Заказать реферат

Материал: Натуралістичний та системодіяльнісний підхід до безпеки (ID:50886)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Натуралістичний та системодіяльнісний підхід до безпеки (Код работы:50886)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Материал
Объем: 8 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50886
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 443
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: ЬЬ 003
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Людська історія та історичний процес у філософії історії

  I. Філософія історії. Предмет і напрямки. Прогресистський напрямок. Регресистський напрямок. II. Єдність і багатоманітність людської історії. Натуралістичний підхід. Формаційний підхід. III. Цивілізація. Історичний процес як множина цивілізації. ВисновокI. Філософія історії. Предмет і напрямки. Прогресистський напрямок. Регресистський напрямок. II. Єдність і багатоманітність людської історії. Натуралістичний підхід. Формаційний підхід. III. Цивілізація. Історичний процес як множина цивілізації. Висновок
 • Право міжнародної безпеки як галузь права

  Вступ 3 1. Загальна характеристика права міжнародної безпеки 4 1.1. Джерела права міжнародної безпеки. 4 1.2. Принципи права міжнародної безпеки 6 1.3. Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки 11 2. Система колективної безпеки як найсуттєвіший засіб забезпечення міжнародної безпеки 14 2.1. Загальна система колективної безпеки 14 2.2. Регіональні системи колективної безпеки 17 2.2.1. Система колективної безпеки в рамках СНД 18 2.2.2. Організація американських держав 19 2.2.3. Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО) 20 2.2.4. Договір про оборону Південно-Східної Азії 21 Висновки 22 Перелік використаної літератури 23
 • Правове забезпечення екологічної безпеки

  ЗМІСТ ВСТУП..............................................................................................................................3-5 1. Забезпечення екологічної безпеки як основний напрямок екологічної політики держави............................................................................................................................6-12 а) право екологічної безпеки як комплексна галузь права...............................6-10 б) поняття екологічної безпеки, її види та принцип.......................................10-12 2. Правове регулювання екологічної безпеки..........................................................13-32 а) правові засади національної екологічної безпеки.......................................13-27 б) правові засади транснаціональної екологічної безпеки.............................27-32 3. Відповідальність за порушення екологічної безпеки...........................................33-44 а) дисциплінарна відповідальність...................................................................37-38 б) адміністративна відповідальність................................................................38-41 в) кримінальна відповідальність.......................................................................41-43 г) матеріальна відповідальність.............................................................................44 ВИСНОВКИ..................................................................................................................45-47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..............................................................48-51
 • Структурно-функціональний підхід в управлінні

  Вступ 3 Завдання №1. Структурно-функціональний підхід в управлінні 4 Характеристика структурно-функціонального підходу 4 Використання структурно-функціонального підходу при організаційному розвитку організації 11 Структурно-функціональний підхід та аналіз економічної безпеки організації 16 Завдання № 2. Побудувати "дерево цілей" результативного функціонування ОД 20 Завдання № 3. Визначити структуру ОД 22 Завдання № 4. Визначити надсистему ОД 24 Завдання № 5. Визначити підсистеми ОД 25 Завдання № 6. Визначити внутрішні фактори, які впливають на функціонування ОД 26 Завдання № 7. Визначити зовнішні фактори, які впливають на функціонування ОД 27 Висновок 29 Список літератури 32
 • Система економічної безпеки підприємства

  ЗМІСТ Вступ 2 1. Поняття та визначення економічної безпеки підприємства 3 2. Методи оцінки фінансової складової економічної безпеки підприємства 10 3. Напрямки організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими 16 4. Фактори, що визначають фінансову складову економічної безпеки підприємства 25 Висновки 31 Література 32 Основною задачею цієї роботи є вивчення процесу забезпечення належного рівня безпеки фінансової складової економічної безпеки підприємства, ідентифікація позитивних та негативних факторів, які впливають на фінансово-господарчу діяльність підприємства і його конкурентоспроможність, а також розробка заходів, що до підвищення економічної безпеки підприємства
 • Організація і планування діяльності служби економічної безпеки підприємства

  Вступ 3 1. Загрози для готелів 7 2. Створення безпеки 10 3. Вимоги щодо створення безпеки 13 4. Служба безпеки готелів 18 Висновок 25 Список використаної літератури 28
 • Конституційно-правові засади національної безпеки України

  Вступ 3 1. Поняття та сутність національної безпеки України 6 1.1. Поняття, об'єкти, суб'єкти та принципи національної безпеки України 6 1.2. Національні інтереси та загрози національній безпеці України 7 1.3. Державна політика в сфері національної безпеки України 12 2. Система забезпечення національної безпеки України 20 2.1. Поняття системи забезпечення національної безпеки та її елементи 20 2.2. Основні функції системи забезпечення національної безпеки України 21 2.3. Повноваження основних суб'єктів системи забезпечення національної безпеки 22 3. Рада національної безпеки України 26 1.3. Статус, склад, порядок формування 26 2. Основні завдання 28 3. Міжвідомчі комісії Ради національної безпеки і оборони, їхні основні завдання 31 4. Державні органи, що гарантують національну безпеку 32 Висновок 39 Список використаної літератури 41
 • Злочини проти безпеки виробництва

  Вступ 3 Розділ 1. Юридична природа безпеки на виробництві та її кримінально-правова характеристика 5 1.1. Поняття безпеки та основні ознаки цього явища 5 1.2. Основні характеристик злочинів проти безпеки виробництва 13 Розділ 2. Особливості складу окремих злочинів проти безпеки виробництва 18 2.1. Злочини у сфері безпеки праці 18 2.2. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою 24 2.3. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах 28 2.4. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки 31 2.5. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель i споруд 37 Висновки 41 Література і нормативні акти 43
 • Контрольна робота з економічної безпеки

  ЗМІСТ 1. Створення координаційної ради економічної безпеки для регіону Східної та Центральної Європи 3 2. Історія виникнення науки про забезпечення економічної безпеки держави 6 3. Економічні та технічні аспекти економічної безпеки 16 4. Етапи розвитку економіки України. Оцінка стану економічної безпеки 22 5. Економіка та тероризм. Оцінка стану тіньової економіки 26 Література 33
 • Геопросторова організація фінансової безпеки України в системі глобалізації світової економіки

  Вступ 3 1. Теоретико – методологічні засади досліджень фінансової безпеки в глобалізації економіки 5 1.1. Сутність фінансово-економічної безпеки 5 1.2. Фінансова безпека в системі міжнародної економічної безпеки 10 1.3. Методологічні засади в забезпеченні фінансової безпеки 13 2. Аналіз і оцінка фінансової безпеки України в системі глобалізації світової економіки 18 2.1. Національні інтереси у фінансовій безпеці 18 2.2. Реальні загрози фінансовій безпеці 21 2.3. Розрахунок індикаторів фінансової безпеки 25 3. Стратегія забезпечення фінансової безпеки України у світовій економіці: 30 3.1. Концептуальні засади стратегічного планування фінансової безпеки 30 3.2. Пріоритети стратегії забезпеченні фінансової безпеки і шляхи її здійснення . 33 Висновки 41 Список використаних джерел 43

©: 2011-2022 infoworks.ru