Заказать реферат

Контрольная: Ціноутворення нафтопродуктів у світі (ID:50922)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Ціноутворення нафтопродуктів у світі (Код работы:50922)

Информация о работе Раздел: Ценообразование
Вид работы: Контрольная
Объем: 28 стр.
Цена: 96 грн.
Код работы (ID): 50922
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 719
Содержание1.Світові тенденції формування та динаміка цінинафтопродуктів. 3
2.Методика розрахунку ціни на нафтопродукти в Україні. 14
Висновки 24
ЛІТЕРАТУРА 25
2.Методика розрахунку ціни на нафтопродукти в Україні.

В розрахунку цін на нафтопродукти разом з державою беруть участь нафтотрейдери. Вони зацікавлені в стабільності та прогнозованості на ринку. Тому нафтотрейдери і держава домовилися про правила гри на цьому ринку.
Внутрішній ринок нафти і нафтопродуктів (обсяги, ціноутворення) є досить чутливим до коливань на зовнішніх ринках нафти, оскільки в значній мірі залежить від постачання російської нафти та від імпорту нафтопродуктів. Важливим чинником функціонування внутрішнього ринку є економічна ситуація в країні, яка формує пропозиції та попит на нафтопродукти. Ринок також чутливо реагує на сезонні коливання попиту, пов’язані з сільгоспвиробництвом.
Через коливання світових цін на нафту, перманентного зростання попиту на нафтопродукти та підвищення тарифів на їх транспортування собівартість продукції вітчизняних нафтопереробних заводів (НПЗ) останнім часом значно зросла, що, в свою чергу, спричинило зниження рентабельності переробки нафти в Україні та втрату конкурентоздатності нафтопродуктів, вироблених в Україні. За таких умов виникла загроза занепаду вітчизняної нафтопереробної галузі та збільшення залежності економіки країни від імпортних надходжень бензинів та дизельного палива. Цьому, на жаль, сприяє українська податкова політика, яка стимулює збільшення імпорту нафтопродуктів зі значним скороченням обсягів переробки нафти на власних НПЗ.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Жв 030
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Сировинні продукти одержані при переробці нафти. Фізико-хімічні характеристики. Оцінка застосування

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ І. Визначення нафти. Концепції стосовно її походження 4 1.1. Нафта як хімічна речовина 4 1.2. Проблема походження нафти 8 РОЗДІЛ 2. Характеристика процесу переробки нафти 12 2.1. Перегонка нафти 12 2.2. Крекінг 16 2.3. Хімічні процеси переробки нафтопродуктів 19 2.4. Очищення нафтопродуктів 23 РОЗДІЛ 3. Видобуток і переробка нафти в Україні 30 3.1. Нафтогазова промисловість України 30 3.2. Ринок нафтопродуктів України: стан і перспективи 38 3.3. Контроль якості нафтопродуктів на прикладі діяльності ДП «Харківстандартметрологія» 43 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51
 • Установка цін на товари: задачі і політика ціноутворення

  Вступ 3 1. Особливості маркетингового підходу до ціноутворення 4 2. Принципи ціноутворення 5 3. Маркетингова політика ціноутворення 6 4. Ціноутворення в різних типах ринків 15 5. Закономірності формування цін на етапах життєвого циклу товару 18 Висновки 31 Література 32
 • Ціна та джерела регулювання ціноутворення

  Вступ 3 1. Ціна, як економічна категорія 5 2. Методи ціноутворення, основані на витратах, попиті та конкуренції 8 2.1.Методи визначення ціни за витратного ціноутворення 9 2.2. Конкурентні методи встановлення ціни 11 2.3. Методи ціноутворення, що максимізують прибуток 14 3. Роль витрат в ціноутворенні. Ідентифікація та оцінка релевантних витрат 16 4. Маржинальний аналіз та ціноутворення. Аналіз беззбитковості 22 5. Формування стратегії ціноутворення 28 Висновки 34 Література 37
 • "Ціни на продукцію (послуги):види, методи встановлення та регулювання (на прикладі Державного комбінату ""Металхолдинг"")"

