Заказать реферат

Контрольная: Индийские резервации в США как отношения между полюсом сил и клиентом участником (ID:50944)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Индийские резервации в США как отношения между полюсом сил и клиентом участником (Код работы:50944)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 29 стр.
Цена: 525 грн.
Код работы (ID): 50944
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 514
СодержаниеРОБОТА №2
1. Встановлення ПЧК
2. Вірогідні суб’єкти взаємодії міжнародних інтересів
3. Вірогідні об’єкти міжнародних інтересів
4. Сфери міжнародник інтересів суб’єктів
5. Об’єктні сфери інтересів, що взаємодіють
6. Безпосередні суб’єкти міжнародних інтересів, що взаємодіють
7. Класифікація та кваліфікація міжнародних інтересів суб’єктів по відношенню до визначених об’єктів.
8. Квантифікація міжнародних інтересів
9. Спектри міжнародних інтересів, що взаємодіють
10. Взаємозв’язок об’єктів інтересів в даному ПЧК.
11. Визначення центру взаємодії міжнародних інтересів
12. Виділення проблемної ситуації
13. Класифікація проблемної ситуації
14. Аналіз збігу та протиріч міжнародних відносин
15. Виділення коаліцій та протиборств
16. Інтенсивність взаємодії міжнародних інтересів
РОБОТА №3.
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища.
3. Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів.
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів.
5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК.
6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії.
7-8. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску.
9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
10. Характеристика публічно-політичних персон.
11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії.
13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ.
16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості.
17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів.
18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ.
19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків.
РОБОТА №4
1. Обмеження ПЧК.
2. Співставлення обмеженого ПЧК з ЦВМІ, якого було встановлено у роботі №2.
3. Встановлення суб’єктного складу зовнішньополітичної взаємодії.
4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій.
5. Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу.
6. Встановлення просторово-часових і суб’єктних рамок центру докладання сил суб’єктів МВ.
7. Розстановка сил у ЦДС.
8. Визначення ресурсів сторін у ЦДС.
9. Визначення потенціалу сторін.
10. Визначення потужності суб’єктів (М).
11. Визначення відносної могутності суб’єкта.
12. Визначення ступеню позитивного впливу суб’єкта МВ (К11).
13. Визначення престижу суб’єкта МВ (К10).
15. Оцінка реально застосованих сил суб’єктів у ЦДС.
16. Оцінка інтенсивності існуючої протидії сторін.
17. Визначення співвідношення сил (Т).
РОБОТА №5
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення проблемної ситуації.
3. Виділення безпосередніх суб'єктів МВ.
4. Характеристика МВ по характеру взаємодіючих суб'єктів.
5. Характеристика МВ по виду.
6. Характеристика МВ за формою.
7. Характеристика МВ по колу учасників.
8. Характеристика МВ за часом здійснення.
9. Характеристика МВ по типах.
10. Загальний висновок.
РОБОТА №6
1. Обмеження ПЧК.
2. Виділення проблемної ситуації.
3. Визначення коаліційних груп.
4. Визначення сторін, що протидіють.
5. Кваліфікація ПС
6. Виявлення конфліктної ситуації.
7. Визначення союзів і коаліцій.
8. Обмеження складу конфліктуючих сторін.
9. Обмеження просторово-тимчасових і об'єктивних рамок міжнародного конфлікту
10. Визначення типу МК.
11. Визначення видових особливостей МК
12. Визначення фази, етапу розвитку і стадії МК.
13. Припущення про можливий розвиток і вирішення конфлікту. Визначення можливих засобів і шляхів вирішення конфлікту.
14. Визначення механізмів взаємозв'язку даної міжнародної ситуації з внутрішнім станом суб'єктів, іншими міжнародними конфліктами, глобальними-світовими процесами протиборства і конфронтації.
РОБОТА №7
1. Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації.
2. Введення поняття управління.
3. Тип управління.
4. Структура управління.
5. Організаційні форми управління
6. Механізм управління.
7. Функції управління.
8. Програмний метод управління
9. Аналіз обраного дослідником аспекту (політики держави) і виділення визначальних напрямків розвитку МВ.
10. Загальний висновок про характер управління в МВ.
РОБОТА №8
1. Збір і обробка інформації.
2. Аналіз зовнішньополітичної інформації.
3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація.
4. Формування цілей суб'єктів.
5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу.
6. Розробка переліку альтернатив (Х).
7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2.
8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2).
9. Формування критерію вибору альтернатив (Y).
10. Визначення преференцій Z.
11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V).
2. Аналіз зовнішньополітичної інформації.
Источники, которые использовались нами для написания исследования заслуживают доверии и отличаются в определенной мере объективностью. Так как это, во-первых, информация официального плана, заявления и документы американских федеральных и государственных властей, а во-вторых, это позиции и мнения ученных, аналитиков, обозревателей, которые занимаются проблемами резерваций в США, а также другими вопросами, связанными с коренным населением....
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Хон 017
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Психологическое исследование аттракции в дружеских отношениях между старшеклассниками и старшеклассницами

