Заказать реферат

Курсовая: Облік додаткового та резервного капіталу (ID:50853)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Облік додаткового та резервного капіталу (Код работы:50853)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Курсовая
Объем: 31 стр.
Цена: 295 грн.
Код работы (ID): 50853
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 844
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти додаткового та резервного капіталу підприємства 5
1.1. Сутність і класифікація капіталу підприємства 5
1.2. Поняття додаткового капіталу 11
1.3. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування 14
Розділ 2. Особливості обліку додаткового та резервного капіталу 18
2.1. Облік додаткового капіталу 18
2.2. Облік резервного капіталу 22
Розділ 3. Удосконалення обліку резервного капіталу підприємства 24
Висновки 27
Список використаних джерел 29
Розділ 2. Особливості обліку додаткового та резервного капіталу
2.1. Облік додаткового капіталу

Додатковий капітал являє собою інший капітал, вкладений учасниками товариства (емісійний дохід, тобто дохід отриманий від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість) або одержаний у процесі господарської діяльності підприємства внаслідок дооцінки активів, безоплатного отримання необоротних активів, іншого додаткового капіталу.
Для обліку цих сум у Плані рахунків передбачено рахунок 42 “Додатковий капітал” (рис. 2.1.). По кредиту цього рахунку відображається збільшення додаткового капіталу, а по дебету – його зменшення.
З метою узагальнення інформації про стан і рух резервного капіталу підприємства планом рахунків передбачено рахунок 42 «Додатковий капітал».
Рахунок 42 «Додатковий капітал» має такі субрахунки:
421 «Емісійний дохід», відображається прибуток (збиток) від продажу,випуску або анулювання інструментів власного капіталу.
422 «Інший вкладений капітал» обліковують інший вкладений засновниками підприємств капітал,що перевищує статутний капітал.
423 «Дооцінка активів» відображається сума дооцінки активів,яку здійснюють у випадках,передбачених законодавством та положеннями бухгалтерського обліку.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Аб079-1
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік капіталу

  Вступ 3 1. Поняття та складові капіталу підприємства 4 2. Облік статутного, пайового, додаткового і резервного капіталу 7 3. Облік нерозподіленого прибутку, вилученого і неоплаченого капіталу 12 Висновки 15 Список використаних джерел 16
 • Облік власного капіталу

  ВСТУП 3 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Джерела формування та економічна сутність власного капіталу підприємств 5 1.2 Нормативно-правова база обліку власного капіталу 12 1.3. Методологічні засади обліку власного капіталу на підприємстві 14 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ВАТ “ХІМПРИЛАД” 16 2.1. Облік статутного капіталу 16 2.2. Облік резервного та додаткового капіталу 24 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 28 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 Додатки 43
 • Облік власного капіталу в акціонерних товариствах

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Економічна сутність власного капіталу як об’єкт обліку 5 1.2 Огляд нормативної бази з питань обліку власного капіталу 10 РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ 12 2.1 Облік формування та руху статутного капіталу акціонерного товариства 12 2.2 Облік прибутків (збитків), додаткового та резервного капіталу 23 2.3 Узагальнення інформації про власний капітал у фінансовій звітності 28 ВИСНОВКИ 31 Список літепратури Додаток А 35 Додаток Б 37 Додаток В 38
 • Облік власного капіталу в акціонерних товариствах

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Економічна сутність власного капіталу як об’єкт обліку 5 1.2 Огляд нормативної бази з питань обліку власного капіталу 10 РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ 12 2.1 Облік формування та руху статутного капіталу акціонерного товариства 12 2.2 Облік прибутків (збитків), додаткового та резервного капіталу 23 2.3 Узагальнення інформації про власний капітал у фінансовій звітності 28 ВИСНОВКИ 31 Список літепратури Додаток А 35 Додаток Б 37 Додаток В 38
 • Облік, аналіз і контроль формування і використання власного капіталу

  Вступ 3 1. Теоретико-методичні основи обліку, аналізу та контролю власного капіталу 6 1.1. Організаційно-правові аспекти формування і використання власного капіталу 6 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури 13 2. Облік власного капіталу ВАТ "..." 20 2.1. Облік формування і змін статутного капіталу 20 2.2. Облік резервного, вилученого і додаткового капіталу 31 2.3. Облік нерозподіленого прибутку 36 2.4. Звітність про стан та рух капіталу 38 2.5. Організація обліку власного капіталу в умовах використання сучасних інформаційних технологій 45 3. Розробка системи економічного аналізу та контролю використання капіталу на ВАТ "..." 47 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу використання капіталу 47 3.2. Аналіз структури капіталу на ВАТ "..." 52 3.3. Аналіз ефективності використання капіталу на ВАТ "..." 55 3.4. Основні концепції методики контролю збереження капіталу 57 Висновки і пропозиції 65 Список використаних джерел 71 Додатки 74 Додаток А. Баланс підприємства 74 Додаток Б. Звіт про фінансові результати 76 Додаток В. Звіт про власний капітал 77
 • Облік, аналіз і контроль формування і використання власного капіталу