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичнометодологічні аспекти ціноутворення на підприємстві 4 1.1. Сутність цін, їх види та функції 4 1.2. Державний вплив на ціноутворення 8 Розділ 2. Вибір стратегії ціноутворення на підприємстві 13 2.1. Оцінка процесу ціноутворення на підприємстві 13 2.2. Розрахунки створення цін на підприємстві 18 2.3. Визначення економічної ефективності ціноутворення на підприємстві 23 Розділ 3. Напрямки удосконалення ціноутворення на підприємстві 29 3.1. Ціноутворення в межах товарної політики 29 3.2. Встановлення цін за географічними ознаками 30 3.3. Встановлення цін за знижками 31 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додатки 38
 • Ціноутворення

  Зміст 1.Сутність процесу ціноутворення 3 2. Методи ціноутворення з орієнтацією на конкурентів 12 Список використаної літератури 23
 • Ціни та ціноутворення в поліграфії

  Вступ 3 1. Основні чинники формування ціни на товари в перехідній економіці 5 1.1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення 5 1.2. Фактори і методи ринкового ціноутворення 7 2. Аналіз ціноутворення у поліграфії 13 2.1. Ціни та ціноутворення в Україні 13 2.2. Особливості ціноутворення в українській поліграфії 20 2.3. Історія і сучасний стан ВАТ «Назва» 24 2.4. Аналіз фінансовго стану ВАТ «Назва» 28 2.3. Аналіз цінової політики ВАТ «Назва» 36 Висновки 40 Література 43 Додаток 1. Фінансова звітність ВАТ «Назва» за 2006 р. 45
 • Маркетингова цінова політика

  ЗМІСТ Вступ 3 1. ЗАДАЧІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ ФІРМИ 5 2. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ЦІНОУТВОРЕННЯ 9 2.1. Зовнішні фактори 9 2.1.1. Попит 9 2.1.2. Конкуренція 11 2.1.3. Державне регулювання 12 2.2. Внутрішні фактори 14 2.2.1. Економічна цінність товару для покупців 14 2.2.2. Рівень втрат обсягів продукції 16 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ 18 4. УСТАНОВЛЕННЯ БАЗОВОЇ ЦІНИ. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 24 5. ТАКТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ В РАМКАХ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ 31 Висновки 33 Література 35 Додатки 37
 • Прийняття рішень по питаннях ціноутворення

  Вступ. 3 1. Ціна: визначення, функції, значення.. 3 2. Види цін та чинники ціноутворення. 5 4. Методи, основні фактори та етапи ціноутворення. 9 Висновок. 16 Література. 18
 • Ціни і ціноутворення в поліграфії

  Вступ 3 1. Теоретичні основи ціноутворення 5 1.1 Економічна сутність ціни, її функції 5 1.2. Види цін 9 1.3 Методи ціноутворення. Ціноутворення в поліграфії 12 2. Ціноутворення на ВАТ „Львівська фабрика паперово-білових виробів „Назва” 20 2.1. Формування ціни на продукцію на ВАТ „Львівська фабрика паперово-білових виробів „Назва” 20 2.2. Удосконалення ціноутворення в поліграфії 26 Висновок 29 Список використаної літератури 31
 • Ціноутворення

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Ціноутворення та його загальні принципи 6 1.1. Поняття ціноутворення. 6 1.2. Принципи ціноутворення 9 1.3. Методи ціноутворення 10 РОЗДІЛ 2. Ціноутворення на різних типах ринків. 16 2.1.Чиста конкуренція. 16 2.2. Монополістична конкуренція. 16 2.3.Олігополістична конкуренція. 17 2.4.Чиста монополія. 17 РОЗДІЛ 3. Державна цінова політика в Україні , сучасний стан та перспективи розвитку. 20 3.1. Цінова політика держави та її вплив на економічні процеси. 20 3.2. Сучасна цінова ситуація на Україні. 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

©: 2011-2022 infoworks.ru