Заказать реферат

Доклад: РІСТ КОМПАНІЙ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ЕМПІРИЧНІ ДАНІ (ID:51027)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

РІСТ КОМПАНІЙ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ЕМПІРИЧНІ ДАНІ (Код работы:51027)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Доклад
Объем: 20 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 51027
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 619
СодержаниеКлючові слова: ріст компаній, динамічні дані, продуктивність праці, малі та середні
підприємства.
За допомогою групи різноманітних динамічних методів оцінки доведено, що
в усіх проведених розрахунках спостерігається позитивний та статистично значущий
зв'язок між ростом португальських малих і середніх підприємств та продуктивністю
праці на них. Такі результати дозволяють зробити висновок про те, що можливі негативні
наслідки збільшення кількості формальних процедур в трудових відносинах можуть бути
подолані: 1) шляхом посилення мотивації персоналу; 2) через звуження спеціалізації;
3) шляхом посилення контролю керівництва та власників за діями персоналу; 4) через
збільшення рентабельності.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.033
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Стан продуктивності праці в Україні

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи продуктивності праці 5 1.1. Сутність продуктивності та продуктивності праці їх взаємозв’язок 5 1.2. Продуктивності праці як критерій конкурентоспроможності господарства 8 1.3. Єфективне використання праці в сучасних умовах розвитку виробництва 11 Розділ 2. Аналіз стану продуктивності праці в Україні 14 2.1. Аналіз продуктивності праці в економіці України за 2003-2008 роки 14 2.2. Взаємозв’язки продуктивності та оплати праці 23 Розділ 3. Управління продуктивністю праці: сучасні заходи та проблеми їх реалізації 27 3.1. Інституціональні передумови підвищення продуктивності праці в Україні 27 3.2. Управління динамікою продуктивності праці на підприємстві 29 Висновки 32 Список використаної літератури 34
 • Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Продуктивність праці та методи її вимірювання 5 1.1. Визначення продуктивності праці 5 1.2. Показники та методи вимірювання продуктивності праці 10 2. Управління продуктивністю праці 13 2.1. Сутність управління продуктивністю праці 13 2.2. Планування продуктивності праці 14 3. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання 18 3.1. Резерви та динаміка підвищення продуктивності праці персоналу 18 3.2. Нові методи підвищення продуктивності праці на підприємствах, в установах, організаціях, галузях економіки 24 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Мета роботи. Мета курсової роботи полягає у розкритті теоретичних аспектів, методичних підходів та обгрунтовуванні резервів підвищення продуктивності праці та шляхів їх використання. Об'єктом дослідження є теорія і практика використання праці та її продуктивність. Предметом дослідження є резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх використання за сучасних умов господарювання.
 • Особливості фінансів малих та середніх підприємств

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи фінансів підприємств 5 1.1. Сутність і функції фінансів підприємств 5 1.2. Зміст та завдання управління фінансами підприємств 9 Розділ ІІ. Механізм формування та використання фінансових ресурсів малих та середніх підприємств 13 2.1. Особливості формування фінансових ресурсів малих та середніх підприємств 13 2.2. Основні шляхи та методи формування фінансових ресурсів малих та середніх підприємств 16 Розділ ІІІ. Аналіз використання фінансових ресурсів малих та середніх підприємств в умовах ринку в Україні 20 Висновки 26 Список використаної літератури 27Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи фінансів підприємств 5 1.1. Сутність і функції фінансів підприємств 5 1.2. Зміст та завдання управління фінансами підприємств 9 Розділ ІІ. Механізм формування та використання фінансових ресурсів малих та середніх підприємств 13 2.1. Особливості формування фінансових ресурсів малих та середніх підприємств 13 2.2. Основні шляхи та методи формування фінансових ресурсів малих та середніх підприємств 16 Розділ ІІІ. Аналіз використання фінансових ресурсів малих та середніх підприємств в умовах ринку в Україні 20 Висновки 26 Список використаної літератури 27
 • Організаційні заходи щодо підвищення продуктивності праці персоналу підприємства

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти продуктивності праці 6 1.1. Поняття продуктивності праці 6 1.2. Продуктивність праці, показники та методи її визначення 7 1.3. Чинники та резерви зростання продуктивності праці 10 Розділ 2. Дослідження рівня продуктивності праці на ЗАТ «Радій» 16 2.1. Характеристика виробничої діяльності та основних техніко-економічних показників роботи підприємства 16 2.2. Стан підвищення продуктивності праці на підприємстві 18 Розділ 3. Проблеми та перспективи підвищення продуктивності праці на підприємстві 22 3.1. Резерви і фактори підвищення продуктивності праці 22 3.2. Пропозиції щодо підвищення продуктивності праці персоналу підприємства 25 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додатки 35
 • Шляхи зростання продуктивності праці

  Вступ 3 Розділ 1. Продуктивність праці 5 1.1. Продуктивність праці: сутність і значення 5 1.2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці 7 1.3. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці 13 1.4. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві 17 Розділ 2. Аналіз економічної діяльності ДП АТ «Назва» 23 2.1 Загальна характеристика підприємства 23 2. 2. Аналіз продуктивності праці ДП АТ «Назва» 25 2.3. Оцінка продуктивності праці ДП АТ «Назва» 32 Розділ 3. Шляхи зростання продуктивності праці 35 3.1. Підвищення якості робочої сили як засіб зростання продуктивності праці 35 3.2 Резерви та можливості підвищення продуктивності праці 39 Висновки 44 Список використаної літератури 46
 • Продуктивність праці в поліграфічній промисловості