  Вступ 3 1. Теоретико-методичні основи обліку, аналізу та контролю власного капіталу 6 1.1. Організаційно-правові аспекти формування і використання власного капіталу 6 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури 13 2. Облік власного капіталу ВАТ ".." 20 2.1. Облік формування і змін статутного капіталу 20 2.2. Облік резервного, вилученого і додаткового капіталу 31 2.3. Облік нерозподіленого прибутку 36 2.4. Звітність про стан та рух капіталу 38 2.5. Організація обліку власного капіталу в умовах використання сучасних інформаційних технологій 45 3. Розробка системи економічного аналізу та контролю використання капіталу на ВАТ "..." 47 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу використання капіталу 47 3.2. Аналіз структури капіталу на ВАТ "..." 52 3.3. Аналіз ефективності використання капіталу на ВАТ "..." 55 3.4. Основні концепції методики контролю збереження капіталу 57 Висновки і пропозиції 65 Список використаних джерел 71 Додатки 74 Додаток А. Баланс підприємства 74 Додаток Б. Звіт про фінансові результати 76 Додаток В. Звіт про власний капітал 77
 • Організація обліку власного капіталу

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 5 1.1. Характеристика та структура власного капіталу підприємства „Трембікс” 5 1.2. Аналіз нормативно - правової бази (закони, нормативно-правові акти, положення, що регулюють організацію обліку власного капіталу) 10 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА «Трембікс» 18 2.1. Організація обліку неоплаченого, пайового, додаткового, вилученого та резервного капіталу, їх синтетичний та аналітичний облік 18 2.2. Організація обліку цільового фінансування і цільових надходжень 31 2.3. Організація інвентаризації власного капіталу 38 РОЗДІЛ З. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 47 ВИСНОВОК 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55 ДОДАТКИ 58 Додаток А. Складові власного капіталу 58 Додаток Б. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 59 Додаток В. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 61 Додаток Г. Об'єкти, що обліковуються на рахунках класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань" 62 Додаток Д. Типова кореспонденція рахунків з обліку додаткового капіталу 64
 • Облік власного капіталу туристських підприємств

  ВСТУП 3 1. Сутність та класифікація власного капіталу 5 2. Нормативно – правова база з обліку власного капіталу 10 3. Облік формування та зміни власного капіталу 12 4.Організація обліку додаткового капіталу 16 5. Автоматизація обліку власного капіталу підприємства 19 Висновки 21 Список використаної літератури 23 ДОДАТКИ 24
 • Аудит власного капіталу підприємства та ефективності його використання

  ВСТУП 3 1 Поняття завдання джерела та методика проведення аудиту складових власного капіталу 5 2. Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 10 3. Аудит власного капіталу на прикладі досліджуваного підприємства 22 3.1. Аудит статутного капіталу підприємства 22 3.2 Аудит пайового капіталу 26 3.3 Аудит додаткового капіталу 28 3.4. Аудит резервного капіталу 28 3.5. Аудит нерозподіленого прибутку 29 3.6. Аудит вилученого капіталу 30 3.7. Аудит неоплаченого капіталу 30 3.8 Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі 33 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 40
 • Організація обліку власного капіталу

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 6 1.1. Характеристика та структура власного капіталу підприємства „Трембікс” 6 1.2. Аналіз нормативно - правової бази (закони, нормативно-правові акти, положення, що регулюють організацію обліку власного капіталу) 13 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА «Трембікс» 22 2.1. Організація обліку неоплаченого, пайового, додаткового, вилученого та резервного капіталу, їх синтетичний та аналітичний облік 22 2.2. Організація обліку цільового фінансування і цільових надходжень 39 2.3. Організація інвентаризації власного капіталу 46 РОЗДІЛ З. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 55 ВИСНОВОК 59 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 67 Додаток А. Складові власного капіталу 67 Додаток Б. Баланс підприємства за 2003-2005 рр. 68 Додаток В. Звіт про фінансові результати підприємства за 2003-2005 рр. 70

©: 2011-2022 infoworks.ru