Заказать реферат

Контрольная: Українсько-китайське співробітництво в інвестиційній сфері (ID:50994)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Українсько-китайське співробітництво в інвестиційній сфері (Код работы:50994)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 80 стр.
Цена: 600 грн.
Код работы (ID): 50994
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 530
СодержаниеРобота №1
Контент-аналіз
Факторний аналіз наявної інформації
Сутнісний аналіз
Робота №2
1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК).
2. Вірогідні суб’єкти взаємодії міжнародних інтересів.
3. Вірогідні об’єкти міжнародних інтересів
4. Сфери міжнародних інтересів суб’єктів.
5. Об’єктні сфери інтересів, що взаємодіють.
6. Безпосередні суб’єкти міжнародних інтересів, що взаємодіють
7. Класифікація та кваліфікація міжнародних інтересів суб’єктів по відношенню до визначених об’єктів.
8. Квантифікація міжнародних інтересів.
9. Спектри міжнародних інтересів суб’єктів, що взаємодіють.
10. Взаємозв’язок об’єктів інтересів в даному ПЧК.
11. Визначення Центру Взаємодії Міжнародних Інтересів (ЦВМІ).
12. Виділення проблемної ситуації (ПС) у ЦВМІ.
13. Кваліфікація проблемної ситуації.
14. Аналіз збігу та протиріч міжнародних інтересів у визначеному ЦВМІ.
15. Виділення коаліцій та протиборств у МВ.
16. Інтенсивність взаємодії міжнародних інтересів.
17. Висновки за результатами аналізу МІ.
18. Взаємозв’язок даного ЦВМІ (даної проблематики) з іншими ЦВМІ та міжнародними процесами.
Самостійна робота №3
1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК).
2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища.
4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів.
5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК.
6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії.
7. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску.
9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
10. Характеристика публічно-політичних персон
11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії.
13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії.
14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів.
15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ
16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості.
17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів.
18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ
19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків
20. Розробка планів зовнішньополітичних заходів, що викликані цілями та діями суб’єктів МВ.
Самостійна робота №4
1. Встановлення Просторово-Часового Континууму (ПЧК).
2. Співставлення обмеженого ПЧК з ЦВМІ, якого було встановлено у роботі №2.
3. Встановлення суб’єктного складу зовнішньополітичної взаємодії.
4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій.
5. Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу.
6. Встановлення просторово-часових і суб’єктних рамок центру докладання сил суб’єктів МВ.
7. Розстановка сил у ЦДС.
8. Визначення ресурсів сторін у ЦДС.
9. Визначення потенціалу сторін.
К1.1 - коефіцієнт мобілізації ресурсів за час
10. Визначення потужності суб’єктів (М).
11. Визначення відносної могутності суб’єкта.
12. Визначення ступеню позитивного впливу суб’єкта МВ (К11).
13. Визначення престижу суб’єкта МВ (К10).
14. Визначення міжнародного авторитету суб’єкта (К12).
