Заказать реферат

Реферат: Цінова стратегія та цінова політика фірми (ID:50927)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Цінова стратегія та цінова політика фірми (Код работы:50927)

Информация о работе Раздел: Ценообразование
Вид работы: Реферат
Объем: 10 стр.
Цена: 64 грн.
Код работы (ID): 50927
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 973
СодержаниеВступ 3
1. Цінова політка підприємства 4
2.Цінові стратегії5
Висновок 9
Використана література 10
1. Цінова політка підприємства

Цінова політика — це мистецтво управління цінами й ціноутворенням, мистецтво встановлювати на товари (послуги) такі ціни і так варіювати ними залежно від положення товару на ринку, щоб поставлені цілі були досягнуті [2, с. 88].
Процедуру розроблення цінової політики, а відтак і визначення на її основі конкретних рівнів цін, побудовано на зведенні різних чинників, здатних вплинути на умови збуту і прибутковість операцій фірми за різних варіантів цін на продукт.
Цінова політика впливає на комерційні успіхи підприємства. Тому перш ніж розробити цінову політику, підприємству необхідно проаналізувати усі чинники, що впливають на вибір конкретної цінової політики. До таких чинників належать: попит; цінова політика держави; життєвий цикл товару; модель ринку; канали товарообігу; конкуренція; витрати; методи ціноутворення; маркетингова стратегія підприємства. Цінова політика являє собою інтегровану систему, куди входять: взаємозв’язок цін на товари в рамках асортименту, використання спеціальних знижок і змін цін, співвідношення своїх цін і цін конкурентів, методи фор¬мування цін на нові товари.
Для розроблення відповідної цінової політики підприємство повинно чітко визначити цілі ціноутворення. Вони випливають з аналізу становища підприємства на ринку і його загальних цілей на цьому ринку. Отже, цілі ціноутворення не повинні розглядатися як окремо взяті. Вони покликані сприяти успішному здійсненню маркетингової стратегії підприємства.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Жв 035
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Цінова політика акціонерного товариства на прикладі фірми

  ВСТУП 3 1. Концептуальна основа формування цінової політики АТ 7 1.1. Сутність та взаємозв’язок понять ціна, ціноутворення і цінова політика 7 1.2. Задачі та політика ціноутворення АТ 15 1.3. Розробка цінової стратегії 21 2. Аналітична оцінка поточного ціноутворення та цінова політика АТ 28 2.1. Загальна характеристика підприємства 28 2.2. Аналіз ціноутворюючих факторів 39 2.3. Оцінка основних напрямків цінової політики підприємства 44 3. Рекомендації по вдосконаленню цінової політики АТ 56 ВИСНОВКИ 68 ЛІТЕРАТУРА 73 ДОДАТКИ 77
 • Цінові стратегії фірми

  Вступ 4 1. Поняття цінової стратегії фірми 6 1.1 Фундаментальна цінова стратегія 6 1.2 Сегментація ринку і цінова еластичність 10 1.3 Параметри цінових тактик 12 2. Аналіз застосування політики ціноутворення на приватному підприємстві „Славія” 19 2.1 Дерево цілей ціноутворення підприємства 19 2.2 Принципи розробки цінової стратегії ПП “Славія” 24 2.3. Аналіз забезпечення підприємства різними групами товарів 26 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додаток 35
 • Ціновий моніторинг та цінова політика в Україні

  ВСТУП 3 1. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ 4 2. СИСТЕМА ОРГАНІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 6 3. АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН 8 4. КОНТРОЛЬ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН 10 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14
 • Основні напрямки цінової стратегії підприємств на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні

  Вступ 3 1. Цінові стратегії 4 1.1. Цінова стратегія фірми в ринковій ситуації 4 1.2. Маркетингова інформація при виборі цінової політики 5 2. Маркетингові стратегії цін 7 2.1. Стратегія високих цін 7 2.2. Стратегія середніх цін 9 2.3. Стратегія низьких цін 9 2.4. Стратегія цільових і незмінних цін 10 2.5. Стратегія змінюваних і пільгових цін 11 2.6. Стратегія цін залежно від цін попиту і витрат виробництва 12 2.7. Стратегія цін залежно від призначення товару і від репутації фірми 13 2.8. Стратегія гнучких і неокруглених цін 15 2.9. Стратегія цін і географічний фактор 16 Висновки 17 Список використаної літератури 18
 • Цінова політика акціонерного товариства (на прикладі ВАТ "Укрімпекс")

