБУ (Код работы:50775)

Информация о работе Раздел: Международное право
Вид работы: Разное
Объем: 6 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 50775
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 718
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Ом 1172
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Міна та бартер: порівняльно-правовий аспект

  З М І С Т В С Т У П 2 Розділ 1. Загальні положення про договори 4 1. 1.Поняття і значення договору 4 1.2. Класифікація договорів 6 1.3. Порядок укладання, зміни та розірвання договорів 13 Розділ 2. Договір міни. 17 2.1.Поняття та загальна характеристика договору міни. 17 2.2. Істотні умови договору міни 21 2.3.Виконання договору міни. Відповідальність. 24 2.4.Порівняльно-правовий аспект міни та бартеру. 30 В И С Н О В К И: 32 Зразок складання договору міни. 37 Список використаної літератури: 39
 • Порівняльно-правові дослідження

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………..…с. 3 1. Види порівняльно-правових досліджень………………………………...…с. 5 2. Методика визначення рівня розвинутості правового наукового знання…………………………………………………………………………..с. 13 3. Основні форми, напрямки та шляхи запровадження результатів порівняльно-правових досліджень у правову систему України…………...с. 23 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 29 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 30
 • Закон України від 20.12.1991 № 2011-12 Про соціальний правовий захист військовослужбовців і членів їхніх родин

  1. Історія прийняття Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 3 2. Основні положення Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 6 Висновок 16 Список використаної літератури 17
 • Підстави та порядок припинення повноважень Президента України

  Вступ 2 Розділ І. Правовий статус Президента України 3 Розділ ІІ. Підстави припинення повноважень Президента України 9 Розділ ІІІ. Порядок припинення повноважень Президента України 12 3.1 Підготовка і проведення виборів Президента України у зв язку із закінченням строку терміну його діяльності 12 3.2. Процедура усунення Президента з поста в порядку імпічменту 15 Висновки 20 Список використаних джерел 22
 • Система покарання за законодавством США та України: порівняльно-правовий аналіз

  Вступ 2 1. Характеристика кримінального законодавства України 3 2. Характеристика кримінального законодавства США 6 3. Порівняльний аналіз систем покарання в США та Україні 11 Висновки 14 Список використаних джерел 15
 • Основи менеджменту

  1. Організація ефективного делегування повноважень в організації. 2 2. Сутність та основні параметри організаційних перетворень. 6 3. Як здійснити управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації в такій складовій як виробництво? 12 Література. 16
 • Основи менеджменту

  1. ВИДИ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. 3 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ. 7 3. В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ ОНТОГЕНЕЗУ В МЕНЕДЖМЕНТІ? 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 16
 • КР/Менеджмент

  1.Повноваження, обов’язки, відповідальність. Типи повноважень. 3 2.Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління. 7 3.Як здійснити управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації в такій складовій як людські ресурси? 15
 • 1. Адміністративно-правовий статус державних службовців

  Державна служба здійснюється на державних посадах. Тому посада необхідний елемент державної служби. Посада - первинний осередок апарата, передбачений для одного працівника, утворена в розпорядницькому порядку. Правовими актами відповідного органа визначається її назва, місце в службовій ієрархії (тобто визначення тих, кому підлегла, хто їй підлеглий), порядок заміщення. Вона включається в штатний розклад і єдину номенклатуру посад. У такий спосіб посада є формалізованою соціальною позицією, вона має основне значення в правовому статусі державного службовця. Посада характеризує організаційний статус, тобто коло повноважень (прав і обов'язків), основні форми їхнього здійснення, відповідальність за їхнє виконання. Отже, державна посада це частина організаційної структури державного органа, відособлена і закріплена в офіційних документах (штатний розпис, схема посадових окладів і ін.) з відповідною частиною компенсації державного органа, наданої особі - державному службовцю з метою її практичного здійснення. Як встановлює ст. 2 Закону України “Про державну службу”, посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень. . Специфіка діяльності службовця в державних органах полягає в тому, що він не створює безпосередньо матеріальних цінностей, але забезпечує умови для матеріального виробництва. У нього особливий предмет праці, - це інформація, що і є засобом впливу, що він збирає, обробляє, зберігає та створює. Він впливає на людей, обслуговує їх, робить це за визначену винагороду й обіймає посаду (має власний статус). У зв'язку з цим можна виділити і риси самої державної служби, як правового інституту. Посадовими особами відповідно до цього Закону вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій” у органах державної влади, в інших державних органах, утворених відповідно до Конституції, із встановленим колом обов'язків по виконанню і забезпеченню повноважень даного державного органа і відповідальністю за виконання цих обов'язків.
 • Поняття і значення стадії судового виконання рішень

  Для виконання завдань захисту прав громадян, юридичних осіб і держави, цивільне судочинство покликано забезпечити, як правильний та своєчасний розгляд і вирішення підвідомчих йому справ, так і виконання постановлених щодо них рішень. Ця мета досягається за допомогою процесуального порядку їх примусової реалізації, яка становить самостійну і завершальну стадію цивільного процесу —виконавче провадження. Виконанням усуваються порушення майнових і особистих немайнових прав шляхом застосування процесуальних засобів і способів примусу до осіб, які відмовилися добровільно виконати свої обов'язки. Виконавче провадження - це сукупність дій органів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених Законом України “ Про виконавче провадження”, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню. Цивільний процесуальний порядок (форма) розкриває ряд істотних особливостей виконавчого провадження і характеризується такими положеннями: а) Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України; б) Відповідно до Закону України "Про державну виконавчу службу" примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби (далі - державні виконавці).

©: 2011-2022 infoworks.ru