15. Встановлення видів сили, які використовуються з боку суб’єктів у даному МВ.
16. Оцінка реально застосованих сил суб’єктів у ЦДС.
17. Оцінка інтенсивності існуючої протидії сторін.
18. Визначення співвідношення сил (Т).
19. Взаємозв’язок розглянутого МВ, його ЦДС з іншими ЦДС, ЦВМІ і іншими глобальними світовими процесами.
Самостійна робота №5
1. Обмеження ПЧК.
2. Визначення проблемної ситуації.
3. Виділення безпосередніх суб'єктів МВ.
4. Характеристика МВ по характеру взаємодіючих суб'єктів.
5. Характеристика МВ по виду.
6. Характеристика МВ за формою.
7. Характеристика МВ по колу учасників.
8. Характеристика МВ за часом здійснення.
9. Характеристика МВ по типах.
Самостійна робота №6
1. Обмеження ПЧК.
2. Виділення проблемної ситуації.
3. Визначення коаліційних груп.
4. Визначення сторін, що протидіють.
5. Кваліфікація ПС
6. Виявлення конфліктної ситуації.
7. Визначення союзів і коаліцій.
8. Обмеження складу конфліктуючих сторін.
9. Обмеження просторово-тимчасових і об'єктивних рамок міжнародного конфлікту.
10. Визначення типу МК.
11. Визначення видових особливостей МК.
12. Визначення фази, етапу розвитку і стадії МК.
13. Припущення про можливий розвиток і вирішення конфлікту. Визначення можливих засобів і шляхів вирішення конфлікту.
14. Визначення механізмів взаємозв'язку даної міжнародної ситуації з внутрішнім станом суб'єктів, іншими міжнародними конфліктами, глобальними-світовими процесами протиборства і конфронтації.
Самостійна робота №7
1.Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації.
2. Введення поняття управління.
3. Тип управління.
4. Структура управління.
5. Організаційні форми управління.
6. Механізм управління
7. Функції управління.
8. Програмний метод управління.
9. Аналіз обраного дослідником аспекту (політики держави) і виділення визначальних напрямків розвитку МВ.
10. Загальний висновок про характер управління в МВ.
Робота №8
1. Збір і обробка інформації.
2. Аналіз зовнішньополітичної інформації.
3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація.
4. Формування цілей суб'єктів.
5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу.
6. Розробка переліку альтернатив (Х).
7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2.
8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2).
9. Формування критерію вибору альтернатив (Y).
10. Визначення преференцій Z.
11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V).
12. Постановка задачі.
13. Вибір.
14. Коригування рішення.
15. Посадові інструкції.
Зовнішні та внутрішні проблеми:
- відносини між Україною та Китаєм в інвестиційній сфері будуються переважно по схемі «Китай-інвестор, Україна – приймає інвестиції»;
- показники економіки України набагато менше за китайські, зокрема у сфері отриманих іноземних інвестицій, не зважаючи на те, що Україна і Китай знаходяться в п’ятірці найбільш інвестиційно привабливих країн світу;
- китайські інвестиції складали за даними трирічної давності лише 0,1% всіх інвестицій в економіку України з-за кордону, тобто інвестиційне співробітництво не дуже розвинене;
- значні ризики для китайських інвесторів: лише 50% іноземних інвестицій в українську економіку перетворюються на реальні проекти;
- політична нестабільність в Україні, яка впливає на збільшення ризиків для іноземних інвесторів;
- згідно проектів китайських інвестицій в економіку України, такі інвестиції передбачаються в далеко не провідні галузі української економіки.

