Заказать реферат

Контрольная: Нацистский режим. Немецкий вариант распределения мира на центр и периферию (ID:50948)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Нацистский режим. Немецкий вариант распределения мира на центр и периферию (Код работы:50948)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 30 стр.
Цена: 450 грн.
Код работы (ID): 50948
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 520
СодержаниеРОБОТА №3.
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища.
3. Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів.
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів.
5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК.
6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії.
7-8. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску.
9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
10. Характеристика публічно-політичних персон.
11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії.
13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ.
16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості.
17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів.
18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ.
19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків.
РОБОТА №4
1. Обмеження ПЧК.
2. Співставлення обмеженого ПЧК з ЦВМІ, якого було встановлено у роботі №2.
3. Встановлення суб’єктного складу зовнішньополітичної взаємодії.
4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій.
5. Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу.
6. Встановлення просторово-часових і суб’єктних рамок центру докладання сил суб’єктів МВ.
7. Розстановка сил у ЦДС.
8. Визначення ресурсів сторін у ЦДС.
9. Визначення потенціалу сторін.
10. Визначення потужності суб’єктів (М).
11. Визначення відносної могутності суб’єкта.
12. Визначення ступеню позитивного впливу суб’єкта МВ (К11).
13. Визначення престижу суб’єкта МВ (К10).
15. Оцінка реально застосованих сил суб’єктів у ЦДС.
16. Оцінка інтенсивності існуючої протидії сторін.
17. Визначення співвідношення сил (Т).
РОБОТА №5
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення проблемної ситуації.
3. Виділення безпосередніх суб'єктів МВ.
4. Характеристика МВ по характеру взаємодіючих суб'єктів.
5. Характеристика МВ по виду.
6. Характеристика МВ за формою.
7. Характеристика МВ по колу учасників.
8. Характеристика МВ за часом здійснення.
9. Характеристика МВ по типах.
10. Загальний висновок.
РОБОТА №6
1. Обмеження ПЧК.
2. Виділення проблемної ситуації.
3. Визначення коаліційних груп.
4. Визначення сторін, що протидіють.
5. Кваліфікація ПС
6. Виявлення конфліктної ситуації.
7. Визначення союзів і коаліцій.
8. Обмеження складу конфліктуючих сторін.
9. Обмеження просторово-тимчасових і об'єктивних рамок міжнародного конфлікту
10. Визначення типу МК.
11. Визначення видових особливостей МК
12. Визначення фази, етапу розвитку і стадії МК.
13. Припущення про можливий розвиток і вирішення конфлікту. Визначення можливих засобів і шляхів вирішення конфлікту.
14. Визначення механізмів взаємозв'язку даної міжнародної ситуації з внутрішнім станом суб'єктів, іншими міжнародними конфліктами, глобальними-світовими процесами протиборства і конфронтації.
РОБОТА №7
1. Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації.
2. Введення поняття управління.
3. Тип управління.
4. Структура управління.
5. Організаційні форми управління
6. Механізм управління.
7. Функції управління.
8. Програмний метод управління
9. Аналіз обраного дослідником аспекту (політики держави) і виділення визначальних напрямків розвитку МВ.
10. Загальний висновок про характер управління в МВ.
РОБОТА №8
1. Збір і обробка інформації.
2. Аналіз зовнішньополітичної інформації.
3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація.
4. Формування цілей суб'єктів.
5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу.
6. Розробка переліку альтернатив (Х).
7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2.
8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2).
9. Формування критерію вибору альтернатив (Y).
10. Визначення преференцій Z.
11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V).
РОБОТА №7
1. Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації. Данная проблематика имеет четкие пространственные и временные ограничения: географические рамки – Германия, а временные – февраль 1934 года в Германии вступил в силу закон «О защите народа и государства» и закон «Против измены германскому народу и действий направленных на измену», после которых вводилось чрезвычайное положение и отменялось действие конституционных статей о свободе слова, печати, союзов, собраний, о тайне переписке. ...
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Хон 021
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Земельное право Вариант 9

  СОДЕРЖАНИЕ Режим консервации загрязнённых и деградировавших земель 2 Задача 8 Список литературы 9
 • Особливості розвитку гірськолижного туризму в північній Європі