  Вступ 3 1. Продуктивнiсть працi: сутнiсть i значення. 6 2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці. 8 3. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці 11 4. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві 14 5. Продуктивність праці на поліграфічному підприємстві та напрямки її зростання 18 Висновки 27 Література 30 Аналіз продуктивності праці на ДП “***” 32-34 Метою роботи є розробка методичного забезпечення формування адаптованого до ринкових відносин механізму управління продуктивністю праці на поліграфічних підприємствах. Об'єктом дослідження є виробничо-господарська діяльність поліграфічних підприємств України на прикладі ДП “***”
 • УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ

  Вступ 3 Розділ 1. Стимулювання продуктивності праці в сучасній концепції управління персоналом 7 1.1. Новітні погляди на персонал та процес управління ним 7 1.2. Сутність матеріального та морального стимулювання продуктивності праці в сьогоденних умовах управління персоналом 15 1.3. Основні психологічні механізми управління персоналом 33 Висновок до розділу 1 49 Розділ 2. Світовий досвід стимулювання праці в процесі управління персоналом у міжнародних кампаніях 52 2.1. Американський досвід стимулювання продуктивності праці в процесі управління персоналом 52 2.2. Японський досвід стимулювання продуктивності праці в процесі управління персоналом 77 2.3. Англійський досвід стимулювання продуктивності праці в процесі управління персоналом 79 Висновок до розділу 2 82 Розділ 3. Стимулювання продуктивності праці персоналу на вітчизняних підприємствах 84 3.1. Оплата праці персоналу як стимул 84 3.2. Фактори, що впливають на стимулювання праці персоналу 97 3.3. Проблеми ефективності системи стимулювання продуктивності праці персоналу 109 Висновок до розділу 3 116 Розділ 4. Шляхи удосконалення системи стимулювання продуктивності праці в сучасних умовах 118 4.1. Основні напрями підвищення ефективності стимулювання продуктивності праці персоналу 118 4.2. Рекомендації щодо організації процесу матеріального стимулювання продуктивності праці персоналу 126 Висновок до розділу 4 141 ВИСНОВКИ 143 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 149 ДОДАТКИ 154
 • Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 7 1.1. Поняття та значення продуктивності праці для підвищення конкурентоспроможності підприємства 7 1.2. Методи визначення продуктивності праці 23 1.3. Фактори та резерви підвищення продуктивності 32 Висновки до РОЗДІЛУ I 44 РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „...” 46 2.1. Загальна характеристика підприємства 46 2.2. Аналіз виробленої та реалізованої продукції 52 2.3. Аналіз використання ресурсів підприємства 55 2.4. Аналіз фінансового стану підприємства 65 2.5. Аналіз прибутковості та рентабельності ТОВ „...” 77 2.6. Організація охорони праці на підприємстві 80 РОЗДІЛ III. АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ТОВ „...” 94 3.1. Аналіз кадрового потенціалу ТОВ „...” 94 3.2. Аналіз оплати праці на підприємстві 100 3.3. Аналіз продуктивності праці підприємства 104 3.4. Визначення факторів забезпечення продуктивності праці на ТОВ „...” 110 Висновки до РОЗДІЛУ III. 115 РОЗДІЛ IV. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ТОВ „...” 117 4.1. Навчання та підвищення кваліфікації як шлях підвищення продуктивності праці 117 4.2. Інноваційні технології в вирішенні проблем продуктивності 123 4.3. Соціально-психологічні аспекти продуктивності праці 129 Висновки до РОЗДІЛУ IV. 135 ВИСНОВКИ 136 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 141 ДОДАТОК А 147
 • Чинники, що впливають на підвищення продуктивності праці на прикладі ЗАТ Ужгородський механічний завод

  Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Продуктивність праці: поняття, визначення, суть, показники продуктивності праці........................................................4 Розділ 2. Аналіз продуктивності праці.............................................................14 Розділ 3. Підвищення продуктивності праці на підприємстві.......................21 Висновки..............................................................................................................31 Список використаної літератури.......................................................................33 Додатки.................................................................................................................34
 • Продуктивність праці в сільському господарстві та шляхи її підвищення

  Вступ 3 Розділ 1.Наукові основи підвищення продуктивності праці в сільському господарстві 5 1.1.Економічна сутність продуктивності праці 5 1.2.Показники продуктивності праці в сільському господарстві та методика їх визначення 11 Розділ 2.Аналіз продуктивності праці в сільському господарстві 14 2.1.Природо-економічна характеристика умов сільськогосподарського виробництва досліджуваного господарства 14 2.2.Аналіз динаміки і оцінки досягнутого рівня продуктивності праці в сільському виробництві 20 2.3.Фактори продуктивності праці в сільському виробництві 28 Розділ 3.Шляхи підвищення продуктивності праці в сільському господарстві 32 3.1.Інтенсифікація виробництва 32 3.2.Впровадження комплексної механізації 41 3.3.Зміцнення дисципліни праці, підвищення матеріальної і моральної зацікавленості в результатах праці 43 Висновки 55 Список літератури 57

©: 2011-2022 infoworks.ru