Таким чином, можна виділити наступні змістовні одиниці зібраного матеріалу:
1) позитивні: існування законодавчої бази співробітництва у сфері інвестування; визнана на світовому рівні інвестиційна привабливість обох країн; проведення багато чисельних заходів із ознайомлення китайських інвесторів з можливостями інвестування в Україну; вдала реалізація спільних проектів; спільна зацікавленість китайських інвесторів і українських підприємств у нових проектах; співробітництво по поточним проектам; створення умов для сприяння інвестуванню в обох державах.
2) Негативні одиниці: ризики інвестування в українську економіку: політична нестабільність, статистика, згідно якої лише 50% іноземних інвестицій перетворюються у реальні проекти; різна економічна потужність країн; передбачення переважно одностороннього сценарію взаємодії; порівняно низькі показники обсягу інвестицій з Китаю в Україну.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: Хон 067
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Українсько-польські відносини

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………….с. 3 І. Договірно-правова база між Україною та Польщею.……с. 5 ІІ. Українсько - Польске політичне співробітництво…….с. 12 ІІІ. Економічне співробітництво України та Польщі………с. 21 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..с. 27 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………с. 29
 • Українсько-Російське економічне співробітництво та його оптимізація

  Вступ 2 Розділ 1. Місце і роль Україно-Російського економічного співробітництва в реалізації зовнішньої стратегії України 6 1.1 Генезис та еволюція Україно-Російських економічних відносин. 6 1.2 Секторний аналіз розвитку економіки України та Росії як детермінанти моделі зовнішньоекономічної діяльності. 11 1.3 Узгодження національних економічних інтересів України і Росії на субрегіональному та європейському рівнях розвитку. 26 Розділ 2. Основні напрямки розвитку Україно-Російського співробітництва. 42 2.1 Характер та особливості торговельного співробітництва між Україною та Росією. 42 2.2 Інвестиційні потоки в системі міжнародного україно-російського співробітництва. 56 2.3 Закономірності енергетичного співробітництва. 67 2.4 Україно-Російське співробітництво в сфері обміну робочою силою. 78 Розділ 3. Диверсифікація та структурна оптимізація українсько-російського стратегічного партнерства 90 3.1. Адекватність концепції українсько-російського співробітництва в рамках ЄЕП національним економічним інтересам України 90 3.2. Важелі та інструменти підвищення зовнішньо-торгівельного потенціалу України у співробітництві з Росією 100 3.3. Стратегічні напрями вдосконалення українсько-російської співпраці в інвестиційній сфері 110 Висновки 123 Список використаної літератури 130 ДодаткиВступ 2 Розділ 1. Місце і роль Україно-Російського економічного співробітництва в реалізації зовнішньої стратегії України 6 1.1 Генезис та еволюція Україно-Російських економічних відносин. 6 1.2 Секторний аналіз розвитку економіки України та Росії як детермінанти моделі зовнішньоекономічної діяльності. 11 1.3 Узгодження національних економічних інтересів України і Росії на субрегіональному та європейському рівнях розвитку. 26 Розділ 2. Основні напрямки розвитку Україно-Російського співробітництва. 42 2.1 Характер та особливості торговельного співробітництва між Україною та Росією. 42 2.2 Інвестиційні потоки в системі міжнародного україно-російського співробітництва. 56 2.3 Закономірності енергетичного співробітництва. 67 2.4 Україно-Російське співробітництво в сфері обміну робочою силою. 78 Розділ 3. Диверсифікація та структурна оптимізація українсько-російського стратегічного партнерства 90 3.1. Адекватність концепції українсько-російського співробітництва в рамках ЄЕП національним економічним інтересам України 90 3.2. Важелі та інструменти підвищення зовнішньо-торгівельного потенціалу України у співробітництві з Росією 100 3.3. Стратегічні напрями вдосконалення українсько-російської співпраці в інвестиційній сфері 110 Висновки 123 Список використаної літератури 130 Додатки
 • Співробітництво України з країнами СНД у сфері послуг

  Вступ 3 1. Розвиток та сучасний стан відносин України з СНД 4 2. Співробітництво України з країнами СНД у сфері послуг 7 3. Українсько-російські соціально-економічні відносини як проекція на розвиток Співдружності Незалежних Держав 9 Висновки 14 Список використаних джерел 15Вступ 3 1. Розвиток та сучасний стан відносин України з СНД 4 2. Співробітництво України з країнами СНД у сфері послуг 7 3. Українсько-російські соціально-економічні відносини як проекція на розвиток Співдружності Незалежних Держав 9 Висновки 14 Список використаних джерел 15
 • Українсько-російські відносини на сучасному етапі розвитку

  План І. Основні проблеми українсько-російських відносин та шляхи їх розв’язання 2 1. Становлення та перспективи розвитку російсько-українських відносин 2 2. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 5 ІІ. Сучасний стан українсько-російських відносин 10 1. Активізація міждержавних і політичних відносин 10 2. Поглиблення багатостороннього співробітництва 14 3. Розширення контактів на вищому рівні 16 4. Торгівельно-економічне співробітництво 23 ІІІ. Перспективи розвитку між двома країнами 28 Висновок 32 Перелік використаної літератури 33
 • УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ

  Ключові слова: двостороннє економічне співробітництво, економічна оптимізація, європейська інтеграція, розширення ЄС.розглянуто проблеми розвитку українсько-польського економічного співробітництва у процесі наближення нашої держави до ЄС, а також запропоновано засоби поглиблення інтеграції української та польської економік на основі використання сучасних парадигм економічної оптимізації.
 • Україно-Польскі сучасні відносини на сучасному етапі

  ВСТУП 4 І. Договірно-правова база між Україною та Польщею 6 ІІ. Українсько - Польске політичне співробітництво 13 ІІІ. Економічне співробітництво України та Польщі 22 ВИСНОВКИ 28 ЛІТЕРАТУРА 30
 • Українсько-Німецькі відносини на сучасному етапі (2001-2007 рр.)

