Заказать реферат

Контрольная: Двойственность стандартов международного права (ID:50946)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Двойственность стандартов международного права (Код работы:50946)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 23 стр.
Цена: 450 грн.
Код работы (ID): 50946
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 467
СодержаниеРОБОТА №3.
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища.
3. Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів.
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів.
5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК.
6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії.
7-8. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску.
9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
10. Характеристика публічно-політичних персон.
11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії.
13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ.
16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості.
17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів.
18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ.
19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків.
РОБОТА №4
1. Обмеження ПЧК.
2. Співставлення обмеженого ПЧК з ЦВМІ, якого було встановлено у роботі №2.
3. Встановлення суб’єктного складу зовнішньополітичної взаємодії.
4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій.
5. Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу.
6. Встановлення просторово-часових і суб’єктних рамок центру докладання сил суб’єктів МВ.
7. Розстановка сил у ЦДС.
8. Визначення ресурсів сторін у ЦДС.
9. Визначення потенціалу сторін.
10. Визначення потужності суб’єктів (М).
11. Визначення відносної могутності суб’єкта.
12. Визначення ступеню позитивного впливу суб’єкта МВ (К11).
13. Визначення престижу суб’єкта МВ (К10).
15. Оцінка реально застосованих сил суб’єктів у ЦДС.
16. Оцінка інтенсивності існуючої протидії сторін.
17. Визначення співвідношення сил (Т).
РОБОТА №5
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення проблемної ситуації.
3. Виділення безпосередніх суб'єктів МВ.
4. Характеристика МВ по характеру взаємодіючих суб'єктів.
5. Характеристика МВ по виду.
6. Характеристика МВ за формою.
7. Характеристика МВ по колу учасників.
8. Характеристика МВ за часом здійснення.
9. Характеристика МВ по типах.
10. Загальний висновок.
РОБОТА №6
1. Обмеження ПЧК.
2. Виділення проблемної ситуації.
3. Визначення коаліційних груп.
4. Визначення сторін, що протидіють.
5. Кваліфікація ПС
6. Виявлення конфліктної ситуації.
7. Визначення союзів і коаліцій.
8. Обмеження складу конфліктуючих сторін.
9. Обмеження просторово-тимчасових і об'єктивних рамок міжнародного конфлікту
10. Визначення типу МК.
11. Визначення видових особливостей МК
12. Визначення фази, етапу розвитку і стадії МК.
13. Припущення про можливий розвиток і вирішення конфлікту. Визначення можливих засобів і шляхів вирішення конфлікту.
14. Визначення механізмів взаємозв'язку даної міжнародної ситуації з внутрішнім станом суб'єктів, іншими міжнародними конфліктами, глобальними-світовими процесами протиборства і конфронтації.
РОБОТА №7
1. Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації.
2. Введення поняття управління.
3. Тип управління.
4. Структура управління.
5. Організаційні форми управління
6. Механізм управління.
7. Функції управління.
8. Програмний метод управління
9. Аналіз обраного дослідником аспекту (політики держави) і виділення визначальних напрямків розвитку МВ.
10. Загальний висновок про характер управління в МВ.
РОБОТА №8
1. Збір і обробка інформації.
2. Аналіз зовнішньополітичної інформації.
3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація.
4. Формування цілей суб'єктів.
5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу.
6. Розробка переліку альтернатив (Х).
7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2.
8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2).
9. Формування критерію вибору альтернатив (Y).
10. Визначення преференцій Z.
11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V).
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів.
Двойственность стандартов международного права – это принципиально различное применение принципов, законов, правил, оценок к однотипным действиям различных субъектов (одним из которых может выступать сам оценивающий) в зависимости от степени лояльности этих субъектов или иных соображений выгоды для оценивающего. Политикой двойных стандартов называется ситуация, когда оценка одних и тех же действий субъектов варьируется в зависимости от того, в каких отношениях ...
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Хон 019
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Международный терроризм новый вызов современного мира

  Содержание Введение 3 1.Теоретические основы формирования международного терроризма 5 1.1.Понятие международного терроризма 5 1.2.Причины формирования международного терроризма 12 2.Анализ развития и формирования международного терроризма 19 2.1. Современные тенденции формирования международного терроризма 19 2.2.Борьба с формированием международного терроризма 23 2.3. Статистика террористических актов на территории Российской Федерации в 2005-2011 гг. 27 Заключение 32 Список литературы 34
 • Международный маркетинг