  ВСТУП 6 1. Концептуальна основа формування цінової політики АТ 10 1.1. Сутність та взаємозв’язок понять ціна, ціноутворення і цінова політика 10 1.2. Задачі та політика ціноутворення АТ 18 1.3. Розробка цінової стратегії 24 2. Аналітична оцінка поточного ціноутворення та цінова політика АТ 31 2.1. Загальна характеристика підприємства 31 2.2. Аналіз ціноутворюючих факторів 42 2.3. Оцінка основних напрямків цінової політики підприємства 47 3. Рекомендації по вдосконаленню цінової політики АТ 59 ВИСНОВКИ 71 ЛІТЕРАТУРА 76 ДОДАТОК 1. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність ВАТ „Укрімпекс” 80
 • Ціноутворення

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Ціноутворення та його загальні принципи 6 1.1. Поняття ціноутворення. 6 1.2. Принципи ціноутворення 9 1.3. Методи ціноутворення 10 РОЗДІЛ 2. Ціноутворення на різних типах ринків. 16 2.1.Чиста конкуренція. 16 2.2. Монополістична конкуренція. 16 2.3.Олігополістична конкуренція. 17 2.4.Чиста монополія. 17 РОЗДІЛ 3. Державна цінова політика в Україні , сучасний стан та перспективи розвитку. 20 3.1. Цінова політика держави та її вплив на економічні процеси. 20 3.2. Сучасна цінова ситуація на Україні. 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
 • Цінова стратегія та цінова політика фірми

  Цінова стратегія та цінова політика фірми 1 2.Психологія в конфліктології 5 Дипломатія на завершальному етапі війни 6 4.Основні принципи і значення Версальсько – Вашингтонського світоустрою 10 5.Генуезька та Гаазька конференції. Раппальський договір 11 6.Криза Версальського порядку (1933 – 37 рр.). Італо – ефіопська війна і позиція великих держав. 13 7.Мюнхенська угода. Нова розстановка сил в Європі після анексії Чехословаччини (1938-1939 рр.) 17 8. Етикет дарування та прийняття подарунків, квітів. Класифікація подарунків 20 9.Протокольні церемоніальні питання прийому іноземних делегацій 24 10. Сучасний стан IPO та практика проведення українськими компаніями. 3310. Сучасний стан IPO та практика проведення українськими компаніями. Першою IPO на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі (AIM) провела 11—18 лютого 2005 року компанія «Укрпродукт» (точніше, її дочірня Ukrproduct Group), що виробляє молочну продукцію. Компанія продала 27,21% акцій, виручивши за це 6 млн. англійських фунтів. Їх купили 18 інституціональних і 33 приватні інвестори. Ринкова капіталізація на момент розміщення становила 43 млн. дол., на кінець 2006 року вона впала до 32 млн. дол. Юридичним консультантом виступила компанія Pricewayerhouse Coopers. У квітні 2005 року на IPO на тій самій AIM вийшла фірма Cardinal Resources LLC, яка займається видобуванням нафти та газу в західних регіонах України. Вона продала 39,7% акцій за 20 млн. дол. Ринкова капіталізація компанії, що становила на момент розміщення 54 млн. дол., на кінець минулого року впала до 41 млн.....
 • Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 4 1.1. Сутність та взаємозв’язок понять ціна, ціноутворення і цінова політика. 4 1.2. Цілі цінової політики. 11 1.3. Методи ціноутворення. 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ПОТОЧНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА 23 2.1. Загальна характеристика підприємства. 23 2.2. Аналіз системи цін підприємства. 25 2.3. Аналіз цінової політики підприємства. 29 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 31 3.1. Сегментація ринку споживачів продукції підприємства. 31 3.2. Адаптація цінової політики підприємства до різних сегментів ринку. 33 Висновок. 37 Список використаної літератури. 39
 • Економічна характеристика туристичного підприємства (за матеріалами ДП "Київпрофтур")

