Заказать реферат

Контрольная: Антагонизм человека и природы (ID:50937)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Антагонизм человека и природы (Код работы:50937)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 34 стр.
Цена: 600 грн.
Код работы (ID): 50937
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 531
СодержаниеРОБОТА №2. Антагонизм человека и природы 4
1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК). 4
2. Вірогідні суб’єкти взаємодії міжнародних інтересів. 4
3. Вірогідні об’єкти міжнародних інтересів. 5
4. Сфери міжнародних інтересів суб’єктів. 5
6. Безпосередні суб’єкти міжнародних інтересів, що взаємодіють. 5
8. Квантифікація міжнародних інтересів. 6
9. Спектри міжнародних інтересів суб’єктів, що взаємодіють. 6
10. Взаємозв’язок об’єктів інтересів в даному ПЧК. 7
11. Визначення Центру Взаємодії Міжнародних Інтересів (ЦВМІ). 7
12. Виділення проблемної ситуації (ПС) у ЦВМІ. 7
13. Кваліфікація проблемної ситуації. 7
14. Аналіз збігу та протиріч міжнародних інтересів у визначеному ЦВМІ. 8
15. Виділення коаліцій та протиборств у МВ. 8
16. Інтенсивність взаємодії міжнародних інтересів. 8
17. Висновки за результатами аналізу МІ 9
18. Взаємозв’язок даного ЦВМІ (даної проблематики) з іншими ЦВМІ та міжнародними процесами. 9
РОБОТА №3 10
1. Обмеження ПЧК. 10
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища. 10
3. Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів. 10
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів. 10
5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК. 11
6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії. 11
7. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску. 11
9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів 12
10. Характеристика публічно-політичних персон. 12
РОБОТА №4 14
1. Обмеження ПЧК. 14
2. Співставлення обмеженого ПЧК з ЦВМІ, якого було встановлено у роботі №2. 14
3. Встановлення суб’єктного складу зовнішньополітичної взаємодії. 14
4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій. 15
5. Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу. 15
6. Встановлення просторово-часових і суб’єктних рамок центру докладання сил суб’єктів МВ. 15
7. Розстановка сил у ЦДС. 15
8. Визначення ресурсів сторін у ЦДС. 16
9. Визначення потенціалу сторін. 16
10. Визначення потужності суб’єктів (М). 16
11. Визначення відносної могутності суб’єкта. 16
12. Визначення ступеню позитивного впливу суб’єкта МВ (К11 16
13. Визначення престижу суб’єкта МВ (К10). 16
14. Встановлення видів сили, які використовуються з боку суб’єктів у даному МВ. 17
15. Оцінка реально застосованих сил суб’єктів у ЦДС. 17
16. Оцінка інтенсивності існуючої протидії сторін. 17
17. Визначення співвідношення сил (Т). 17
РОБОТА №5 19
1. Обмеження ПЧК. 19
2. Визначення проблемної ситуації. 19
3. Виділення безпосередніх суб'єктів МВ 19
4. Характеристика МВ по характеру взаємодіючих суб'єктів. 20
5. Характеристика МВ по виду. 20
6. Характеристика МВ за формою. 20
7. Характеристика МВ по колу учасників. 20
8. Характеристика МВ за часом здійснення. 20
9. Характеристика МВ по типах. 20
10. Загальний висновок. 21
РОБОТА №6 22
1. Обмеження ПЧК 22
2. Виділення проблемної ситуації. 22
3. Визначення коаліційних груп. 22
4. Визначення сторін, що протидіють. 22
5. Кваліфікація ПС. 22
6. Виявлення конфліктної ситуації. 23
7-8. Визначення союзів і коаліцій. Обмеження складу конфліктуючих сторін. 23
9. Обмеження просторово-тимчасових і об'єктивних рамок міжнародного конфлікту. 24
10. Визначення типу МК. 24
11. Визначення видових особливостей МК. 24
12. Визначення фази, етапу розвитку і стадії МК. 25
13. Припущення про можливий розвиток і вирішення конфлікту. Визначення можливих засобів і шляхів вирішення конфлікту. 26
14. Визначення механізмів взаємозв'язку даної міжнародної ситуації з внутрішнім станом суб'єктів, іншими міжнародними конфліктами, глобальними-світовими процесами протиборства і конфронтації. 26
РОБОТА №7 28
1. Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації. 28
2. Введення поняття управління. 28
3. Тип управління. 28
4. Структура управління. 29
5. Організаційні форми управління. 29
6. Механізм управління. 29
7. Функції управління. 29
8. Програмний метод управління. 29
9. Аналіз обраного дослідником аспекту (політики держави) і виділення визначальних напрямків розвитку МВ. 30
10. Загальний висновок про характер управління в МВ. 31
РОБОТА №8 32
1. Збір і обробка інформації. 32
2. Аналіз зовнішньополітичної інформації. 32
3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація. 32
4. Формування цілей суб'єктів. 33
5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу. 33
6. Розробка переліку альтернатив (Х). 33
7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2. 33
8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2). 34
9. Формування критерію вибору альтернатив (Y). 34
10. Визначення преференцій Z. 34
11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V). 34
12. Загальний висновок. 34


1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК).
Тему нашего исследования можно охарактеризовать как социальную с философской основой. Поэтому крайне сложно конкретизировать временные рамки проблемы. Противостояние человека и природы началось с момента появления на Земле самого человека, стремившегося подчинить себе явления природы, научиться управлять природным потенциалом. С точки зрения автора, угрожающий и разрушительный характер взаимоотношений человек-природа наметился с момента технологической революции 1960-1990-х годов и по сегоднешний день.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Хон 010
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Антагонизм человека и природы

 • Понятие природы и особенности его формирования и эволюции.

