Заказать реферат

Реферат: Фінансові та нефінансові активи домашніх господарств (ID:50915)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Фінансові та нефінансові активи домашніх господарств (Код работы:50915)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Реферат
Объем: 18 стр.
Цена: 96 грн.
Код работы (ID): 50915
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 835
СодержаниеВступ 3
1.Сутність домашніх господарств 4
2. Фінансові та не фінансові активи домашніх господарств 6
Висновки 16
Список використаної літератури 17
2. Фінансові та не фінансові активи домашніх господарств

У найзагальнішому вигляді рух фінансових ресурсів домашніх господарств можна представити як оборот поточних грошових потоків і капіталу (фінансового та нефінансового), в процесі якого вартість активів і зобов'язань домашніх господарств змінюється. Саме взаємозв'язок потоків доходу і капіталу, що здійснюється через заощадження, визначає процес трансформації останніх, які інвестуються або в нефінансові активи домашніх господарств (нерухомість, земельні ділянки, цінності та ін), або у фінансові активи (готівка, депозити, цінні папери та пр. ) [9, с.105].
При цьому під інвестуванням слід розуміти такий напрямок грошових коштів, при якому створюється новий капітал. Загальний обсяг фінансових активів домогосподарств, отриманих в результаті такого відтворювального циклу, визначається як різниця між сумарною величиною джерел фінансування, накопичення (заощадження і капітальні трансферти) і фінансовим результатом операцій домашніх господарств з нефінансовими активами (капітальними витратами).....
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Жб 120
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • РОЛЬ ПОДАТКІВ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ ОКРЕМИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ

  Ключові слова: податки, секторний розподіл податків, секторне податкове навантаження, оподатку- вання прибутку підприємств, непряме оподаткування, оподаткування домашніх господарств.проводиться аналіз оподаткування домашніх господарств, досліджується сектор- ний розподіл податків, ефективність системи оподаткування.
 • Правовий статус селянських (фермерських) господарств

  Вступ................................................................................................................3 Розділ 1. Законодавче регулювання діяльності селянських (фермерських) господарств............................................................5 Розділ 2. Порядок створення селянських господарств..............................15 Розділ 3. Господарсько-фінансова діяльність селянських господарств....................................................................................21 Висновки.........................................................................................................32 Список використаної літератури..................................................................34
 • Контрольна з економічного аналізу. ВАРІАНТ 4

  ЗАВДАННЯ. ВАРІАНТ 4 3. Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (див. табл. 2). Статті балансу Варіант 4 Активи 0 І. Необоротні активи, 1650 усього П. Оборотні активи, усього ? В т, ч. запаси 840 Дебіторська заборгованість 490 ... Виконання завдання. 2 Література. 8
 • Контрольна економічний аналіз. Варіант 3

  ЗМІСТ Завдання. Варіант 3 2 3. Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (див. табл. 2). Таблиця 2. Статті балансу Варіант 3 Активи 0 І. Необоротні активи, 10900 усього 0 П. Оборотні активи, усього ? В т, ч. запаси 7200 Дебіторська заборгованість 400 .... Виконання завдання. 2 Література. 8
 • ДИНАМІКА, ТЕНДЕНЦІЇ Й СИСТЕМНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

  розглянуто деякі проблеми формування доходів домашніх господарств і тенденції їхнього розвитку у період трансформації національної економіки, проаналізовано динаміку структури доходів і методи оцінювання їх функціонального розподілу на різних етапах перехідного періоду. У контексті системної сутності доходу домогосподарств розглянуто концепцію конфліктно-компромісного підходу як важливого інструмента розв`язання суперечностей між суб'єктами економіки, зроблено акцент на заробітній платі як структурному компоненті доходу та її властивості конфліктності, запропоновано варіант математичного моделювання процесу компромісного узгодження інтересів конфліктуючих сторін.розглянуто деякі проблеми формування доходів домашніх господарств і тенденції їхнього розвитку у період трансформації національної економіки, проаналізовано динаміку структури доходів і методи оцінювання їх функціонального розподілу на різних етапах перехідного періоду. У контексті системної сутності доходу домогосподарств розглянуто концепцію конфліктно-компромісного підходу як важливого інструмента розв`язання суперечностей між суб'єктами економіки, зроблено акцент на заробітній платі як структурному компоненті доходу та її властивості конфліктності, запропоновано варіант математичного моделювання процесу компромісного узгодження інтересів конфліктуючих сторін.
 • Слово з переносним значенням в лексико-семантична група „Назви домашніх тварин”

