Заказать реферат

Доклад: АНАЛІЗ І ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ (ID:51002)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ (Код работы:51002)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51002
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 997
Дополн. информацияГод написания: 2009Код работы: доп.008
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Історія споживчої кооперації

  Вступ 2 13. Організаційна побудова і характеристика економічного потенціалу споживчої кооперації області (регіону) 3 29. Виникнення спілки споживчих товариств в області (регіоні) 5 38. Реорганізація споживчої кооперації в Західній Україні на радянський лад (1939 – 1941) 10 45. Кризове становище і причини гальмування розвитку споживчої кооперації в Україні в 70 – 80-х рр. ХХ століття 12 Висновки 14 Література 15 Додатки 16
 • Підприємства споживчої кооперації

  Вступ 3 1. Поняття споживчої кооперації 5 2. Споживче товариство – первинна ланка споживчої кооперації 6 3. Спілки споживчих товариств 12 4. Державний захист споживчої кооперації 16 Висновок 18 Список використаної літератури 20
 • РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  ВСТУП 4 Розділ 1. Методологія дослідження ресурсного потенціалу світової економіки. 6 1.1. Суть та значення ресурсного потенціалу 6 1.2. Сучасні тенденції використання ресурсного потенціалу 11 1.3. Методи дослідження ресурсного потенціалу світової економіки 18 Розділ 2. Аналіз ресурсного потенціалу глобальної економіки 20 2.1. Структура ресурсного потенціалу 20 2.2. Динаміка трансформаційних змін в структурі ресурсного потенціалу 22 Розділ 3. Механізм та інструменті ефективного використання ресурсного потенціалу в Україні 25 3.1. Особливості використання ресурсного потенціалу в Україні 25 3.2. Ресурсозберігаючі технології в господарстві України. 28 3.3. Механізм оптимізації використання ресурсного потенціалу 36 ВИСНОВКИ 39 Список використаної літератури 41
 • Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства (на матеріалах ТОВ "Агроспілка")

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретико - методичні засади підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу. 5 1.1.Ресурсний потенціал підприємства: сутність, принципи визначення 5 1.2. Методичні аспекти оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу 15 1.3.Чинники, що впливають на ефективність використання ресурсного потенціалу 24 Розділ 2. Академічна оцінка рівня ефективності використання кадрових ресурсів як складової ресурсного потенціалу підприємства 33 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 33 2.2. Визначення кадрового потенціалу як складової ресурсного потенціалу підприємства 42 2.3. Оцінка ефективності використання кадрових ресурсів як складової ресурсного потенціалу підприємства 51 Розділ 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства 60 3.1. Заходи підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємства як складової ресурсного потенціалу 60 3.2. Оцінка їх впливу впровадження проекту підвищення ефективності ресурсного потенВСТУП 3 Розділ 1. Теоретико - методичні засади підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу. 5 1.1.Ресурсний потенціал підприємства: сутність, принципи визначення 5 1.2. Методичні аспекти оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу 15 1.3.Чинники, що впливають на ефективність використання ресурсного потенціалу 24 Розділ 2. Академічна оцінка рівня ефективності використання кадрових ресурсів як складової ресурсного потенціалу підприємства 33 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 33 2.2. Визначення кадрового потенціалу як складової ресурсного потенціалу підприємства 42 2.3. Оцінка ефективності використання кадрових ресурсів як складової ресурсного потенціалу підприємства 51 Розділ 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства 60 3.1. Заходи підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємства як складової ресурсного потенціалу 60 3.2. Оцінка їх впливу впровадження проекту підвищення ефективності ресурсного потен
 • Народно-господарська оцінка природно-ресурсного потенціалу України

  Вступ 1. Сутність та структура природно-ресурсного потенціалу України 2. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України та її регіонів 3. Основні методи оцінки природних ресурсів 4. Основні шляхи підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу Висновки Список використаної літератури Додатки
 • ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЬСКОЇ ОБЛАСТІ

  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика Тернопільського регіону 5 2. Характеристика природно-ресурсного потенціалу Тернопільського регіону 8 3. Оцінка природно-ресурсного потенціалі тернопільського регіону 17 Висновки 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28 ДОДАТКИ 30
 • ПРП та РПС Китаю

  План: Вступ……………………………………………………………………….3 1.Значення і місце природно ресурсного потенціалу в формувані господарського комплексу Китаю 1.1.Сутність природно-ресурсного потенціалу та його соціально-економічна оцінка……………………………………………………………..…5 1.2.Кількісна та якісна оцінка природних ресурсів та природних умов..........................................................................................................................7 2.Аналіз природно-ресурсного потенціалу та розміщення продуктивних сил Китаю…………………………………………………………………………9 3.Особливості розміщення й територіальна структра провідних галузей господарства Китаю…………………………………………………………..…12 4.Економічні звязки Китаю…………………………………………...….20 5.Проблеми ресурсозбереження та екологічні проблеми………………24 Висновок…………………………………………………………………..27 Список використаної літератури…………………………..………….…29
 • Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства та шляхи її підвищення

  ЗМІСТ ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.1. Загальна характеристика ресурсного потенціалу підприємства 8 1.2. Структура ресурсного потенціалу підприємства 17 1.3. Формування потенціалу підприємства 22 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 35 2.1. Аналіз та оцінка трудових ресурсів на підприємстві 35 2.2. Аналіз використання капіталу та виробничих фондів на підприємстві 40 2.3. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій 42 2.6. Оцінка фінансового стану підприємства 45 2.4. Ефективність використання оборотних коштів 47 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 53 3.1. Обгрунтування дієвості заходів для підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства 53 3.2. Розробка оптимальних шляхів для її підвищення 56 ВИСНОВКИ 78 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 80 ДОДАТКИ 86 Інформаційною базою дослідження є: - публікації в спеціальній і періодичній пресі, - статистичні і бухгалтерські звіти підприємства. Метою дипломної роботи є дослідження всіх аспектів формування фінансових ресурсів підприємства та шляхи підвищення їх використання та розробки рекомендацій над її вдосконаленням. Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є ПП “Вірсавія”. Предметом дослідження цієї роботи є система формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Структура дипломної роботи. В вступі обґрунтована актуальність теми дипломної роботи, розглянуті мета і задачі дослідження, методологічна база, а також ступінь розробленості теми. У першому розділі приведені теоретичні основи поняття ресурсного потенціалу підприємства: суть, мета і задачі фінансових ресурсів підприємства, їх види, формування та шляхи використання. Другий розділ роботи присвячений аналізу стану ресурсного потенціалу ПП «Вірсавія». У третьому розділі дипломної роботи наведені можливі шляхи удосконалення фінансового планування на підприємстві, удосконалення методик аналізу формування та використання фінансових ресурсів У висновках приведені загальні висновки і пропозиції по вищевикладеній проблематиці. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Робота містить 103 сторінки тексту, 18 таблиць, 15 рисунків, 63 джерела використаної літератури, 8 додатків.
 • ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ Тернопільська область

  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика Тернопільського регіону 5 2. Характеристика природно-ресурсного потенціалу Тернопільського регіону 8 3. Оцінка природно-ресурсного потенціалі тернопільського регіону 17 Висновки 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28 ДОДАТКИ 30
 • Ефективність формування і використання ресурсного потенціалу підприємства

  Вступ 4 1. Теоретико-методологічні основи дослідження проблем управління і регулювання виробничо-ресурсним потенціалом підприємств 7 2. Ефективність формування і використання ресурсного потенціалу підприємств торгівлі 20 Висновки 34 Література 37

©: 2011-2022 infoworks.ru