  Содержание ВВЕДЕНИЕ 3 1. ПОНЯТИЕ «ПРИРОДА» И ГЕНЕЗИС ЕГО ПОНИМАНИЯ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 5 2. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КАРТИНУ ПРИРОДЫ 10 3.ПРИРОДА КАК УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 14 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 21
 • Проблемні філософії Ф. Бекона

  Вступление 2 1. Жизнь и деятельность Френсиса Бэкона 3 2. Проблема человека и природы в философии Ф. Бэкона 4 3. Понятие призраков в философии Ф. Бэкона 7 4. Характеристика понятия опыта в работах Ф. Бэкона 8 Заключение 10 Список использованной литературы 13Вступление 2 1. Жизнь и деятельность Френсиса Бэкона 3 2. Проблема человека и природы в философии Ф. Бэкона 4 3. Понятие призраков в философии Ф. Бэкона 7 4. Характеристика понятия опыта в работах Ф. Бэкона 8 Заключение 10 Список использованной литературы 13
 • Международные организации по правам человека в СНГ

  Введение 2 І. Характеристика прав человека 5 1.1.Понятие прав человека 5 1.2. Международная система защиты прав человека 7 ІІ.Международные организации по правам человека в СНГ 19 2.1. Деятельность международного комитета по правам человека ООН в Таджикистане 19 2.2. Проект НПО по правам человека в Беларуси 29 2.3. Международный комитет по правам человека в России 32 2.4. Проблемы прав человека в Украине и рекомендации международного комитета прав человека по их решению 39 Заключение 43 Список литературы 46
 • Философия взаимодействия человека и природы

  ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………3 ГЛАВА I : ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ: ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ ……………………………………………………..6 ГЛАВА II : ПОИСК ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА: XIX-XX век ………………. 11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………19 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ……21 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 …………………………………………………………………22
 • Биологическое и социальное в человеке

  ВВЕДЕНИЕ 3 1. ПОНЯТИЕ О СУТИ ЧЕЛОВЕКА 4 1.1. Евгеника и новоевгеника 4 1.2. Сочетание духа и тела и их значение в философии 5 2. БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА 9 2.1. Биологическое бытие человека 9 2.2. Общественное бытие человека 12 2.3. Духовное бытие человека 13 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 16
 • Возрастная и индивидуальная специфика жизненного цикла человека

  ВСТУПЛЕНИЕ 3 1. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЧЕЛОВЕКА 4 2. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ЗРЕЛОСТИ. 8 0. Младенчество. Первые три года жизни. 8 I. Детство. Период развития от 3 до 7 лет. 10 II. Отрочество. Период развития от 7 до 14 лет - подростки. 13 III. Юность. Период развития от 14 до 22 лет. 15 IV. Зрелость. Период развития от 22 до 40 лет. 16 V. Мудрость. Период развития от 40 до 64 лет. 18 3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 20 ВЫВОДЫ 25 ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 26
 • Основные конституционные обязанности человека и гражданина РФ

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА 6 1.1. Значение конституционных принципов как норм высшей юридической силы 6 1.2. Права и обязанности человека и гражданина как опора для развития государства 10 ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА КАК ВЫСШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 13 2.1 Категории прав и свобод человека и гражданина в конституционном механизме развития государства 13 2.2 Основные обязанности человека и гражданина в конституционном праве 19 ГЛАВА 3. КОНСТИТУЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 22 3.1 Конституционные ограничения и предпосылки к их применению 22 3.2 Принципиальные аспекты ограничения прав и обязанностей: теоретические и практические проблемы законотворчества 24 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 29
 • Контрольная по философии

  Вступление 3 1. Проблемы жизни и смерти в духовном опыте человека 4 2. Смысл человеческого существования 6 3. Проблема судьбы человека 10 Вывод 13 Список использованной литературы 14
 • Конституционные ограничения прав и обязанностей граждан

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА 6 1.1. Значение конституционных принципов как норм высшей юридической силы 6 1.2. Права и обязанности человека и гражданина как опора для развития государства 10 ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА КАК ВЫСШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 13 2.1 Категории прав и свобод человека и гражданина в конституционном механизме развития государства 13 2.2 Основные обязанности человека и гражданина в конституционном праве 20 ГЛАВА 3. КОНСТИТУЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 23 3.1 Конституционные ограничения и предпосылки к их применению 23 3.2 Принципиальные аспекты ограничения прав и обязанностей: теоретические и практические проблемы законотворчества 25 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 30

©: 2011-2022 infoworks.ru