  Вступ 2 Розділ І. Лексичне значення слова. Пряме і переносне значення слова. 5 1.1. Поняття про лексичне значення слова. Типи лексичних значень слів. 5 1.2. Багатозначність слова. 10 1.3. Типи перенесення найменувань. 12 Розділ ІІ. Слова з переносним значенням у лексико-семантичній групі «назви домашніх тварин». 16 2.1. Назви домашніх тварин в українському етносі. 16 2.2. Особливості вживання переносних слів на позначення «назви домашніх тварин». 20 Висновки 29 Список використаної літератури 30
 • Селянські (фермерські) господарства

  Вступ / Розділ 1. Соціально-правові засади створення і розвиток селянських (фермерських) господарств / Розділ 2. Порядок створення селянських господарств / Розділ 3. Господарсько-фінансова діяльність селянських господарств / Висновки / Список використаної літератури
 • Психологічні особливості домашніх тварин в міських умовах

  ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………….4 Розділ 1 Методологічні та теоретичні аспекти дослідження психології домашніх тварин 1.1 Основні напрями науки про психологію і поведінку тварин…………….….6 1.2 Анімалотерапія як ефективна психологічна допомога людині………………8 1.3 Наділ людськими якостями домашніх тварин як психологічний аспект……………………………………………………….13 Розділ 2 Психологічні аспекти утримання тварин пристосованих до умов урбанізованого середовища 2.1 Особливості психології і поведінки кішки……………………………….…16 2.2 Особливості поведінки собаки…………………………………………….….21 2.3 Психологія птахів утриманих в міських умовах…………………….…….27 2.4 Особливості поведінки акваріумних рибок…………………………..……29 2.5 Психологічні моменти утримання черепах в домашніх умовах…….…….30 2.6 Домашні вихованці як показники характеру власника…………………….31 2.7 Позитивна дія домашніх тварин на людину………………………….…….34 Розділ 3 Практична частина. Вивчення відношення людини до своїх домашніх тварин…………………….38 Висновки……………………………………………………………………..……41 Перелік використаних джерел……………………………………………….….43
 • Економічний аналіз

  1. Використання в аналізі господарської діяльності статистичних методів і категорій. 2 2. Завдання і джерела аналізу випуску та реалізації продукції харчового підприємства. 5 3. Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (див. табл. 2). 14 Стаття балансу Варіант Х 1 10 Активи І. Необоротні активи, 10800 усього П. Оборотні активи, усього ? В т, ч. запаси 10320 Дебіторська заборгованість 2200 Поточні фінансові інвестиції 500 Грошові кошти та їх еквіваленти 1700 Інші ? III. Витрати майбутніх періодів 200 Баланс ? Пасиви І. Власний капітал 10200 II. Забезпечення наступних витрат і плате¬жів 40 ІП. Довгострокові зобов'язання IV. Поточні зобов'язання 15600 V. Доходи майбутніх періодів Баланс ? Фінансовий результат 40800 Рентабельність активів, % ? Рентабельність власного капіталу, % ? Література 21
 • Економічний аналіз

  1. Роль техніко-економічного аналізу в управлінні підприємством 2 3. Задача 10 Варіант 7. Визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (табл. 1.) Таблиця 1. Стаття балансу Сума, тис. грн. АКТИВ І. Необоротні активи усього 14700 ІІ Оборотні активи, усього ? В т.ч. запаси 13500 Дебіторська заборгованість 1200 Поточні фінансові інвестиції 1250 Грошові кошти та їх еквіваленти 4500 Інші ? ІІІ витрати майбутніх періодів 320 Баланс ? ПАСИВ І. Власний капітал 14300 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 60 ІІІ. Довгострокові зобов’язання 3500 ІV. Поточні зобов’язання 18500 V. Доходи майбутніх періодів - Баланс ? Фінансові результати 38900 Рентабельність активів, % ? Рентабельність власного капіталу, % ? Список використаної літератури 15

©: 2011-2022 infoworks.ru