Заказать реферат

Контрольная: Колективні трудові правовідносини (ID:50895)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Колективні трудові правовідносини (Код работы:50895)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Контрольная
Объем: 11 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50895
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 846
Содержание1. Визначити поняття колективних трудових правовідносин (дати своє визначення цього поняття) 1
2. Визначити місце колективних трудових відносин у предметі трудового права 2
3. Співвідношення понять: Корпоративізм; Патерналізм; Соціальне партнерство; Соціальний діалог 2
4.(№1) Визначити список управлінських повноважень трудового колективу (обґрунтувати посиланням на нормативні акти) 4
(№2) Обрати 2 управлінських повноваження трудового колективу із Закону СРСР від 17 червня 1983 р. № 9501-Х «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управління підприємствами, установами, організаціями», знайти їх обґрунтування в сучасному законодавстві. 5
5. Визначити список управлінських повноважень профспілкового органу (обґрунтувати посиланням на нормативні акти) 7
6. Порівняти управлінські повноваження трудового колективу та профспілкового органу 7
Джерела 11
6. Порівняти управлінські повноваження трудового колективу та
профспілкового органу


Професійна спілка (профспілка) — добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
Управлінськими повноваженнями профспілки є:
• представляти й захищати права та інтереси членів профспілок;
• вести та укладати колективні договори й угоди;
• захищати права громадян на працю й здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, а також у забезпеченні зайнятості населення;
• брати участь у вирішенні трудових спорів, організації страйків, проведенні інших масових заходів;
• здійснювати інші права й обов'язки....
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Птр 721
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Колективні правовідносини у сфері трудового права.

  З М І С Т В С Т У П 2 1. Колективне трудове право, його становлення та розвиток в Україні 3 2.Трудові колективи та участь працівників в управлінні організаціями. 7 2.1. Поняття та види трудового колективу 7 2.2. Повноваження трудового колективу 12 2.3. Проблемні питання визначення правового статусу трудових колективів 16 3.Колективні договори і угоди 19 3.1. Поняття і сторони колективного договору 19 3.2. Зміст колективного договору 25 3.3. Угоди: поняття і сторони 28 3.4. Колективні переговори та укладення колективного договору, угоди. 30 В И С Н О В К И: 34 Список використаної літератури: 36
 • Трудові спори

  Вступ / Розділ 1. Поняття і види трудових спорів / Розділ 2. Індивідуальні трудові спори / Розділ 3. Колективні трудові спори / Висновки / Список використаної літератури
 • Контрольна з трудового права

  Зміст: 1. Колективні трудові відносини, їх склад та загальна характеристика 3 2. Правове регулюваня відпусток 5 Перелік використаних джерел 15
 • Становлення та розвиток трудового законодавства в Польші

  ВСТУП 2 1. АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОЛЬЩІ 4 1.1. ПЕРЕХІДНИЙ ЕТАП ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 4 1.2. ЕКСКУРС В ПЕРІОД РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОЛЬЩІ 5 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПОЛЬЩІ 10 2.1. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАВО НА ТРУДОВІ КОЛЕКТИВНІ ОБ’ЄДНАННЯ 10 2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛОК В ПОЛЬЩІ 11 2.3. КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГОВОРИ 13 2.4. ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ 17 ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 19
 • ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

  ВСТУП Розділ І. Загальна характеристика трудових правовідносин у міжнародному приватному праві 1.1. Поняття та особливості трудових правовідносин 1.2. Нормативно-правове регулювання трудових відносин у міжнародному приватному праві Розділ II. Виникнення та регулювання трудових правовідносин 2.1. Суб’єкти трудових правовідносин 2.2. Умови виникнення трудових правовідносин 2.3. Правові теорії регулювання трудових правовідносин Розділ ІІІ. Колізійні питання трудових правовідносин у міжнародному приватному праві 3.1. Колізійне регулювання трудових відносин у міжнародному приватному праві 3.2. Вплив на трудові правовідносини діяльності ТНК ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Трудові правовідносини

