Заказать реферат

Контрольная: Політика нестабільності в Україні та її вплив на міжнародні відносини (ID:50991)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Політика нестабільності в Україні та її вплив на міжнародні відносини (Код работы:50991)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 17 стр.
Цена: 75 грн.
Код работы (ID): 50991
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 661
СодержаниеСамостійна робота №3
1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК).
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища.
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів.
5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК.
6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії.
7. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску.
9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
10. Характеристика публічно-політичних персон
11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії.
13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ
16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості.
17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів.
18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ
19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків
20. Розробка планів зовнішньополітичних заходів, що викликані цілями та діями суб’єктів МВ.

1. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПКЧ
Зміст мети багато в чому залежить від об'єктивних законів дійсності, реальних можливостей суб'єкта міжнародних відносин і вживаних їм засобів до її досягнення. Щоб чітко висвітлити всі наслідки впливу політичної нестабільності в Україні на міжнародні відносини слід їх поділити на: цілі ідеалу, цілі пріоритету, головні цілі і тактичні цілі. Ціль ідеал це те до чого прагне держава. У нашому випадку метою ідеалу для України буде прагнення до виходу із залежності від Росії і світове визнання України як рівноправного суб'єкта міжнародних відносин. Головні цілі — це ті цілі, від яких суб'єкт відмовитися без істотних втрат не може. Для даних суб'єктів і акторів вони будуть схожі з метою пріоритету. Тактичні цілі — це шлях по якому суб'єкт наближається до мети ідеалу, вони пов'язані з реалізацією стратегічної мети. У нашому випадку тактичними цілями суб'єкта будуть спроби обох суб'єктів встановлювати вигідні кожному з них окремо умови зовнішніх відносин.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Хон 064
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Міжнародні відносини та світова політика після завершення другої світової війни

  Зміст Вступ 3 Міжнародні відносини та світова політика після завершення другої світової війни 5 1.Зміни в міжнародному становищі після Другої світової війни 5 2.Створення ООН 10 3.Політика «холодної війни» 12 4.Трансатлантичні відносини у 70-х рр. ХХ ст. 16 Висновки 21 Список джерел 23
 • Причини та наслідки нестабільності курсу долара

  Вступ 3 1. Загальна характеристика світової економіки та причини її нестабільності 5 2. Причини та наслідки нестабільності американської валюти 7 3. Завдання макроекономічної політики що стабілізації ситуації на світовому ринку 10 Висновки 14 Список використаної літератури 15Вступ 3 1. Загальна характеристика світової економіки та причини її нестабільності 5 2. Причини та наслідки нестабільності американської валюти 7 3. Завдання макроекономічної політики що стабілізації ситуації на світовому ринку 10 Висновки 14 Список використаної літератури 15
 • Контрольна міжнародні економічні відносини

  1. Сучасні міжнародні економічні відносини: види та особливості 3 2. Поняття валютної системи та її основні елементи 9 3. Охарактеризувати міжнародні торгівельні відносини між двома або кількома країнами (на Ваш вибір) і зробити висновок про те яка з теорій міжнародної торгівлі домінує у цих торгівельних взаємозв'язках 13 Література 19
 • Антимонопольне регулювання в економіці України

  Вступ 3 1. Сутність антимонопольного регулювання економіки та його основні інструменти 5 2. Етапи становлення системи антимонопольного регулювання в Україні 13 3. Вплив глобалізації на систему антимонопольного регулювання 21 4. Конкурентна політика та необхідність її подальшого вдосконалення в Україні 24 Висновки 32 Список використаних джерел 35 Вступ 3 1. Сутність антимонопольного регулювання економіки та його основні інструменти 5 2. Етапи становлення системи антимонопольного регулювання в Україні 13 3. Вплив глобалізації на систему антимонопольного регулювання 21 4. Конкурентна політика та необхідність її подальшого вдосконалення в Україні 24 Висновки 32 Список використаних джерел 35
 • Формувння валютної системи в Україні

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Валютна система та валютна політика, ознаки розвитку 4 2. Валютно-курсова політика та механізми її реалізації в Україні 16 2.1. Система валютного регулювання та валютного контролю в Україні 16 2.2. Стратегічні напрямки курсової політики в Україні 22 3. Механізм інтеграції України до світового валютного ринку, проблеми та напрямки їх вирішення 27 Висновки 38 Список літератури 39 Додатки 40 1. Таб. Основні елементи національної і світової валютних систем 2. Схема Вплив політичної кризи на розгортання нестабільності у банківській та валютній системі України Метою роботи є визначення механізму функціонування національної валютної системи та виокремлення основних пріоритетних напрямків формування курсової політики в Україні. Предметом роботи є національна валютна система. Об’єктом роботи є механізм функціонування валютної системи України. Хронологічними межами роботи є 1990-2006 рік
 • Міжнародні відносини Болгарії

