Заказать реферат

Контрольная: Тридцятирічна війна (ID:50977)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Тридцятирічна війна (Код работы:50977)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 30 стр.
Цена: 600 грн.
Код работы (ID): 50977
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 478
СодержаниеРобота №1
Контент-аналіз
Факторний аналіз наявної інформації
Сутнісний аналіз
Робота №2
1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК).
2. Вірогідні суб’єкти взаємодії міжнародних інтересів.
3. Вірогідні об’єкти міжнародних інтересів
4. Сфери міжнародних інтересів суб’єктів.
5. Об’єктні сфери інтересів, що взаємодіють.
6. Безпосередні суб’єкти міжнародних інтересів, що взаємодіють
7. Класифікація та кваліфікація міжнародних інтересів суб’єктів по відношенню до визначених об’єктів.
8. Квантифікація міжнародних інтересів.
9. Спектри міжнародних інтересів суб’єктів, що взаємодіють.
10. Взаємозв’язок об’єктів інтересів в даному ПЧК.
11. Визначення Центру Взаємодії Міжнародних Інтересів (ЦВМІ).
12. Виділення проблемної ситуації (ПС) у ЦВМІ.
13. Кваліфікація проблемної ситуації.
14. Аналіз збігу та протиріч міжнародних інтересів у визначеному ЦВМІ.
15. Виділення коаліцій та протиборств у МВ.
16. Інтенсивність взаємодії міжнародних інтересів.
17. Висновки за результатами аналізу МІ.
18. Взаємозв’язок даного ЦВМІ (даної проблематики) з іншими ЦВМІ та міжнародними процесами.
Самостійна робота №3
1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК).
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища.
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів.
5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК.
6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії.
7. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску.
9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
10. Характеристика публічно-політичних персон
11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії.
13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ
16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості.
17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів.
18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ
19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків
20. Розробка планів зовнішньополітичних заходів, що викликані цілями та діями суб’єктів МВ.
Самостійна робота №4
1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК).
2. Співставлення обмеженого ПЧК з ЦВМІ, якого було встановлено у роботі №2.
3. Встановлення суб’єктного складу зовнішньополітичної взаємодії.
4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій.
5. Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу.
6. Встановлення просторово-часових і суб’єктних рамок центру докладання сил суб’єктів МВ.
7. Розстановка сил у ЦДС.
8. Визначення ресурсів сторін у ЦДС.
9. Визначення потенціалу сторін.
К1.1 - коефіцієнт мобілізації ресурсів за час
10. Визначення потужності суб’єктів (М).
11. Визначення відносної могутності суб’єкта.
12. Визначення ступеню позитивного впливу суб’єкта МВ (К11).
13. Визначення престижу суб’єкта МВ (К10).
14. Визначення міжнародного авторитету суб’єкта (К12).
15. Встановлення видів сили, які використовуються з боку суб’єктів у даному МВ.
16. Оцінка реально застосованих сил суб’єктів у ЦДС.
17. Оцінка інтенсивності існуючої протидії сторін.
18. Визначення співвідношення сил (Т).
19. Взаємозв’язок розглянутого МВ, його ЦДС з іншими ЦДС, ЦВМІ і іншими глобальними світовими процесами.
Самостійна робота №5
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення проблемної ситуації.
3. Виділення безпосередніх суб'єктів МВ.
4. Характеристика МВ по характеру взаємодіючих суб'єктів.
5. Характеристика МВ по виду.
6. Характеристика МВ за формою.
7. Характеристика МВ по колу учасників.
8. Характеристика МВ за часом здійснення.
9. Характеристика МВ по типах.
Самостійна робота №6
1. Обмеження ПЧК.
2. Виділення проблемної ситуації.
3. Визначення коаліційних груп.
4. Визначення сторін, що протидіють.
5. Кваліфікація ПС
6. Виявлення конфліктної ситуації.
7. Визначення союзів і коаліцій.
8. Обмеження складу конфліктуючих сторін.
9. Обмеження просторово-тимчасових і об'єктивних рамок міжнародного конфлікту.
10. Визначення типу МК.
11. Визначення видових особливостей МК.
12. Визначення фази, етапу розвитку і стадії МК.
13. Припущення про можливий розвиток і вирішення конфлікту. Визначення можливих засобів і шляхів вирішення конфлікту.
14. Визначення механізмів взаємозв'язку даної міжнародної ситуації з внутрішнім станом суб'єктів, іншими міжнародними конфліктами, глобальними-світовими процесами протиборства і конфронтації.
Самостійна робота №7
1.Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації.
2. Введення поняття управління.
3. Тип управління.
4. Структура управління.
5. Організаційні форми управління.
6. Механізм управління
7. Функції управління.
8. Програмний метод управління.
9. Аналіз обраного дослідником аспекту (політики держави) і виділення визначальних напрямків розвитку МВ.
10. Загальний висновок про характер управління в МВ.
Робота №8
1. Збір і обробка інформації.
2. Аналіз зовнішньополітичної інформації.
3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація.
4. Формування цілей суб'єктів.
5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу.
6. Розробка переліку альтернатив (Х).
7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2.
8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2).
9. Формування критерію вибору альтернатив (Y).
10. Визначення преференцій Z.
11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V).
12. Постановка задачі.
13. Вибір.
14. Коригування рішення.
15. Посадові інструкції.