  Содержание Введение 3 Глава 1. Теоретический анализ аттракции в дружеских отношениях между старшеклассниками и старшеклассницами 5 1.1 Уровни и законы аттракции, приемы ее формирования 5 1.2. Общая характеристика аттракции и ее проявлений в межличностных отношениях 14 1.3. Межличностные отношения юношей и девушек: возрастной и половой аспект 19 1.4 Особенности дружеских отношений между старшеклассниками и старшеклассницами 28 1.5 Аттракция как фактор формирования дружеских отношений между старшеклассниками и старшеклассницами 32 Список использованной литературы 40
 • К/р логика

  1. Общая характеристика понятия 2 2. Логические приемы образования понятий 4 3. Содержание и объем понятия 5 4. Отношения между понятиями 9 Литература
 • Сравнительный анализ гендерных отношений в России и США

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1 РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ 8 1.1. Понятие гендера 8 1.2 Гендерные различия в восприятии 12 ГЛАВА 2 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ 19 2.1.«Мужские» и «женские» стереотипы относительно отношений 19 2.2 Основные проблемы, возникающие в парах и причины их возникновения 23 2.3 Межкультурная толерантность: гендерный аспект 26 2. 4 Пути преодоления проблем между партнерами 34 ГЛАВА 3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 39 3.1 Описание методик, использованных в процессе практического 39 исследования 39 3.2 Анализ и интерпретация результатов проведенных исследований 42 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 31
 • Міжнародні відносини в свєму натуральному виразі

  Международные отношения в своем реальном выражении. Есть отношения связующие народы через границы социальных организмов 1 Международные отношения находят практические выражения между государствами 2 Международное отношение практически осуществляется непосредственно выступаючи конкретными международными взаимодействиями и социальными организациями посредственно осуществимы как разного уровня и элементами соответствующих социальных организмов 3 Міжнародні відносини в своєму реальному виразі. Є відносини пов'язуючи народи через кордони соціальних організмів 4 Міжнародні відносини знаходять практичні вирази між державами 5 Міжнародні відносини практично здійснюється безпосередньо виступаючи конкретними міжнародними взаємодіями і соціальними організаціями посередньо здійснюючи як різного рівня і елементами відповідних соціальних організмів 6 Международные отношения в своем реальном выражении. Есть отношения связующие народы через границы социальных организмов 1 Международные отношения находят практические выражения между государствами 2 Международное отношение практически осуществляется непосредственно выступаючи конкретными международными взаимодействиями и социальными организациями посредственно осуществимы как разного уровня и элементами соответствующих социальных организмов 3 Міжнародні відносини в своєму реальному виразі. Є відносини пов'язуючи народи через кордони соціальних організмів 4 Міжнародні відносини знаходять практичні вирази між державами 5 Міжнародні відносини практично здійснюється безпосередньо виступаючи конкретними міжнародними взаємодіями і соціальними організаціями посередньо здійснюючи як різного рівня і елементами відповідних соціальних організмів 6
 • Внешнеэкономические связи России оценка современного состояния и перспективы развития с Японией.

  Содержание Введение 3 1. Современное состояние внешнеэкономической деятельности России и Японии 5 1.1. Современное состояние внешнеэкономической деятеельности России 5 1.2. Современное экономическое положение Японии 11 1.3. Отношения России и Японии 18 2. Анализ внешнеэкономических отношений России и Японии 23 2.1. Российско-Японские торгово-экономические отношения 23 2.2. Иностранные инвестиции и совместное предпринимательство 29 3. Перспективы развития сотредничества России с Японией 34 3.1. Факторы разногласия между странами 34 3.2. Перспективы долгосрочных двух сторонних отношений 36 Заключение 39 Список использованной литературы 41
 • Конфликты между ребенком и педагогом

  Содержание Введение 3 1. Конфликты между ребенком и педагогом 4 2. Пути решения конфликтов между ребенком и педагогом 9 Заключение 11 Список использованной литературы 12
 • АРМЯНО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ

  ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И ТУРЦИЕЙ В 2009 ГОДУ 5 1.1. Армяно-турецкие отношения в 1991-2008 гг. 5 1.2. Установление дипломатических отношений в 2009 г. 6 ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ И РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ АРМЯНО-ТУРЕЦКИХ ПРОТОКОЛОВ 9 2.1. Роль России в урегулировании армяно-турецких отношений 9 2.2. Роль США в урегулировании армяно-турецких отношений 10 2.3. Проблема открытия армяно-турецкой границы 11 ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ АРМЯНО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ В 2010 ГОДУ 14 3.1. Кризис армяно-турецких отношений в апреле 2010 года 14 3.2. Современное состояние и перспективы развития армяно-турецких отношений 17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 22
 • СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ИРАНСКОГО ЯДЕРНОГО ВОПРОСА И СЕВЕРОКОРЕЙСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ

  Содержание Введение 3 Раздел 1. Предполагаемая ядерная угроза как фактор давления на страны 8 1.1.Хронология событий иранской и северокорейской ядерной угрозы 8 1.2 Осложнение отношений между США и Северной Кореей 13 1.3 Корейские ядерные разработки 16 Раздел 2. Сложности в отношениях между ядерными странами 21 2.1 КНДР между двумя витками кризиса 21 2.2 Диалог между США и Кореей 24 Заключение 33 Список использованной литературы 35
 • Кризисы

  Постулат №1 „Международные отношения находят свое практическое выражение в отношениях между людьми” 2 Постулат №2 „Международные отношения в своем реальном выражении - есть отношения, связывающие народы через границы социальных организмов” 3 Постулат №3 „Международные отношения, инвариантной структурой которых являются процессы системного взаимодействия социальных организмов в рамках международного разделения труда, находятся в прямой зависимости от достигнутых уровней внутрисоциумных производственных отношений, от степени развития производительных сил, от состояния материального производства внутри социальных организмов, от их возможности и способности использовать свои конкурентные преимущества в современной им международной среде” 4 Постулат №4 „В самом широком плане международные отношения есть система взаимоотношений всех социальных организмов данной исторической эпохи” 5 Постулат №5 «Международные отношения фактически осуществляются непосредственно вступающими в конкретные международные взаимодействия индивидами и социальными организациями, а опосредственно через них и социальными общностями как разного уровня элементами соответствующих социальных организмов» 6 Вывод 7 6 МО представляют собой особую подсистему надстроечных социальных отношений, материальной основой которых является взаимодействующие в соответствии с геоэкономическими закономерностями международного разделения труда в современном им пространстве. 9 7.Совокупные множества потребностей субъектов, удовлетворение которых во внутрисоциумной среде для них невозможно или затруднено, являются основными побудительными силами, вынуждающие социальных субъектов вступать в отношения друг с другом за пределами соответствующих им социальных организмов, и в этом качестве выступают материальными истоками МО. 11 8.МО представляют собой формирующиеся в граничных условиях конкретных ПВК международной среды системы процессов взаимодействия субъектов, принадлежащих различным социальным организмам данной современности 12 9.Развитие системы МО во многом предопределено локальными оптимумами современного им международного коммуникативного пространства осуществление международных интеракций субъектов и закономерностями сосуществования социальных организмов, к которым они принадлежат, в изменяющихся граничных условиях исторически сложившихся сегментов международной среды. 13 10.МО можно представить как установившиеся, в соответствии с темпоральной составляющей сосуществования локальных цивилизаций, совокупности полей международных взаимодействий, в пределах которых субъекты могут, в зависимости от исторически определенного порядка и конфигурации международной обстановки, разрешать доминирующие международные проблемные ситуации в результате достижения ими ситуативно возможных международных компромиссов. 15Постулат №1 „Международные отношения находят свое практическое выражение в отношениях между людьми” Международные отношения в сфере экономики развиваются между странами посредством функционирования определенных организаций. К числу таких организаций относятся – Международный валютный фонд, Всемирная организация торговли, Европейский банк развития и реконструкции и другие. Таким образом, стратегический характер МО в сфере экономики закладывается на уровне взаимоотношений правительств и руководителей. В тоже время посредством взаимодействия компаний, предприятий и других коммерческих структур складывается система международных экономических связей. Реализуют данные связи и формируют процесс их реализации руководители данных компаний. Таким образом, межгосударственное экономическое сотрудничество реализуется и на тактическом уровне.
 • Регулирование алиментных отношений между родителями и детьми

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛИМЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 1.1.Понятие и правовое регулирование алиментных обязательств 1.2.Возникновение и прекращение алиментных обязательств ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 2.1.Алиментные обязательства родителей 2.2.Алиментные обязательства совершеннолетних детей 2.3.Соглашение об уплате алиментов ГЛАВА 3. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ АЛИМЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 3.1.Порядок уплаты и взыскания алиментов 3.2.Проблемы уплаты и взыскания алиментов в отношениях между родителями и детьми 3.3 Совершенствование правового регулирования алиментных отношений ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

©: 2011-2022 infoworks.ru