Заказать реферат

Доклад: ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧО- НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (ID:51052)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧО- НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (Код работы:51052)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Доклад
Объем: 15 стр.
Цена: 90 грн.
Код работы (ID): 51052
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 783
СодержаниеКлючові слова: антимонопольне законодавство, конкурентна політика, конкуренція,
монопольне становище, узгоджені дії.
проаналізовано формування і розвиток законодавчо-нормативного
забезпечення державного антимонопольного регулювання в Україні та світі.
Запропоновано напрямки підвищення ефективності механізму конкурентної політики
держави за рахунок удосконалення та доповнення окремих статей законодавчих актів.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.058
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Аналіз антимонопольного законодавства України

  Вступ 2 1. Поняття монополії. Сутність та завдання антимонопольного законодавства 3 1.1 Поняття, сутність та види монополій 3 1.2 Сутність та завдання антимонопольного регулювання 7 2. Аналіз антимонопольного законодавства України 10 2.1 Аналіз основних нормативно-правових документів з питань антимонопольного регулювання в Україні 10 2.2 Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 18 2.3 Антимонопольний комітет України як орган державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства 21 3. Перспективні напрямки антимонопольної політики в Україні 23 3.1. Стан розвитку конкурентної політики 23 3.2. Основні напрями конкурентної політики 24 Висновки 28 Література 30 Додаток А. Нормативно-правові акти з Антимонопольного законодавства 32 Додаток Б. Інформація про діяльність Антимонопольного комітету України в січні-вересні 2002 року 36
 • Аналіз антимонопольного законодавства України

  Вступ 2 1. Поняття монополії. Сутність та завдання антимонопольного законодавства 3 1.1 Поняття, сутність та види монополій 3 1.2 Сутність та завдання антимонопольного регулювання 7 2. Аналіз антимонопольного законодавства України 10 2.1 Аналіз основних нормативно-правових документів з питань антимонопольного регулювання в Україні 10 2.2 Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 18 2.3 Антимонопольний комітет України як орган державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства 21 3. Перспективні напрямки антимонопольної політики в Україні 23 3.1. Стан розвитку конкурентної політики 23 3.2. Основні напрями конкурентної політики 24 Висновки 28 Література 30 Додаток А. Нормативно-правові акти з Антимонопольного законодавства 32 Додаток Б. Інформація про діяльність Антимонопольного комітету України в січні-вересні 2002 року 36
 • Антимонопольне регулювання в економіці України

  " Вступ 3 1. Сутність антимонопольного регулювання економіки та його основні інструменти 5 2. Етапи становлення системи антимонопольного регулювання в Україні 13 3. Вплив глобалізації на систему антимонопольного регулювання 21 4. Конкурентна політика та необхідність її подальшого вдосконалення в Україні 24 Висновки 32 Список використаних джерел 35 "
 • Правовий статус Антимонопольного комітету

  Вступ 3 1. Правові засади регулювання діяльності антимонопольного комітету України 4 2. Загальна характеристика завдань та структури антимонопольного комітету 6 3. Діяльність антимонопольного комітету України по контролю за дотриманням вимог антимонопольного законодавства 12 Висновок 17 Використана література 18
 • Державне регулювання економіки контрольна робота

  Зміст 1. СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 3 2. МОЖЛИВІСТЬ ТА НЕДОЛІКИ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗП 3 3. ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗП 4 4. ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 5 5. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 6 6. ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ ПОЛЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗП В УКРАЇНІ 7 7. СУБ’ЄКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 8 ЛІТЕРАТУРА 10
 • Захист конкуренції та антимонопольна політика

  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ОГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 7 1.1. Поняття конкуренції та конкурентного ринку 7 1.2. Передумови появи монополістичних утворень на конкурентному ринку 10 1.3. Необхідність захисту конкуренції для забезпечення фінансової стійкості держави 12 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ В УКРАЇНІ 18 2.1. Аналіз нормативно-правової бази захисту конкуренції в України 18 2.2. Аналіз проявів недосконалої конкуренції на українському ринку 22 Галузі промисловості 25 2.3. Аналіз практики антимонопольного регулювання ринку України 25 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ В УКРАЇНІ 31 3.1. Проблеми антимонопольного регулювання українського ринку 31 3.2. Удосконалення антимонопольної політики держави 35 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування механізму антимонопольного регулювання економіки України, що забезпечував би внутрішню і зовнішню економічну безпеку держави. Для досягнення визначеної мети у роботі поставлено такі завдання: - дослідження теоретичних поглядів на зміст та механізми антимонопольного регулювання; - дослідження чинної законодавчої бази антимонопольного регулювання та стану конкурентного середовища в Україні; - визначення теоретичних аспектів взаємозв’язку антимонопольного регулювання та економічної безпеки; - виявлення та дослідження загроз від монополізації економіки, а також визначення відповідних напрямів і методів антимонопольного регулювання; - окреслення шляхів ефективної реалізації антимонопольного регулювання у контексті забезпечення економічної безпеки держави. Об’єктом дослідження є економічна система України в умовах ринкових перетворень в суспільстві та діяльність інституційних структур, що забезпечують антимонопольне регулювання. Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми антимонопольного регулювання економіки а також економічні відносини між суб’єктами та об’єктами антимонопольного регулювання в контексті економічної безпеки держави. Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою роботи є наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, присвячені проблемам розвитку антимонопольного регулювання та забезпечення економічної безпеки держави. У роботі використані офіційні статистичні дані Антимонопольного комітету України, Державного комітету статистики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. Структура і обсяг роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку із 22 використаних літературних джерел, містить 5 рисунків, таблицю. Загальний обсяг роботи – 45 сторінок комп’ютерного тексту
 • Огляд вітчизняної літератури з питань антимонопольного права і недобросовісної конкуренції