2. Факторний аналіз
На динаміку та характер конфлікту впливають історичні передумови та політична ситуація на той час в країні. Священна Римська Імперія в XVII ст. становила конгломерат десятків королівств, князівств, і різноманітних адміністративних одиниць - церковних або світських. В Богемії, Угорщині, Саксонії і Північних князівствах Німеччини домінували протестанти, разом з тим, Баварія, Австрія, а також інші Південні князівства були переважно католицькими. Пануюча в Священній Римській Імперії династія Габсбургів була католицькою і всіляко дискримінувала протестантів. На початку XVII ст. розгорталася контрреформація, посилювалась церковна цензура і інквізиція, зміцнився орден Єзуїтів. Ватикан всіляко підштовхував правителів-католиків до викорінення протестантизму в своїх володіннях.
Слід відзначити, що з часів Карла V провідна роль в політичному житті Європи належала династії Габсбургів. На початку XVII століття іспанська гілка династії володіла Португалією, Південними Нідерландами, півднем Італії і, колоніями в Америці.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Хон 050
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Хонін _ Тридцятирічна війна

  Робота №1 1 РОБОТА №2 5 РОБОТА №3 9 РОБОТА №4 13 РОБОТА №5 17 РОБОТА №6 19 РОБОТА №7 22 РОБОТА №8 25 Робота №1 1 РОБОТА №2 5 РОБОТА №3 9 РОБОТА №4 13 РОБОТА №5 17 РОБОТА №6 19 РОБОТА №7 22 РОБОТА №8 25
 • Холодна війна

  ВСТУП 3 УЧАСНИКИ КОНФЛІКТУ 5 ПРИЧИНИ КОНФЛІКТУ ТА СПІРНІ ПИТАННЯ 5 ПЕРЕБІГ КОНФЛІКТУ 6 1. Поняття „холодна війна” 6 2. Створення військових блоків 7 3. Політичні і військові аспекти “холодної війни” 8 4. “Психологічна війна” 12 5. Наслідки і результати конфлікту 14 ВИСНОВОК 18 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 20
 • Становлення балканського блоку. Балканська війна

  Вступ 3 1. Утворення Балканського блоку 4 2. Балканські війни та їх наслідки 6 2.1. Перша балканська війна 6 2.2. Друга балканська війна 10 Висновок 12 Література 13
 • МЕКСИКАНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

  1. ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ РЕВОЛЮЦІЇ 3 2. ЗМІСТ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ. 6 2.1. Перший етап: війна проти диктатури Діаса. 6 2.2. Другий етап: війна проти президента Мадеро 7 2.3. Третій етап: війна проти диктатури Уэрти. Перша інтервенція США. 7 2.4. Четвертий етап: Війна проти президента Карранси. Друга інтервенція США. 8 3. ПІДСУМКИ ТА ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МЕКСИКАНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 12
 • Сербія в балканських війнах

  ВСТУП 3 1. ПЕРША БАЛКАНСЬКА ВІЙНА 4 2. ДРУГА БАЛКАНСЬКА ВІЙНА 9 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17
 • Буржуазна революція в Англії (особливості, характеристика етапів)

  Вступ 3 1. Передумови – початок революції (конституційний етап) 5 2. Перша громадянська війна 14 3. Друга громадянська війна і індепендентска республіка 17 4. Відновлення монархії 22 Висновок 24 Література: 26
 • Холодна війна як інформаційна війна

  Вступ 3 1. Загальна характеристика “холодної війни” 5 2. Сучасний концепт інформаційно-психологічної війни 10 3. Інформаційно-психологічна зброя 13 Висновок 20 Список використаної літератури 22
 • Гетьманування І.Мазепи та Північна війна

  Вступ 3 1. Початок політичної кар’єри гетьмана Івана Мазепи 4 2. Північна війна та перехід І.Мазепа на бік Швеції (1708 – 1709) 6 3. Культурно-релігійне життя в Україні за часів гетьманування І.Мазепи. Меценатська діяльність гетьмана 9 Висновки 14 Література 16
 • Інформаційна війна США та Іраку

  Вступ 3 1. Якісний вимір перебування США в Іраці 4 2. Інформаційна війна США та Іраку 5 3. Ставлення американської громадськості щодо присутності США в Іраці 7 Висновок 9 Література 10Вступ 3 1. Якісний вимір перебування США в Іраці 4 2. Інформаційна війна США та Іраку 5 3. Ставлення американської громадськості щодо присутності США в Іраці 7 Висновок 9 Література 10
 • Державність США

  Вступ 3 1. Війна за незалежність у Північній Америці та її особливості 5 2. Формування державності США 9 2.1 Декларація незалежності 1776 року. 9 2.2 Статті Кофедерації 1781 року. 11 2.3 Конституція США 1787 року 12 2.4 Перший цикл поправок (Білль про права) 16 2.5 Громадянська війна, другий цикл поправок до конституції 17 2.6 Акти про реконструкцію 20 3.Правова сиситема США 24 Висновок 27 Література 28Вступ 3 1. Війна за незалежність у Північній Америці та її особливості 5 2. Формування державності США 9 2.1 Декларація незалежності 1776 року. 9 2.2 Статті Кофедерації 1781 року. 11 2.3 Конституція США 1787 року 12 2.4 Перший цикл поправок (Білль про права) 16 2.5 Громадянська війна, другий цикл поправок до конституції 17 2.6 Акти про реконструкцію 20 3.Правова сиситема США 24 Висновок 27 Література 28
 • Партизанська війна в Іраці, як каталізатор конфлікту

  Вступ 3 1. Дестабілізуючий вплив іракського фактору на систему міжнародних відносин 5 2. Партизанська війна в Іраці, як каталізатор конфлікту 9 3. Наслідки партизанської війни та нова американська тактика 11 Висновок 13 Література 15Вступ 3 1. Дестабілізуючий вплив іракського фактору на систему міжнародних відносин 5 2. Партизанська війна в Іраці, як каталізатор конфлікту 9 3. Наслідки партизанської війни та нова американська тактика 11 Висновок 13 Література 15

©: 2011-2022 infoworks.ru