Заказать реферат

Доклад: ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ (ID:51073)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ (Код работы:51073)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Доклад
Объем: 15 стр.
Цена: 90 грн.
Код работы (ID): 51073
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 879
СодержаниеКлючові слова: інноваційне поле, інноваційні пріоритети, інноваційна політика, економічне
зростання, коеволюція, глобалізація, технологічні уклади.
розглянуто інноваційне поле формування «нової економіки» в контексті
визначення пріоритетів. Запропоновано механізм вироблення і реалізації пріоритетів
інноваційної політики.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.079
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК ОСНОВНИЙ ОБ'ЄКТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

  Ключові слова: регіон, інновації, інноваційна політика, інноваційна система, конкуренто- спроможність, стратегія.розглянуто економічну сутність поняття «регіональна інноваційна система», обґрунтовано доцільність її формування в умовах розвитку ринкових відносин в Україні. Розкрито взаємозв'язок понять «регіональна інноваційна система» і «національна інноваційна система».
 • ЗОВНІШНІ ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  Ключові слова: інноваційна діяльність, іноземні інвестиції, венчурне фінансування, управління інвестиціями, інноваційна економіка.викладено результати досліджень у сфері інноваційного розвитку економіки України, зокрема увага автора зосереджена на зовнішніх фінансових потоках в інноваційній діяльності. Розглянуто питання впливу зовнішніх фінансових і реальних інвестицій на розвиток інноваційних процесів в Україні і здійснено їх аналітичну оцінку.
 • ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ

  Ключові слова: інноваційна модель розвитку, державна інноваційна політика, детермінанти ефектив ності, оцінка ефективності, регулювання інноваційного розвитку.Розглянуто заходи щодо вдосконалення державної інноваційної політики України, досліджено реалізацію державної інноваційної політики в Україні у контексті особливостей інноваційного розвитку.
 • Економіка та організація інноваційної діяльності

  1. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій 3 2. Й.Шумпетер – фундатор інноваційної теорії 10 3. Інноваційна діяльність мого підприємства 19 Література 33
 • Інноваційна діяльність в Україні

  1. Інноваційна діяльність в Україні: етапи та перспективи розвитку 2 Список використаних джерел 9 1. Інноваційна діяльність в Україні: етапи та перспективи розвитку 2 Список використаних джерел 9
 • Геополітичні пріоритети та стратегія національної безпеки

  Вступ 2 1. Геополітичні пріоритети та стратегія національної безпеки 3 2. Проблеми міжнародної безпеки 6 3. Стратегічні напрями забезпечення національної безпеки. 9 4. Основні аспекти розробки Стратегії НБ України 10 5. Модель Стратегії НБ України 11 6. Впровадження стратегії національної безпеки 23 Висновоки 27 Список використаних джерел 29 Вступ 2 1. Геополітичні пріоритети та стратегія національної безпеки 3 2. Проблеми міжнародної безпеки 6 3. Стратегічні напрями забезпечення національної безпеки. 9 4. Основні аспекти розробки Стратегії НБ України 10 5. Модель Стратегії НБ України 11 6. Впровадження стратегії національної безпеки 23 Висновоки 27 Список використаних джерел 29
 • Сталий розвиток економіки України

  Вступ 3 1. Сучасний стан та необхідність розвитку внутрішнього ринку України 4 2. Інноваційна та інвестиційна стратегії для забезпечення сталого розвитку України 5 Висновки 8 Список використаної літератури 9Вступ 3 1. Сучасний стан та необхідність розвитку внутрішнього ринку України 4 2. Інноваційна та інвестиційна стратегії для забезпечення сталого розвитку України 5 Висновки 8 Список використаної літератури 9
 • Інтеграційні процеси

  Вступ 3 1. Становлення та розвиток інтеграційних процесів в Європі 4 2. Інтеграційні пріоритети країни на європейському ринку 6 3. Інтеграційні пріоритети України як фактор формування ринкових стратегій 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11Вступ 3 1. Становлення та розвиток інтеграційних процесів в Європі 4 2. Інтеграційні пріоритети країни на європейському ринку 6 3. Інтеграційні пріоритети України як фактор формування ринкових стратегій 7 Висновок 10 Список використаної літератури 11
 • Геополітичні суперечності

  Вступ 3 1.Геополітичні пріоритети та стратегія національної безпеки 5 2.Геостратегічне становище України та її національні пріоритети 8 3.Вплив протистояння політичних сил на формування стратегії національної безпеки України 17 Висновок 25 Список використаної літератури 27 Вступ 3 1.Геополітичні пріоритети та стратегія національної безпеки 5 2.Геостратегічне становище України та її національні пріоритети 8 3.Вплив протистояння політичних сил на формування стратегії національної безпеки України 17 Висновок 25 Список використаної літератури 27
 • Характеристика економічного потенціалу (на прикладі України)

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти економічного потенціалу 6 1.1. Поняття економічного потенціалу 6 1.2. Проблеми визначення сутності економічного потенціалу 10 1.3. Eкономічний потенціал продуктивних сил у структурі економічного потенціалу країни 16 Розділ 2. Аналіз сучасного стану української економіки 20 2.1. Передумови формування економічного потенціалу України на початку незалежності 20 2.2. Соціально-економічний розвиток країни у 2006 та 2007 роках 28 Розділ 3. Пріоритети розвитку економічного потенціалу України 36 3.1. Цілі та пріоритети економічного та соціального розвитку України 36 3.2. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки 40 Висновки 45 Список використаної літератури 46

©: 2011-2022 infoworks.ru