  І. Загальна характеристика туристичного підприємства та його видів 3 1. Характеристика підприємства практики та його організаційної структури 3 2. Характеристика туристичного продукту та видів туристичної діяльності 5 ІІ. Організація менеджменту 6 1. Реалізація функцій менеджменту 6 2. Застосування методів управління 8 3. Характеристика кадрової роботи організації 9 4. Характеристика АРМ менеджера 11 ІІІ. Маркетингова діяльність 12 1. Реалізація асортиментної та інноваційної політики підприємства 12 2. Організація збутової мережі 13 3. Комунікаційна політика підприємств 15 4. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 17 ІV. Ціноутворення та комерційна політика фірми 18 1. Ціноутворення на туристичний продукт (послуги) 18 2. Цінова політика та цінова стратегія туристичного підприємства 19 V. Фінансовий менеджмент 20 1. Структура та процес управління фінансовими ресурсами туристичного підприємства. 20 2. Структура джерел фінансування туристичного підприємства 21 VІ. Рекламна діяльність туристичного підприємства 22І. Загальна характеристика туристичного підприємства та його видів 3 1. Характеристика підприємства практики та його організаційної структури 3 2. Характеристика туристичного продукту та видів туристичної діяльності 5 ІІ. Організація менеджменту 6 1. Реалізація функцій менеджменту 6 2. Застосування методів управління 8 3. Характеристика кадрової роботи організації 9 4. Характеристика АРМ менеджера 11 ІІІ. Маркетингова діяльність 12 1. Реалізація асортиментної та інноваційної політики підприємства 12 2. Організація збутової мережі 13 3. Комунікаційна політика підприємств 15 4. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 17 ІV. Ціноутворення та комерційна політика фірми 18 1. Ціноутворення на туристичний продукт (послуги) 18 2. Цінова політика та цінова стратегія туристичного підприємства 19 V. Фінансовий менеджмент 20 1. Структура та процес управління фінансовими ресурсами туристичного підприємства. 20 2. Структура джерел фінансування туристичного підприємства 21 VІ. Рекламна діяльність туристичного підприємства 22
 • Загальна характеристика туристичного підприємства

  І. Загальна характеристика туристичного підприємства та його видів 3 1. Характеристика підприємства практики та його організаційної структури 3 2. Характеристика туристичного продукту та видів туристичної діяльності 5 ІІ. Організація менеджменту 6 1. Реалізація функцій менеджменту 6 2. Застосування методів управління 8 3. Характеристика кадрової роботи організації 9 4. Характеристика АРМ менеджера 11 ІІІ. Маркетингова діяльність 12 1. Реалізація асортиментної та інноваційної політики підприємства 12 2. Організація збутової мережі 13 3. Комунікаційна політика підприємств 15 4. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 17 ІV. Ціноутворення та комерційна політика фірми 18 1. Ціноутворення на туристичний продукт (послуги) 18 2. Цінова політика та цінова стратегія туристичного підприємства 19 V. Фінансовий менеджмент 20 1. Структура та процес управління фінансовими ресурсами туристичного підприємства. 20 2. Структура джерел фінансування туристичного підприємства 21 VІ. Рекламна діяльність туристичного підприємства 22І. Загальна характеристика туристичного підприємства та його видів 3 1. Характеристика підприємства практики та його організаційної структури 3 2. Характеристика туристичного продукту та видів туристичної діяльності 5 ІІ. Організація менеджменту 6 1. Реалізація функцій менеджменту 6 2. Застосування методів управління 8 3. Характеристика кадрової роботи організації 9 4. Характеристика АРМ менеджера 11 ІІІ. Маркетингова діяльність 12 1. Реалізація асортиментної та інноваційної політики підприємства 12 2. Організація збутової мережі 13 3. Комунікаційна політика підприємств 15 4. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 17 ІV. Ціноутворення та комерційна політика фірми 18 1. Ціноутворення на туристичний продукт (послуги) 18 2. Цінова політика та цінова стратегія туристичного підприємства 19 V. Фінансовий менеджмент 20 1. Структура та процес управління фінансовими ресурсами туристичного підприємства. 20 2. Структура джерел фінансування туристичного підприємства 21 VІ. Рекламна діяльність туристичного підприємства 22

©: 2011-2022 infoworks.ru