  ВСТУП 3 1. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ В АСПЕКТІ УКРАЇНСЬКИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 7 1.1 Політичний аспект українсько-німецьких відносин 8 1.2 Міждержавні ділові відносини між Україною та Німеччиною з точки зору української євро інтеграції 13 2. ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З НІМЕЧЧИНОЮ 16 2.1 Аналіз сучасного стану торгівельно-економічних взаємин України та Німеччини 16 2.2 Аналіз можливих удосконалень українсько-німецьких торгівельно-економічних відносин 26 3. ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З НІМЕЧЧИНОЮ 41 3.1 Позитивні досягнення українсько-німецького інвестиційного співробітництва 41 3.2 Аналіз ризиків щодо німецьких інвестицій в українську економіку та їх подолання 47 ВИСНОВОК 52 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 54
 • Українсько-польське співробітництво

  Вступ Розділ I. Місце і роль двостороннього економічного співробітництва в сучасній системі міжнародних економічних відносин 1.1. Основні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин 1.2. Еволюція українсько-польських економічних відносин. Розділ II. Основні напрямки та сфери українсько - польського економічного співробітництва на сучасному етапі. 2.1. Українсько-польське економічне співробітництво після прийняття Польщі у ЄС 2.2. Місце Польщі в зовнішньоекономічних відносинах України з ЄС 2.3. Розвиток україно-польського транзитно-енергетичного співробітництва Розділ III. Перспективи розвитку українсько - польських торгово-економічних відносин та шляхи їх розвитку в умовах розширення ЄС 3.1. Перспективи участі України у світовій торгівлі 3.2. Проблеми інтеграції України у світове господарство 3.3. Перспективи економічного розвитку розширеного ЄС (ЄС 25) Висновки Список використаних джерел Додатки Шрифт 10 (оформлена у вигляді чернетки)
 • Відносини України та Німеччини

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ 7 1.1. Міждержавні двосторонні політичні зв’язки 7 1.2. Вплив німецьких партійних фондів на розвиток українсько-німецької співпраці 23 РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНО-НІМЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 32 2.1. Торговельні зв’язки між Україною та Німеччиною 32 2.2. Німецька технічна допомога 36 2.3. Українсько-німецька інвестиційна співпраця 40 РОЗДІЛ ІІІ. ДВОСТОРОННЄ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 56 3.1. Форми наукових та освітянських зв’язків 56 3.2. Український імідж у ФРН в контексті європейської перспективи 68 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89 "
 • Українсько-німецькі відносини на сучасному етапі розвитку

  Вступ 3 Розділ 1. Україна і Німеччина в сучасній системі міжнародних відносин 5 1.1 Україна в геополітичному вимірі та її національні інтереси 5 1.2 Інтереси Німеччини на пострадянському просторі 15 Розділ 2. Стан і важливість двосторонніх відносин між Україною і Німеччиною 18 2.1 створення договірно-правової бази двосторонніх відносин 18 2.2 політичне співробітництво, міжурядові політичні консультації, неурядові структури 22 2.3 торговельно-економічне співробітництво 25 2.4. становлення двостороннього співробітництва в гуманітарній сфері 29 Висновки 36 Список використаної літератури 38
 • Перспектива розвитку економічних відносин між Україною та Польщею

  Вступ 3 1.Українсько-польське регіональне співробітництво 4 2.Економічне партнерство Польщі та України 8 3. Сучасна політична доктрина українсько-польських відносин 16 4. Перспективи стратегічного співробітництва України та Польщі 21 Висновки 23 Список використаної літератури 25

©: 2011-2021 infoworks.ru