Заказать реферат

Доклад: ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ (ID:51004)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ (Код работы:51004)

Информация о работе Раздел: Страхование
Вид работы: Доклад
Объем: 20 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 51004
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 717
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.010
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Розвиток соціального страхування в Україні

  Вступ 1. Розвиток соціального страхування в Україні 1.1. Суть, зміст і принципи соціального страхування 1.2. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної економічної літератури з питань розвитку соціального страхування 2. Механізм організації соціального страхування в Україні 2.1. Порядок здійснення соціального страхування на державному рівні 2.2. Порядок здійснення соціального страхування на місцевому рівні 2.3. Аналіз основних показників соціального страхування в Україні за 2004-2006 роки 3. Проблеми розвитку соціального страхування і шляхи їх вирішення Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки
 • СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  В С Т У П Р О З Д І Л 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 1.1. Поняття та принципи соціального страхування 1.2. Система органів державного управління соціальним страхуванням Р О З Д І Л 2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 2.1. Правове регулювання державного загальнообов’язкового страхування 2.2. Правове регулювання недержавного соціального страхування Р О З Д І Л 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 3.1. Ґенеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні 3.2. Перспективи розвитку соціального страхування в Україні В И С Н О В К И СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Теоретичні основи соціального страхування

  1. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 2 2. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 8 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
 • Облік розрахунків з фондами соціального страхування в бюджетних установах

  Розділ 2. Організація обліку розрахунків з фондами соціального страхування, на прикладі Державного підприємства ДП„...” 3 2.1. Характеристика економічного стану ДП „...”. 3 2.2. Первинний облік розрахунків з фондами соціального страхування. 10 2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з фондами соціального страхування. 23 2.4. Відображення у звітності розрахунків з фондами соціального страхування. 37 Розділ 3. Методи аналізу і аудиту розрахунків з фондами соціального страхування 43 3.1. Система аналітичних показників, інформаційні бази та основні медоди економічного аналізу. 43 3.2. Аналіз розрахунків з фондами соціального страхування. 48 3.3. Аудит розрахунків з фондами соціального страхування. 53 Список використаної літератури 64 Додатки 68
 • Державне регулювання соціального страхування в Україні

  Вступ 3 1. Засади державного регулювання соціального страхування в Україні 4 2. Нормативно-законодавча база з питань соціального страхування 8 4. Відповідальність роботодавця 16 5. Напрямки державної політики в галузі соціального страхування 20 Висновки 23 Література 24
 • Контрольна робота з соціального страхування

  1. Соціальне страхування як система правових економічних і організаційних заходів щодо мінімізації окремих видів соціального ринку 3 2. Механізми самоврядування в системі соціального страхування 7 3. Страхування на випадок безробіття. Статус безробітного 10 Список використаних джерел 16
 • Фінансовий механізм підприємства та його забезпечення

  Вступ 3 1. Сутність фінансового механізму 4 2. Складові фінансового механізму підприємства 8 3. Вдосконалення фінансового механізму на підприємствах України 13 Висновки 19 Список використаної літератури 21
 • Соціальне страхування в системі ринкових відносин

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 5 1.1. Сутність та значення соціального страхування в системі ринкових відносин 5 1.2. Моделі адміністрування збору страхових внесків в умовах ринкової економіки 9 РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО СТРААХУВАНЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 15 2.1. Становлення системи соціального страхування в Україні 15 2.2. Характеристика сучасної системи соціального страхування в Україні 17 2.3. Страхування на випадок безробіття 18 2.4. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням 20 2.5. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ФОНДІВ ЗАГАЛЬНООБОВЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 25 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ДЖЕРЕЛ 31
 • Соціальне страхування в системі ринкових відносин

  Вступ 3 Розділ 1. Місце соціального страхування в системі ринкових відносин 5 1.1 Сутність та значення соціального страхування в системі ринкових відносин 5 1.2. Моделі адміністрування збору страхових внесків в умовах ринкової економіки 11 Розділ 2. Система соціального страхування в Україні на сучасному етапі розвитку ринкових відносин 14 2.1 Становлення системи соціального страхування в Україні 14 2.2 Характеристика сучасної системи соціального страхування в Україні 18 2.3. Страхування на випадок безробіття 20 2.4 Страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням 23 2.5. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 26 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності роботи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування 34 Висновки 42 Література 44 Додаток А. Страхові тарифи для роботодавців та найманих працівників на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 2006 році 46 Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку соціального страхування в Україні 47
 • Особливості соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. 5 Теоретичні основи соціального страхування на випадок втрати працездатності 5 1.1. Економічна природа фонду страхування на випадок втрати працездатності 5 1.2. Динаміка і структура фонду соціального страхування на випадок втрати працездатності 17 1.3. Особливості функціонування фонду соціального страхування на випадок втрати працездатності 26 Висновки до першого розділу 30 РОЗДІЛ 2. 32 Практика соціального страхування на випадок втрати працездатності на прикладі Святошинської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності 32 2.1. Вплив ринкових перетворень на структуру формування фонду соціального страхування на випадок втрати працездатності 32 2.2 Аналіз структури надходжень та витрат Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності на прикладі Святошинської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності 44 2.3 Оцінка програм Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 55 РОЗДІЛ 3. 64 Вдосконалення механізму соціального страхування в Україні на випадок втрати працездатності 64 3.1 Перспективи розвитку системи соціального захисту населення, пов’язану з втратою працездатності 64 3.2 Вдосконалення умов формування та функціонування фонду соціального страхування на випадок втрати працездатності 70 3.3 Зарубіжний досвід соціального страхування на випадок втрати працездатності 78 Висновки до третього розділу 82 ВИСНОВКИ 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 87 ДОДАТКИ 92ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. 5 Теоретичні основи соціального страхування на випадок втрати працездатності 5 1.1. Економічна природа фонду страхування на випадок втрати працездатності 5 1.2. Динаміка і структура фонду соціального страхування на випадок втрати працездатності 17 1.3. Особливості функціонування фонду соціального страхування на випадок втрати працездатності 26 Висновки до першого розділу 30 РОЗДІЛ 2. 32 Практика соціального страхування на випадок втрати працездатності на прикладі Святошинської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності 32 2.1. Вплив ринкових перетворень на структуру формування фонду соціального страхування на випадок втрати працездатності 32 2.2 Аналіз структури надходжень та витрат Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності на прикладі Святошинської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності 44 2.3 Оцінка програм Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 55 РОЗДІЛ 3. 64 Вдосконалення механізму соціального страхування в Україні на випадок втрати працездатності 64 3.1 Перспективи розвитку системи соціального захисту населення, пов’язану з втратою працездатності 64 3.2 Вдосконалення умов формування та функціонування фонду соціального страхування на випадок втрати працездатності 70 3.3 Зарубіжний досвід соціального страхування на випадок втрати працездатності 78 Висновки до третього розділу 82 ВИСНОВКИ 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 87 ДОДАТКИ 92

©: 2011-2022 infoworks.ru