Заказать реферат

Контрольная: Кількісний та якісний вклад україни в боротьбу з работоргівлею в Європі (ID:50932)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Кількісний та якісний вклад україни в боротьбу з работоргівлею в Європі (Код работы:50932)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 35 стр.
Цена: 450 грн.
Код работы (ID): 50932
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 441
СодержаниеРобота №1 3
1. Збір та систематизація інформації. Зібраний матеріал про вклад України в процес боротьби з работоргівлею в Європі можемо представити у вигляді наступної проблемно-хронологічної таблиці. 3
2. Факторний аналіз. 6
3. Сутнісний аналіз. 6
4. Аналіз за суб’єктами. 7
РОБОТА №2 9
1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК). 9
2. Вірогідні суб’єкти взаємодії міжнародних інтересів. 9
3. Вірогідні об’єкти міжнародних інтересів. 9
4. Сфери міжнародних інтересів суб’єктів. 9
5. Об’єктні сфери інтересів, що взаємодіють. 9
6. Безпосередні суб’єкти міжнародних інтересів, що взаємодіють. 10
7. Класифікація та кваліфікація міжнародних інтересів суб’єктів по відношенню до визначених об’єктів. 10
8. Квантифікація міжнародних інтересів. 11
9. Спектри міжнародних інтересів суб’єктів, що взаємодіють 11
10. Взаємозв’язок об’єктів інтересів в даному ПЧК. 11
11. Визначення Центру Взаємодії Міжнародних Інтересів (ЦВМІ). 11
12. Виділення проблемної ситуації (ПС) у ЦВМІ. 12
13. Кваліфікація проблемної ситуації. 12
14. Аналіз збігу та протиріч міжнародних інтересів у визначеному ЦВМІ. 12
15. Виділення коаліцій та протиборств у МВ. 13
16. Інтенсивність взаємодії міжнародних інтересів. 13
17. Висновки за результатами аналізу МІ. 13
18. Взаємозв’язок даного ЦВМІ (даної проблематики) з іншими ЦВМІ та міжнародними процесами. 13
РОБОТА №3 14
1. Обмеження ПЧК. 14
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища. 14
3. Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів. 14
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів. 14
5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК. 14
6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії. 14
7. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску. 15
9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів. 16
10. Характеристика публічно-політичних персон. 16
11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії. 16
12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії. 16
13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії. 16
14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів 16
15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ. 17
16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості. 17
17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів. 17
18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ. 18
19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків. 18
20. Розробка планів зовнішньополітичних заходів, що викликані цілями та діями суб’єктів МВ. 18
РОБОТА №4 19
1. Обмеження ПЧК. 19
2. Співставлення обмеженого ПЧК з ЦВМІ, якого було встановлено у роботі №2. 19
3. Встановлення суб’єктного складу зовнішньополітичної взаємодії. 19
4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій. 19
5. Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу. 19
6. Встановлення просторово-часових і суб’єктних рамок центру докладання сил суб’єктів МВ. 20
7. Розстановка сил у ЦДС. 20
8. Визначення ресурсів сторін у ЦДС. 20
9. Визначення потенціалу сторін. 20
10. Визначення потужності суб’єктів (М). 22
11. Визначення відносної могутності суб’єкта. 23
12. Визначення ступеню позитивного впливу суб’єкта МВ (К11). 23
13. Визначення престижу суб’єкта МВ (К10). 23
14. Встановлення видів сили, які використовуються з боку суб’єктів у даному МВ. 23
15. Оцінка реально застосованих сил суб’єктів у ЦДС. 23
16. Оцінка інтенсивності існуючої протидії сторін. 23
17. Визначення співвідношення сил (Т). 24
18. Взаємозв’язок розглянутого МВ, його ЦДС з іншими ЦДС, ЦВМІ і іншими глобальними світовими процесами. 24
РОБОТА №6 25
1. Обмеження ПЧК. 25
2. Виділення проблемної ситуації. 25
3. Визначення коаліційних груп. 25
4. Визначення сторін, що протидіють. 25
5. Кваліфікація ПС. 25
6. Виявлення конфліктної ситуації. 26
7. Визначення союзів і коаліцій. 26
8. Обмеження складу конфліктуючих сторін 26
9. Обмеження просторово-тимчасових і об'єктивних рамок міжнародного конфлікту. 26
10. Визначення типу МК. 26
12. Визначення фази, етапу розвитку і стадії МК. 27
13. Припущення про можливий розвиток і вирішення конфлікту. Визначення можливих засобів і шляхів вирішення конфлікту. 27
14. Визначення механізмів взаємозв'язку даної міжнародної ситуації з внутрішнім станом суб'єктів, іншими міжнародними конфліктами, глобальними-світовими процесами протиборства і конфронтації. 28
РОБОТА №8 30
1. Збір і обробка інформації. 30
2. Аналіз зовнішньополітичної інформації. 30
3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація. 31
4. Формування цілей суб'єктів. 32
5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу. 32
6. Розробка переліку альтернатив (Х). 32
7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2. 33
8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2). 33
9. Формування критерію вибору альтернатив (Y). 34
10. Визначення преференцій Z. 34
11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V). 35
12. Загальний висновок. 35

