Заказать реферат

Контрольная: Питання (ID:50815)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Питання (Код работы:50815)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 43 стр.
Цена: 96 грн.
Код работы (ID): 50815
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 442
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Гб 469-21
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Контрольна робота філософія

  Питання 1. Яким є предмет філософії? 3 Питання 2. Які основні варіанти вирішення проблеми досконалого способу життя людини в філософії елліністично-римського періоду античності? 4 Питання 3. Якими є основні проблеми, ідеї та досягнення філософської антропології як течії ХХ століття? 6 Питання 4. Якими є всезагальні форми і методи наукового пізнання? 9 Питання 5. Чим характеризуються духовні виміри буття людини? 12 Питання 6. Що являють собою сутнісні сили людини? 13 Питання 7. Дайте найбільш узагальнююче визначення поняття агностицизму 14 Питання 8. Визначте, до яких основних філософських шкіл належать найбільші відомі античні філософи 15 Питання 9. Кого з відомих античних філософів називають винахідником діалектики? 16 Питання 10. Хто з відомих українських філософів належить до плеяди видатних вчених Києво-Могилянської академії? 17 Література 18
 • Біохімія

  Питання 3. Практичне значення біохімії для харчової промисловості. Значення харчування у життєдіяльності людини 2 Питання 11. Що таке пектинові речовини? Написати значення пектинів в процесі травлення 4 Питання 21. Що таке фосфоліпіди? Які функції вони виконують? Джерела надходження фосфоліпідів до організму 6 Питання 37. Що являють собою ферменти? Чим відрізняються вони від хімічних каталізаторів? 8 Питання 41. Що таке фермент-субстратні комплекси та як вони утворюються? Описати процес за стадіями 11 Питання 54. Біохімічні перетворення вуглеводів в організмі їх біологічна роль перетворення і шляхи розщеплення 13 Список використаної літератури 15
 • Контрольна з цінних паперів

  Тести 1.Закон України „Про цінні папери”. Питання: Що регулює даний закон: 2. Закон України „Про фондову біржу”. Питання: Закон втратив чинність на підставі Закону: 3. Закон України „Про Іпотечні облігації” Питання: Припинення застави іпотечного покриття відбувається після: 4. Закон України „Про державне регулювання фондових ринків” Питання: Учасники фондового ринку:
 • УКРАЇНА - НАТО (СПІВРОБІТНИЦТВО ВСІ СФЕРИ)

  Вступ 3 1. Політичні та економічні питання 4 2. Безпека і оборона та військові питання 9 3. Захист і безпека інформації та правові питання 15 4. Шляхи забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції 17 Висновок 21 Список використаної літератури 23
 • Психологія особистості

  1 питання 1. Зазначте положення, яке характеризує психоаналітичне розуміння джерела активності особистості: Обґрунтуйте свою думку. 2 питання Яке поняття виражає відносно стійку, більш-менш усвідомлену систе-му уявлені, індивіда про себе, на основі якої він будує свої взаємини з інши-ми людьми? 3 питання Серед наведених особливостей поведінки людини, що характеризують її або як індивіда, або як особистість, зазначте такі, що характеризують її як особистість: 4 питання Поясність, про що свідчать установлені в емпіричному дослідженні фа-кти. 5 питання Розкрийте сутність формули О. М. Лєонтьєва "зсув мотиву на мету". Список літератури
 • Право соціального забезпечення

  Питання №2. Зв'язок права соціального забезпечення з трудовим правом та його відмінність від інших галузей права. 3 Питання №13. Роль конституції України в соціальному забезпеченні та захисті громадян. 8 Питання №22. Поняття непрацездатності членів сім’ї та її значення в наданні пенсії. Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання. 13 Питання №32. Поняття соціальних допомог, їхні види та підстави призначення. 19 Список використаної літератури 31
 • Контрольна робота з політології

  1. Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу 3 Висновок до першого питання 4 2. Співвідношення політичної культури і національних культурних традицій 5 Висновок до другого питання 6 3. Процес реформування політичної системи України 7 Висновок до третього питання 8 Список використаних джерел 9
 • Основи екології

  Питання 1. Історія розвитку екології. Структура сучасної екологічної науки. Обєкти вивчення екології 2 Питання 2. Вплив енергетики (ТЕС ГЕС АЕС) на навколишнє середовище 7 Питання 3. Види випромінювання поняття про радіонукліди. Забруднення харчових продуктів радіонуклідами. Можливості зниження концентрації радіонуклідів в продуктах харчування. 11 Список використаної літератури 19
 • Колізійні питання речового права у міжнародному приватному праві

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ РЕЧОВОГО ПРАВА 8 1.1. Сутність речового права 8 1.2. Теоретичні засади колізійних норм речового права у праві держав континентальної та англоамериканської системи права 12 РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РЕЧОВОГО ПРАВА У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ ТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 20 2.1. Колізійні питання речового права у міжнародному приватному праві 20 2.2. Колізійні питання речового права за законодавством України 31 2.3. Колізійні питання, що стосуються переходу ризику випадкової загибелі речі за договором 33 2.4. Питання визнання екстериторіальної дії закону про націоналізацію 35 РОЗДІЛ ІІІ. ЮРИДИЧНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛІЗІЙНИХ ПИТАНЬ РЕЧОВОГО ПРАВА ТА ЇХ УНІФІКАЦІЯ 40 3.1 Стан та перспективи розвитку колізійних норм речового права у міжнародному приватному праві 40 3.2 Колізійні норми речового права та їх уніфікація 48 ВИСНОВОК 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58"
 • Освітити одну з інформаційних проблем між Китаєм та Тайванем

  Вступ 3 1. Історія тайванського питання 4 2. Основний курс китайського уряду на вирішення тайванського питання 7 3. Проблеми, пов’язані з інформаційною безпекою 13 Висновки 20 Література 22
 • Кр "психологія"

  1. Питання 1. Поясніть, чим відрізняється спостереження у повсякденному житті від спостереження як методу психології. 3 2. Питання 2. Поясніть, у чому проявляється вплив статевих та конституційних особливостей на психічні прояви. 4 3. Питання 3. Чи справедлива приказка: яким народився – таким і помре? 5 4. Питання 4. Мати разом з дитиною 25 років дивиться фільм-тріллер. При цьому жінка переживає страх, напругу, закриває очі тощо. Чи може така поведінка матері вплинути на психічний стан дитини? 6 5. Питання 5. До 9-го класу прийшов новий вчитель, якому відразу вдалося завоювати повагу учнів. Тільки один школяр, що був неформальним лідером, „випробував” вчителя. З цих ситуацій вчитель виходив вдало та гідно. Через деякий час, хлопець, не усвідомлюючи мотивів, став одягатися, як вчитель, наслідувати його манеру розмови тощо. Вкажіть, який психологічний захист діє в цьому випадку, в чому його сутність. 7 6. Питання 6. Проаналізуйте, яке значення мав колектив у формуванні Вашої особистості. 8 Література 9

©: 2011-2022 infoworks.ru