  Список використаної літератури 1.Дмитревский Ю.Д. Туристские районы мира. — Смоленск, 2000. — С. 138—152. 2. Циненко О.В., Гераскин Д.Д., Малинкина Т.М. и др. Международная энциклопедия туризма, отдыха и развлечений Союз Travel, №2. - М., 1997. 3. Максаковский В.П. Географическая картина мира. - Ярославль, 1995.
 • Метафизика Аристотеля как учение о сверхчувствительном мире

  Вступление 3 1. МЕТАФИЗИКА АРИСТОТЕЛЯ: УЧЕНИЕ О ПРИЧИНАХ И НАЧАЛАХ БЫТИЯ И ЗНАНИЯ 4 2. КРИТИКА АРИСТОТЕЛЕМ ПЛАТОНОВСКОГО МИРА «ИДЕЙ» 11 3. ОСНОВИ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОГО МИРА АРИСТОТЕЛЯ 19 Выводы 26 Литература. 27
 • ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

  ВСТУП 3 1. Поняття державного режиму 4 2. Демократичний режим 7 3. Авторитарний режим 12 ВИСНОВОК 20 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 21
 • Каналы распределения товаров предприятия (сбытовая политика)

  СОДЕРЖАНИЕ Введе-ние……………………………………………………………….…....3 1 Каналы распределения как элемент маркетин-га…………………...…..5 1.1 Понятие и значение распределения…………………………………5 1.2 Основные методы сбыта…………………………………………....10 1.3 Выбор каналов распределения това-ров…………………………...11 1.4 Факторы, влияющие на выбор канала распределе-ния…………...14 2 Анализ каналов товародвижения ОДО «Альянс-мебель»…………...20 2.1. Организационная характеристика предприятия………………....20 2.2 Анализ сбытовой политики ОДО ""Альянс-мебель""…………..….22 2.3 Управление качеством и конкурентоспособностью продук-ции…………………………………………………………...26 2.4 Каналы реализации продукции………………………………….....28 3 Совершенствование сбытовой политики ОДО «Альянс-мебель»…..34 3.1 Достоинства и недостатки сбытовой политики предприятия……34 3.2 Выявление рыночных возможностей по сбыту продук-ции……...36 Заключение………………………………………………………………..40 Список использованных источников……………………………………42
 • Статистический анализ рядов распределения

  1. Статистический анализ рядов распределения 1-14 2. Задачи 14-23 Література 24
 • Маркетинг

  Содержание 1.Сбытовая политика фирмы. Система распределения товара, понятие канала распределения, выбор канала. Оптовая торговля: понятие, функции, формы оптовой торговли. Розничная торговля: понятие, функции, виды предприятий розничной торговли. 3 2.Представить 5 товаров, жизненный цикл которых отличается от классического представления, примеры иллюстрировать графиками 15 Список литературы 16
 • Контрольная Маркетинг

  Содержание 1.Сбытовая политика фирмы. Система распределения товара, понятие канала распределения, выбор канала. Оптовая торговля: понятие, функции, формы оптовой торговли. Розничная торговля: понятие, функции, виды предприятий розничной торговли. 3 2.Представить 5 товаров, жизненный цикл которых отличается от классического представления, примеры иллюстрировать графиками 17 Список литературы 18
 • СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ “АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ” ТА “МИТНИЙ РЕЖИМ”

  Ключові слова. Адміністративно-правовий режим, митний режим, адміністративний спосіб регулювання, загальні та спеціальні режими.З метою характеристики правового інституту митного режиму та на основі теорії правового режиму досліджено співвідношення фундаментальних категорій адміністративного та митного права, якими є адміністративно-правовий та митний режим. Зроблено висновок, що ці категорії співвідносяться як родова й видова.
 • Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання

  ВСТУП ................................................................. стор. 3 РОЗДІЛ 1. Правовий режим використання природних ресурсів на праві власності у сфері господарювання ...... стор. 7 РОЗДІЛ 2. Правовий режим використання природних ресурсів на праві користування у сфері господарювання ... стор. 20 РОЗДІЛ 3. Правовий режим використання окремих видів природних ресурсів ...................... стор. 42 3.1. Правовий режим використання земель .......... стор. 42 3.2. Правовий режим використання водних ресурсів в Україні ...................................... стор. 45 3.3. Правовий режим використання лісів ............. стор. 50 3.4. Правовий режим використання надр ………. стор. 52 3.5. Правовий режим використання тваринного світу.. стор. 56 3.6. Правова охорона атмосферного повітря ......... стор. 60 ВИСНОВКИ ......................................................... стор. 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................ стор. 69

©: 2011-2022 infoworks.ru