  Вступ / 1. Трудові відносини з іноземним елементом та джерела їх регулювання / 2. Колізійні прив язки, застосовувані до регламентації трудових відносин з іноземним елементом / 3. Двосторонні договори України про працевлаштування та соціальний захист працівників / 4. Праця громадян України за кордоном / 5. Праця іноземців в Україні / 6. Відшкодування шкоди працівникові за міжнародними договорами України / Висновок / Використана література
 • Поняття та зміст колективного договору та угод

  Вступ 3 1. Поняття колективного договору 7 2. Колективні угоди 12 2.1. Поняття колективних угод 12 2.2. Види колективних угод 13 3. Укладення колективного договору 17 3.1. Передумови укладання колективного договору 17 3.2. Колективні переговори 19 3.3. Реєстрація колективного договору 21 3.4. Підписання колективного договору 22 3.5. Зміст колективного договору 23 3.6. Порядок дії колективного договору 26 4. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань 28 Висновок 31 Список використаної літератури 35 Мета дослідження. Метою даної роботи є комплексне дослідження стану правового регулювання визначення, укладення, змісту, порядку дії та контролю за виконанням колективних договорів та угод, їх недоліки та переваги, визначення перспектив у цій сфері. Об’єкт дослідження. Об’єктом даної роботи є правовідносини в сфері колективного договору, а саме правовідносини, пов’язані із укладенням, дією та контролем за виконанням колективних договорів та угод та інші, пов’язані з цим правовідносини. Відносини в сфері колективних договорів та угод входять у предмет трудового права. Предмет дослідження. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, які стосуються правового регулювання колективних договорів та угод, а також наукові джерела, які стосуються теоретичного обґрунтування доцільності застосування, а також інших проблем правового регулювання колективних договорів та угод. Колективні договори і угоди (укладення, реєстрація, сторони, зміст, строк дії та ін.) регулюються Законом України "Про колективні договори і угоди", Кодексом законів про працю України (глава 2 "Колективний договір"), постановами Кабінету Міністрів України. Колективний договір є і надалі залишається основним документом локальної дії на підприємствах. Укладення колективного договору значною мірою сприяє регулюванню виробничих і трудових відносин, підвищенню ефективності виробництва та зміцненню дисципліни, поліпшенню умов та охорони праці, посиленню соціального захисту трудящих та їх сімей, пом‘якшує соціально-економічну напругу в умовах переходу до ринку.
 • Роль судової практики у регулюванні трудових відносин

  ВСТУП 3 Розділ 1. Система трудових відносин в Україні у сучасних умовах 5 1.1. Загальні положення трудових відносин 5 1.2. Індивідуальні трудові відносини 12 1.3. Колективні трудові відносини 15 Розділ 2. Аналіз судової практики у сфері трудових відносин 20 2.1. Основні законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини 20 2.2. Роль та значення судової практики 24 2.3. Аналіз рішень Конституційного суду України 27 2.4. Аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України 31 Розділ 3. Шляхи вдосконалення судової практики у регулюванні трудових відносин в Україні 38 Висновки 42 Список використаних джерел 44
 • Поняття і види пенсійних правовідносин

  Вступ 3 1. Пенсійні правовідносини як один із видів суспільних відносин 4 2. Правовідносини з приводу виникнення права на отримання пенсії 10 3. Правовідносини з приводу призначення і виплат пенсій 19 Висновок 24 Література: 26
 • Майнові правовідносини батьків і дітей

  Вступ...................................................................................................................3 Розділ 1. Загальна характеристика майнових правовідносин, що виникають  у сім і..............................................................................5 Розділ 2. Майнові правовідносини батьків і дітей.........................................8 Розділ 3. Аліментні  правовідносини.............................................................14 Висновки...........................................................................................................31 Список використаної літератури....................................................................33 Додатки..............................................................................................................35

©: 2011-2022 infoworks.ru