  Вступ 2 Антимонопольне регулюваня в сучасному розумінні 2 Антимонопольне регулювання як важіль забезпечення економічної безпеки держави 5 Економічне зростання в рамках антимонопольного регулювання та боротьби з недобросовісною конкуренцією 7 Висновки 9 Список використаних джерел 10 Предмет: конкурентне та антимонопольне право України і світу
 • Антимонопольне регулювання в економіці України

  Вступ 3 1. Сутність антимонопольного регулювання економіки та його основні інструменти 5 2. Етапи становлення системи антимонопольного регулювання в Україні 13 3. Вплив глобалізації на систему антимонопольного регулювання 21 4. Конкурентна політика та необхідність її подальшого вдосконалення в Україні 24 Висновки 32 Список використаних джерел 35 Вступ 3 1. Сутність антимонопольного регулювання економіки та його основні інструменти 5 2. Етапи становлення системи антимонопольного регулювання в Україні 13 3. Вплив глобалізації на систему антимонопольного регулювання 21 4. Конкурентна політика та необхідність її подальшого вдосконалення в Україні 24 Висновки 32 Список використаних джерел 35
 • Роль антимонопольного законодавтсва України в забезпеченні конкурентої економіки

  ЗМІСТ Вступ 4 1. Значення антимонопольного законодавства в забезпеченні конкурентної економіки 6 2. Механізм здійснення державного контролю за діяльністю монополій 15 3. Аналіз вітчизняного антимонопольного законодавства 22 4. Проблеми в сфері регулювання діяльності монопольних утворень в Україні. Шляхи їх вирішення з врахуванням зарубіжного досвіду 26 Висновок 35 Список літератури 37 Метою даної роботи є: зрозуміти сутність монополізму,необхідність державного регулювання цін і тарифів на продукцію монопольних утворень, навчитися розуміти всі організаційно-управлінські процеси, що відбуваються в сфері державного регулювання, навчитися роботи загальні і окремі дослідження монопольного ринку, визначати проблеми його розвитку і вміти шукати шляхи розв’язання цих проблем. Завданням роботи є: 1. Дати характеристику поняття „державний контроль”, „монополія”, „цінова антимонопольне законодавство”, визначити механізм застосування напрямів, принципів, функцій державного контролю, обов’язки державних контрольних органів, відповідальність монополій, умови формування і встановлення цін і тарифів. 2. Визначити механізм здійснення державного регулювання цін на продукцію монополій, організацію контролю за діяльністю монополій; проаналізувати вітчизняну нормативну базу. 3. Оцінити перспективи і проблеми розвитку основних галузей вітчизняної економіки, враховуючи при цьому зарубіжний досвід, основні етапи розвитку антимонопольного законодавства зарубіжних країн. Інформаційною базою слугуватимуть: - вітчизняна законодавча база; - українські та зарубіжні видання підручників з основ державного регулювання економіки, ціноутворення, менеджменту, економічної теорії; - вітчизняні періодичні видання („Фінанси, економіка, право”, „Деловой журнал”, „Бізнес-консультант”, „Економіка України”).
 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА (2-3 частини дипломної роботи)

  РОЗДІЛ ІІ 3 2.1 Аналіз основних показників розвитку підприємництва в Україні 3 2.2 Інституціональні засади здійснення підприємницької діяльності в Україні 10 2.3 Діагностика державної політики підтримки підприємництва в Україні 29 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 36 3.1 Напрямки удосконалення нормативного забезпечення державного регулювання підприємницької діяльності 36 3.2 Напрями удосконалення фінансово-кредитного механізму підтримки підприємницької діяльності 44 ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 49 ЛІТЕРАТУРА 53 ДОДАТКИ 59

©: 2011-2022 infoworks.ru