  Вступ 1. Міжнародні відносини Болгарії із країнами сусідами та міжнародними організаціями 2. Зовнішньоекономічні відносини України і Болгарії Висновок Використана література
 • Вплив політичної стабільності в Україні на міжнародні відносини з країнами Євросоюзу

  Робота №1 4 Контент-аналіз 6 Факторний аналіз наявної інформації 8 Сутнісний аналіз 9 Контент-аналіз З метою проведення контент-аналізу теми „Вплив політичної стабільності в Україні на міжнародні відносини з країнами Євросоюзу” автор вважає за необхідне визначити хронологічні рамки вибірки інформаційного матеріалу. Отже, нами були проаналізовані англомовні джерела інформації – це журнали „The Economist”, “Time”, “Current Affairs” „Компас”, газети „Зеркало тижня” та Інтернет-ресурсу, де містить матеріал, що розкриває взаємозв’язок між політичною стабільністю в державі та активізацією міжнародних відносин. Наприклад, таких її консервативних представників, як Франція та Німеччина (Додаток). Хронологічно наше дослідження базується на періоді 2004-2006 рр., такий вибір автора пояснюється зміною президентсько-парламентського на парламентсько-президентську форму правління в Україні. Ми зробили вибірку лексичного матеріалу за типом позитивне/негативне. Приклади лексичної вибірки подані в таблиці.....
 • Зовнішня політика України 2001-2002

  ВСТУП………………………………………………………………………………..3 1. ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО РОСІЇ………………………………………………………………………………....6 1.2. 2002 – РІК УКРАЇНИ В РОСІЇ………………………………………………..9 2. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ 2.1. ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ ЄС…………………..14 2.2. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З ІНДІЄЮ………………………………………..17 2.3. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ЗІ США…………………………………………..20 3. УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 3.1. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З НАТО…………………………………………..24 3.2. УКРАЇНА ТА ГУУАМ……………………………………………………….29 ВИСНОВОК………………………………………………………………………..33 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………………35
 • РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  Вступ Розділ І. 1.1. Політичний вимір українсько-російських взаємовідносин 1.2. Проблема невизначеності українсько-російського кордону 1.3. Автономна Республіка Крим (АРК) — територія міждержавних суперечок 1.4. Зміни пріоритетів у міждержавних стосунках після «помаранчевої революції» в Україні Розділ ІІ. Економічна співпраця України та Росії 2.1. Проблеми врегулювання відносин в ПЕК 2.2. Співпраця в сфері воєнно-промислового комплексу (ВПК) 2.3. Проблеми створення зони вільної торгівлі Розділ ІІІ. Відносини України з Росією в гуманітарній сфері 3.1. Політика держав щодо національних меншин 3.2. Вплив РПЦ на церковне життя в Україні 3.3. Відносини України з Росією в інформаційній сфері Висновки Список використаної літератури
 • Зовнішня політика КНР у 90-х роках

  Зміст Вступ 2 1. Основні риси розвитку Азіатсько-Тихоокеанського регіону 4 2. Внутрішні проблеми і сучасні політичні установки Китаю 6 3. Зовнішня політика та відносини з країнами світу 15 3.1. Американсько-китайські відносини. 15 3.2. Відносини КНР з Росією та Україною. 16 4. Прогнозування стратегії розвитку країни 21 Висновок 24 Список використаної літератури 26-27 Метою роботи є розглянути зовнішню політику Китаю й зробити відповідні висновки. Предметом дослідження є відносини КНР із іншими країнами. Об'єктом роботи є зовнішня політика КНР по відношенню інших країн. Основна увага в роботі буде звернено політичним відносинам КНР в 90-х роках, а також буде порушена історія економічних і політичних відносин Китаю й розвиток Китаю в цей час. Літературну базу роботи складуть книги по міжнародним відносинам і геополітиці. Серед авторів варто виділити Василенко И.А. з навчальним посібником «Геополітика сучасного миру»; Ашенкампф Н.Н., Погорєльська С.В. «Сучасна геополітика», у якій представлені основні напрямки геополітичної думки 19-20 вв. А також Ланцову С.А., Ачкасову В.А. з навчальним посібником «Світова політика й міжнародні відносини», де особлива увага приділена відносинам КНР із країнами СНД

©: 2011-2022 infoworks.ru