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 РАЗДЕЛ 1. Теория и практика современного международного маркетинга 6 1.1. Международный маркетинг - основы 6 1.2. Принципы международного маркетинга 11 1.3. Формы и методы управления маркетингом для повышения конкурентоспособности 16 РАЗДЕЛ 2. Анализ принципов и положений международного маркетинга 19 2.1. Характеристика международного холдинга как субъекта международного маркетинга 19 2.2. Концерн OC OCCIDENT Holding AG в России 22 РАЗДЕЛ 3. Разработка рекомендаций по внедрению принципов международного маркетинга в деятельность компании 25 3.1. Определение потенциала и выбор внешних рынков 25 3.2. Евролайф как посредник и субъект рынка России 27 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 35
 • Скрытая угроза мировой торговле

  Введение 2 1. Понятие торговли и международного торгового права 2 2. Теории международной торговли. Динамика и структура международного обмена. Практика регулирования внешнеторговых связей. 5 2.1.Теории международной торговли 6 2.2.Динамика и структура международного обмена 8 2.3.Практика регулирования внешнеторговых связей 12 Заключение 16 Список литературы 16
 • Правовые основы регулирования информационной деятельности

  1. Понятие интеллектуальной собственности и необходимость её охраны 3 2. Объекты интеллектуальной собственности в процессе экономического воспроизведения 4 3. Исторический обзор законодательства об интеллектуальной собственности 5 4. Объекты и субъекты правовых отношений в сфере интеллектуальной собственности и информационной деятельности 7 5. Основы законодательства Украины об информации и охране интеллектуальной собственности и практика его реализации 9 6. Основы международного права об информации и охране интеллектуальной собственности 12 7. Проблемы адаптации украинского законодательства об информации и охране интеллектуальной собственности к нормам международного права 15 Литература 18
 • Международное разделение труда

  ВВЕДЕНИЕ 3 1. СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА, ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЯ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА 4 1.1. Интернационализация хозяйственной жизни. Сущность мирового хозяйства 4 1.2. Международное разделение труда 8 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 14 2.1. Международная специализация труда и ее особенности 14 2.2. Основные виды международной предметной специализации производства 19 3. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА И ЕГО МОДЕЛИ (ТЕОРИИ) 22 3.1. Проблемы и перспективы развития международного разделения труда 22 3.2. Россия в системе международного разделения труда 28 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35
 • Контрольная международный банковский менеджмент

  1. Методы международного банковского менеджмента 3 2. Принципы построения организационной структуры международного банковского бизнеса 10 3. Методы снижения рисков в международном банковском бизнесе 15 Литература 28
 • Глобальный международный финансовый рынок на примере Банка ВТБ

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 5 1.1 Понятие и структура международного финансового рынка 5 1.2. Тенденции развития т современного международного финансового рынка 9 1.3. Проблемы трансформации современного международного финансового рынка 11 ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА РОССИЙСКУЮ БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ 20 2.1. Место российской банковской системы на современном финансовом рынке 20 2.2. Развитие операций российских коммерческих банков в условиях глобализации 30 2.3. Влияние международного финансового рынка на кредитную политику АКБ «ВТБ» 45 ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 55 3.1. Трансформация национальных банковских систем в условиях глобализации 55 3.2. Повышение конкурентоспособности банковской системы 63 3.3. Участие российских банков в международном синдицированном кредитовании 74 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 84
 • Международный Суд ООН

  1. Введение 2. История создания Международного Суда 3. Международный Суд по модели Камаровского 4. Международный Суд Организации Объединенных Наций Организация Суда Состав Суда Процедура Суда Компетенция Суда Решения Суда Проблемы реформирования Международного Суда ООН 5. Заключение 6. Список использованной литературы
 • Глобальный международный финансовый рынок на примере Внешнеэкономбанк.

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 РАЗДЕЛ I. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 5 1.1 Понятие и структура международного финансового рынка 5 1.2. Тенденции развития т современного международного финансового рынка 9 1.3. Проблемы трансформации современного международного финансового рынка 11 Вывод по первой главе 19 ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА РОССИЙСКУЮ БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ 20 2.1. Место российской банковской системы на современном финансовом рынке 20 2.2. Развитие операций российских коммерческих банков в условиях глобализации 41 2.3. Влияние международного финансового рынка на кредитную политику «Внешэкономбанк» 47 Выводы ко второй главе 61 III. Перспективы развития российской банковской системы в условиях глобализации международных финансовых рынков 62 3.1. Трансформация национальных банковских систем в условиях глобализации 62 3.2. Повышение конкурентоспособности банковской системы 71 3.3. Участие российских банков в международном синдицированном кредитовании 82 Выводы к третьей главе 87 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 89 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 92 ПРИЛОЖЕНИЯ 96
 • Культура международного менеджмента

  Вступление 3 1.Парадигма культуры международного менеджмента 4 2. Проблема функционирования социальных инфраструктур в международном менеджменте 8 Заключение 11 Список литературы 12Вступление 3 1.Парадигма культуры международного менеджмента 4 2. Проблема функционирования социальных инфраструктур в международном менеджменте 8 Заключение 11 Список литературы 12

©: 2011-2022 infoworks.ru