2. Факторний аналіз.
Негативне політико-економічне явище „работоргівля” спричинено низкою факторів, а також самі по собі виступають, як негативний та дестабілізуючий фактор для всієї системи світових відносин. Таким чином, з нашого твердження випливає діалектична єдність вказаних факторів.
Назвемо фактори, що є першопричиною явища работоргівля:
- нестатки;
- привабливість кращих умов життя в іншому місці;
- неможливість працевлаштування;
- організована злочинність;
- насильство над жінками й дітьми;
- дискримінація жінок;
- корупція уряду;
- політична нестабільність;
- збройні конфлікти;
- культурні традиції, такі як традиційне рабство;
- попит на послуги в сфері секс-індустрії (включаючи дитячу порнографію й секс-туризм) і дешеву нелегальну робочу силу.....
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Хон 005
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Організація обслуговування в Г ТК - Варіант № 5

  1. Види класифікацій підприємств розміщення за рівнем комфорту (якісний та кількісний) 3 2. Типи підприємств розміщення за призначенням – порівняльні характеристики. 16 Література 24
 • Врахування і методи зниження інвестиційних ризиків. Основні методи виміру, якісний і кількісний аналіз проектних ризиків

  Вступ 3 1. Практичні методи обліку ризиків 5 1.1 Метод експертних оцінок 5 1.2 Оцінка ризиків на основі визначення періоду (терміну) окупності інвестицій 5 1.3 Метод аналогій 6 1.4 Метод ставки відсотка з поправкою на ризик 6 2. Якісний аналіз проектних ризиків 7 3. Методи кількісного аналізу 9 3.1 Метод аналізу чутливості 10 3.2 Аналіз сценаріїв 12 3.3 Метод Монте-Карло 13 4.Управління проектними ризиками 16 4.1 Диверсифікація 16 4.2 Страхування ризиків 17 4.3 Хеджування 17 Висновки 18 Список літератури 20
 • Практичне завдання фінансовий аналіз (практика на прикладі підприємства)

  1 Аналіз фінансово-економічної діяльності 3 2 Аналіз фінансового стану 12 2.1 Аналіз динаміки і структури майна 12 2.2 Оцінка фінансової стійкості 18 2.3 Аналіз ліквідності 27 2.4 Якісний та кількісний аналіз ділової активності 33 2.5 Аналіз прибутку та рентабельності 38 Висновки 48 Література 52
 • Аналіз структури, якості та ризику кредитного портфелю

  Зміст Вступ 3 1. Аналіз динаміки та структури КПБ на прикладі банку КБ «Хрещатик» 5 2. Кількісний аналіз КПБ 11 3. Якісний аналіз КПБ „Хрещатик” 19 Висновки 24 Cписок літератури 25
 • Роль фінансів в суспільному відтворенні

  Вступ 3 1. Використання фінансів – об’єктивна передумова суспільного відтворення 4 2. Кількісний і якісний вплив фінансів на суспільне виробництво 10 3. Основні фактори і напрямки впливу на суспільне виробництво 10 4. Фінансові ресурси, їх види та джерела росту 11 5. Форми фінансового забезпечення відтворювального процесу 12 6. Вартісні важелі регулювання економіки 13 7. Форми фінансового стимулювання та їх зміст 14 Висновки 17 Список використаної літератури 18Вступ 3 1. Використання фінансів – об’єктивна передумова суспільного відтворення 4 2. Кількісний і якісний вплив фінансів на суспільне виробництво 10 3. Основні фактори і напрямки впливу на суспільне виробництво 10 4. Фінансові ресурси, їх види та джерела росту 11 5. Форми фінансового забезпечення відтворювального процесу 12 6. Вартісні важелі регулювання економіки 13 7. Форми фінансового стимулювання та їх зміст 14 Висновки 17 Список використаної літератури 18
 • Загальна характеристика методів психологічного дослідження

  Вступ 2 1. Основні вимоги до методів психології. 6 2. Основні методи психології. 8 3. Додаткові методи: тест опитування бесіда аналіз продуктів діяльності узагальнення незалежних характеристик самооцінка. 11 4. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ. 16 Висновки 17 Список використаної літератури 18
 • Підприємницькі ризики та регулювання їхнього ступеня (на прикладі конкретного суб’єкта господарювання)

  Вступ 3 1. Коротка характеристика господарської діяльності підприємства 3 2. Основні чинники внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства які спричиняють ризики 5 3. Якісний та кількісний аналіз ризиків що супроводжують діяльність підприємства 9 4. Вибір та обґрунтування напрямів і методів регулювання рівня підприємницького ризику 14 Висновки 16 Література 16
 • Вклад гештальтпсихологии в развитие психологии

  ПЛАН Вступление 3 1. Основные понятия гештальтпсихологии 5 2. Возникновение школы гештальтпсихологии. 8 3. Научные работы представителей гештальтпсихологии 9 4. Вклад гештальтпсихологии 12 Выводы 13 Список литературы 15
 • Виникнення університетської освіти в Європі

  Вступ 1. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації 2. Виникнення університетської освіти в Європі Список використаної літератури
 • Чинники, що впливають на конкурентну боротьбу в галузі

  Вступ 2 1. Чинники, що впливають на конкурентну боротьбу в галузі 3 Література 13

©: 2011-2022 infoworks.ru